Informacje ogólne

Radny miasta Kalisz

Klub: Tak dla Kalisza
Data i miejsce urodzenia: 28.01.1969, Starachowice
Wykształcenie: wyższe
Miejsce pracy: "Arsmedica" Praktyka Lekarska

Funkcje i komisje: kadencja 2014–2018

Wygrana w wyborach: wybory samorządowe 2014
Liczba głosów: 0
Okręg: nr 2

Dyżur radnego:
III wtorek m-ca w godzinach 16:00 — 17:30, Villa Calisia
Kontakt:
krm@um.kalisz.pl

Biografia

Rekordy 1–9 z 9 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Doświadczenie zawodowe Doświadczenie na funkcji
brak informacji
Rada Miejska Kalisza, kandydat na stanowisko radnego, liczba głosów: 642, procent głosów: 11, wybrany źródło

Państwowa Komisja Wyborcza

pkw.gov.pl

od 25.02.2016
Tak dla Kalisza, członek klubu źródło

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Kalisza

bip.kalisz.pl

od 2016
ARSMEDICA SP. Z O.O., KALISZ, w zarządzie, Kalisz źródło
9.12.2014 – 28.05.2015
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, członek źródło

Uchwała nr III/9/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Kalisza

mamprawowiedziec.pl

Uchwała nr X/104/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Kalisza

mamprawowiedziec.pl

od 9.12.2014
Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej, członek źródło

Uchwała nr III/12/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej Kalisza

mamprawowiedziec.pl

od 16.11.2014
Rada Miejska Kalisza, radny źródło

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Kalisza

bip.kalisz.pl

16.11.2014 – 24.02.2016
Wspólny Kalisz, członek klubu źródło
od 16.11.2014
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, członek źródło
16.11.2014 – 26.04.2018
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, członek źródło
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Głosowania

Obecność na głosowaniach

Obecność
654
Nieobecność
114

Oddane głosy

Za
629
Przeciw
13
Wstrzymał się
3
Głos nieoddany
9
Nieobecny
114
Filtruj wyniki

Tagi

Zobacz pozostałe
Zwiń

Sesje

Zobacz pozostałe
Zwiń

Głos

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 768 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
Lp. Data Tytuł Wynik Głos
1. Sesja nr 58 z dnia
2018-09-27
Projekt uchwały nr 777 — zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza na 2018 rok Odrzucono
radni
2. Sesja nr 58 z dnia
2018-09-27
Projekt uchwały nr 760 — w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”, Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego” Odrzucono
3. Sesja nr 58 z dnia
2018-09-27
Projekt uchwały nr 759 — w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Kaliszu, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3b Odrzucono
szkoły
4. Sesja nr 58 z dnia
2018-09-27
Projekt uchwały nr 752 — w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Tereny Przydworcowe III – część B” Odrzucono
zagospodarowanie przestrzeni
5. Sesja nr 58 z dnia
2018-09-27
Projekt uchwały nr 761 — w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2018 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Odrzucono
6. Sesja nr 58 z dnia
2018-09-27
Projekt uchwały nr 765 — w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Kalisza Odrzucono
woda i ścieki
7. Sesja nr 58 z dnia
2018-09-27
Projekt uchwały nr 754 — zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta Kalisza Odrzucono
statut
8. Sesja nr 58 z dnia
2018-09-27
Projekt uchwały nr 774 — w sprawie rozpatrzenia skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność Prezydenta Miasta Kalisza Odrzucono
skargi
9. Sesja nr 58 z dnia
2018-09-27
Projekt uchwały nr 769 — w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania Odrzucono
zdrowie
10. Sesja nr 58 z dnia
2018-09-27
Projekt uchwały nr 767 — w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok Odrzucono
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

Ostatnia aktywność

2018-07-26

interpelacja

w sprawie korespondencji z miastem Ptuj oraz miastem partnerskim Heerhugowaard oraz informacji o planowanych projektach

2018-07-26

interpelacja

w sprawie potrzeb remontowo- inwestycyjnych kaliskich szkół

2018-04-26

interpelacja

ws. przygotowania szczegółowego zestawienia inwestycji miejskich wykonanych w latach 2015-2018 od najdroższych do najtańszych

2018-04-26

interpelacja

ws. angażowania młodzieży kaliskich szkół średnich do obsługi delegacji zagranicznych przyjeżdżających do Urzędu Miasta

2018-04-26

interpelacja

ws. publikowania w BIP załączników do odpowiedzi na interpelacje Radnych

2018-04-26

interpelacja

ws. usprawnienia udzielania informacji osobom ubiegającym się w konkursach na stanowiska w Urzędzie Miasta

2018-03-29

interpelacja

ws. harmonogramu imprez na stadionie miejskim w 2018 roku

2018-03-29

interpelacja

ws. opracowania planu kształtowania przestrzeni kaliskiego śródmieścia oraz opłat za zajęcie pasa drogowego

2017-11-30

interpelacja

ws. rozmieszczenia w centrum Kalisza planu miasta i makiet informacyjnych

2017-06-09

interpelacja

w sprawie Szkoły Podstawowej Nr 9 przy ul. Żwirki i Wigury

2017-05-24

interpelacja

w sprawie programu wizyt delegacji zagranicznych podczas Święta Miasta

2017-05-24

interpelacja

w sprawie promowania gospodarczego miasta oraz powołania komitetu ds. organizacji Święta Miasta, który włączałby Wydział Strategii i Rozwoju oraz Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości

2017-05-18

interpelacja

w sprawie zaawansowania prac przygotowujących do realizacji budowę ul. Żwirowej na os. Rajsków

2017-02-27

interpelacja

dot. harmonogramu inwestycji drogowych MZDiK w 2017 roku

2017-02-23

interpelacja

w sprawie wykonania dodatkowego przejścia dla pieszych na ulicy Poznańskiej na wysokości posesji 67 i wjazdu na osiedle Korczak

2017-02-23

interpelacja

w sprawie wykonania badań jakości wody w zbiorniku "u Grona"

2016 12 29

interpelacja

dot. trudnych warunków lokalowych SOSW Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Kaliszu przy ul. Kordeckiego 19

2016 12 29

interpelacja

ws. naprawy chodnika na wysokości ul. Robotniczej 4-6

2016 12 29

interpelacja

ws. wprowadzenia zmian do formularza Wniosku zawartego w Uchwałach RMK Nr XI/148/2011 oraz Nr XI/149/2011 z dn. 29.06.2011

2016 12 29

interpelacja

dotyczy sprawy elektronicznej rejestracji bezpłatnych przejazdów KLA

2016 12 29

interpelacja

dot. wprowadzenia dodatkowych zapisów w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza

2016 12 29

interpelacja

ws.usunięcia usterki w ramach gwarancji przy skrzyżowaniu ul. Poznańskiej z ul. Mylną

2016 12 29

interpelacja

ws. utworzenia dodatkowych miejsc parkingowych przy ul. Poznańskiej

2016 12 29

interpelacja

W sprawie regulaminu do Budżetu Obywatelskiego

2016 11 04

interpelacja

W sprawie kwalifikacji osób zatrudnionych w Wydziale Rozwoju Miasta i Inwestycji

2016 10 27

interpelacja

Brak zatoczki autobusowej przy ulicy Lipowej

2016 10 27

interpelacja

O urealnieniu wynagrodzeń dla projektantów

2016 10 27

interpelacja

Problem z parkowaniem TIRów przy ulicy Sarmackiej

2016 10 27

interpelacja

Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Kościuszki z Aleją Wojska Polskiego

2016 10 27

interpelacja

W sprawie koncepcji zagospodarowania działek Miasta Kalisza położonych nad morzem

2016 10 27

interpelacja

W sprawie odsetek od zadłużenia najemców mieszkań MZBM

2016 10 27

interpelacja

W sprawie oświetlenia ulicznego przy osiedlu Ogrody

2016 10 12

interpelacja

W sprawie bezpłatnych przejazdów autobusami KLA

2016 09 29

interpelacja

W sprawie Budżetu Obywatelskiego w latach 2015 i 2016

2016 09 29

interpelacja

W sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok

2016 09 29

interpelacja

Dotyczy programu KAWKA

2016 09 29

interpelacja

Pomysł na promocję "Kalisza za pół ceny"

2016 09 29

interpelacja

Strona internetowa Miasta Kalisza

2016 07 15

interpelacja

W sprawie kapliczki na osiedlu Ogrody

2016 07 14

interpelacja

W sprawie wyeksponowania repliki Wozu Rzymskiego

2016 06 21

interpelacja

Kosze na śmieci

2016 06 21

interpelacja

W sprawie parkingu podziemnego pod Nowym Rynkiem przy Galerii "Tęcza"

2016 06 21

interpelacja

W sprawie umocnienia wałów Krępicy

2016 04 28

interpelacja

Pas zielenie przy rzece Prośnie od ul. Sadowej do ul Piłsudskiego

2016 04 28

interpelacja

prośba o ustawienie koszy na śmieci przy ulicy Poznańskiej do skrzyżowania a Al. Wojska Polskiego

2016 04 28

interpelacja

Prośba o utworzenie pasa prawo — skrętu przy ulicy Sadowej do Wojska Polskiego

2016 04 28

interpelacja

Prośba o zainstalowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Kościuszki z Wojska Polskiego

2016 04 28

interpelacja

Prośn

2016 04 28

interpelacja

W sprawie kompleksowej modernizacji ul. Ogrodowej

2015 09 17

interpelacja

W sprawie braku świetlicy dla mieszkańców na osiedlu Rajsków

2015 09 17

interpelacja

W sprawie przejęcia przez miasto terenów po starorzeczu Prosny

2015 09 17

interpelacja

W sprawie zbiornika retencyjnego w Wielowsi Klasztornej

Zobacz pozostałe
Zwiń

Deklaracje

Nie dodano jeszcze żadnej deklaracji.

Oświadczenia majątkowe