Informacje ogólne

Radny miasta Kalisz

Klub: Prawo i Sprawiedliwość
Data i miejsce urodzenia: 1992.10.05, Kalisz
Wykształcenie: wyższe
Miejsce pracy: Salon Sprzedaży Energa w Kaliszu

Funkcje i komisje: kadencja 2014–2018

Wygrana w wyborach: wybory samorządowe 2014
Liczba głosów: 0
Okręg: nr 5

Dyżur radnego:
po wcześniejszym uzgodnieniu tel. 796-483-185
Kontakt:
martinzmuda@wp.pl
796 483 185

Biografia

Rekordy 1–13 z 13 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Doświadczenie zawodowe Doświadczenie na funkcji
brak informacji
Rada Miejska Kalisza, kandydat na stanowisko radnego, liczba głosów: 193, procent głosów: 3, wybrany źródło
od 26.04.2018
Komisja Budżetu i Finansów, członek źródło
od 26.04.2018
Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, wiceprzewodniczący źródło
od 2016
Salon Sprzedaży Energa, pracownik, Kalisz źródło

Strona radnego

www.facebook.com

od 2016
Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, Członek Rady, Kalisz źródło

Strona radnego

www.facebook.com

4.12.2015 – 26.04.2018
28.05.2015 – 26.04.2018
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, członek źródło

Uchwała nr X/104/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Kalisza

mamprawowiedziec.pl

od 29.01.2015
Rada Miejska Kalisza, radny źródło

Protokół VI Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 29.01.2015 r.

mamprawowiedziec.pl

od 2015
Prawo i Sprawiedliwość źródło

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Kalisza

bip.kalisz.pl

2015 – 26.04.2018
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, członek źródło
2015 – 26.04.2018
Komisja Rewizyjna, członek źródło
od 2013
Uniwersytet SWPS w Poznaniu, student źródło

Strona radnego

www.facebook.com

2009 – 2010
Młodzieżowa Rada Miasta Kalisza, wiceprzewodniczący, Kalisz źródło

w.kaliszu

wkaliszu.pl

pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Głosowania

Obecność na głosowaniach

Obecność
710
Nieobecność
30

Oddane głosy

Za
697
Przeciw
5
Wstrzymał się
8
Głos nieoddany
0
Nieobecny
30
Filtruj wyniki

Tagi

Zobacz pozostałe
Zwiń

Sesje

Zobacz pozostałe
Zwiń

Głos

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 740 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
Lp. Data Tytuł Wynik Głos
1. Sesja nr 58 z dnia
2018-09-27
Projekt uchwały nr 766 — zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok Odrzucono
2. Sesja nr 58 z dnia
2018-09-27
Projekt uchwały nr 777 — zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza na 2018 rok Odrzucono
radni
3. Sesja nr 58 z dnia
2018-09-27
Projekt uchwały nr 755 — w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy chwałodawczej Odrzucono
partycypacja
4. Sesja nr 58 z dnia
2018-09-27
Projekt uchwały nr 763 — zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza Odrzucono
nieruchomości
5. Sesja nr 58 z dnia
2018-09-27
Projekt uchwały nr 768 — zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom szkół oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz Odrzucono
szkoły
6. Sesja nr 58 z dnia
2018-09-27
Projekt uchwały nr 751 — w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Tylnej” Odrzucono
zagospodarowanie przestrzeni
7. Sesja nr 58 z dnia
2018-09-27
Projekt uchwały nr 775 — w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Odrzucono
8. Sesja nr 58 z dnia
2018-09-27
Projekt uchwały nr 771 — w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla członków jednostek pomocniczych miasta oraz rozliczania kosztów podróży służbowych Odrzucono
9. Sesja nr 58 z dnia
2018-09-27
Projekt uchwały nr 756 — w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Miasta Kalisza Odrzucono
radni
10. Sesja nr 58 z dnia
2018-09-27
Projekt uchwały nr 772 — w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok Odrzucono
budżet
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

Ostatnia aktywność

2018-07-25

interpelacja

w sprawie studzienki kanalizacyjnej na ulicy Górnośląskiej naprzeciwko Galerii Amber

2018-07-25

interpelacja

w sprawie sygnalizacji świetlnej na ulicy Podmiejskiej na wysokości marketu Kaufland

2018-07-06

interpelacja

ws niebezpiecznych przejść dla pieszych, mieszczących się wokół Ronda Westerplatte

2018-07-06

interpelacja

w sprawie dodatkowego oznakowania przejść dla pieszych wokół Ronda Westerplatte

2018-06-18

interpelacja

ws. parkowania na ulicy Górnośląskiej (uzupełnienie)

2018-06-07

interpelacja

w sprawie bezpieczeństwa pieszych na ulicy Braci Niemojowskich

2018-06-07

interpelacja

w sprawie braku oświetlenia tablic informujących o ruinach zamku i murach miejskich

2018-06-07

interpelacja

w sprawie czystości w mieście

2018-06-07

interpelacja

w sprawie modernizacji ulicy Serbinowskiej

2018-06-07

interpelacja

w sprawie modernizacji ul. Zgodnej

2018-06-07

interpelacja

w sprawie parkowania na ulicy Górnośląskiej

2018-06-07

interpelacja

w sprawie pnączy przy ekranach akustycznych przy Rondzie Rzymskim

2018-06-01

interpelacja

w sprawie harmonogramu prac nad zadaniem pn. "Przebudowa chodników na ul. Pogodnej i ul. Szczypiornickiej"

2018-06-01

interpelacja

w sprawie harmonogramu prac nad zadaniem pn. "Przebudowa ulicy Kazimierzowskiej"

2018-06-01

interpelacja

w sprawie intensywnego nasłonecznienia na placu zabaw u zbiegu ulic Żytniej i Braci Niemojowskich

2018-06-01

interpelacja

w sprawie listy projektów budowlanych których w posianiu jest miasto Kalisz na ul. Pogodnej i ul. Szczypiornickiej

2018-06-01

interpelacja

w sprawie remontu ulicy Ostrowskiej

2018-06-01

interpelacja

w sprawie rozwoju linii komunikacyjnych na terenie Miasta Kalisza

2018-06-01

interpelacja

w sprawie siłowni plenerowej przy ul. Podmiejskiej

2018-06-01

interpelacja

w sprawie ustawienia kurtyny wodnej przy fontannie "Noce i Dnie"

2018-06-01

interpelacja

w sprawie utworzenia w Kaliszu centrum coworkingu

2018-05-04

interpelacja

ws. niebezpiecznego skrzyżowania ul. Górnośląskiej z ul. Cmentarną

2018-04-09

interpelacja

ws. wynagrodzeń pracowników administracyjnych w jednostkach organizacyjnych Miasta Kalisza

2018-02-23

interpelacja

ws. braku oświetlenia na ulicy Poznańskiej

2017-10-26

interpelacja

ws. postoju samochodów na ulicy Korczak

2017-10-26

interpelacja

ws. tabletów służących do systemu eSesja

2017-06-22

interpelacja

dotycząca możliwości rozszerzenia obsługi komunikacyjnej

2017-06-22

interpelacja

dot. podjęcia działań w celu poprawienia stanu technicznego nawierzchni ul. Piwionickiej w Kaliszu

2017-06-22

interpelacja

ws. Miejskiego Regału Książkowego

2017-05-25

interpelacja

w sprawie nadania rondu u zbiegu ulic Stanczukowskiego i Korczak nazwy Rotmistrza Witolda Pileckiego

2017-05-18

interpelacja

w sprawie uwag mieszkańców Śródmieścia dot. ruchu samochodowego na ul. Zamkowej i ul. Kanonickiej

2016 10 27

interpelacja

W sprawie zmian nazw ulic na terenie Miasta Kalisza

2016 10 07

interpelacja

w sprawie stworzenia Kaliskiego Funduszu Grantowego

2016 09 30

interpelacja

w sprawie przysługującego gminie prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonych w obszarze rewitalizacji

2016 05 19

interpelacja

W sprawie stacji przeładunkowej odpadów na oś. Zagorzynek

2016 05 19

interpelacja

W sprawi modernizacji płyty Głównego Rynku

2016 05 03

interpelacja

W sprawie koncepcji zagospodarowania dawnej zajezdni KLA

2016 05 03

interpelacja

W sprawie skrzyżowania ulic Pogodnej i Dalekiej

2016 05 03

interpelacja

Zły stan chodnika na ulicy Częstochowskiej

2015 11 17

interpelacja

W sprawie rozwoju spółki PKS

2015 10 19

interpelacja

W sprawie nadania jednej z kaliskich ulic nazwy prof. Zbigniewa Religi

2015 09 17

interpelacja

Prośba o informacje w wprawie kaliskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt

2015 09 17

interpelacja

W sprawie uchodźców z państw Afryki i Azji

2015 07 07

interpelacja

Błąd językowy na znaku informacyjnym

2015 07 07

interpelacja

Błędne oznakowanie drogowego wokół Urzędu Miejskiego przy ul. Kościuszki

2015 07 07

interpelacja

Budowa wieżowca przy rondzie Westerplatte

2015 07 07

interpelacja

Miejski Regał Książkowy

2015 07 07

interpelacja

Zagospodarowanie kamienicy przy ul. Górnośląskiej "gołębnik"

2015 03 26

interpelacja

W sprawie zgłoszenia Miasta Kalisza do programu "Podwórko Nivea"

2015 02 12

interpelacja

W sprawie daty rozpoczęcia prac położenia nawierzchni asfaltowej na ul. Próżnej

Zobacz pozostałe
Zwiń

Deklaracje

Nie dodano jeszcze żadnej deklaracji.

Oświadczenia majątkowe