Wyniki wyszukiwania dla tagu: bezpieczeństwo

Uchwały

Wyniki 1–9 z 9 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 41 z dnia
2017-07-27
Uchwała nr 514 — w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu …Wodnej w Poznaniu w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring…
bezpieczeństwo
2. Sesja nr z dnia
Uchwała nr 301 — w sprawie podjęcia wykonywania działalności w zakresie telekomunikacji przez Miasto Kalisz …Uchwała nr XXV/301/2016 w sprawie podjęcia wykonywania działalności w zakresie telekomunikacji przez Miasto Kalisz monitoring bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring…
bezpieczeństwo
3. Sesja nr 47 z dnia
2017-12-28
Uchwała nr 619 — zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu …Poznaniu zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring…
bezpieczeństwo
4. Sesja nr 5 z dnia
2014-12-30
Uchwała nr 25 — w sprawie delegowania radnych Rady Miejskiej Kalisza do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego …Uchwała nr V/25/2014 w sprawie delegowania radnych Rady Miejskiej Kalisza do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego radni bezpieczeństwo współpraca radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego […] w-ce przewodniczącego bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
bezpieczeństwo radni współpraca regionalna
5. Sesja nr 41 z dnia
2017-07-27
Uchwała nr 513 — w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu …Wodnej w Poznaniu w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring…
bezpieczeństwo
6. Sesja nr 25 z dnia
2016-06-21
Uchwała nr 301 — w sprawie podjęcia wykonywania działalności w zakresie telekomunikacji przez Miasto Kalisz …Uchwała nr XXV/301/2016 w sprawie podjęcia wykonywania działalności w zakresie telekomunikacji przez Miasto Kalisz monitoring bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring…
bezpieczeństwo
7. Sesja nr 20 z dnia
2016-02-25
Uchwała nr 250 — w sprawie uchwalenia ”Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2016-2019 dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego” …Uchwała nr XX/250/2016 w sprawie uchwalenia ”Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2016-2019 dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego” program bezpieczeństwo bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z…
bezpieczeństwo
8. Sesja nr 43 z dnia
2017-09-28
Uchwała nr 527 — w sprawie delegowania radnych Rady Miejskiej Kalisza do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego …delegowania radnych Rady Miejskiej Kalisza do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia…
bezpieczeństwo współpraca regionalna
9. Sesja nr 47 z dnia
2017-12-28
Uchwała nr 618 — zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu …Poznaniu zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i…
bezpieczeństwo finanse
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej …Powiatów Regionu Wielkopolski*zmiana uchwały budżetowej*zmiana wieloletniej prognozy finansowej* 2015.03.20 *stan sanitarny i epidemiologiczny w Kaliszu*bezpieczeństwo sanitarno-weterynaryjne*opłaty za wodę i ścieki*Zintegrowane Inwestycjie Terytorialne*programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi*kontrola dobrostanu…
2. Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego …i regulaminowe Rady oraz jej Komisji, * organizacja współpracy Rady ze związkami i stowarzyszeniami samorządowymi, * odznaczenia i wyróżnienia, * bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz ochrona przeciwpożarowa, współdziałanie z samorządami osiedlowymi, udzielanie im pomocy i aktywizowanie ich działalności […] ławników, * nadawanie nazw placom i ulicom. 2014.12.12 *zadania z zakresu administracji rządowej*budżet*Wieloletnia Prognoza Finansowa*Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta i powiatu* 2015.01.19 *przeciwdziałąnie narkomanii*miejski program*profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych*Medix*zintegrowany…
3. Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej …statut MOPS*opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi*zmiana uchwały budżetowej* 2015.03.20 *stan sanitarny i sytuacja epidemiologiczna*stan bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego*porozumienie z powiatem Krotoszyńskim*porozumienie z powiatem Kaliskim*porozumienie z Ostrowem Wielkopolskim w celu realizacji…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 59 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Lp. Tytuł Data
1.
Mirosław Gabrysiak
W sprawi informowanie włąścicieli psów o obowiązkach zabezpieczenia posesji przed możliwością ucieczki psa
2015 06 17 …interpelacja 2015 06 17 W sprawi informowanie włąścicieli psów o obowiązkach zabezpieczenia posesji przed możliwością ucieczki psa bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring straż miejska straż miejska…
2.
Radosław Kołaciński
ws. sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Górnośląskiej, Wrocławskiej i Podmiejskiej
2016 12 29 …na skrzyżowaniu ulic Górnośląskiej, Wrocławskiej i Podmiejskiej ws. sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Górnośląskiej, Wrocławskiej i Podmiejskiej bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
3.
Eskan Darwich
w sprawie organizacji ruchu na ul. Kruczej
2018-09-14 …w sprawie organizacji ruchu na ul. Kruczej w sprawie organizacji ruchu na ul. Kruczej bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
4.
Eskan Darwich
W sprawie utrudnień i bezpieczeństwie na ścieżkach rowerowych
2016 07 14 …interpelacja 2016 07 14 W sprawie utrudnień i bezpieczeństwie na ścieżkach rowerowych W sprawie utrudnień i bezpieczeństwie na ścieżkach rowerowych drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe transport…
5.
Martin Zmuda
w sprawie dodatkowego oznakowania przejść dla pieszych wokół Ronda Westerplatte
2018-07-06 …oznakowania przejść dla pieszych wokół Ronda Westerplatte w sprawie dodatkowego oznakowania przejść dla pieszych wokół Ronda Westerplatte bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
6.
Sławomir Chrzanowski
ws. budowy chodników w ciągu nieutwardzonego odcina ul. Wyspiańskiego
2018-05-24 …budowy chodników w ciągu nieutwardzonego odcina ul. Wyspiańskiego ws. budowy chodników w ciągu nieutwardzonego odcina ul. Wyspiańskiego bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
7.
Martin Zmuda
w sprawie uwag mieszkańców Śródmieścia dot. ruchu samochodowego na ul. Zamkowej i ul. Kanonickiej
2017-05-18 …i ul. Kanonickiej w sprawie uwag mieszkańców Śródmieścia dot. ruchu samochodowego na ul. Zamkowej i ul. Kanonickiej bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring transport…
8.
Dariusz Witoń
W sprawie umieszczenia trzech lamp przy ul. P Sulisławskiego
2015 05 28 …interpelacja 2015 05 28 W sprawie umieszczenia trzech lamp przy ul. P Sulisławskiego bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
9.
Zbigniew Włodarek
w sprawie konserwacji barier ochronnych na moście wzdłuż Trasy Bursztynowej
2017-02-22 …barier ochronnych na moście wzdłuż Trasy Bursztynowej w sprawie konserwacji barier ochronnych na moście wzdłuż Trasy Bursztynowej bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring…
10.
Radosław Kołaciński
w sprawie kosztów demontażu progów zwalniających w ciągu ul. Śródmiejskiej (uszczegółowienie)
2018-06-23 …zwalniających w ciągu ul. Śródmiejskiej (uszczegółowienie) w sprawie kosztów demontażu progów zwalniających w ciągu ul. Śródmiejskiej (uszczegółowienie) bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6

Inne strony

Brak wyników