Wyniki wyszukiwania dla tagu: bezpieczeństwo

Uchwały

Wyniki 1–9 z 9 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 47 z dnia
2017-12-28
Uchwała nr 619 — zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu …Poznaniu zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring…
bezpieczeństwo
2. Sesja nr 43 z dnia
2017-09-28
Uchwała nr 527 — w sprawie delegowania radnych Rady Miejskiej Kalisza do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego …delegowania radnych Rady Miejskiej Kalisza do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia…
bezpieczeństwo współpraca regionalna
3. Sesja nr 41 z dnia
2017-07-27
Uchwała nr 513 — w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu …Wodnej w Poznaniu w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring…
bezpieczeństwo
4. Sesja nr 5 z dnia
2014-12-30
Uchwała nr 25 — w sprawie delegowania radnych Rady Miejskiej Kalisza do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego …Uchwała nr V/25/2014 w sprawie delegowania radnych Rady Miejskiej Kalisza do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego radni bezpieczeństwo współpraca radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego […] w-ce przewodniczącego bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
bezpieczeństwo radni współpraca regionalna
5. Sesja nr 20 z dnia
2016-02-25
Uchwała nr 250 — w sprawie uchwalenia ”Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2016-2019 dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego” …Uchwała nr XX/250/2016 w sprawie uchwalenia ”Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2016-2019 dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego” program bezpieczeństwo bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z…
bezpieczeństwo
6. Sesja nr 41 z dnia
2017-07-27
Uchwała nr 514 — w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu …Wodnej w Poznaniu w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring…
bezpieczeństwo
7. Sesja nr 25 z dnia
2016-06-21
Uchwała nr 301 — w sprawie podjęcia wykonywania działalności w zakresie telekomunikacji przez Miasto Kalisz …Uchwała nr XXV/301/2016 w sprawie podjęcia wykonywania działalności w zakresie telekomunikacji przez Miasto Kalisz monitoring bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring…
bezpieczeństwo
8. Sesja nr z dnia
Uchwała nr 301 — w sprawie podjęcia wykonywania działalności w zakresie telekomunikacji przez Miasto Kalisz …Uchwała nr XXV/301/2016 w sprawie podjęcia wykonywania działalności w zakresie telekomunikacji przez Miasto Kalisz monitoring bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring…
bezpieczeństwo
9. Sesja nr 47 z dnia
2017-12-28
Uchwała nr 618 — zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu …Poznaniu zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i…
bezpieczeństwo finanse
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej …statut MOPS*opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi*zmiana uchwały budżetowej* 2015.03.20 *stan sanitarny i sytuacja epidemiologiczna*stan bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego*porozumienie z powiatem Krotoszyńskim*porozumienie z powiatem Kaliskim*porozumienie z Ostrowem Wielkopolskim w celu realizacji…
2. Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej …Powiatów Regionu Wielkopolski*zmiana uchwały budżetowej*zmiana wieloletniej prognozy finansowej* 2015.03.20 *stan sanitarny i epidemiologiczny w Kaliszu*bezpieczeństwo sanitarno-weterynaryjne*opłaty za wodę i ścieki*Zintegrowane Inwestycjie Terytorialne*programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi*kontrola dobrostanu…
3. Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego …i regulaminowe Rady oraz jej Komisji, * organizacja współpracy Rady ze związkami i stowarzyszeniami samorządowymi, * odznaczenia i wyróżnienia, * bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz ochrona przeciwpożarowa, współdziałanie z samorządami osiedlowymi, udzielanie im pomocy i aktywizowanie ich działalności […] ławników, * nadawanie nazw placom i ulicom. 2014.12.12 *zadania z zakresu administracji rządowej*budżet*Wieloletnia Prognoza Finansowa*Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta i powiatu* 2015.01.19 *przeciwdziałąnie narkomanii*miejski program*profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych*Medix*zintegrowany…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 59 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Lp. Tytuł Data
1.
Dariusz Grodziński
W sprawie oznakowania ulicy Poznańskiej
2016 11 24 …interpelacja 2016 11 24 W sprawie oznakowania ulicy Poznańskiej W sprawie oznakowania ulicy Poznańskiej bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
2.
Anna Zięba
W sprawie sygnalizacji dźwiękowej przy ul. Górnośląskiej
2015 04 14 …interpelacja 2015 04 14 W sprawie sygnalizacji dźwiękowej przy ul. Górnośląskiej bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
3.
Dariusz Witoń
Problemy ochotniczej Straży Pożarnej LIS
2016 05 06 …interpelacja 2016 05 06 Problemy ochotniczej Straży Pożarnej LIS Problemy ochotniczej Straży Pożarnej LIS bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring…
4.
Martin Zmuda
ws. niebezpiecznego skrzyżowania ul. Górnośląskiej z ul. Cmentarną
2018-05-04 …ws. niebezpiecznego skrzyżowania ul. Górnośląskiej z ul. Cmentarną ws. niebezpiecznego skrzyżowania ul. Górnośląskiej z ul. Cmentarną bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
5.
Eskan Darwich
ws. systemu monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza
2018-03-01 …interpelacja 2018-03-01 ws. systemu monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza ws. systemu monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring…
6.
Eskan Darwich
W sprawie utrudnień i bezpieczeństwie na ścieżkach rowerowych
2016 07 14 …interpelacja 2016 07 14 W sprawie utrudnień i bezpieczeństwie na ścieżkach rowerowych W sprawie utrudnień i bezpieczeństwie na ścieżkach rowerowych drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe transport…
7.
Dariusz Grodziński
w sprawie zmiany organizacji ruchu drogowego na ul. Obywatelskiej i Urzędniczej
2017-03-16 …drogowego na ul. Obywatelskiej i Urzędniczej w sprawie zmiany organizacji ruchu drogowego na ul. Obywatelskiej i Urzędniczej bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
8.
Sławomir Chrzanowski
ws. budowy chodników w ciągu nieutwardzonego odcina ul. Wyspiańskiego
2018-05-24 …budowy chodników w ciągu nieutwardzonego odcina ul. Wyspiańskiego ws. budowy chodników w ciągu nieutwardzonego odcina ul. Wyspiańskiego bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
9.
Dariusz Witoń
W sprawie Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Kalisza
2016 05 06 …W sprawie Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Kalisza W sprawie Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Kalisza bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring…
10.
Martin Zmuda
w sprawie sygnalizacji świetlnej na ulicy Podmiejskiej na wysokości marketu Kaufland
2018-07-25 …ulicy Podmiejskiej na wysokości marketu Kaufland w sprawie sygnalizacji świetlnej na ulicy Podmiejskiej na wysokości marketu Kaufland bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6

Inne strony

Brak wyników