Strona archiwalna. Dane aktualne na 2018-11-30.

Wyniki wyszukiwania dla tagu: bezpieczeństwo

Uchwały

Wyniki 1–9 z 9
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 5 z dnia
2014-12-30
Uchwała nr 25 — w sprawie delegowania radnych Rady Miejskiej Kalisza do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego …Uchwała nr V/25/2014 w sprawie delegowania radnych Rady Miejskiej Kalisza do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego radni bezpieczeństwo współpraca radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego […] w-ce przewodniczącego bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
bezpieczeństwo radni współpraca regionalna
2. Sesja nr 20 z dnia
2016-02-25
Uchwała nr 250 — w sprawie uchwalenia ”Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2016-2019 dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego” …Uchwała nr XX/250/2016 w sprawie uchwalenia ”Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2016-2019 dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego” program bezpieczeństwo bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z…
bezpieczeństwo
3. Sesja nr z dnia
Uchwała nr 301 — w sprawie podjęcia wykonywania działalności w zakresie telekomunikacji przez Miasto Kalisz …Uchwała nr XXV/301/2016 w sprawie podjęcia wykonywania działalności w zakresie telekomunikacji przez Miasto Kalisz monitoring bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring…
bezpieczeństwo
4. Sesja nr 25 z dnia
2016-06-21
Uchwała nr 301 — w sprawie podjęcia wykonywania działalności w zakresie telekomunikacji przez Miasto Kalisz …Uchwała nr XXV/301/2016 w sprawie podjęcia wykonywania działalności w zakresie telekomunikacji przez Miasto Kalisz monitoring bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring…
bezpieczeństwo
5. Sesja nr 41 z dnia
2017-07-27
Uchwała nr 513 — w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu …Wodnej w Poznaniu w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring…
bezpieczeństwo
6. Sesja nr 41 z dnia
2017-07-27
Uchwała nr 514 — w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu …Wodnej w Poznaniu w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring…
bezpieczeństwo
7. Sesja nr 43 z dnia
2017-09-28
Uchwała nr 527 — w sprawie delegowania radnych Rady Miejskiej Kalisza do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego …i Porządku Wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring…
bezpieczeństwo współpraca regionalna
8. Sesja nr 47 z dnia
2017-12-28
Uchwała nr 618 — zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu …Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring…
bezpieczeństwo finanse
9. Sesja nr 47 z dnia
2017-12-28
Uchwała nr 619 — zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu …Poznaniu zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring…
bezpieczeństwo
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Wyniki 1–3 z 3
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego …i regulaminowe Rady oraz jej Komisji, * organizacja współpracy Rady ze związkami i stowarzyszeniami samorządowymi, * odznaczenia i wyróżnienia, * bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz ochrona przeciwpożarowa, współdziałanie z samorządami osiedlowymi, udzielanie im pomocy i aktywizowanie ich działalności […] ławników, * nadawanie nazw placom i ulicom. 2014.12.12 *zadania z zakresu administracji rządowej*budżet*Wieloletnia Prognoza Finansowa*Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta i powiatu* 2015.01.19 *przeciwdziałąnie narkomanii*miejski program*profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych*Medix*zintegrowany…
2. Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej …statut MOPS*opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi*zmiana uchwały budżetowej* 2015.03.20 *stan sanitarny i sytuacja epidemiologiczna*stan bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego*porozumienie z powiatem Krotoszyńskim*porozumienie z powiatem Kaliskim*porozumienie z Ostrowem Wielkopolskim w celu realizacji…
3. Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej …Powiatów Regionu Wielkopolski*zmiana uchwały budżetowej*zmiana wieloletniej prognozy finansowej* 2015.03.20 *stan sanitarny i epidemiologiczny w Kaliszu*bezpieczeństwo sanitarno-weterynaryjne*opłaty za wodę i ścieki*Zintegrowane Inwestycjie Terytorialne*programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi*kontrola dobrostanu…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 59
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Lp. Tytuł Data
1.
Dariusz Witoń
Umieszczenie 3 lamp przy ul. Sulisławskiego
2015 05 28 …Umieszczenie 3 lamp przy ul. Sulisławskiego interpelacja 2015 05 28 Umieszczenie 3 lamp przy ul. Sulisławskiego bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring…
2.
Mirosław Gabrysiak
Podjazdy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
2015 06 17 …dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring…
3.
Mirosław Gabrysiak
Place zabaw
2015 06 17 …Place zabaw interpelacja 2015 06 17 Place zabaw bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza…
4.
Mirosław Gabrysiak
TIR-y na ul. Woj. Polskiego i ul. Stańczukowskiego
2016 06 03 …i ul. Stańczukowskiego interpelacja 2016 06 03 TIR-y na ul. Woj. Polskiego i ul. Stańczukowskiego transport bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring…
5.
Mirosław Gabrysiak
sygnalizacja świetlna na ul. Kordeckiego / ul. Częstochowskiej
2016 06 03 …Częstochowskiej interpelacja 2016 06 03 sygnalizacja świetlna na ul. Kordeckiego / ul. Częstochowskiej drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring…
6.
Eskan Darwich
W sprawie utrudnień i bezpieczeństwie na ścieżkach rowerowych
2016 07 14 …interpelacja 2016 07 14 W sprawie utrudnień i bezpieczeństwie na ścieżkach rowerowych W sprawie utrudnień i bezpieczeństwie na ścieżkach rowerowych drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe transport…
7.
Mirosław Gabrysiak
W sprawie chodnika przy koszarach Godebskiego
2016 08 17 …interpelacja 2016 08 17 W sprawie chodnika przy koszarach Godebskiego W sprawie chodnika przy koszarach Godebskiego bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
8.
Mirosław Gabrysiak
W sprawie zamontowania wiaty przystankowej przy ulicy Długosza
2016 12 06 …W sprawie zamontowania wiaty przystankowej przy ulicy Długosza W sprawie zamontowania wiaty przystankowej przy ulicy Długosza bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring komunikacja miejska transport…
9.
Mirosław Gabrysiak
W sprawie remontu przejścia podcieniami posesji Majkowska 4
2016 12 06 …W sprawie remontu przejścia podcieniami posesji Majkowska 4 W sprawie remontu przejścia podcieniami posesji Majkowska 4 bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring…
10.
Dariusz Grodziński
W sprawie oznakowania ulicy Poznańskiej
2016 11 24 …interpelacja 2016 11 24 W sprawie oznakowania ulicy Poznańskiej W sprawie oznakowania ulicy Poznańskiej bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6

Inne strony

Brak wyników