Wyniki wyszukiwania dla tagu: bezpieczeństwo

Uchwały

Wyniki 1–9 z 9 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 41 z dnia
2017-07-27
Uchwała nr 513 — w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu …Wodnej w Poznaniu w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring…
bezpieczeństwo
2. Sesja nr 5 z dnia
2014-12-30
Uchwała nr 25 — w sprawie delegowania radnych Rady Miejskiej Kalisza do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego …Uchwała nr V/25/2014 w sprawie delegowania radnych Rady Miejskiej Kalisza do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego radni bezpieczeństwo współpraca radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego […] w-ce przewodniczącego bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
bezpieczeństwo radni współpraca regionalna
3. Sesja nr 41 z dnia
2017-07-27
Uchwała nr 514 — w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu …Wodnej w Poznaniu w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring…
bezpieczeństwo
4. Sesja nr 20 z dnia
2016-02-25
Uchwała nr 250 — w sprawie uchwalenia ”Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2016-2019 dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego” …Uchwała nr XX/250/2016 w sprawie uchwalenia ”Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2016-2019 dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego” program bezpieczeństwo bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z…
bezpieczeństwo
5. Sesja nr 25 z dnia
2016-06-21
Uchwała nr 301 — w sprawie podjęcia wykonywania działalności w zakresie telekomunikacji przez Miasto Kalisz …Uchwała nr XXV/301/2016 w sprawie podjęcia wykonywania działalności w zakresie telekomunikacji przez Miasto Kalisz monitoring bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring…
bezpieczeństwo
6. Sesja nr 43 z dnia
2017-09-28
Uchwała nr 527 — w sprawie delegowania radnych Rady Miejskiej Kalisza do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego …delegowania radnych Rady Miejskiej Kalisza do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia…
bezpieczeństwo współpraca regionalna
7. Sesja nr 47 z dnia
2017-12-28
Uchwała nr 619 — zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu …Poznaniu zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring…
bezpieczeństwo
8. Sesja nr 47 z dnia
2017-12-28
Uchwała nr 618 — zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu …Poznaniu zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i…
bezpieczeństwo finanse
9. Sesja nr z dnia
Uchwała nr 301 — w sprawie podjęcia wykonywania działalności w zakresie telekomunikacji przez Miasto Kalisz …Uchwała nr XXV/301/2016 w sprawie podjęcia wykonywania działalności w zakresie telekomunikacji przez Miasto Kalisz monitoring bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring…
bezpieczeństwo
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej …statut MOPS*opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi*zmiana uchwały budżetowej* 2015.03.20 *stan sanitarny i sytuacja epidemiologiczna*stan bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego*porozumienie z powiatem Krotoszyńskim*porozumienie z powiatem Kaliskim*porozumienie z Ostrowem Wielkopolskim w celu realizacji…
2. Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej …Powiatów Regionu Wielkopolski*zmiana uchwały budżetowej*zmiana wieloletniej prognozy finansowej* 2015.03.20 *stan sanitarny i epidemiologiczny w Kaliszu*bezpieczeństwo sanitarno-weterynaryjne*opłaty za wodę i ścieki*Zintegrowane Inwestycjie Terytorialne*programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi*kontrola dobrostanu…
3. Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego …i regulaminowe Rady oraz jej Komisji, * organizacja współpracy Rady ze związkami i stowarzyszeniami samorządowymi, * odznaczenia i wyróżnienia, * bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz ochrona przeciwpożarowa, współdziałanie z samorządami osiedlowymi, udzielanie im pomocy i aktywizowanie ich działalności […] ławników, * nadawanie nazw placom i ulicom. 2014.12.12 *zadania z zakresu administracji rządowej*budżet*Wieloletnia Prognoza Finansowa*Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta i powiatu* 2015.01.19 *przeciwdziałąnie narkomanii*miejski program*profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych*Medix*zintegrowany…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 59 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Lp. Tytuł Data
1.
Martin Zmuda
w sprawie bezpieczeństwa pieszych na ulicy Braci Niemojowskich
2018-06-07 …interpelacja 2018-06-07 w sprawie bezpieczeństwa pieszych na ulicy Braci Niemojowskich w sprawie bezpieczeństwa pieszych na ulicy Braci Niemojowskich bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring…
2.
Tadeusz Skarżyński
w sprawie wprowadzonego kontrapasa na ul. Śródmiejskiej i zawartych w tej kwestii pytań
2018-04-16 …w tej kwestii pytań w sprawie wprowadzonego kontrapasa na ul. Śródmiejskiej i zawartych w tej kwestii pytań bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
3.
Mirosław Gabrysiak
W sprawie usuwania barier architektonicznych
2015 06 17 …interpelacja 2015 06 17 W sprawie usuwania barier architektonicznych bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
4.
Radosław Kołaciński
w sprawie progów zwalniających na ścieżce rowerowej w ul. Wał Staromiejski
2018-09-14 …ścieżce rowerowej w ul. Wał Staromiejski w sprawie progów zwalniających na ścieżce rowerowej w ul. Wał Staromiejski bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring…
5.
Dariusz Grodziński
ws. zadania "Bezpieczne przejścia dla pieszych"
2017-10-26 …interpelacja 2017-10-26 ws. zadania "Bezpieczne przejścia dla pieszych" ws. zadania "Bezpieczne przejścia dla pieszych" bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring…
6.
Eskan Darwich
W sprawie utrudnień i bezpieczeństwie na ścieżkach rowerowych
2016 07 14 …interpelacja 2016 07 14 W sprawie utrudnień i bezpieczeństwie na ścieżkach rowerowych W sprawie utrudnień i bezpieczeństwie na ścieżkach rowerowych drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe transport…
7.
Sławomir Chrzanowski
ws. kładki pieszo-rowerowej nad Prosną przy moście kolejowym
2018-08-31 …kładki pieszo-rowerowej nad Prosną przy moście kolejowym ws. kładki pieszo-rowerowej nad Prosną przy moście kolejowym bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring…
8.
Dariusz Witoń
W sprawie umieszczenia trzech lamp przy ul. P Sulisławskiego
2015 05 28 …interpelacja 2015 05 28 W sprawie umieszczenia trzech lamp przy ul. P Sulisławskiego bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
9.
Eskan Darwich
ws. oświetlenia ulicy Lipowej
2018-03-14 …interpelacja 2018-03-14 ws. oświetlenia ulicy Lipowej ws. oświetlenia ulicy Lipowej bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring…
10.
Dariusz Witoń
Problemy ochotniczej Straży Pożarnej LIS
2016 05 06 …interpelacja 2016 05 06 Problemy ochotniczej Straży Pożarnej LIS Problemy ochotniczej Straży Pożarnej LIS bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6

Inne strony

Brak wyników