Wyniki wyszukiwania dla tagu: inwestycje

Uchwały

Wyniki 1–8 z 8 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 8 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 63 — uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Kalisz porozumienia w celu współdziałania jednostek samorządu terytorialnego służącego realizacji wspólnych celów i przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim …Kalisz porozumienia w celu współdziałania jednostek samorządu terytorialnego służącego realizacji wspólnych celów i przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne transport współpraca transport współpraca…
transport współpraca regionalna
2. Sesja nr 34 z dnia
2017-02-23
Uchwała nr 443 — w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Budowlanych” …Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Kalisza o sposobie realizacji zapisanych w „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Budowlanych”, inwestycji zzakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o…
zagospodarowanie przestrzeni
3. Sesja nr 43 z dnia
2017-09-28
Uchwała nr 544 — zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi …dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub […] powiatowymi osobami prawnymi zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami…
dotacje energia środowisko
4. Sesja nr z dnia
Uchwała nr 01 — testowy …testowy bla bla bla bla testowy inwestycje drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi inwestycje
5. Sesja nr 33 z dnia
2017-01-26
Uchwała nr 418 — w sprawie uchwalenia „zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Tuwima i Kruczkowskiego” …o sposobie realizacji zapisanych w zmianie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Tuwima i Kruczkowskiego”, inwestycji zzakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o…
zagospodarowanie przestrzeni
6. Sesja nr 31 z dnia
2016-12-29
Uchwała nr 397 — w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi …Uchwała nr XXXI/397/2016 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi dotacje…
dotacje środowisko
7. Sesja nr 7 z dnia
2015-02-12
Uchwała nr 45 — w sprawie wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska …Uchwała nr VII/45/2015 w sprawie wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska Zintegrowane Inwestycje Terytorialne transport współpraca transport współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
transport współpraca regionalna
8. Sesja nr 33 z dnia
2017-01-26
Uchwała nr 413 — zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi …dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub […] powiatowymi osobami prawnymi. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami…
środowisko
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Budżetu i Finansów …za wodę i ścieki*porozumienie z powiatem Krotoszyński*porozumienie z powiatem Kaliskim*program opieki nad zwierzętami*Zintegrowane Inwestycje Terytorialne*konserwacja i restauryzacja zabytków*Szlak Piastowski*PEFRON*MOPS*fundusz sołecki*zmiana uchwały budżetowej*zmiana Wieloletniej Prognozy…
2. Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej …przestrzennego rozwoju, zagospodarowania Miasta, prowadzenia racjonalnej gospodarki przestrzennej, strategii rozwojowej budownictwa komunalnego oraz opiniowanie zamierzeń i realizacji inwestycji komunalnych, * promowanie Miasta w środowiskach potencjalnych partnerów oraz popularyzowanie walorów miasta Kalisza celem pozyskania inwestorów, * nawiązywanie i […] opiniowanie kandydatów na partnerów zagranicznych i form współpracy z tymi partnerami, * kreowanie miejskiej polityki inwestycyjnej i przygotowania inwestycji, * inicjowanie i opiniowanie programów celem pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej, * współtworzenie i opiniowanie dokumentacji do wniosków o środki […] uchwała budżetowa*wieloletnia prognoza finansowa*przedsatwiciel Kalisza w Zarządzie Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”* 2015.01.26 *inwestycje drogowe*działalność Rezerwatu Archeologicznego "Zawodzie" 2015.02.11 *pomoc finansowa dla województwa Wielkopolskiego*utworzenie Publicznego przedszkola nr 4*utworzenie…
3. Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej …weterynaryjnego*porozumienie z powiatem Krotoszyńskim*porozumienie z powiatem Kaliskim*porozumienie z Ostrowem Wielkopolskim w celu realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych*środki z PEFRON*spraozdanie z działalności MOPS*program profilaktyczny*zmiana uchwały budżetowej* 2015.04.29 *statut PUP*likwidacja…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 25 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1.
Piotr Lisowski
W sprawie parkingu podziemnego pod Nowym Rynkiem przy Galerii "Tęcza"
2016 06 21 …Galerii "Tęcza" W sprawie parkingu podziemnego pod Nowym Rynkiem przy Galerii "Tęcza" drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe inwestycje
2.
Radosław Kołaciński
W sprawie projektów inwestycji drogowych
2016 09 29 …interpelacja 2016 09 29 W sprawie projektów inwestycji drogowych W sprawie projektów inwestycji drogowych drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe inwestycje
3.
Andrzej Plichta
W sprawi mieszkań chronionych dla osób w trudnej sytuacji życiowej
2016 09 12 …chronionych dla osób w trudnej sytuacji życiowej W sprawi mieszkań chronionych dla osób w trudnej sytuacji życiowej inwestycje nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
4.
Martin Zmuda
W sprawi modernizacji płyty Głównego Rynku
2016 05 19 …interpelacja 2016 05 19 W sprawi modernizacji płyty Głównego Rynku W sprawi modernizacji płyty Głównego Rynku inwestycje rewitalizacja…
5.
Dariusz Grodziński
W sprawie stadionu na ulicy Łódzkiej
2016 11 24 …interpelacja 2016 11 24 W sprawie stadionu na ulicy Łódzkiej W sprawie stadionu na ulicy Łódzkiej inwestycje sport…
6.
Martin Zmuda
W sprawie koncepcji zagospodarowania dawnej zajezdni KLA
2016 05 03 …W sprawie koncepcji zagospodarowania dawnej zajezdni KLA W sprawie koncepcji zagospodarowania dawnej zajezdni KLA inwestycje
7.
Dariusz Witoń
Liczba pozwoleń na budowę wielkopowierzchniowych obiektów handlowych wydanych w poprzedniej kadencji
2015 04 30 …poprzedniej kadencji interpelacja 2015 04 30 Liczba pozwoleń na budowę wielkopowierzchniowych obiektów handlowych wydanych w poprzedniej kadencji inwestycje
8.
Paweł Gołębiak
Przebudowa nawierzchni chodnika na ul. Asnyka
2015 07 07 …ul. Asnyka interpelacja 2015 07 07 Przebudowa nawierzchni chodnika na ul. Asnyka drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe inwestycje
9.
Piotr Lisowski
W sprawie koncepcji zagospodarowania działek Miasta Kalisza położonych nad morzem
2016 10 27 …zagospodarowania działek Miasta Kalisza położonych nad morzem W sprawie koncepcji zagospodarowania działek Miasta Kalisza położonych nad morzem inwestycje
10.
Zbigniew Włodarek
W sprawie inwestycji "połączenie ul. H Sawickiej z ul. Dobrzecką"
2016 06 07 …interpelacja 2016 06 07 W sprawie inwestycji "połączenie ul. H Sawickiej z ul. Dobrzecką" W sprawie inwestycji "połączenie ul. H Sawickiej z ul. Dobrzecką" inwestycje
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Inne strony

Brak wyników