Wyniki wyszukiwania dla tagu: inwestycje

Uchwały

Wyniki 1–8 z 8 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 33 z dnia
2017-01-26
Uchwała nr 413 — zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi …dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub […] powiatowymi osobami prawnymi. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami…
środowisko
2. Sesja nr 7 z dnia
2015-02-12
Uchwała nr 45 — w sprawie wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska …Uchwała nr VII/45/2015 w sprawie wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska Zintegrowane Inwestycje Terytorialne transport współpraca transport współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
transport współpraca regionalna
3. Sesja nr 33 z dnia
2017-01-26
Uchwała nr 418 — w sprawie uchwalenia „zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Tuwima i Kruczkowskiego” …o sposobie realizacji zapisanych w zmianie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Tuwima i Kruczkowskiego”, inwestycji zzakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o…
zagospodarowanie przestrzeni
4. Sesja nr 8 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 63 — uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Kalisz porozumienia w celu współdziałania jednostek samorządu terytorialnego służącego realizacji wspólnych celów i przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim …Kalisz porozumienia w celu współdziałania jednostek samorządu terytorialnego służącego realizacji wspólnych celów i przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne transport współpraca transport współpraca…
transport współpraca regionalna
5. Sesja nr 43 z dnia
2017-09-28
Uchwała nr 544 — zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi …dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub […] powiatowymi osobami prawnymi zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami…
dotacje energia środowisko
6. Sesja nr 34 z dnia
2017-02-23
Uchwała nr 443 — w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Budowlanych” …Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Kalisza o sposobie realizacji zapisanych w „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Budowlanych”, inwestycji zzakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o…
zagospodarowanie przestrzeni
7. Sesja nr 31 z dnia
2016-12-29
Uchwała nr 397 — w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi …Uchwała nr XXXI/397/2016 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi dotacje…
dotacje środowisko
8. Sesja nr z dnia
Uchwała nr 01 — testowy …testowy bla bla bla bla testowy inwestycje drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi inwestycje
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Budżetu i Finansów …za wodę i ścieki*porozumienie z powiatem Krotoszyński*porozumienie z powiatem Kaliskim*program opieki nad zwierzętami*Zintegrowane Inwestycje Terytorialne*konserwacja i restauryzacja zabytków*Szlak Piastowski*PEFRON*MOPS*fundusz sołecki*zmiana uchwały budżetowej*zmiana Wieloletniej Prognozy…
2. Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej …weterynaryjnego*porozumienie z powiatem Krotoszyńskim*porozumienie z powiatem Kaliskim*porozumienie z Ostrowem Wielkopolskim w celu realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych*środki z PEFRON*spraozdanie z działalności MOPS*program profilaktyczny*zmiana uchwały budżetowej* 2015.04.29 *statut PUP*likwidacja…
3. Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej …przestrzennego rozwoju, zagospodarowania Miasta, prowadzenia racjonalnej gospodarki przestrzennej, strategii rozwojowej budownictwa komunalnego oraz opiniowanie zamierzeń i realizacji inwestycji komunalnych, * promowanie Miasta w środowiskach potencjalnych partnerów oraz popularyzowanie walorów miasta Kalisza celem pozyskania inwestorów, * nawiązywanie i […] opiniowanie kandydatów na partnerów zagranicznych i form współpracy z tymi partnerami, * kreowanie miejskiej polityki inwestycyjnej i przygotowania inwestycji, * inicjowanie i opiniowanie programów celem pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej, * współtworzenie i opiniowanie dokumentacji do wniosków o środki […] uchwała budżetowa*wieloletnia prognoza finansowa*przedsatwiciel Kalisza w Zarządzie Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”* 2015.01.26 *inwestycje drogowe*działalność Rezerwatu Archeologicznego "Zawodzie" 2015.02.11 *pomoc finansowa dla województwa Wielkopolskiego*utworzenie Publicznego przedszkola nr 4*utworzenie…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 64 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7
Lp. Tytuł Data
1.
Sławomir Chrzanowski
w sprawie informacji o wszystkich inwestycjach zrealizowanych w trakcie trwania obecnej kadencji, których koszt realizacji przekroczył 1 mln zł
2018-01-25 …interpelacja 2018-01-25 w sprawie informacji o wszystkich inwestycjach zrealizowanych w trakcie trwania obecnej kadencji, których koszt realizacji przekroczył 1 mln zł w sprawie informacji o wszystkich inwestycjach zrealizowanych w trakcie trwania obecnej kadencji […] których koszt realizacji przekroczył 1 mln zł inwestycje
2.
Sławomir Chrzanowski
w sprawie realizacji programu Mieszkanie Plus
2017-08-04 …interpelacja 2017-08-04 w sprawie realizacji programu Mieszkanie Plus w sprawie realizacji programu Mieszkanie Plus inwestycje
3.
Martin Zmuda
w sprawie ustawienia kurtyny wodnej przy fontannie "Noce i Dnie"
2018-06-01 …kurtyny wodnej przy fontannie "Noce i Dnie" w sprawie ustawienia kurtyny wodnej przy fontannie "Noce i Dnie" inwestycje tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne…
4.
Zbigniew Włodarek
w sprawie inwestycji o nazwie "Połączenie ul. Hanki Sawickiej z ul. Dobrzecką"
2017-01-01 …interpelacja 2017-01-01 w sprawie inwestycji o nazwie "Połączenie ul. Hanki Sawickiej z ul. Dobrzecką" w sprawie inwestycji o nazwie "Połączenie ul. Hanki Sawickiej z ul. Dobrzecką" drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe inwestycje
5.
Piotr Lisowski
W sprawie koncepcji zagospodarowania działek Miasta Kalisza położonych nad morzem
2016 10 27 …zagospodarowania działek Miasta Kalisza położonych nad morzem W sprawie koncepcji zagospodarowania działek Miasta Kalisza położonych nad morzem inwestycje
6.
Sławomir Chrzanowski
W sprawie Programu Budowy Dróg Krajowych na Lata 2014 — 2023
2015 02 12 …W sprawie Programu Budowy Dróg Krajowych na Lata 2014 - 2023 drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe inwestycje
7.
Eskan Darwich
W sprawie sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Ekonomicznych
2018-11-30 …interpelacja 2018-11-30 W sprawie sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Ekonomicznych inwestycje szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
8.
Radosław Kołaciński
Interpelacja w sprawie miejskich inwestycji
2018-11.30 …interpelacja 2018-11.30 Interpelacja w sprawie miejskich inwestycji inwestycje
9.
Dariusz Grodziński
W sprawie projektu basenu Delfin
2016 05 19 …interpelacja 2016 05 19 W sprawie projektu basenu Delfin W sprawie projektu basenu Delfin inwestycje
10.
Sławomir Chrzanowski
ws. budynku Komendy Miejskiej Policji przy ul. Jasnej
2017-10-31 …ws. budynku Komendy Miejskiej Policji przy ul. Jasnej ws. budynku Komendy Miejskiej Policji przy ul. Jasnej inwestycje policja policja…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7

Inne strony

Brak wyników