Wyniki wyszukiwania dla tagu: komunikacja miejska

Uchwały

Wyniki 1–10 z 11 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 46 z dnia
2017-11-30
Uchwała nr 606 — w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej …UCHWAŁA NR XLVI/606/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia warunków i trybu […] składania deklaracji i informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji i…
nieruchomości podatki rolnictwo i leśnictwo
2. Sesja nr 36 z dnia
2017-03-30
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr VII/41/2015 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej …nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr VII/41/2015 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami […] przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Załącznik do nr 1 obwieszczenia Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 marca 2017 r. Załącznik nr 2 do obwieszczenia Rady…
odpady
3. Sesja nr 18 z dnia
2015-12-29
Uchwała nr 227 — zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej i uchwalenia statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu oraz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej …Uchwała nr XVIII/227/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej i uchwalenia statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu oraz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej transport statut Miejski Zarząd…
drogi statut transport
4. Sesja nr 30 z dnia
2016-11-24
Uchwała nr 387 — zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej i uchwalenia statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu oraz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej …Uchwała nr XXIX/387/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej i uchwalenia statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu oraz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej transport drogi transport drogi…
drogi transport
5. Sesja nr 14 z dnia
2015-09-17
Uchwała nr 163 — w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej i uchwalenia statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu oraz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej …Uchwała nr XIV/163/2015 w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej i uchwalenia statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu oraz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji transport…
drogi statut transport
6. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-29
Uchwała nr 665 — zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie Kalisza i gmin, z którymi Miasto Kalisz zawarło porozumienia …do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie Kalisza i gmin, z którymi Miasto Kalisz zawarło porozumienia komunikacja miejska
komunikacja miejska
7. Sesja nr 25 z dnia
2016-06-21
Uchwała nr 299 — RADY w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej i uchwalenia statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu oraz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej …Uchwała nr XXV/299/2016 RADY w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej i uchwalenia statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu oraz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej transport Miejski Zarząd Dróg i…
drogi transport
8. Sesja nr 14 z dnia
2015-09-17
Uchwała nr 153 — w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie miasta Kalisza i gmin, z którymi Miasto Kalisz zawarło porozumienia …Uchwała nr XIV/153/2015 w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie miasta Kalisza i gmin, z którymi Miasto Kalisz zawarło porozumienia transport transport…
transport
9. Sesja nr 43 z dnia
2017-09-28
Uchwała nr 534 — zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz, udostępnionych dla operatora i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów …Uchwała Nr XLIII/534/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz, udostępnionych dla operatora i przewoźników oraz warunków i zasad […] Kalisz, udostępnionych dla operatora i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów Wykaz przystanków komunikacja miejska
komunikacja miejska
10. Sesja nr 38 z dnia
2017-05-18
Uchwała nr 496 — w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu oraz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej …NR XXXVIII/496/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu oraz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawie uchwalenia […] statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu oraz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Statut Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu transport drogi transport drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi transport
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 17 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Piotr Lisowski
W sprawie bezpłatnych przejazdów autobusami KLA
2016 10 12 …interpelacja 2016 10 12 W sprawie bezpłatnych przejazdów autobusami KLA W sprawie bezpłatnych przejazdów autobusami KLA komunikacja miejska
2.
Piotr Lisowski
Brak zatoczki autobusowej przy ulicy Lipowej
2016 10 27 …interpelacja 2016 10 27 Brak zatoczki autobusowej przy ulicy Lipowej Brak zatoczki autobusowej przy ulicy Lipowej komunikacja miejska
3.
Eskan Darwich
W sprawie specjalnych biletów KLA dla wolontariuszy schroniska dla bezdomnych zwierząt
2016 04 28 …wolontariuszy schroniska dla bezdomnych zwierząt W sprawie specjalnych biletów KLA dla wolontariuszy schroniska dla bezdomnych zwierząt komunikacja miejska zwierzęta…
4.
Tadeusz Skarżyński
Dodatkowe kursy KLA w kierunku Szałe i Gołuchowa oraz linii ekspresowej łączącej os. Dobrzec z centrum miasta
2015 06 25 …kursy KLA w kierunku Szałe i Gołuchowa oraz linii ekspresowej łączącej os. Dobrzec z centrum miasta komunikacja miejska transport…
5.
Mirosław Gabrysiak
Prośba o postawienie wiaty przystankowej na ulicy Rzymskiej
2015 01 14 …interpelacja 2015 01 14 Prośba o postawienie wiaty przystankowej na ulicy Rzymskiej komunikacja miejska
6.
Roman Piotrowski
W sprawie przystanków KLA
2016 02 17 …interpelacja 2016 02 17 W sprawie przystanków KLA komunikacja miejska
7.
Małgorzata Zarzycka
W sprawie darmowych przejazdów KLA w dniu Wszystkich Świętych
2015 10 13 …darmowych przejazdów KLA w dniu Wszystkich Świętych W sprawie darmowych przejazdów KLA w dniu Wszystkich Świętych komunikacja miejska
8.
Mirosław Gabrysiak
W sprawie zamontowania wiaty przystankowej przy ulicy Długosza
2016 12 06 …wiaty przystankowej przy ulicy Długosza bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring komunikacja miejska transport…
9.
Roman Piotrowski
w sprawie rozkładu jazdy autobusów komunikacji miejskiej
2017-02-02 …interpelacja 2017-02-02 w sprawie rozkładu jazdy autobusów komunikacji miejskiej w sprawie rozkładu jazdy autobusów komunikacji miejskiej transport…
10.
Dariusz Witoń
W sprawie lini autobusowej komunikacji miejskiej w Koloni Sulisławice
2015 04 30 …interpelacja 2015 04 30 W sprawie lini autobusowej komunikacji miejskiej w Koloni Sulisławice komunikacja miejska
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników