Strona archiwalna. Dane aktualne na 2018-11-30.

Wyniki wyszukiwania dla tagu: odpady

Uchwały

Wyniki 1–10 z 16
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 5 z dnia
2014-12-30
Uchwała nr 29 — w sprawie powierzenia reprezentowania Miasta Kalisza w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Miasta Kalisza …Miasta Kalisza w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Miasta Kalisza odpady odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
2. Sesja nr 7 z dnia
2015-02-12
Uchwała nr 40 — w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. …Uchwała nr VII/40/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. odpady opłaty odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty…
odpady opłaty
3. Sesja nr 7 z dnia
2015-02-12
Uchwała nr 41 — w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. …Uchwała nr VII/41/2015 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. odpady nieruchomości opłaty odpady […] wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości odpady opłaty
4. Sesja nr 14 z dnia
2015-09-17
Uchwała nr 149 — zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Kalisza na sektory …Uchwała nr XIV/149/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Kalisza na sektory odpady odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
5. Sesja nr 17 z dnia
2015-12-04
Uchwała nr 202 — w sprawie przyjęcia zmiany statutu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” …Uchwała nr XVII/202/2015 w sprawie przyjęcia zmiany statutu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” odpady statut odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska statut zmiany statutu gminy…
odpady statut
6. Sesja nr 18 z dnia
2015-12-29
Uchwała nr 229 — zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty …Uchwała nr XVIII/229/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty odpady odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
7. Sesja nr 19 z dnia
2016-02-04
Uchwała nr 238 — zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej …Uchwała nr XIX/238/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej odpady odpady […] wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
8. Sesja nr 23 z dnia
2016-05-19
Uchwała nr 291 — w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Kalisza …Uchwała nr XXIII/291/2016 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Kalisza odpady regulamin odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
9. Sesja nr 23 z dnia
2016-05-19
Uchwała nr 292 — RADY w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi …Uchwała nr XXIII/292/2016 RADY w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami […] komunalnymi odpady nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
nieruchomości odpady
10. Sesja nr z dnia
Uchwała nr 307 — w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi …Uchwała nr XXV/307/2016 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odpady opłaty opłaty odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady opłaty
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Wyniki 1–3 z 3
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej …Wielkopolskiego*utworzenie Publicznego przedszkola nr 4*utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4*statut MOPS*opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi*przystąpienie do do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Regionu Wielkopolski*utworzenie Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej*zmiana uchwały…
2. Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej …Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii*Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* 2015.02.06 *statut MOPS*opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi*zmiana uchwały budżetowej* 2015.03.20 *stan sanitarny i sytuacja epidemiologiczna*stan bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego*porozumienie z powiatem…
3. Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej …elektryczną, cieplną i gaz oraz funkcjonowania infrastruktury komunalnej w tym wodociągów, kanalizacji, oczyszczalni ścieków, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów, a także sprawy utrzymania czystości i porządku, * funkcjonowanie infrastruktury komunikacyjnej, utrzymania dróg, ulic, placów, organizacji ruchu drogowego […] finansowa*dotacja dla MZBM* 2015.01.21 *plan pracy komisji*schronisko dla zwierząt* 2015.02.04 *zanieczyszczenie powietrza*oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi*przystąpienie do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Regionu Wielkopolski*zmiana uchwały budżetowej*zmiana wieloletniej prognozy finansowej…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–8 z 8
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Roman Piotrowski
Bezpłatne toalety
2015 07 10 …Bezpłatne toalety interpelacja 2015 07 10 Bezpłatne toalety odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
2.
Piotr Lisowski
Kosze na śmieci
2016 06 21 …interpelacja 2016 06 21 Kosze na śmieci Kosze na śmieci odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
3.
Martin Zmuda
W sprawie stacji przeładunkowej odpadów na oś. Zagorzynek
2016 05 19 …interpelacja 2016 05 19 W sprawie stacji przeładunkowej odpadów na oś. Zagorzynek W sprawie stacji przeładunkowej odpadów na oś. Zagorzynek opłaty…
4.
Tadeusz Skarżyński
W sprawie usunięcia niebezpiecznych odpadów z magazynów przy ul. Wrocławskiej
2015 10 29 …interpelacja 2015 10 29 W sprawie usunięcia niebezpiecznych odpadów z magazynów przy ul. Wrocławskiej odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
5.
Tomasz Grochowski
W sprawie magazynowania śmieci przy jednej z nieruchomości
2015 01 29 …interpelacja 2015 01 29 W sprawie magazynowania śmieci przy jednej z nieruchomości odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
6.
Sławomir Chrzanowski
w sprawie koszy na śmieci w Lesie Winiarskim
2018-08-31 …w sprawie koszy na śmieci w Lesie Winiarskim w sprawie koszy na śmieci w Lesie Winiarskim odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
7.
Jacek Konopka
ws. nielegalnie nagromadzonych odpadów w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej
2018-03-29 …interpelacja 2018-03-29 ws. nielegalnie nagromadzonych odpadów w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej ws. nielegalnie nagromadzonych odpadów w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
8.
Sławomir Chrzanowski
w sprawie umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów zawartych przez mieszkańców Kalisza terenu u zbiegu ulic Wodnej i Długosza
2017-02-23 …interpelacja 2017-02-23 w sprawie umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów zawartych przez mieszkańców Kalisza terenu u zbiegu ulic Wodnej i Długosza w sprawie umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów zawartych przez mieszkańców Kalisza […] terenu u zbiegu ulic Wodnej i Długosza odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników