Wyniki wyszukiwania dla tagu: parkowanie

Uchwały

Wyniki 1–7 z 7 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 49 z dnia
2018-03-01
Uchwała nr 647 — zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania i sposobu ich pobierania …XLIX/647/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 1 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania i sposobu ich pobierania zmieniająca uchwałę w […] sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania i sposobu ich pobierania parkowanie
parkowanie
2. Sesja nr 38 z dnia
2017-05-18
Uchwała nr 489 — zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania i sposobu ich pobierania …XXXVIII/489/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 18 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania i sposobu ich pobierania zmieniająca uchwałę w […] sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania i sposobu ich pobierania parkowanie parkowanie
parkowanie
3. Sesja nr 55 z dnia
2018-06-28
Uchwała nr 734 — w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu …dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w sprawie […] ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu parkowanie transport…
parkowanie transport
4. Sesja nr 12 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 114 — zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania i sposobu ich pobierania …Uchwała nr XII/114/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania i sposobu ich pobierania strefa płatnego parkowania transport parkowanie transport…
parkowanie transport
5. Sesja nr 18 z dnia
2015-12-29
Uchwała nr 228 — zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania i sposobu ich pobierania …Uchwała nr XVIII/228/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania i sposobu ich pobierania transport Straż Miejska strefa płatnego parkowania transport straż miejska straż […] miejska parkowanie
parkowanie straż miejska transport
6. Sesja nr 30 z dnia
2016-11-24
Uchwała nr 379 — w sprawie ustalenia na 2017 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu …nr XXIX/379/2016 w sprawie ustalenia na 2017 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu opłaty drogi opłaty drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi opłaty
7. Sesja nr z dnia
Uchwała nr 647 — zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania i sposobu ich pobierania …XLIX/647/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 1 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania i sposobu ich pobierania zmieniająca uchwałę w […] sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania i sposobu ich pobierania opłaty parkowanie
opłaty parkowanie
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Wyniki 1–5 z 5 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego …Osiedli*Statut Miasta Kalisza*zmiana uchwały budżetowej*program opieki nad zabytkami* 2015.06.23 *program ochrony środowiska*strefa płatnego parkowania*sprawozdanie finansowe za 2014 rok*zmiana uchwały budżetowe*Wieloletnia Prognoza Finansowa*pomoc finansowa dla gminy Opatówek*pobór…
2. Komisja Budżetu i Finansów …PEFRON*MOPS*fundusz sołecki*zmiana uchwały budżetowej*zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej* 2016.06.23 *program ochrony środowiska*strefa płatnego parkowania*sprawozdanie finansowe za 2014 rok*zmiana uchwały budżetowe*Wieloletnia Prognoza Finansowa*pomoc finansowa dla gminy Opatówek*pobór…
3. Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej …działalność dyrektora DPS*zmiana uchwały budżetowej*informacja o funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1* 2015.06.24 *Strefa Płatnego Parkowania*sprawozdanie finansowe*wykonanie budżetu*dotacja na zakup sprzętu medycznego*proframy profilaktyczne*skarga na działalność dyrektora DPS*Społeczny…
4. Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej …bonifikata*opłaty za transport publiczny*przystanki komunikacyjne*Główny Specjalista ds Rewitalizacji* 2015.06.23 *program ochrony środowiska*strefa płatnego parkowania*sprawozdanie finansowe za 2014 rok*zmiana uchwały budżetowe*Wieloletnia Prognoza Finansowa*pomoc finansowa dla gminy Opatówek*pobór…
5. Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej …bezdomnymi*kontrola dobrostanu zwierząt*zmiana uchwały budżetowej*zmiana wieloletniej prognozy finansowej* 2015.06.23 *program ochrony środowiska*strefa płatnego parkowania*sprawozdanie finansowe za 2014 rok*zmiana uchwały budżetowe*Wieloletnia Prognoza Finansowa*pomoc finansowa dla gminy Opatówek*pobór…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 19 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Radosław Kołaciński
w sprawie parkingów przy ul. Młynarskiej
2017-01-26 …interpelacja 2017-01-26 w sprawie parkingów przy ul. Młynarskiej w sprawie parkingów przy ul. Młynarskiej parkowanie
2.
Radosław Kołaciński
ws. parkingów na Osiedlu Kaliniec
2018-03-29 …interpelacja 2018-03-29 ws. parkingów na Osiedlu Kaliniec ws. parkingów na Osiedlu Kaliniec parkowanie
3.
Małgorzata Zarzycka
Nieprawidłowości w parkowaniu przy ul. Szkolnej
2015 07 07 …Nieprawidłowości w parkowaniu przy ul. Szkolnej interpelacja 2015 07 07 Nieprawidłowości w parkowaniu przy ul. Szkolnej drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
4.
Mirosław Gabrysiak
w sprawie przedłużającego się remontu ul. Piekarskiej i Browarnej oraz braku możliwości parkowania przy wspomnianych ulicach, a także przy ul. Kazimierzowskiej (ze względu na toczące się prace remontowe)- kontynuacja
2017-02-01 …interpelacja 2017-02-01 w sprawie przedłużającego się remontu ul. Piekarskiej i Browarnej oraz braku możliwości parkowania przy wspomnianych ulicach, a także przy ul. Kazimierzowskiej (ze względu na toczące się prace remontowe)- kontynuacja w sprawie […] przedłużającego się remontu ul. Piekarskiej i Browarnej oraz braku możliwości parkowania przy wspomnianych ulicach, a także przy ul. Kazimierzowskiej (ze względu na toczące się prace remontowe)- kontynuacja drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
5.
Piotr Lisowski, Magdalena Spychalska, Małgorzata Zarzycka
ws. utworzenia dodatkowych miejsc parkingowych przy ul. Poznańskiej
2016 12 29 …ws. utworzenia dodatkowych miejsc parkingowych przy ul. Poznańskiej ws. utworzenia dodatkowych miejsc parkingowych przy ul. Poznańskiej parkowanie
6.
Martin Zmuda
ws. parkowania na ulicy Górnośląskiej (uzupełnienie)
2018-06-18 …interpelacja 2018-06-18 ws. parkowania na ulicy Górnośląskiej (uzupełnienie) ws. parkowania na ulicy Górnośląskiej (uzupełnienie) parkowanie
7.
Małgorzata Zarzycka
W sprawie miejsc parkingowych przy ulicy Częstochowskiej
2015 02 12 …interpelacja 2015 02 12 W sprawie miejsc parkingowych przy ulicy Częstochowskiej drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe parkowanie
8.
Piotr Lisowski, Magdalena Spychalska, Małgorzata Zarzycka
ws. utworzenia dodatkowych miejsc parkingowych przy ul. Poznańskiej
2016 12 29 …ws. utworzenia dodatkowych miejsc parkingowych przy ul. Poznańskiej ws. utworzenia dodatkowych miejsc parkingowych przy ul. Poznańskiej parkowanie
9.
Martin Zmuda
ws. postoju samochodów na ulicy Korczak
2017-10-26 …interpelacja 2017-10-26 ws. postoju samochodów na ulicy Korczak ws. postoju samochodów na ulicy Korczak parkowanie
10.
Radosław Kołaciński
ws. parkingów na byłych boiskach osiedla Widok
2018-07-30 …na byłych boiskach osiedla Widok ws. parkingów na byłych boiskach osiedla Widok drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe parkowanie
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników