Wyniki wyszukiwania dla tagu: rewitalizacja

Uchwały

Wyniki 1–10 z 15 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 17 z dnia
2015-12-04
Uchwała nr 198 — w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewitalizacji Rady Miejskiej Kalisza …Uchwała nr XVII/198/2015 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewitalizacji Rady Miejskiej Kalisza komisje rewitalizacja radni rewitalizacja radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni rewitalizacja
2. Sesja nr 15 z dnia
2015-10-19
Uchwała nr 169 — zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wykazu i przedmiotu działania stałych komisji Rady Miejskiej Kalisza. …XV/169/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wykazu i przedmiotu działania stałych komisji Rady Miejskiej Kalisza. radni komisje rewitalizacja radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego rewitalizacja
radni rewitalizacja
3. Sesja nr 23 z dnia
2016-05-19
Uchwała nr 298 — zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza" …i przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza" Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza zanieczyszenia rewitalizacja zdrowie środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 rewitalizacja zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
rewitalizacja środowisko zdrowie
4. Sesja nr 53 z dnia
2018-05-24
Uchwała nr 719 — w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza Specjalnej Strefy Rewitalizacji …UCHWAŁA NR LIII/719/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza Specjalnej Strefy Rewitalizacji w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza Specjalnej Strefy Rewitalizacji rewitalizacja
rewitalizacja
5. Sesja nr z dnia
Uchwała nr 313 — w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Kalisza …Uchwała nr XXV/313/2016 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Kalisza rewitalizacja rewitalizacja
rewitalizacja
6. Sesja nr 41 z dnia
2017-07-27
Uchwała nr 512 — w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza …UCHWAŁA NR XLI/512/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza Gminny Program Rewitalizacji (GPR) GPR załącznik nr […] GPR załącznik nr 2 GPR załącznik nr 3 GPR załącznik nr 4 rewitalizacja
rewitalizacja
7. Sesja nr 52 z dnia
2018-04-26
Uchwała nr 702 — zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wykazu i przedmiotu działania stałych komisji Rady Miasta Kalisza …komisji Rady Miasta Kalisza radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego rewitalizacja
radni rewitalizacja
8. Sesja nr 30 z dnia
2016-11-24
Uchwała nr 386 — w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza …Uchwała nr XXIX/386/2016 w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza rewitalizacja rewitalizacja
rewitalizacja
9. Sesja nr 42 z dnia
2017-09-04
Uchwała nr 522 — w sprawie uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia Zintegrowanego Planu Rozwoju Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla Miasta Kalisza do roku 2020 …uchwały w sprawie uchwalenia Zintegrowanego Planu Rozwoju Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla Miasta Kalisza do roku 2020 rewitalizacja
rewitalizacja
10. Sesja nr 29 z dnia
2016-10-27
Uchwała nr 372 — w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewitalizacji Rady Miejskiej Kalisza. …Uchwała nr XXIX/372/2016 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewitalizacji Rady Miejskiej Kalisza. radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 13 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Roman Piotrowski
w sprawie naprawy i konserwacji zabytkowych barierek w pobliżu Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu
2017-02-06 …w Kaliszu w sprawie naprawy i konserwacji zabytkowych barierek w pobliżu Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu rewitalizacja
2.
Tadeusz Skarżyński
ws. modernizacji płyty Głównego Rynku
2018-03-01 …interpelacja 2018-03-01 ws. modernizacji płyty Głównego Rynku ws. modernizacji płyty Głównego Rynku rewitalizacja
3.
Roman Piotrowski
w sprawie rewitalizacji Parku Miejskiego w Kaliszu
2017-01-31 …interpelacja 2017-01-31 w sprawie rewitalizacji Parku Miejskiego w Kaliszu w sprawie rewitalizacji Parku Miejskiego w Kaliszu tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne…
4.
Radosław Kołaciński
ws. wniosku o wykonanie ekspertyzy technicznej zbiornika- rząpi na Głównym Rynku
2018-09-14 …technicznej zbiornika- rząpi na Głównym Rynku ws. wniosku o wykonanie ekspertyzy technicznej zbiornika- rząpi na Głównym Rynku rewitalizacja
5.
Martin Zmuda
w sprawie przysługującego gminie prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonych w obszarze rewitalizacji
2016 09 30 …interpelacja 2016 09 30 w sprawie przysługującego gminie prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonych w obszarze rewitalizacji w sprawie przysługującego gminie prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonych w obszarze rewitalizacji rewitalizacja
6.
Dariusz Grodziński
w sprawie stanu i programu naprawy kamienic komunalnych
2018-06-12 …w sprawie stanu i programu naprawy kamienic komunalnych w sprawie stanu i programu naprawy kamienic komunalnych rewitalizacja
7.
Eskan Darwich
ws. decyzji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu z dnia 11.06.2018 r.
2018-07-11 …Poznaniu z dnia 11.06.2018 r. ws. decyzji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu z dnia 11.06.2018 r. rewitalizacja zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
8.
Radosław Kołaciński
ws. wniosku o powołanie Komisji, która oceni możliwość wyeksponowania zbiornika — rząpi na Głównym Rynku
2018-09-14 …na Głównym Rynku ws. wniosku o powołanie Komisji, która oceni możliwość wyeksponowania zbiornika - rząpi na Głównym Rynku rewitalizacja
9.
Roman Piotrowski
w sprawie podania ostatecznego terminu przebudowy chodnika- podium- tarasu przy ul. Jana Pawła II w Kaliszu
2017-02-03 …Kaliszu w sprawie podania ostatecznego terminu przebudowy chodnika- podium- tarasu przy ul. Jana Pawła II w Kaliszu rewitalizacja
10.
Dariusz Grodziński
w sprawie preferencyjnych pożyczek dla właścicieli kamienic na obszarze rewitalizacji
2017-08-25 …interpelacja 2017-08-25 w sprawie preferencyjnych pożyczek dla właścicieli kamienic na obszarze rewitalizacji w sprawie preferencyjnych pożyczek dla właścicieli kamienic na obszarze rewitalizacji rewitalizacja
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników