Wyniki wyszukiwania dla tagu: rewitalizacja

Uchwały

Wyniki 1–6 z 6 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 23 z dnia
2016-05-19
Uchwała nr 298 — zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza" …i przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza" Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza zanieczyszenia rewitalizacja zdrowie środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 rewitalizacja
rewitalizacja środowisko
2. Sesja nr 17 z dnia
2015-12-04
Uchwała nr 198 — w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewitalizacji Rady Miejskiej Kalisza …Uchwała nr XVII/198/2015 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewitalizacji Rady Miejskiej Kalisza komisje rewitalizacja radni rewitalizacja radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni rewitalizacja
3. Sesja nr 26 z dnia
2016-07-14
Uchwała nr 319 — w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji …Uchwała nr XXVI/319/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji rewitalizacja program rewitalizacja
rewitalizacja
4. Sesja nr z dnia
Uchwała nr 313 — w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Kalisza …Uchwała nr XXV/313/2016 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Kalisza rewitalizacja rewitalizacja
rewitalizacja
5. Sesja nr 15 z dnia
2015-10-19
Uchwała nr 169 — zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wykazu i przedmiotu działania stałych komisji Rady Miejskiej Kalisza. …XV/169/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wykazu i przedmiotu działania stałych komisji Rady Miejskiej Kalisza. radni komisje rewitalizacja radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego rewitalizacja
radni rewitalizacja
6. Sesja nr 25 z dnia
2016-06-21
Uchwała nr 313 — w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Kalisza …Uchwała nr XXV/313/2016 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Kalisza w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Kalisza Mapa Diagnoza rewitalizacja rewitalizacja
rewitalizacja
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej …prognozy finansowej* 2015.07.02 *skarga na działalność Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej*Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy*Główny Specjalista ds. rewitalizacji 2015.09.15 *wykonanie budżetu*wieloletnia prognoza finansowa*przystąpienie Kalisza do Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego Na Rzecz Budowy Drogi […] Drogowym*emisja obligacji*zasady wynajmu lokali Kalisza*bonifikata*opłaty za transport publiczny*przystanki komunikacyjne*Główny Specjalista ds Rewitalizacji* 2015.06.23 *program ochrony środowiska*strefa płatnego parkowania*sprawozdanie finansowe za 2014 rok*zmiana uchwały budżetowe*Wieloletnia Prognoza…
2. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu …Psychologiczno-Pedagogicznej* 2015.07.02 *skarga na działalność Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej*Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy*Główny Specjalista ds. rewitalizacji 2015.09.10 *dotacja na restauryzację i konserwację zabytków*wydzielenie rachunków dochodowych*wykonanie budżetu*wieloletniaprognoza finansowa*plan finansowy*Muzeum…
3. Komisja Rewitalizacji …Komisja Rewitalizacji Tematy prac komisji: * inicjowanie procesu rewitalizacji zmierzającego do kompleksowego wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, * podejmowanie inicjatyw mających na celu zdiagnozowanie oraz zaplanowanie zrównoważonego rozwoju obszarów zdegradowanych miasta, * opiniowanie projektów uchwał oraz kontroli […] realizacji zapisów dokumentów dotyczących rewitalizacji, * kreowanie i kontrola polityki estetyzacji miasta zmierzającej do poprawy jakości przestrzeni miasta i przeciwdziałaniu jej degradacji, * inicjowanie i opiniowanie działań miasta na obszarze rewitalizacji w zakresie: edukacji, kultury i sportu […] środowiska i gospodarki komunalnej, rozwoju, mienia miasta i integracji europejskiej, zdrowia i polityki społecznej, * edukacja w zakresie rewitalizacji, * współpraca z interesariuszami rewitalizacji. 2016.02.03 Stanisław Paraczyński Tadeusz Skarżyński Martin Zmuda Eskan Darwich Dariusz Grodziński Andrzej Plichta…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność