Wyniki wyszukiwania dla tagu: rewitalizacja

Uchwały

Wyniki 1–10 z 14 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 52 z dnia
2018-04-26
Uchwała nr 702 — zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wykazu i przedmiotu działania stałych komisji Rady Miasta Kalisza …komisji Rady Miasta Kalisza radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego rewitalizacja
radni rewitalizacja
2. Sesja nr 30 z dnia
2016-11-24
Uchwała nr 386 — w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza …Uchwała nr XXIX/386/2016 w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza rewitalizacja rewitalizacja
rewitalizacja
3. Sesja nr 46 z dnia
2017-11-30
Uchwała nr 568 — w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza. …RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza. rewitalizacja
rewitalizacja
4. Sesja nr 41 z dnia
2017-07-27
Uchwała nr 512 — w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza …UCHWAŁA NR XLI/512/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza Gminny Program Rewitalizacji (GPR) GPR załącznik nr […] GPR załącznik nr 2 GPR załącznik nr 3 GPR załącznik nr 4 rewitalizacja
rewitalizacja
5. Sesja nr 17 z dnia
2015-12-04
Uchwała nr 198 — w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewitalizacji Rady Miejskiej Kalisza …Uchwała nr XVII/198/2015 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewitalizacji Rady Miejskiej Kalisza komisje rewitalizacja radni rewitalizacja radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni rewitalizacja
6. Sesja nr 26 z dnia
2016-07-14
Uchwała nr 319 — w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji …Uchwała nr XXVI/319/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji rewitalizacja program rewitalizacja
rewitalizacja
7. Sesja nr 25 z dnia
2016-06-21
Uchwała nr 313 — w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Kalisza …Uchwała nr XXV/313/2016 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Kalisza w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Kalisza Mapa Diagnoza rewitalizacja rewitalizacja
rewitalizacja
8. Sesja nr 42 z dnia
2017-09-04
Uchwała nr 522 — w sprawie uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia Zintegrowanego Planu Rozwoju Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla Miasta Kalisza do roku 2020 …uchwały w sprawie uchwalenia Zintegrowanego Planu Rozwoju Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla Miasta Kalisza do roku 2020 rewitalizacja
rewitalizacja
9. Sesja nr 53 z dnia
2018-05-24
Uchwała nr 719 — w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza Specjalnej Strefy Rewitalizacji …UCHWAŁA NR LIII/719/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza Specjalnej Strefy Rewitalizacji w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza Specjalnej Strefy Rewitalizacji rewitalizacja
rewitalizacja
10. Sesja nr z dnia
Uchwała nr 313 — w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Kalisza …Uchwała nr XXV/313/2016 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Kalisza rewitalizacja rewitalizacja
rewitalizacja
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Rewitalizacji …Komisja Rewitalizacji Tematy prac komisji: * inicjowanie procesu rewitalizacji zmierzającego do kompleksowego wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, * podejmowanie inicjatyw mających na celu zdiagnozowanie oraz zaplanowanie zrównoważonego rozwoju obszarów zdegradowanych miasta, * opiniowanie projektów uchwał oraz kontroli […] realizacji zapisów dokumentów dotyczących rewitalizacji, * kreowanie i kontrola polityki estetyzacji miasta zmierzającej do poprawy jakości przestrzeni miasta i przeciwdziałaniu jej degradacji, * inicjowanie i opiniowanie działań miasta na obszarze rewitalizacji w zakresie: edukacji, kultury i sportu […] środowiska i gospodarki komunalnej, rozwoju, mienia miasta i integracji europejskiej, zdrowia i polityki społecznej, * edukacja w zakresie rewitalizacji, * współpraca z interesariuszami rewitalizacji. 2016.02.03 Stanisław Paraczyński Tadeusz Skarżyński Martin Zmuda Eskan Darwich Dariusz Grodziński Andrzej Plichta…
2. Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej …prognozy finansowej* 2015.07.02 *skarga na działalność Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej*Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy*Główny Specjalista ds. rewitalizacji 2015.09.15 *wykonanie budżetu*wieloletnia prognoza finansowa*przystąpienie Kalisza do Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego Na Rzecz Budowy Drogi […] Drogowym*emisja obligacji*zasady wynajmu lokali Kalisza*bonifikata*opłaty za transport publiczny*przystanki komunikacyjne*Główny Specjalista ds Rewitalizacji* 2015.06.23 *program ochrony środowiska*strefa płatnego parkowania*sprawozdanie finansowe za 2014 rok*zmiana uchwały budżetowe*Wieloletnia Prognoza…
3. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu …Psychologiczno-Pedagogicznej* 2015.07.02 *skarga na działalność Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej*Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy*Główny Specjalista ds. rewitalizacji 2015.09.10 *dotacja na restauryzację i konserwację zabytków*wydzielenie rachunków dochodowych*wykonanie budżetu*wieloletniaprognoza finansowa*plan finansowy*Muzeum…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników