Wyniki wyszukiwania dla tagu: woda i ścieki

Uchwały

Wyniki 1–7 z 7 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr z dnia
Uchwała nr 656 — zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2019” …uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2019” woda i ścieki
woda i ścieki
2. Sesja nr 49 z dnia
2018-03-01
Uchwała nr 656 — zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2019” …uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2019” woda i ścieki
woda i ścieki
3. Sesja nr 30 z dnia
2016-11-24
Uchwała nr 385 — w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Kalisza …zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Kalisza woda i ścieki opłaty woda i ścieki opłaty…
opłaty woda i ścieki
4. Sesja nr 43 z dnia
2017-09-28
Uchwała nr 537 — zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017- 2019” …kanalizacyjnych na lata 2017- 2019” WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH woda i ścieki
woda i ścieki
5. Sesja nr 8 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 64 — UCHWAŁA NR VIII/64/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Miasta Kalisza …dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Miasta Kalisza woda ścieki woda i ścieki
woda i ścieki
6. Sesja nr 46 z dnia
2017-11-30
Uchwała nr 610 — w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Kalisza …taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Kalisza opłaty woda i ścieki
opłaty woda i ścieki
7. Sesja nr 17 z dnia
2015-12-04
Uchwała nr 199 — w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Kalisza …zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Kalisza woda opłaty ścieki opłaty woda i ścieki
opłaty woda i ścieki
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników