Strona archiwalna. Dane aktualne na 2018-11-30.

Wyniki wyszukiwania dla tagu: woda i ścieki

Uchwały

Wyniki 1–9 z 9
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 8 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 64 — UCHWAŁA NR VIII/64/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Miasta Kalisza …dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Miasta Kalisza woda ścieki woda i ścieki
woda i ścieki
2. Sesja nr 17 z dnia
2015-12-04
Uchwała nr 199 — w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Kalisza …zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Kalisza woda opłaty ścieki opłaty woda i ścieki
opłaty woda i ścieki
3. Sesja nr 30 z dnia
2016-11-24
Uchwała nr 385 — w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Kalisza …sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Kalisza woda i ścieki opłaty woda i ścieki opłaty…
opłaty woda i ścieki
4. Sesja nr 43 z dnia
2017-09-28
Uchwała nr 537 — zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017- 2019” …urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017- 2019” WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH woda i ścieki
woda i ścieki
5. Sesja nr 46 z dnia
2017-11-30
Uchwała nr 610 — w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Kalisza …dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Kalisza opłaty woda i ścieki
opłaty woda i ścieki
6. Sesja nr z dnia
Uchwała nr 656 — zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2019” …sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2019” woda i ścieki
woda i ścieki
7. Sesja nr 49 z dnia
2018-03-01
Uchwała nr 656 — zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2019” …sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2019” woda i ścieki
woda i ścieki
8. Sesja nr 55 z dnia
2018-06-28
Uchwała nr 739 — w sprawie uchwalenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Kalisza …sprawie uchwalenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Kalisza w sprawie uchwalenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Kalisza woda i ścieki
woda i ścieki
9. Sesja nr 58 z dnia
2018-09-27
Uchwała nr 765 — w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Kalisza …w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Kalisza w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Kalisza 765 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody […] miasta Kalisza w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Kalisza woda i ścieki
woda i ścieki
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–9 z 9
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Zbigniew Włodarek
Źródła wody pitnej
2015 07 07 …Źródła wody pitnej interpelacja 2015 07 07 Źródła wody pitnej woda i ścieki zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
2.
Piotr Lisowski
W sprawie umocnienia wałów Krępicy
2016 06 21 …W sprawie umocnienia wałów Krępicy W sprawie umocnienia wałów Krępicy środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 woda i ścieki
3.
Piotr Lisowski
Pas zielenie przy rzece Prośnie od ul. Sadowej do ul Piłsudskiego
2016 04 28 …zielenie przy rzece Prośnie od ul. Sadowej do ul Piłsudskiego środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 woda i ścieki
4.
Dariusz Witoń
W sprawie wód opadowych
2016 07 14 …interpelacja 2016 07 14 W sprawie wód opadowych W sprawie wód opadowych woda i ścieki
5.
Mirosław Gabrysiak
W sprawie remontu Wału Bernardyńskiego
2016 02 11 …Wału Bernardyńskiego budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje woda i ścieki
6.
Roman Piotrowski
W sprawie zapewnienia toalet w okolicach głównego rynku
2015 05 11 …głównego rynku W sprawie zapewnienia toalet w okolicach głównego rynku środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 woda i ścieki
7.
Roman Piotrowski
W sprawi "ożywiania" rzeki Prosny
2016 03 09 …interpelacja 2016 03 09 W sprawi "ożywiania" rzeki Prosny środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 woda i ścieki
8.
Martin Zmuda
w sprawie studzienki kanalizacyjnej na ulicy Górnośląskiej naprzeciwko Galerii Amber
2018-07-25 …w sprawie studzienki kanalizacyjnej na ulicy Górnośląskiej naprzeciwko Galerii Amber środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 woda i ścieki
9.
Grzegorz Chwiałkowski
w sprawie węzła wodnego na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich w Kaliszu
2018-04-26 …na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich w Kaliszu w sprawie węzła wodnego na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich w Kaliszu woda i ścieki
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników