Informacje ogólne

Radny miasta Kalisz

Klub: Prawo i Sprawiedliwość
Data i miejsce urodzenia: 31.05.1962, Kalisz
Miejsce pracy: Przychodnia Weterynaryjna

Funkcje i komisje: kadencja 2014–2018

Wygrana w wyborach: wybory samorządowe 2014
Liczba głosów: 329
Okręg: nr 1

Biografia

Rekordy 1–8 z 8 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Doświadczenie zawodowe Doświadczenie na funkcji
brak informacji
Rada Miejska Kalisza, kandydat na stanowisko radnego, liczba głosów: 329, procent głosów: 6, wybrany źródło

Państwowa Komisja Wyborcza

pkw.gov.pl

9.12.2014 – 28.05.2015
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu źródło

Uchwała nr III/9/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Kalisza

mamprawowiedziec.pl

Uchwała nr X/104/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Kalisza

mamprawowiedziec.pl

od 9.12.2014
Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej, przewodniczący źródło

Uchwała nr III/12/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej Kalisza

mamprawowiedziec.pl

od 16.11.2014
Rada Miejska Kalisza, radny źródło

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Kalisza

bip.kalisz.pl

od 16.11.2014
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, członek źródło
16.11.2014 – 26.04.2018
Komisja Rewizyjna, członek źródło
od 16.11.2014
Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, członek źródło
od 2014
Prawo i Sprawiedliwość źródło

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Kalisza

bip.kalisz.pl

pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Głosowania

Obecność na głosowaniach

Obecność
736
Nieobecność
32

Oddane głosy

Za
717
Przeciw
7
Wstrzymał się
7
Głos nieoddany
5
Nieobecny
32
Filtruj wyniki

Tagi

Zobacz pozostałe
Zwiń

Sesje

Zobacz pozostałe
Zwiń

Głos

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 768 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
Lp. Data Tytuł Wynik Głos
1. Sesja nr 58 z dnia
2018-09-27
Projekt uchwały nr 760 — w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”, Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego” Odrzucono
2. Sesja nr 58 z dnia
2018-09-27
Projekt uchwały nr 765 — w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Kalisza Odrzucono
woda i ścieki
3. Sesja nr 58 z dnia
2018-09-27
Projekt uchwały nr 752 — w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Tereny Przydworcowe III – część B” Odrzucono
zagospodarowanie przestrzeni
4. Sesja nr 58 z dnia
2018-09-27
Projekt uchwały nr 777 — zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza na 2018 rok Odrzucono
radni
5. Sesja nr 58 z dnia
2018-09-27
Projekt uchwały nr 754 — zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta Kalisza Odrzucono
statut
6. Sesja nr 58 z dnia
2018-09-27
Projekt uchwały nr 761 — w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2018 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Odrzucono
7. Sesja nr 58 z dnia
2018-09-27
Projekt uchwały nr 759 — w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Kaliszu, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3b Odrzucono
szkoły
8. Sesja nr 58 z dnia
2018-09-27
Projekt uchwały nr 774 — w sprawie rozpatrzenia skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność Prezydenta Miasta Kalisza Odrzucono
skargi
9. Sesja nr 58 z dnia
2018-09-27
Projekt uchwały nr 769 — w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania Odrzucono
zdrowie
10. Sesja nr 58 z dnia
2018-09-27
Projekt uchwały nr 767 — w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok Odrzucono
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

Ostatnia aktywność

2018-04-09

interpelacja

ws. wynagrodzeń pracowników administracyjnych w jednostkach organizacyjnych Miasta Kalisza

2017-04-21

interpelacja

w sprawie przebudowy chodnika-podium-tarasu przy ul. Jana Pawła II w Kaliszu

2017-04-20

interpelacja

dotyczy zabezpieczenia Miasta Kalisza przed zagrożeniem powodziowym

2017-04-19

interpelacja

w sprawie zabezpieczenie osobom przebywającym w okolicach ratusza korzystania całodobowo z ogólnodostępnych bezpłatnych toalet

2017-04-18

interpelacja

w sprawie stanu przygotowań Ratusza i wieży ratuszowej do sezonu turystycznego

2017-03-16

interpelacja

w sprawie przebudowy chodnika- podium- tarasu przy ul. Jana Pawła II

2017-02-06

interpelacja

w sprawie naprawy i konserwacji zabytkowych barierek w pobliżu Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu

2017-02-03

interpelacja

w sprawie podania ostatecznego terminu przebudowy chodnika- podium- tarasu przy ul. Jana Pawła II w Kaliszu

2017-02-02

interpelacja

w sprawie rozkładu jazdy autobusów komunikacji miejskiej

2017-02-01

interpelacja

w sprawie "ożywienia" rzeki Prosny

2017-01-31

interpelacja

w sprawie rewitalizacji Parku Miejskiego w Kaliszu

2016 03 17

interpelacja

W sprawie pracy Straży Miejskiej

2016 03 09

interpelacja

W sprawi "ożywiania" rzeki Prosny

2016 03 08

interpelacja

W sprawie lokali mieszkalnych

2016 02 17

interpelacja

W sprawie przystanków KLA

2016 01 29

interpelacja

W sprawie programu "Wczesne wykrywanie chorób płuc u kobiet i mężczyzn"

2016 01 27

interpelacja

W sprawie zakazu palenia papierosów na klatkach schodowych

2015 07 10

interpelacja

Bezpłatne toalety

2015 06 30

interpelacja

Zwiedzanie Ratusza i Wieży Ratuszowej

2015 05 11

interpelacja

W sprawie zapewnienia toalet w okolicach głównego rynku

Zobacz pozostałe
Zwiń

Deklaracje

Nie dodano jeszcze żadnej deklaracji.

Oświadczenia majątkowe