Kalisz.MamPrawoWiedziec.pl
Sprawdzamy, kim są i jak głosują radni miasta Kalisz. Śledzimy zmiany w przepisach lokalnych. Ułatwiamy dostęp do informacji publicznej. Serwis opiera się na dokumentach wypracowanych przez Radę Miasta oraz na informacjach uzyskanych od radnych.

Twoi reprezentanci

Filtruj wyniki

Płeć

Klub

Okręg

Komisja

Funkcja w komisji

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Wczytuję...
Zobacz zmiany w trakcie kadencji      

Aktualności

Tagi

Ostatnia sesja

Sesja nr 33 z dnia 26.01.2017

Uchwała nr 431

zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

Uchwała nr 430

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Kalisza.

Uchwała nr 429

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza na 2017 rok.

Uchwała nr 428

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej Kalisza.

Uchwała nr 427

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza.

Uchwała nr 426

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030.

Uchwała nr 425

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

Uchwała nr 424

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

Uchwała nr 424

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

Uchwała nr 423

w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko — Ostrowskiej”.

Uchwała nr 422

w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko — Ostrowskiej”.

Uchwała nr 421

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.

Uchwała nr 420

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

Uchwała nr 419

w sprawie uchwalenia: ”Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia miasta Kalisza w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2016-2030”.

Uchwała nr 418

w sprawie uchwalenia „zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Tuwima i Kruczkowskiego”

Uchwała nr 417

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP Rady Miejskiej Kalisza na działalność Prezydenta Miasta Kalisza.

Uchwała nr 416

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Kalisz oraz określenia warunków obniżenia lub całkowitego zwolnienia z tych opłat.

Uchwała nr 415

w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.

Uchwała nr 414

w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.

Uchwała nr 413

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi

Uchwała nr 412

w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających na kadencję w latach 2016-2019
Zobacz pozostałe
Zwiń