Kalisz.MamPrawoWiedziec.pl
Sprawdzamy, kim są i jak głosują radni miasta Kalisz. Śledzimy zmiany w przepisach lokalnych. Ułatwiamy dostęp do informacji publicznej. Serwis opiera się na dokumentach wypracowanych przez Radę Miasta oraz na informacjach uzyskanych od radnych.

Twoi reprezentanci

Filtruj wyniki

Płeć

Klub

Okręg

Komisja

Funkcja w komisji

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Osoby 1–25 z 25 pokaż 12 / 24 / 60 / wszystkie
pokaż 12 / 24 / 60 / wszystkie
Zobacz zmiany w trakcie kadencji      

Aktualności

Tagi

Ostatnia sesja

Sesja nr 43 z dnia 28.09.2017

Uchwała nr 533

w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii 110 kV Zawodzie – Rajsków”

Uchwała nr 529

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udostępniania symboli i znaków Miasta Kalisza

Uchwała nr 551

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu

Uchwała nr 550

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 w Kaliszu

Uchwała nr 549

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza na 2017 rok

Uchwała nr 548

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030

Uchwała nr 547

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Uchwała nr 546

w sprawie emisji obligacji oraz ich zbywania, nabywania i wykupu

Uchwała nr 545

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pana na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu

Uchwała nr 544

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi

Uchwała nr 543

w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu

Uchwała nr 542

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2018 r.

Uchwała nr 541

w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2017 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uchwała nr 540

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Uchwała nr 539

zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Uchwała nr 538

w sprawie przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu przy ul. Augustyna Kordeckiego 19

Uchwała nr 537

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017- 2019”

Uchwała nr 536

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu

Uchwała nr 535

w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry

Uchwała nr 535

w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry

Uchwała nr 534

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz, udostępnionych dla operatora i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Uchwała nr 532

w sprawie zmiany w części uchwał nadających nazwy ulicom na terenie miasta Kalisza

Uchwała nr 530

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Osiedla Tyniec

Uchwała nr 528

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Kalisza – Miasta na prawach powiatu

Uchwała nr 527

w sprawie delegowania radnych Rady Miejskiej Kalisza do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego

Uchwała nr 525

w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej Kalisza dotyczącego przebiegu drogi krajowej nr 25
Zobacz pozostałe
Zwiń