Wyniki wyszukiwania dla tagu: finanse

Uchwały

Wyniki 1–10 z 65 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 53 z dnia
2018-05-24
Uchwała nr 716 — w sprawie emisji obligacji oraz ich zbywania, nabywania i wykupu …obligacji oraz ich zbywania, nabywania i wykupu w sprawie emisji obligacji oraz ich zbywania, nabywania i wykupu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
2. Sesja nr 7 z dnia
2015-02-12
Uchwała nr 46 — w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029 …VII/46/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029 wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
3. Sesja nr 12 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 121 — w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029 …XII/121/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029 wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
4. Sesja nr 38 z dnia
2017-05-18
Uchwała nr 492 — w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030 …na lata 2017-2030 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030 finanse finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
5. Sesja nr 43 z dnia
2017-09-28
Uchwała nr 540 — zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania …prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
finanse oświata
6. Sesja nr 42 z dnia
2017-09-04
Uchwała nr 524 — w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030 …na lata 2017-2030 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
7. Sesja nr 31 z dnia
2016-12-29
Uchwała nr 404 — w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030 …Uchwała nr XXXI/404/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
8. Sesja nr 9 z dnia
2015-04-30
Uchwała nr 84 — w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029 …IX/84/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029 wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
9. Sesja nr 43 z dnia
2017-09-28
Uchwała nr 539 — zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty …działalność określoną w ustawie o systemie oświaty Wykaz jednostek budżetowych, przy których tworzy się wydzielone rachunki dochodów finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
finanse oświata
10. Sesja nr 27 z dnia
2016-09-02
Uchwała nr 326 — w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030 …XXVII/326/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030 wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 12 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Piotr Lisowski
O urealnieniu wynagrodzeń dla projektantów
2016 10 27 …O urealnieniu wynagrodzeń dla projektantów O urealnieniu wynagrodzeń dla projektantów budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
2.
Sławomir Chrzanowski
w sprawie pozyskania środków na odnawialne źródła energii
2017-07-24 …w sprawie pozyskania środków na odnawialne źródła energii w sprawie pozyskania środków na odnawialne źródła energii finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
3.
Mirosław Gabrysiak
W sprawie remontu Wału Bernardyńskiego
2016 02 11 …W sprawie remontu Wału Bernardyńskiego W sprawie remontu Wału Bernardyńskiego budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje woda i ścieki…
4.
Dariusz Grodziński
W sprawie umów zawieranych przez miasto z panem Marcinem Andrzejewskim
2016 05 19 …zawieranych przez miasto z panem Marcinem Andrzejewskim W sprawie umów zawieranych przez miasto z panem Marcinem Andrzejewskim finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
5.
Sławomir Chrzanowski
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycje
2016 05 19 …interpelacja 2016 05 19 Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycje Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycje dotacje finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
6.
Piotr Lisowski
Pomysł na promocję "Kalisza za pół ceny"
2016 09 29 …Pomysł na promocję "Kalisza za pół ceny" Pomysł na promocję "Kalisza za pół ceny" finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje turystyka…
7.
Dariusz Grodziński
w sprawie pozyskiwania przez Kalisz funduszy z UE
2017-01-26 …w sprawie pozyskiwania przez Kalisz funduszy z UE w sprawie pozyskiwania przez Kalisz funduszy z UE dotacje finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
8.
Dariusz Grodziński
W sprawie ulicy św. Michała
2016 11 24 …W sprawie ulicy św. Michała W sprawie ulicy św. Michała budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
9.
Sławomir Chrzanowski
W sprawie kar za usunięcia plakatów wyborczych kampanii wyborczej 2015
2016 09 29 …za usunięcia plakatów wyborczych kampanii wyborczej 2015 W sprawie kar za usunięcia plakatów wyborczych kampanii wyborczej 2015 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje wybory głównie granice obwodów, wszystkie proceduralne sprawy związane z…
10.
Piotr Lisowski
W sprawie odsetek od zadłużenia najemców mieszkań MZBM
2016 10 27 …W sprawie odsetek od zadłużenia najemców mieszkań MZBM W sprawie odsetek od zadłużenia najemców mieszkań MZBM finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje niepełnosprawni…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników