Wyniki wyszukiwania dla tagu: finanse

Uchwały

Wyniki 1–10 z 65 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 4 z dnia
2014-12-18
Uchwała nr 21 — w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029 …IV/21/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029 wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
2. Sesja nr 43 z dnia
2017-09-28
Uchwała nr 540 — zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania …prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
finanse oświata
3. Sesja nr 53 z dnia
2018-05-24
Uchwała nr 716 — w sprawie emisji obligacji oraz ich zbywania, nabywania i wykupu …obligacji oraz ich zbywania, nabywania i wykupu w sprawie emisji obligacji oraz ich zbywania, nabywania i wykupu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
4. Sesja nr 44 z dnia
2017-10-26
Uchwała nr 557 — w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030 …na lata 2017-2030 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
5. Sesja nr 34 z dnia
2017-02-23
Uchwała nr 448 — w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030. …na lata 2017-2030. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030. finanse finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
6. Sesja nr 47 z dnia
2017-12-28
Uchwała nr 621 — w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030 …na lata 2017-2030 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
7. Sesja nr 18 z dnia
2015-12-29
Uchwała nr 221 — w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030 …nr XVIII/221/2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030 wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
8. Sesja nr 7 z dnia
2015-02-12
Uchwała nr 46 — w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029 …VII/46/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029 wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
9. Sesja nr 40 z dnia
2017-06-22
Uchwała nr 507 — w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu Miasta Kalisza środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług dla samorządowych zakładów budżetowych Miasta Kalisza …Kalisza środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług dla samorządowych zakładów budżetowych Miasta Kalisza finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
10. Sesja nr 15 z dnia
2015-10-19
Uchwała nr 176 — w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029 …XV/176/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029 wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 12 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Mirosław Gabrysiak
W sprawie remontu Wału Bernardyńskiego
2016 02 11 …W sprawie remontu Wału Bernardyńskiego W sprawie remontu Wału Bernardyńskiego budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje woda i ścieki…
2.
Dariusz Grodziński
w sprawie pozyskiwania przez Kalisz funduszy z UE
2017-01-26 …w sprawie pozyskiwania przez Kalisz funduszy z UE w sprawie pozyskiwania przez Kalisz funduszy z UE dotacje finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
3.
Dariusz Grodziński
W sprawie zleceń dla pana Marcina Andrzejewskiego
2016 11 24 …W sprawie zleceń dla pana Marcina Andrzejewskiego W sprawie zleceń dla pana Marcina Andrzejewskiego finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
4.
Sławomir Chrzanowski
W sprawie kar za usunięcia plakatów wyborczych kampanii wyborczej 2015
2016 09 29 …za usunięcia plakatów wyborczych kampanii wyborczej 2015 W sprawie kar za usunięcia plakatów wyborczych kampanii wyborczej 2015 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje wybory głównie granice obwodów, wszystkie proceduralne sprawy związane z…
5.
Jacek Konopka
w sprawie gospodarki finansowej
2017-02-07 …interpelacja 2017-02-07 w sprawie gospodarki finansowej w sprawie gospodarki finansowej finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
6.
Sławomir Chrzanowski
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycje
2016 05 19 …interpelacja 2016 05 19 Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycje Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycje dotacje finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
7.
Piotr Lisowski
W sprawie odsetek od zadłużenia najemców mieszkań MZBM
2016 10 27 …W sprawie odsetek od zadłużenia najemców mieszkań MZBM W sprawie odsetek od zadłużenia najemców mieszkań MZBM finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje niepełnosprawni…
8.
Sławomir Chrzanowski
w sprawie pozyskania środków na odnawialne źródła energii
2017-07-24 …w sprawie pozyskania środków na odnawialne źródła energii w sprawie pozyskania środków na odnawialne źródła energii finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
9.
Piotr Lisowski
Pomysł na promocję "Kalisza za pół ceny"
2016 09 29 …Pomysł na promocję "Kalisza za pół ceny" Pomysł na promocję "Kalisza za pół ceny" finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje turystyka…
10.
Dariusz Grodziński
W sprawie umów zawieranych przez miasto z panem Marcinem Andrzejewskim
2016 05 19 …zawieranych przez miasto z panem Marcinem Andrzejewskim W sprawie umów zawieranych przez miasto z panem Marcinem Andrzejewskim finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników