Wyniki wyszukiwania dla tagu: finanse

Uchwały

Wyniki 1–10 z 65 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 18 z dnia
2015-12-29
Uchwała nr 221 — w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030 …nr XVIII/221/2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030 wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
2. Sesja nr 5 z dnia
2014-12-30
Uchwała nr 27 — w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029 …nr V/27/2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029 wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
3. Sesja nr 18 z dnia
2015-12-29
Uchwała nr 218 — w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029 …XVIII/218/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029 wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
4. Sesja nr 8 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 61 — zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Kaliszowi-Miastu na prawach powiatu lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania ulg …ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania ulg ulgi pomoc publiczna finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
5. Sesja nr 8 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 65 — sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029 …nr VIII/65/2015 sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029 wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
6. Sesja nr 55 z dnia
2018-06-28
Uchwała nr 737 — w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok. …w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok. finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
7. Sesja nr 9 z dnia
2015-04-30
Uchwała nr 84 — w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029 …IX/84/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029 wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
8. Sesja nr 22 z dnia
2016-04-28
Uchwała nr 284 — w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030 …XXII/284/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030 wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
9. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-09
Uchwała nr 7 — w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza …Uchwała nr III/7/2014 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza radni komisje radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
10. Sesja nr 34 z dnia
2017-02-23
Uchwała nr 449 — zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 …budżetowego 2016 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 finanse budżet finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu…
budżet finanse
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 12 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Piotr Lisowski
W sprawie odsetek od zadłużenia najemców mieszkań MZBM
2016 10 27 …W sprawie odsetek od zadłużenia najemców mieszkań MZBM W sprawie odsetek od zadłużenia najemców mieszkań MZBM finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje niepełnosprawni…
2.
Dariusz Grodziński
W sprawie zleceń dla pana Marcina Andrzejewskiego
2016 11 24 …W sprawie zleceń dla pana Marcina Andrzejewskiego W sprawie zleceń dla pana Marcina Andrzejewskiego finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
3.
Sławomir Chrzanowski
W sprawie kar za usunięcia plakatów wyborczych kampanii wyborczej 2015
2016 09 29 …za usunięcia plakatów wyborczych kampanii wyborczej 2015 W sprawie kar za usunięcia plakatów wyborczych kampanii wyborczej 2015 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje wybory głównie granice obwodów, wszystkie proceduralne sprawy związane z…
4.
Dariusz Grodziński
w sprawie pozyskiwania przez Kalisz funduszy z UE
2017-01-26 …w sprawie pozyskiwania przez Kalisz funduszy z UE w sprawie pozyskiwania przez Kalisz funduszy z UE dotacje finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
5.
Sławomir Chrzanowski
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycje
2016 05 19 …interpelacja 2016 05 19 Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycje Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycje dotacje finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
6.
Piotr Lisowski
Pomysł na promocję "Kalisza za pół ceny"
2016 09 29 …Pomysł na promocję "Kalisza za pół ceny" Pomysł na promocję "Kalisza za pół ceny" finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje turystyka…
7.
Sławomir Chrzanowski
w sprawie pozyskania środków na odnawialne źródła energii
2017-07-24 …w sprawie pozyskania środków na odnawialne źródła energii w sprawie pozyskania środków na odnawialne źródła energii finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
8.
Piotr Lisowski
O urealnieniu wynagrodzeń dla projektantów
2016 10 27 …O urealnieniu wynagrodzeń dla projektantów O urealnieniu wynagrodzeń dla projektantów budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
9.
Dariusz Grodziński
W sprawie ulicy św. Michała
2016 11 24 …W sprawie ulicy św. Michała W sprawie ulicy św. Michała budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
10.
Mirosław Gabrysiak
W sprawie remontu Wału Bernardyńskiego
2016 02 11 …W sprawie remontu Wału Bernardyńskiego W sprawie remontu Wału Bernardyńskiego budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje woda i ścieki…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników