Wyniki wyszukiwania dla tagu: finanse

Uchwały

Wyniki 1–10 z 57 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 20 z dnia
2016-02-25
Uchwała nr 257 — w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030 …XX/257/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030 wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
2. Sesja nr 31 z dnia
2016-12-29
Uchwała nr 400 — w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030 …Uchwała nr XXXI/400/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
3. Sesja nr 34 z dnia
2017-02-23
Uchwała nr 449 — zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 …budżetowego 2016 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 finanse budżet finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu…
budżet finanse
4. Sesja nr 32 z dnia
2017-01-11
Uchwała nr 411 — w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030 …Uchwała nr XXXII/411/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
5. Sesja nr 26 z dnia
2016-07-14
Uchwała nr 324 — w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030 …XXVI/324/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030 wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
6. Sesja nr 10 z dnia
2015-05-28
Uchwała nr 102 — UCHWAŁA NR X/102/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza. …RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza. komisje radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce…
radni
7. Sesja nr 9 z dnia
2015-04-30
Uchwała nr 84 — w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029 …IX/84/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029 wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
8. Sesja nr 7 z dnia
2015-02-12
Uchwała nr 46 — w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029 …VII/46/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029 wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
9. Sesja nr 44 z dnia
2017-10-26
Uchwała nr 555 — w sprawie zmiany uchwały o emisji obligacji oraz ich zbywania, nabywania i wykupu …zbywania, nabywania i wykupu w sprawie zmiany uchwały o emisji obligacji oraz ich zbywania, nabywania i wykupu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
10. Sesja nr 29 z dnia
2016-10-27
Uchwała nr 363 — w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030 …Uchwała nr XXIX/363/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030 finanse finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–9 z 9 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Piotr Lisowski
O urealnieniu wynagrodzeń dla projektantów
2016 10 27 …O urealnieniu wynagrodzeń dla projektantów O urealnieniu wynagrodzeń dla projektantów budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
2.
Mirosław Gabrysiak
W sprawie remontu Wału Bernardyńskiego
2016 02 11 …W sprawie remontu Wału Bernardyńskiego W sprawie remontu Wału Bernardyńskiego budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje woda i ścieki…
3.
Sławomir Chrzanowski
W sprawie kar za usunięcia plakatów wyborczych kampanii wyborczej 2015
2016 09 29 …za usunięcia plakatów wyborczych kampanii wyborczej 2015 W sprawie kar za usunięcia plakatów wyborczych kampanii wyborczej 2015 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje wybory głównie granice obwodów, wszystkie proceduralne sprawy związane z…
4.
Sławomir Chrzanowski
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycje
2016 05 19 …interpelacja 2016 05 19 Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycje Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycje dotacje finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
5.
Dariusz Grodziński
W sprawie zleceń dla pana Marcina Andrzejewskiego
2016 11 24 …W sprawie zleceń dla pana Marcina Andrzejewskiego W sprawie zleceń dla pana Marcina Andrzejewskiego finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
6.
Piotr Lisowski
W sprawie odsetek od zadłużenia najemców mieszkań MZBM
2016 10 27 …W sprawie odsetek od zadłużenia najemców mieszkań MZBM W sprawie odsetek od zadłużenia najemców mieszkań MZBM finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje niepełnosprawni…
7.
Piotr Lisowski
Pomysł na promocję "Kalisza za pół ceny"
2016 09 29 …Pomysł na promocję "Kalisza za pół ceny" Pomysł na promocję "Kalisza za pół ceny" finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje turystyka…
8.
Dariusz Grodziński
W sprawie umów zawieranych przez miasto z panem Marcinem Andrzejewskim
2016 05 19 …zawieranych przez miasto z panem Marcinem Andrzejewskim W sprawie umów zawieranych przez miasto z panem Marcinem Andrzejewskim finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
9.
Dariusz Grodziński
W sprawie ulicy św. Michała
2016 11 24 …W sprawie ulicy św. Michała W sprawie ulicy św. Michała budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników