Strona archiwalna. Dane aktualne na 2018-11-30.

Wyniki wyszukiwania dla tagu: finanse

Uchwały

Wyniki 1–10 z 65
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-09
Uchwała nr 7 — w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza …Uchwała nr III/7/2014 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza radni komisje radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
2. Sesja nr 4 z dnia
2014-12-18
Uchwała nr 21 — w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029 …IV/21/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029 wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
3. Sesja nr 5 z dnia
2014-12-30
Uchwała nr 27 — w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029 …nr V/27/2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029 wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
4. Sesja nr 7 z dnia
2015-02-12
Uchwała nr 46 — w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029 …VII/46/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029 wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
5. Sesja nr 8 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 61 — zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Kaliszowi-Miastu na prawach powiatu lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania ulg …ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania ulg ulgi pomoc publiczna finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
6. Sesja nr 8 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 65 — sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029 …nr VIII/65/2015 sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029 wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
7. Sesja nr 9 z dnia
2015-04-30
Uchwała nr 84 — w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029 …IX/84/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029 wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
8. Sesja nr 10 z dnia
2015-05-28
Uchwała nr 98 — w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029 …X/98/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029 wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
9. Sesja nr 10 z dnia
2015-05-28
Uchwała nr 102 — UCHWAŁA NR X/102/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza. …RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza. komisje radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce…
radni
10. Sesja nr 12 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 121 — w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029 …XII/121/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029 wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 12
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Sławomir Chrzanowski
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycje
2016 05 19 …interpelacja 2016 05 19 Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycje Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycje finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje dotacje…
2.
Sławomir Chrzanowski
W sprawie kar za usunięcia plakatów wyborczych kampanii wyborczej 2015
2016 09 29 …za usunięcia plakatów wyborczych kampanii wyborczej 2015 wybory głównie granice obwodów, wszystkie proceduralne sprawy związane z wyborami finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
3.
Dariusz Grodziński
W sprawie umów zawieranych przez miasto z panem Marcinem Andrzejewskim
2016 05 19 …zawieranych przez miasto z panem Marcinem Andrzejewskim W sprawie umów zawieranych przez miasto z panem Marcinem Andrzejewskim finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
4.
Dariusz Grodziński
W sprawie zleceń dla pana Marcina Andrzejewskiego
2016 11 24 …W sprawie zleceń dla pana Marcina Andrzejewskiego W sprawie zleceń dla pana Marcina Andrzejewskiego finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
5.
Dariusz Grodziński
W sprawie ulicy św. Michała
2016 11 24 …W sprawie ulicy św. Michała W sprawie ulicy św. Michała budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
6.
Piotr Lisowski
Pomysł na promocję "Kalisza za pół ceny"
2016 09 29 …Pomysł na promocję "Kalisza za pół ceny" Pomysł na promocję "Kalisza za pół ceny" finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje turystyka…
7.
Piotr Lisowski
W sprawie odsetek od zadłużenia najemców mieszkań MZBM
2016 10 27 …W sprawie odsetek od zadłużenia najemców mieszkań MZBM W sprawie odsetek od zadłużenia najemców mieszkań MZBM niepełnosprawni finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
8.
Piotr Lisowski
O urealnieniu wynagrodzeń dla projektantów
2016 10 27 …O urealnieniu wynagrodzeń dla projektantów O urealnieniu wynagrodzeń dla projektantów budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
9.
Mirosław Gabrysiak
W sprawie remontu Wału Bernardyńskiego
2016 02 11 …sprawie remontu Wału Bernardyńskiego W sprawie remontu Wału Bernardyńskiego budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu woda i ścieki finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
10.
Sławomir Chrzanowski
w sprawie pozyskania środków na odnawialne źródła energii
2017-07-24 …odnawialne źródła energii w sprawie pozyskania środków na odnawialne źródła energii środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników