Wyniki wyszukiwania dla tagu: transport

Uchwały

Wyniki 1–10 z 24 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-29
Uchwała nr 665 — zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie Kalisza i gmin, z którymi Miasto Kalisz zawarło porozumienia …dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie Kalisza i gmin, z którymi Miasto Kalisz zawarło porozumienia zmieniająca uchwałę w […] sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie Kalisza i gmin, z którymi Miasto Kalisz zawarło porozumienia komunikacja miejska…
komunikacja miejska
2. Sesja nr 16 z dnia
2015-11-20
Uchwała nr 193 — w sprawie podatku od środków transportowych …Uchwała nr XVI/193/2015 w sprawie podatku od środków transportowych podatki transport podatki transport
podatki transport
3. Sesja nr 37 z dnia
2017-04-27
Uchwała nr 468 — w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Miasta Kalisza …XXXVII/468/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Miasta Kalisza w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Miasta Kalisza Plan zrównoważonego rozwoju […] publicznego transportu zbiorowego Miasta Kalisza transport transport
transport
4. Sesja nr 18 z dnia
2015-12-29
Uchwała nr 227 — zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej i uchwalenia statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu oraz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej …Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu oraz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej transport statut Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji drogi transport statut zmiany statutu gminy drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi statut transport
5. Sesja nr 14 z dnia
2015-09-17
Uchwała nr 153 — w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie miasta Kalisza i gmin, z którymi Miasto Kalisz zawarło porozumienia …publiczny transport zbiorowy 153 Uchwała nr XIV/153/2015 w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie miasta Kalisza i gmin, z którymi Miasto Kalisz zawarło porozumienia transport transport
transport
6. Sesja nr z dnia
Uchwała nr 299 — zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej i uchwalenia statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu oraz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej …Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu oraz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej transport Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji transport drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi transport
7. Sesja nr 14 z dnia
2015-09-17
Uchwała nr 145 — w sprawie przystąpienia Miasta Kalisza do Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego Na Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S-12 …sprawie przystąpienia Miasta Kalisza do Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego Na Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S-12 drogi transport współpraca drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe transport współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
drogi transport współpraca regionalna
8. Sesja nr 15 z dnia
2015-10-19
Uchwała nr 167 — w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2016 r. …wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2016 r. opłaty rzeka opłaty transport
opłaty transport
9. Sesja nr 15 z dnia
2015-10-19
Uchwała nr 172 — w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia …Uchwała nr XV/172/2015 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia transport współpraca transport współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
transport współpraca regionalna
10. Sesja nr 26 z dnia
2016-07-14
Uchwała nr 317 — w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie prawa jazdy …Uchwała nr XXVI/317/2016 w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie prawa jazdy opłaty transport opłaty transport
opłaty transport
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 26 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1.
Mirosław Gabrysiak
TIR-y na ul. Woj. Polskiego i ul. Stańczukowskiego
2016 06 03 …ul. Woj. Polskiego i ul. Stańczukowskiego bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring transport
2.
Piotr Lisowski, Magdalena Spychalska, Małgorzata Zarzycka
dotyczy sprawy elektronicznej rejestracji bezpłatnych przejazdów KLA
2016 12 29 …dotyczy sprawy elektronicznej rejestracji bezpłatnych przejazdów KLA dotyczy sprawy elektronicznej rejestracji bezpłatnych przejazdów KLA transport
3.
Eskan Darwich
ws. nowych autobusów KLA
2018-03-01 …interpelacja 2018-03-01 ws. nowych autobusów KLA ws. nowych autobusów KLA transport
4.
Mirosław Gabrysiak
W sprawie zamontowania wiaty przystankowej przy ulicy Długosza
2016 12 06 …przystankowej przy ulicy Długosza bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring komunikacja miejska transport
5.
Sławomir Chrzanowski
W sprawi budowy centrów przesiadkowych
2016 11 24 …interpelacja 2016 11 24 W sprawi budowy centrów przesiadkowych W sprawi budowy centrów przesiadkowych transport
6.
Sławomir Chrzanowski
W sprawie przyszłości PKSu
2016 11 24 …interpelacja 2016 11 24 W sprawie przyszłości PKSu W sprawie przyszłości PKSu transport
7.
Piotr Lisowski, Magdalena Spychalska, Małgorzata Zarzycka
dotyczy sprawy elektronicznej rejestracji bezpłatnych przejazdów KLA
2016 12 29 …dotyczy sprawy elektronicznej rejestracji bezpłatnych przejazdów KLA dotyczy sprawy elektronicznej rejestracji bezpłatnych przejazdów KLA transport
8.
Dariusz Grodziński
ws. zakupu nowych autobusów KLA ze środków własnych
2017-08-25 …ws. zakupu nowych autobusów KLA ze środków własnych ws. zakupu nowych autobusów KLA ze środków własnych transport
9.
Roman Piotrowski
w sprawie rozkładu jazdy autobusów komunikacji miejskiej
2017-02-02 …w sprawie rozkładu jazdy autobusów komunikacji miejskiej w sprawie rozkładu jazdy autobusów komunikacji miejskiej transport
10.
Tadeusz Skarżyński
Dodatkowe kursy KLA w kierunku Szałe i Gołuchowa oraz linii ekspresowej łączącej os. Dobrzec z centrum miasta
2015 06 25 …KLA w kierunku Szałe i Gołuchowa oraz linii ekspresowej łączącej os. Dobrzec z centrum miasta komunikacja miejska transport
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Inne strony

Brak wyników