Wyniki wyszukiwania dla tagu: transport

Uchwały

Wyniki 1–10 z 24 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 25 z dnia
2016-06-21
Uchwała nr 299 — RADY w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej i uchwalenia statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu oraz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej …Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu oraz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej transport Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji transport drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi transport
2. Sesja nr 14 z dnia
2015-09-17
Uchwała nr 153 — w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie miasta Kalisza i gmin, z którymi Miasto Kalisz zawarło porozumienia …publiczny transport zbiorowy 153 Uchwała nr XIV/153/2015 w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie miasta Kalisza i gmin, z którymi Miasto Kalisz zawarło porozumienia transport transport
transport
3. Sesja nr 8 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 63 — uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Kalisz porozumienia w celu współdziałania jednostek samorządu terytorialnego służącego realizacji wspólnych celów i przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim …w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne transport współpraca transport współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
transport współpraca regionalna
4. Sesja nr 18 z dnia
2015-12-29
Uchwała nr 228 — zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania i sposobu ich pobierania …Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania i sposobu ich pobierania transport Straż Miejska strefa płatnego parkowania transport straż miejska straż miejska parkowanie…
parkowanie straż miejska transport
5. Sesja nr 30 z dnia
2016-11-24
Uchwała nr 387 — zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej i uchwalenia statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu oraz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej …Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu oraz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej transport drogi transport drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi transport
6. Sesja nr 37 z dnia
2017-04-27
Uchwała nr 468 — w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Miasta Kalisza …XXXVII/468/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Miasta Kalisza w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Miasta Kalisza Plan zrównoważonego rozwoju […] publicznego transportu zbiorowego Miasta Kalisza transport transport
transport
7. Sesja nr 14 z dnia
2015-09-17
Uchwała nr 163 — w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej i uchwalenia statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu oraz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej …w Kaliszu oraz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji transport statut drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe transport statut zmiany statutu gminy…
drogi statut transport
8. Sesja nr 55 z dnia
2018-06-28
Uchwała nr 734 — w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu …parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu parkowanie transport
parkowanie transport
9. Sesja nr 14 z dnia
2015-09-17
Uchwała nr 152 — w sprawie ustalenia cen maksymalnych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym …Uchwała nr XIV/152/2015 w sprawie ustalenia cen maksymalnych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym transport transport
transport
10. Sesja nr 14 z dnia
2015-09-17
Uchwała nr 145 — w sprawie przystąpienia Miasta Kalisza do Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego Na Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S-12 …sprawie przystąpienia Miasta Kalisza do Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego Na Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S-12 drogi transport współpraca drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe transport współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
drogi transport współpraca regionalna
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 26 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1.
Mirosław Gabrysiak
W sprawie zamontowania wiaty przystankowej przy ulicy Długosza
2016 12 06 …przystankowej przy ulicy Długosza bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring komunikacja miejska transport
2.
Sławomir Chrzanowski
Remont mostu Warszawskiego — opóźnienia
2016 06 21 …interpelacja 2016 06 21 Remont mostu Warszawskiego - opóźnienia Remont mostu Warszawskiego - opóźnienia inwestycje transport
3.
Martin Zmuda
w sprawie uwag mieszkańców Śródmieścia dot. ruchu samochodowego na ul. Zamkowej i ul. Kanonickiej
2017-05-18 …na ul. Zamkowej i ul. Kanonickiej bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring transport
4.
Sławomir Chrzanowski
O stanie technicznym autobusów KLA
2016 04 28 …interpelacja 2016 04 28 O stanie technicznym autobusów KLA O stanie technicznym autobusów KLA transport
5.
Dariusz Grodziński
ws. zakupu nowych autobusów KLA ze środków własnych
2017-08-25 …ws. zakupu nowych autobusów KLA ze środków własnych ws. zakupu nowych autobusów KLA ze środków własnych transport
6.
Dariusz Grodziński
ws. zakupu nowych autobusów KLA Sp. z o.o.
2017-10-26 …ws. zakupu nowych autobusów KLA Sp. z o.o. ws. zakupu nowych autobusów KLA Sp. z o.o. transport
7.
Roman Piotrowski
w sprawie rozkładu jazdy autobusów komunikacji miejskiej
2017-02-02 …w sprawie rozkładu jazdy autobusów komunikacji miejskiej w sprawie rozkładu jazdy autobusów komunikacji miejskiej transport
8.
Mirosław Gabrysiak
TIR-y na ul. Woj. Polskiego i ul. Stańczukowskiego
2016 06 03 …ul. Woj. Polskiego i ul. Stańczukowskiego bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring transport
9.
Piotr Lisowski
W sprawie wyeksponowania repliki Wozu Rzymskiego
2016 07 14 …interpelacja 2016 07 14 W sprawie wyeksponowania repliki Wozu Rzymskiego W sprawie wyeksponowania repliki Wozu Rzymskiego transport
10.
Martin Zmuda
dotycząca możliwości rozszerzenia obsługi komunikacyjnej
2017-06-22 …interpelacja 2017-06-22 dotycząca możliwości rozszerzenia obsługi komunikacyjnej dotycząca możliwości rozszerzenia obsługi komunikacyjnej transport
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Inne strony

Brak wyników