Wyniki wyszukiwania dla tagu: transport

Uchwały

Wyniki 1–10 z 24 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 14 z dnia
2015-09-17
Uchwała nr 153 — w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie miasta Kalisza i gmin, z którymi Miasto Kalisz zawarło porozumienia …publiczny transport zbiorowy 153 Uchwała nr XIV/153/2015 w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie miasta Kalisza i gmin, z którymi Miasto Kalisz zawarło porozumienia transport transport
transport
2. Sesja nr 14 z dnia
2015-09-17
Uchwała nr 154 — zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz, udostępnionych dla operatora i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów …zarządzającym jest Miasto Kalisz, udostępnionych dla operatora i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów transport transport
transport
3. Sesja nr 26 z dnia
2016-07-14
Uchwała nr 317 — w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie prawa jazdy …Uchwała nr XXVI/317/2016 w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie prawa jazdy opłaty transport opłaty transport
opłaty transport
4. Sesja nr 55 z dnia
2018-06-28
Uchwała nr 734 — w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu …parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu parkowanie transport
parkowanie transport
5. Sesja nr 12 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 114 — zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania i sposobu ich pobierania …wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania i sposobu ich pobierania strefa płatnego parkowania transport parkowanie transport
parkowanie transport
6. Sesja nr 14 z dnia
2015-09-17
Uchwała nr 163 — w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej i uchwalenia statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu oraz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej …w Kaliszu oraz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji transport statut drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe transport statut zmiany statutu gminy…
drogi statut transport
7. Sesja nr 30 z dnia
2016-11-24
Uchwała nr 387 — zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej i uchwalenia statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu oraz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej …Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu oraz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej transport drogi transport drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi transport
8. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-29
Uchwała nr 665 — zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie Kalisza i gmin, z którymi Miasto Kalisz zawarło porozumienia …dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie Kalisza i gmin, z którymi Miasto Kalisz zawarło porozumienia zmieniająca uchwałę w […] sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie Kalisza i gmin, z którymi Miasto Kalisz zawarło porozumienia komunikacja miejska…
komunikacja miejska
9. Sesja nr 8 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 63 — uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Kalisz porozumienia w celu współdziałania jednostek samorządu terytorialnego służącego realizacji wspólnych celów i przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim …w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne transport współpraca transport współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
transport współpraca regionalna
10. Sesja nr 16 z dnia
2015-11-20
Uchwała nr 193 — w sprawie podatku od środków transportowych …Uchwała nr XVI/193/2015 w sprawie podatku od środków transportowych podatki transport podatki transport
podatki transport
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 27 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1.
Mirosław Gabrysiak
W sprawie zamontowania wiaty przystankowej przy ulicy Długosza
2016 12 06 …przystankowej przy ulicy Długosza bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring komunikacja miejska transport
2.
Dariusz Grodziński
w sprawie płatności za bilety Kaliskich Linii Autobusowych
2017-02-23 …w sprawie płatności za bilety Kaliskich Linii Autobusowych w sprawie płatności za bilety Kaliskich Linii Autobusowych transport
3.
Sławomir Chrzanowski
W sprawie korzystania prywatnych przewoźników z przystanków autobusowych
2016 09 29 …przewoźników z przystanków autobusowych W sprawie korzystania prywatnych przewoźników z przystanków autobusowych drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe transport
4.
Sławomir Chrzanowski
W sprawi budowy centrów przesiadkowych
2016 11 24 …interpelacja 2016 11 24 W sprawi budowy centrów przesiadkowych W sprawi budowy centrów przesiadkowych transport
5.
Piotr Lisowski
Problem z parkowaniem TIRów przy ulicy Sarmackiej
2016 10 27 …parkowaniem TIRów przy ulicy Sarmackiej Problem z parkowaniem TIRów przy ulicy Sarmackiej drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe transport
6.
Dariusz Grodziński
ws. zakupu nowych autobusów KLA ze środków własnych
2017-08-25 …ws. zakupu nowych autobusów KLA ze środków własnych ws. zakupu nowych autobusów KLA ze środków własnych transport
7.
Sławomir Chrzanowski
Remont mostu Warszawskiego — opóźnienia
2016 06 21 …interpelacja 2016 06 21 Remont mostu Warszawskiego - opóźnienia Remont mostu Warszawskiego - opóźnienia inwestycje transport
8.
Dariusz Grodziński
W sprawie likwidacji dalekobieżnych autobusów PKS
2016 04 12 …interpelacja 2016 04 12 W sprawie likwidacji dalekobieżnych autobusów PKS W sprawie likwidacji dalekobieżnych autobusów PKS transport
9.
Tadeusz Skarżyński
Dodatkowe kursy KLA w kierunku Szałe i Gołuchowa oraz linii ekspresowej łączącej os. Dobrzec z centrum miasta
2015 06 25 …KLA w kierunku Szałe i Gołuchowa oraz linii ekspresowej łączącej os. Dobrzec z centrum miasta komunikacja miejska transport
10.
Martin Zmuda
dotycząca możliwości rozszerzenia obsługi komunikacyjnej
2017-06-22 …interpelacja 2017-06-22 dotycząca możliwości rozszerzenia obsługi komunikacyjnej dotycząca możliwości rozszerzenia obsługi komunikacyjnej transport
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Inne strony

Brak wyników