Wyniki wyszukiwania dla tagu: drogi

Uchwały

Wyniki 1–10 z 55 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 29 z dnia
2016-10-27
Uchwała nr 361 — w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Przebudowa ulicy Romańskiej i Zachodniej na odcinku od ul. Rzymskiej do ul. Obozowej” …inwestycyjnego pt. „Przebudowa ulicy Romańskiej i Zachodniej na odcinku od ul. Rzymskiej do ul. Obozowej” drogi drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
2. Sesja nr 60 z dnia
2018-10-25
Uchwała nr 786 — w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych. …do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy i Miasta […] Nowe Skalmierzyce z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych. 786 w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych […] do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych. współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
współpraca regionalna
3. Sesja nr 15 z dnia
2015-10-19
Uchwała nr 174 — w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych …Uchwała nr XV/174/2015 w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych podatki rolnictwo i leśnictwo podatki rolnictwo i leśnictwo…
podatki rolnictwo i leśnictwo
4. Sesja nr 14 z dnia
2015-09-17
Uchwała nr 141 — w sprawie nadania nazwy dla ronda na terenie miasta Kalisza. …Uchwała nr XIV/141/2015 w sprawie nadania nazwy dla ronda na terenie miasta Kalisza. drogi drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
5. Sesja nr 14 z dnia
2015-09-17
Uchwała nr 161 — w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej, drogi powiatowej nr 6217P — ulicy Pokrzywnickiej w Kaliszu, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 6232P — ulicą Starożytną w Kaliszu do granicy Miasta Kalisza …Uchwała nr XIV/161/2015 w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej, drogi powiatowej nr 6217P - ulicy Pokrzywnickiej w Kaliszu, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 6232P - ulicą Starożytną w Kaliszu do granicy […] Miasta Kalisza drogi drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
6. Sesja nr 60 z dnia
2018-10-25
Uchwała nr 797 — w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy Gołuchów z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych. …w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy Gołuchów z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy Gołuchów z […] zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych. 797 w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy Gołuchów z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych. w sprawie przyjęcia do realizacji przez […] Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy Gołuchów z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych. budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
budżet współpraca regionalna
7. Sesja nr 60 z dnia
2018-10-25
Uchwała nr 788 — w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy i Miasta Raszków z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych. …przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy i Miasta Raszków z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy i Miasta […] Raszków z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych. 788 w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy i Miasta Raszków z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych. w sprawie […] przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy i Miasta Raszków z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych. współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
współpraca regionalna
8. Sesja nr 55 z dnia
2018-06-28
Uchwała nr 734 — w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu …Kalisza z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych […] w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji…
parkowanie transport
9. Sesja nr 38 z dnia
2017-05-18
Uchwała nr 496 — w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu oraz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej …Kaliszu oraz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Statut Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu transport drogi transport drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi transport
10. Sesja nr 38 z dnia
2017-05-18
Uchwała nr 483 — w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Kalisza …Kalisza Załącznik do uchwały nr XXXVIII/483/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 18 maja 2017 r. drogi drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6

Komisje

Aktualności

Aktywność

Wyniki 1–10 z 119 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lp. Tytuł Data
1.
Małgorzata Zarzycka
ws. poprawy bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu ulic: Młynarskiej i St. Staszica
2017-12-28 …ulic: Młynarskiej i St. Staszica bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
2.
Piotr Lisowski, Magdalena Spychalska, Małgorzata Zarzycka
ws.usunięcia usterki w ramach gwarancji przy skrzyżowaniu ul. Poznańskiej z ul. Mylną
2016 12 29 …z ul. Mylną ws.usunięcia usterki w ramach gwarancji przy skrzyżowaniu ul. Poznańskiej z ul. Mylną drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
3.
Tadeusz Skarżyński
dot. możliwości uwzględnienia w najbliższym czasie remontu kolejnych odcinków ulicy Asnyka
2017-06-22 …remontu kolejnych odcinków ulicy Asnyka dot. możliwości uwzględnienia w najbliższym czasie remontu kolejnych odcinków ulicy Asnyka drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
4.
Sławomir Chrzanowski
ws. remontu ulicy Łódzkiej
2016 12 29 …interpelacja 2016 12 29 ws. remontu ulicy Łódzkiej ws. remontu ulicy Łódzkiej drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
5.
Jacek Konopka
ws. działań podjętych przez Prezydenta Miasta w celu realizacji uchwały RMK dot. przebiegu obwodnicy Kalisza
2017-12-28 …RMK dot. przebiegu obwodnicy Kalisza bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
6.
Radosław Kołaciński
ws. sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Górnośląskiej, Wrocławskiej i Podmiejskiej
2016 12 29 …ulic Górnośląskiej, Wrocławskiej i Podmiejskiej bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
7.
Martin Zmuda
w sprawie sygnalizacji świetlnej na ulicy Podmiejskiej na wysokości marketu Kaufland
2018-07-25 …Podmiejskiej na wysokości marketu Kaufland bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
8.
Mirosław Gabrysiak
w sprawie przedłużającego się remontu ul. Piekarskiej i Browarnej oraz braku możliwości parkowania przy wspomnianych ulicach, a także przy ul. Kazimierzowskiej (ze względu na toczące się prace remontowe)- kontynuacja
2017-02-01 …przy wspomnianych ulicach, a także przy ul. Kazimierzowskiej (ze względu na toczące się prace remontowe)- kontynuacja drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
9.
Martin Zmuda
ws. braku oświetlenia na ulicy Poznańskiej
2018-02-23 …braku oświetlenia na ulicy Poznańskiej bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
10.
Mirosław Gabrysiak
W sprawie usuwania barier architektonicznych
2015 06 17 …W sprawie usuwania barier architektonicznych bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Inne strony

Brak wyników