Wyniki wyszukiwania dla tagu: drogi

Uchwały

Wyniki 1–10 z 55 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 14 z dnia
2015-09-17
Uchwała nr 145 — w sprawie przystąpienia Miasta Kalisza do Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego Na Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S-12 …sprawie przystąpienia Miasta Kalisza do Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego Na Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S-12 drogi transport współpraca drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe transport współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia…
drogi transport współpraca regionalna
2. Sesja nr 25 z dnia
2016-06-21
Uchwała nr 299 — RADY w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej i uchwalenia statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu oraz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej …w Kaliszu oraz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej transport Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji transport drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi transport
3. Sesja nr z dnia
Uchwała nr 299 — zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej i uchwalenia statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu oraz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej …w Kaliszu oraz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej transport Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji transport drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi transport
4. Sesja nr 60 z dnia
2018-10-25
Uchwała nr 800 — w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy Szczytniki z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych. …w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy Szczytniki z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy Szczytniki z […] zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych. 800 w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy Szczytniki z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych. w sprawie przyjęcia do realizacji przez […] Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy Szczytniki z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych. budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
budżet współpraca regionalna
5. Sesja nr 14 z dnia
2015-09-17
Uchwała nr 161 — w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej, drogi powiatowej nr 6217P — ulicy Pokrzywnickiej w Kaliszu, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 6232P — ulicą Starożytną w Kaliszu do granicy Miasta Kalisza …Uchwała nr XIV/161/2015 w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej, drogi powiatowej nr 6217P - ulicy Pokrzywnickiej w Kaliszu, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 6232P - ulicą Starożytną w Kaliszu do granicy […] Miasta Kalisza drogi drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
6. Sesja nr 44 z dnia
2017-10-26
Uchwała nr 552 — w sprawie nadania nazwy dla ronda na terenie miasta Kalisza …dla ronda na terenie miasta Kalisza w sprawie nadania nazwy dla ronda na terenie miasta Kalisza drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
7. Sesja nr 38 z dnia
2017-05-18
Uchwała nr 483 — w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Kalisza …Kalisza Załącznik do uchwały nr XXXVIII/483/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 18 maja 2017 r. drogi drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
8. Sesja nr 21 z dnia
2016-03-31
Uchwała nr 261 — w sprawie nadania nazwy drogom na terenie miasta Kalisza …Uchwała nr XXI/261/2016 w sprawie nadania nazwy drogom na terenie miasta Kalisza ulica drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
9. Sesja nr 29 z dnia
2016-10-27
Uchwała nr 361 — w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Przebudowa ulicy Romańskiej i Zachodniej na odcinku od ul. Rzymskiej do ul. Obozowej” …inwestycyjnego pt. „Przebudowa ulicy Romańskiej i Zachodniej na odcinku od ul. Rzymskiej do ul. Obozowej” drogi drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
10. Sesja nr 60 z dnia
2018-10-25
Uchwała nr 791 — w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy Sieroszewice z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych. …w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy Sieroszewice z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy Sieroszewice z […] zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych. 791 w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy Sieroszewice z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych. w sprawie przyjęcia do realizacji przez […] Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy Sieroszewice z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych. budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
budżet współpraca regionalna
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6

Komisje

Aktualności

Aktywność

Wyniki 1–10 z 116 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lp. Tytuł Data
1.
Martin Zmuda
Zły stan chodnika na ulicy Częstochowskiej
2016 05 03 …interpelacja 2016 05 03 Zły stan chodnika na ulicy Częstochowskiej Zły stan chodnika na ulicy Częstochowskiej drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
2.
Dariusz Grodziński
w sprawie remontu i przebudowy ulic Kadecka, Browarna i Piekarska
2017-05-18 …przebudowy ulic Kadecka, Browarna i Piekarska w sprawie remontu i przebudowy ulic Kadecka, Browarna i Piekarska drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
3.
Małgorzata Zarzycka
W sprawie miejsc parkingowych przy ulicy Częstochowskiej
2015 02 12 …interpelacja 2015 02 12 W sprawie miejsc parkingowych przy ulicy Częstochowskiej drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe parkowanie…
4.
Tadeusz Skarżyński
W sprawie remontu ulicy Młynarskiej
2015 10 29 …interpelacja 2015 10 29 W sprawie remontu ulicy Młynarskiej drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
5.
Piotr Lisowski, Magdalena Spychalska, Małgorzata Zarzycka
ws.usunięcia usterki w ramach gwarancji przy skrzyżowaniu ul. Poznańskiej z ul. Mylną
2016 12 29 …z ul. Mylną ws.usunięcia usterki w ramach gwarancji przy skrzyżowaniu ul. Poznańskiej z ul. Mylną drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
6.
Dariusz Grodziński
w sprawie przystąpienia do realizacji przebudowy ul. Czaszkowskiej
2017-05-18 …w sprawie przystąpienia do realizacji przebudowy ul. Czaszkowskiej w sprawie przystąpienia do realizacji przebudowy ul. Czaszkowskiej drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
7.
Radosław Kołaciński
W sprawie projektów inwestycji drogowych
2016 09 29 …interpelacja 2016 09 29 W sprawie projektów inwestycji drogowych W sprawie projektów inwestycji drogowych drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe inwestycje…
8.
Piotr Lisowski
W sprawie parkingu podziemnego pod Nowym Rynkiem przy Galerii "Tęcza"
2016 06 21 …pod Nowym Rynkiem przy Galerii "Tęcza" W sprawie parkingu podziemnego pod Nowym Rynkiem przy Galerii "Tęcza" drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe inwestycje…
9.
Krzysztof Ścisły
Zarządzanie ruchem drogowym
2016 09 29 …interpelacja 2016 09 29 Zarządzanie ruchem drogowym Zarządzanie ruchem drogowym drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
10.
Martin Zmuda
w sprawie remontu ulicy Ostrowskiej
2018-06-01 …interpelacja 2018-06-01 w sprawie remontu ulicy Ostrowskiej w sprawie remontu ulicy Ostrowskiej drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Inne strony

Brak wyników