Wyniki wyszukiwania dla tagu: drogi

Uchwały

Wyniki 1–10 z 35 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 21 z dnia
2016-03-31
Uchwała nr 270 — zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Kalisza …nr XXI/270/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Kalisza drogi opłaty drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe opłaty…
drogi opłaty
2. Sesja nr 14 z dnia
2015-09-17
Uchwała nr 163 — w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej i uchwalenia statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu oraz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej …w Kaliszu oraz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji transport statut drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe transport statut zmiany statutu gminy…
drogi statut transport
3. Sesja nr 14 z dnia
2015-09-17
Uchwała nr 145 — w sprawie przystąpienia Miasta Kalisza do Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego Na Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S-12 …sprawie przystąpienia Miasta Kalisza do Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego Na Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S-12 drogi transport współpraca drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe transport współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia…
drogi transport współpraca regionalna
4. Sesja nr 14 z dnia
2015-09-17
Uchwała nr 162 — sprawie nadania kategorii drogi gminnej ul. Pokrzywnickiej w Kaliszu na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 6232P — ul. Starożytną w Kaliszu do granicy Miasta Kalisza …Uchwała nr XIV/162/2015w sprawie nadania kategorii drogi gminnej ul. Pokrzywnickiej w Kaliszu na odcinku od […] skrzyżowania z drogą powiatową nr 6232P - ul. Starożytną w Kaliszu do granicy Miasta Kalisza drogi drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
5. Sesja nr 30 z dnia
2016-11-24
Uchwała nr 379 — w sprawie ustalenia na 2017 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu …pojazdu z drogi i jego parkowanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu opłaty drogi opłaty drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi opłaty
6. Sesja nr 43 z dnia
2017-09-28
Uchwała nr 531 — w sprawie nadania nazw drogom na terenie miasta Kalisza …na terenie miasta Kalisza w sprawie nadania nazw drogom na terenie miasta Kalisza Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
7. Sesja nr 12 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 113 — zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu …Uchwała nr XII/113/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu statut transport statut zmiany statutu gminy transport…
statut transport
8. Sesja nr 38 z dnia
2017-05-18
Uchwała nr 496 — w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu oraz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej …Kaliszu oraz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Statut Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu transport drogi transport drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi transport
9. Sesja nr 38 z dnia
2017-05-18
Uchwała nr 484 — w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Kalisza …Kalisza Załącznik do uchwały nr XXXVIII/484/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 18 maja 2017 r. drogi drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
10. Sesja nr 18 z dnia
2015-12-29
Uchwała nr 227 — zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej i uchwalenia statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu oraz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej …Kaliszu oraz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej transport statut Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji drogi transport statut zmiany statutu gminy drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi statut transport
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Aktualności

Aktywność

Wyniki 1–10 z 45 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Tytuł Data
1.
Martin Zmuda
W sprawie nadania jednej z kaliskich ulic nazwy prof. Zbigniewa Religi
2015 10 19 …ulic nazwy prof. Zbigniewa Religi W sprawie nadania jednej z kaliskich ulic nazwy prof. Zbigniewa Religi drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
2.
Martin Zmuda
Błędne oznakowanie drogowego wokół Urzędu Miejskiego przy ul. Kościuszki
2015 07 07 …przy ul. Kościuszki interpelacja 2015 07 07 Błędne oznakowanie drogowego wokół Urzędu Miejskiego przy ul. Kościuszki drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
3.
Paweł Gołębiak
W sprawie przebudowy ulicy Lipowej
2015 11 20 …interpelacja 2015 11 20 W sprawie przebudowy ulicy Lipowej drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
4.
Mirosław Gabrysiak
W sprawie wiaduktu przy ul. Częstochowskiej
2015 11 24 …interpelacja 2015 11 24 W sprawie wiaduktu przy ul. Częstochowskiej drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
5.
Mirosław Gabrysiak
sygnalizacja świetlna na ul. Kordeckiego / ul. Częstochowskiej
2016 06 03 …na ul. Kordeckiego / ul. Częstochowskiej bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
6.
Mirosław Gabrysiak
W sprawie oświetlenia ulicznego na odcinku od ul. Sulisławickiej do ul. Celtyckiej
2015 01 14 …ul. Sulisławickiej do ul. Celtyckiej bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
7.
Piotr Lisowski
Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Kościuszki z Aleją Wojska Polskiego
2016 10 27 …na skrzyżowaniu Kościuszki z Aleją Wojska Polskiego Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Kościuszki z Aleją Wojska Polskiego drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
8.
Sławomir Chrzanowski
W sprawie korzystania prywatnych przewoźników z przystanków autobusowych
2016 09 29 …W sprawie korzystania prywatnych przewoźników z przystanków autobusowych W sprawie korzystania prywatnych przewoźników z przystanków autobusowych drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe transport…
9.
Piotr Lisowski
Prośba o zainstalowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Kościuszki z Wojska Polskiego
2016 04 28 …skrzyżowaniu Kościuszki z Wojska Polskiego Prośba o zainstalowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Kościuszki z Wojska Polskiego drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
10.
Krzysztof Ścisły
Zarządzanie ruchem drogowym
2016 09 29 …interpelacja 2016 09 29 Zarządzanie ruchem drogowym Zarządzanie ruchem drogowym drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Inne strony

Brak wyników