Wyniki wyszukiwania dla tagu: drogi

Uchwały

Wyniki 1–10 z 32 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 10 z dnia
2015-05-28
Uchwała nr 95 — w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Kalisza …Uchwała nr X/95/2015 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Kalisza drogi drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
2. Sesja nr 30 z dnia
2016-11-24
Uchwała nr 376 — w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Kalisza …Uchwała nr XXIX/376/2016 w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Kalisza drogi drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
3. Sesja nr 30 z dnia
2016-11-24
Uchwała nr 379 — w sprawie ustalenia na 2017 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu …pojazdu z drogi i jego parkowanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu opłaty drogi opłaty drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi opłaty
4. Sesja nr 12 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 116 — w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych …Uchwała nr XII/116/2015 w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych podatki rolnictwo i leśnictwo podatki rolnictwo i leśnictwo…
podatki rolnictwo i leśnictwo
5. Sesja nr 14 z dnia
2015-09-17
Uchwała nr 161 — w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej, drogi powiatowej nr 6217P — ulicy Pokrzywnickiej w Kaliszu, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 6232P — ulicą Starożytną w Kaliszu do granicy Miasta Kalisza …Uchwała nr XIV/161/2015 w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej, drogi powiatowej nr 6217P - ulicy Pokrzywnickiej w Kaliszu, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 6232P - ulicą Starożytną w Kaliszu do granicy […] Miasta Kalisza drogi drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
6. Sesja nr 38 z dnia
2017-05-18
Uchwała nr 486 — w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Kalisza …Kalisza Załącznik do uchwały nr XXXVIII/486/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 18 maja 2017 r. drogi drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
7. Sesja nr 14 z dnia
2015-09-17
Uchwała nr 163 — w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej i uchwalenia statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu oraz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej …w Kaliszu oraz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji transport statut drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe transport statut zmiany statutu gminy…
drogi statut transport
8. Sesja nr z dnia
Uchwała nr 299 — zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej i uchwalenia statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu oraz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej …w Kaliszu oraz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej transport Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji transport drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi transport
9. Sesja nr 44 z dnia
2017-10-26
Uchwała nr 552 — w sprawie nadania nazwy dla ronda na terenie miasta Kalisza …dla ronda na terenie miasta Kalisza w sprawie nadania nazwy dla ronda na terenie miasta Kalisza drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
10. Sesja nr 18 z dnia
2015-12-29
Uchwała nr 227 — zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej i uchwalenia statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu oraz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej …Kaliszu oraz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej transport statut Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji drogi transport statut zmiany statutu gminy drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi statut transport
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Aktualności

Aktywność

Wyniki 1–10 z 32 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Tytuł Data
1.
Sławomir Chrzanowski
W sprawie korzystania prywatnych przewoźników z przystanków autobusowych
2016 09 29 …W sprawie korzystania prywatnych przewoźników z przystanków autobusowych W sprawie korzystania prywatnych przewoźników z przystanków autobusowych drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe transport…
2.
Piotr Lisowski
Problem z parkowaniem TIRów przy ulicy Sarmackiej
2016 10 27 …Problem z parkowaniem TIRów przy ulicy Sarmackiej Problem z parkowaniem TIRów przy ulicy Sarmackiej drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe transport…
3.
Dariusz Witoń
W sprawie wyrównania gruntowej drogi na ul. Chęcińskiej
2016 08 12 …interpelacja 2016 08 12 W sprawie wyrównania gruntowej drogi na ul. Chęcińskiej W sprawie wyrównania gruntowej drogi na ul. Chęcińskiej drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
4.
Martin Zmuda
Błędne oznakowanie drogowego wokół Urzędu Miejskiego przy ul. Kościuszki
2015 07 07 …przy ul. Kościuszki interpelacja 2015 07 07 Błędne oznakowanie drogowego wokół Urzędu Miejskiego przy ul. Kościuszki drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
5.
Martin Zmuda
W sprawie nadania jednej z kaliskich ulic nazwy prof. Zbigniewa Religi
2015 10 19 …ulic nazwy prof. Zbigniewa Religi W sprawie nadania jednej z kaliskich ulic nazwy prof. Zbigniewa Religi drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
6.
Piotr Lisowski
W sprawie oświetlenia ulicznego przy osiedlu Ogrody
2016 10 27 …W sprawie oświetlenia ulicznego przy osiedlu Ogrody W sprawie oświetlenia ulicznego przy osiedlu Ogrody drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
7.
Mirosław Gabrysiak
W sprawie chodnika przy koszarach Godebskiego
2016 08 17 …sprawie chodnika przy koszarach Godebskiego bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
8.
Piotr Lisowski
W sprawie kompleksowej modernizacji ul. Ogrodowej
2016 04 28 …interpelacja 2016 04 28 W sprawie kompleksowej modernizacji ul. Ogrodowej W sprawie kompleksowej modernizacji ul. Ogrodowej drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
9.
Piotr Lisowski
Prośba o utworzenie pasa prawo — skrętu przy ulicy Sadowej do Wojska Polskiego
2016 04 28 …Sadowej do Wojska Polskiego Prośba o utworzenie pasa prawo - skrętu przy ulicy Sadowej do Wojska Polskiego drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
10.
Piotr Lisowski
Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Kościuszki z Aleją Wojska Polskiego
2016 10 27 …na skrzyżowaniu Kościuszki z Aleją Wojska Polskiego Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Kościuszki z Aleją Wojska Polskiego drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Inne strony

Brak wyników