Wyniki wyszukiwania dla tagu: drogi

Uchwały

Wyniki 1–10 z 33 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 30 z dnia
2016-11-24
Uchwała nr 379 — w sprawie ustalenia na 2017 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu …pojazdu z drogi i jego parkowanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu opłaty drogi opłaty drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi opłaty
2. Sesja nr 14 z dnia
2015-09-17
Uchwała nr 141 — w sprawie nadania nazwy dla ronda na terenie miasta Kalisza. …Uchwała nr XIV/141/2015 w sprawie nadania nazwy dla ronda na terenie miasta Kalisza. drogi drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
3. Sesja nr 21 z dnia
2016-03-31
Uchwała nr 270 — zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Kalisza …nr XXI/270/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Kalisza drogi opłaty drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe opłaty…
drogi opłaty
4. Sesja nr 30 z dnia
2016-11-24
Uchwała nr 387 — zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej i uchwalenia statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu oraz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej …Komunikacji w Kaliszu oraz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej transport drogi transport drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi transport
5. Sesja nr z dnia
Uchwała nr 299 — zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej i uchwalenia statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu oraz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej …w Kaliszu oraz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej transport Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji transport drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi transport
6. Sesja nr 38 z dnia
2017-05-18
Uchwała nr 483 — w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Kalisza …Kalisza Załącznik do uchwały nr XXXVIII/483/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 18 maja 2017 r. drogi drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
7. Sesja nr 14 z dnia
2015-09-17
Uchwała nr 145 — w sprawie przystąpienia Miasta Kalisza do Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego Na Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S-12 …sprawie przystąpienia Miasta Kalisza do Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego Na Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S-12 drogi transport współpraca drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe transport współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia…
drogi transport współpraca regionalna
8. Sesja nr 14 z dnia
2015-09-17
Uchwała nr 163 — w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej i uchwalenia statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu oraz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej …w Kaliszu oraz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji transport statut drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe transport statut zmiany statutu gminy…
drogi statut transport
9. Sesja nr 18 z dnia
2015-12-29
Uchwała nr 227 — zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej i uchwalenia statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu oraz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej …Kaliszu oraz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej transport statut Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji drogi transport statut zmiany statutu gminy drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi statut transport
10. Sesja nr 25 z dnia
2016-06-21
Uchwała nr 299 — RADY w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej i uchwalenia statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu oraz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej …w Kaliszu oraz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej transport Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji transport drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi transport
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Aktualności

Aktywność

Wyniki 1–10 z 32 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Tytuł Data
1.
Piotr Lisowski
Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Kościuszki z Aleją Wojska Polskiego
2016 10 27 …na skrzyżowaniu Kościuszki z Aleją Wojska Polskiego Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Kościuszki z Aleją Wojska Polskiego drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
2.
Piotr Lisowski
W sprawie oświetlenia ulicznego przy osiedlu Ogrody
2016 10 27 …W sprawie oświetlenia ulicznego przy osiedlu Ogrody W sprawie oświetlenia ulicznego przy osiedlu Ogrody drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
3.
Piotr Lisowski
W sprawie parkingu podziemnego pod Nowym Rynkiem przy Galerii "Tęcza"
2016 06 21 …pod Nowym Rynkiem przy Galerii "Tęcza" W sprawie parkingu podziemnego pod Nowym Rynkiem przy Galerii "Tęcza" drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe inwestycje…
4.
Dariusz Grodziński
W sprawie oznakowania ulicy Poznańskiej
2016 11 24 …W sprawie oznakowania ulicy Poznańskiej bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
5.
Mirosław Gabrysiak
sygnalizacja świetlna na ul. Kordeckiego / ul. Częstochowskiej
2016 06 03 …na ul. Kordeckiego / ul. Częstochowskiej bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
6.
Piotr Lisowski
Prośba o utworzenie pasa prawo — skrętu przy ulicy Sadowej do Wojska Polskiego
2016 04 28 …Sadowej do Wojska Polskiego Prośba o utworzenie pasa prawo - skrętu przy ulicy Sadowej do Wojska Polskiego drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
7.
Sławomir Chrzanowski
W sprawie korzystania prywatnych przewoźników z przystanków autobusowych
2016 09 29 …W sprawie korzystania prywatnych przewoźników z przystanków autobusowych W sprawie korzystania prywatnych przewoźników z przystanków autobusowych drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe transport…
8.
Eskan Darwich
W sprawie organizacji ruchu na ulicach Staszica i Polnej
2016 04 28 …organizacji ruchu na ulicach Staszica i Polnej W sprawie organizacji ruchu na ulicach Staszica i Polnej drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
9.
Mirosław Gabrysiak
W sprawie chodnika przy koszarach Godebskiego
2016 08 17 …sprawie chodnika przy koszarach Godebskiego bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
10.
Krzysztof Ścisły
Zarządzanie ruchem drogowym
2016 09 29 …interpelacja 2016 09 29 Zarządzanie ruchem drogowym Zarządzanie ruchem drogowym drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Inne strony

Brak wyników