Wyniki wyszukiwania dla tagu: podatki

Uchwały

Wyniki 1–10 z 15
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 12 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 116 — w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych …Uchwała nr XII/116/2015 w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych podatki rolnictwo i leśnictwo rolnictwo i leśnictwo podatki
podatki rolnictwo i leśnictwo
2. Sesja nr 15 z dnia
2015-10-19
Uchwała nr 174 — w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych …Uchwała nr XV/174/2015 w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych podatki rolnictwo i leśnictwo rolnictwo i leśnictwo podatki
podatki rolnictwo i leśnictwo
3. Sesja nr 15 z dnia
2015-10-19
Uchwała nr 173 — w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w związku z likwidacją barier architektonicznych …Uchwała nr XV/173/2015 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w związku z likwidacją barier architektonicznych podatki nieruchomości niepełnosprawni nieruchomości głównie mieszkania, grunty podatki niepełnosprawni…
niepełnosprawni nieruchomości podatki
4. Sesja nr 16 z dnia
2015-11-20
Uchwała nr 190 — RADY w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości …Uchwała nr XVI/190/2015 RADY w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości podatki nieruchomości podatki nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości podatki
5. Sesja nr 16 z dnia
2015-11-20
Uchwała nr 191 — w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2016 …Uchwała nr XVI/191/2015 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2016 podatki rolnictwo i leśnictwo podatki rolnictwo i leśnictwo…
podatki rolnictwo i leśnictwo
6. Sesja nr 16 z dnia
2015-11-20
Uchwała nr 193 — w sprawie podatku od środków transportowych …Uchwała nr XVI/193/2015 w sprawie podatku od środków transportowych podatki transport podatki transport…
podatki transport
7. Sesja nr 16 z dnia
2015-11-20
Uchwała nr 194 — RADY w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego …Uchwała nr XVI/194/2015 RADY w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego podatki nieruchomości rolnictwo i leśnictwo nieruchomości głównie mieszkania, grunty podatki rolnictwo i leśnictwo…
nieruchomości podatki rolnictwo i leśnictwo
8. Sesja nr 19 z dnia
2016-02-04
Uchwała nr 237 — w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej …Uchwała nr XIX/237/2016 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej podatki podatki
podatki
9. Sesja nr 26 z dnia
2016-07-14
Uchwała nr 320 — w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Kalisza do partnerstwa, w celu realizacji projektu pn. „Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami” złożonego do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 …oraz zarządzania nieruchomościami” złożonego do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 opłaty nieruchomości podatki podatki nieruchomości głównie mieszkania, grunty opłaty…
nieruchomości opłaty podatki
10. Sesja nr 30 z dnia
2016-11-24
Uchwała nr 382 — w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017 …Uchwała nr XXIX/382/2016 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017 rolnictwo i leśnictwo rolnictwo i leśnictwo…
rolnictwo i leśnictwo
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników