Wyniki wyszukiwania dla tagu: podatki

Uchwały

Wyniki 1–10 z 14 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 15 z dnia
2015-10-19
Uchwała nr 174 — w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych …Uchwała nr XV/174/2015 w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych podatki rolnictwo i leśnictwo podatki rolnictwo i leśnictwo…
podatki rolnictwo i leśnictwo
2. Sesja nr 16 z dnia
2015-11-20
Uchwała nr 191 — w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2016 …Uchwała nr XVI/191/2015 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2016 podatki rolnictwo i leśnictwo podatki rolnictwo i leśnictwo…
podatki rolnictwo i leśnictwo
3. Sesja nr 16 z dnia
2015-11-20
Uchwała nr 190 — RADY w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości …Uchwała nr XVI/190/2015 RADY w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości podatki nieruchomości podatki nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości podatki
4. Sesja nr 30 z dnia
2016-11-24
Uchwała nr 384 — w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości …Uchwała nr XXIX/384/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości nieruchomości podatki nieruchomości głównie mieszkania, grunty podatki
nieruchomości podatki
5. Sesja nr 30 z dnia
2016-11-24
Uchwała nr 382 — w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017 …Uchwała nr XXIX/382/2016 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017 rolnictwo i leśnictwo rolnictwo i leśnictwo…
rolnictwo i leśnictwo
6. Sesja nr 46 z dnia
2017-11-30
Uchwała nr 606 — w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej …KALISZA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji za […] pomocą środków komunikacji elektronicznej w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji za pomocą środków komunikacji […] elektronicznej rolnictwo i leśnictwo nieruchomości głównie mieszkania, grunty podatki
nieruchomości podatki rolnictwo i leśnictwo
7. Sesja nr 40 z dnia
2017-06-22
Uchwała nr 507 — w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu Miasta Kalisza środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług dla samorządowych zakładów budżetowych Miasta Kalisza …r. w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu Miasta Kalisza środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług dla samorządowych zakładów budżetowych Miasta Kalisza w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu […] Miasta Kalisza środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług dla samorządowych zakładów budżetowych Miasta Kalisza finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
8. Sesja nr 16 z dnia
2015-11-20
Uchwała nr 193 — w sprawie podatku od środków transportowych …Uchwała nr XVI/193/2015 w sprawie podatku od środków transportowych podatki transport podatki transport…
podatki transport
9. Sesja nr 15 z dnia
2015-10-19
Uchwała nr 173 — w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w związku z likwidacją barier architektonicznych …Uchwała nr XV/173/2015 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w związku z likwidacją barier architektonicznych podatki nieruchomości niepełnosprawni podatki nieruchomości głównie mieszkania, grunty niepełnosprawni…
niepełnosprawni nieruchomości podatki
10. Sesja nr 26 z dnia
2016-07-14
Uchwała nr 320 — w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Kalisza do partnerstwa, w celu realizacji projektu pn. „Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami” złożonego do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 …celu realizacji projektu pn. „Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami” złożonego do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój […] opłaty nieruchomości podatki opłaty nieruchomości głównie mieszkania, grunty podatki
nieruchomości opłaty podatki
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Wyniki 1–5 z 5 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej …wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej*środki finansowe dla Komendy Miejskiej Policji*zwolnienia od podatku*skarga na działalność dyrektora DPS*funkcjonowanie Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu ZOZ w Wolicy*dotacja na remont Wojewódzkiego Specjalistycznego…
2. Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej …sprawozdanie finansowe za 2014 rok*zmiana uchwały budżetowe*Wieloletnia Prognoza Finansowa*pomoc finansowa dla gminy Opatówek*pobór podatków*plan zagospodarowania przestrzennego*obwody do głosowania w referendum ogólnokrajowym*wybory do rad osiedli* Małgorzata Zarzycka Piotr Lisowski…
3. Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego …sprawozdanie finansowe za 2014 rok*zmiana uchwały budżetowe*Wieloletnia Prognoza Finansowa*pomoc finansowa dla gminy Opatówek*pobór podatków*plan zagospodarowania przestrzennego*obwody do głosowania w referendum ogólnokrajowym*wybory do rad osiedli* Stanisław Paraczyński Sławomir Chrzanowski…
4. Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej …sprawozdanie finansowe za 2014 rok*zmiana uchwały budżetowe*Wieloletnia Prognoza Finansowa*pomoc finansowa dla gminy Opatówek*pobór podatków*plan zagospodarowania przestrzennego*obwody do głosowania w referendum ogólnokrajowym*wybory do rad osiedli* 2015.11.27 *uchwała budżetowa*wieloletnia…
5. Komisja Budżetu i Finansów …następnego informacji obejmującej wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulgę, odroczenie lub rozłożono spłatę na raty; wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono […] sprawozdanie finansowe za 2014 rok*zmiana uchwały budżetowe*Wieloletnia Prognoza Finansowa*pomoc finansowa dla gminy Opatówek*pobór podatków*plan zagospodarowania przestrzennego*obwody do głosowania w referendum ogólnokrajowym*wybory do rad osiedli* Edward Prus Tomasz Grochowski…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników