Wyniki wyszukiwania dla tagu: bezdomni

Uchwały

Wyniki 1–4 z 4 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 21 z dnia
2016-03-31
Uchwała nr 273 — w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Kalisza na 2016 r. …Uchwała nr XXI/273/2016 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Kalisza na 2016 r. zwierzęta zwierzęta…
zwierzęta
2. Sesja nr 46 z dnia
2017-11-30
Uchwała nr 564 — w sprawie realizacji Pilotażowego Projektu pn. „Powrót z Bezdomności” …sprawie realizacji Pilotażowego Projektu pn. „Powrót z Bezdomności” w sprawie realizacji Pilotażowego Projektu pn. „Powrót z Bezdomności” bezdomni
bezdomni
3. Sesja nr 8 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 59 — w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Kalisza na 2015 r. …Uchwała nr VIII/59/2015 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Kalisza na 2015 r. zwierzęta program zwierzęta…
zwierzęta
4. Sesja nr 34 z dnia
2017-02-23
Uchwała nr 433 — w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Kalisza na 2017 r. …XXXIV/433/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Kalisza na 2017 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami […] bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Kalisza na 2017 r. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Kalisza na 2017 rok zwierzęta zwierzęta…
zwierzęta
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników