Strona archiwalna. Dane aktualne na 2018-11-30.

Wyniki wyszukiwania dla tagu: energia

Uchwały

Wyniki 1–5 z 5
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 16 z dnia
2015-11-20
Uchwała nr 185 — w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” …Uchwała nr XVI/185/2015 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” energia współpraca energia ciepło, gaz, prąd współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
energia współpraca regionalna
2. Sesja nr 16 z dnia
2015-11-20
Uchwała nr 189 — w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza” …uchwalenia i przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza” Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza energia zdrowie zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 energia ciepło, gaz…
energia środowisko zdrowie
3. Sesja nr 28 z dnia
2016-09-29
Uchwała nr 332 — Uchwała Nr XXVIII/332/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2019 …w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2019 energia spółki energia ciepło, gaz, prąd…
energia
4. Sesja nr 33 z dnia
2017-01-26
Uchwała nr 419 — w sprawie uchwalenia: ”Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia miasta Kalisza w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2016-2030”. …założeń do planu zaopatrzenia miasta Kalisza w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2016-2030 energia ciepło, gaz, prąd…
energia
5. Sesja nr 43 z dnia
2017-09-28
Uchwała nr 544 — zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi …oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 energia ciepło, gaz, prąd dotacje…
dotacje energia środowisko
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników