Wyniki wyszukiwania dla tagu: zdrowie

Uchwały

Wyniki 1–10 z 42 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-09
Uchwała nr 11 — w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miejskiej Kalisza …Uchwała nr III/11/2014 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miejskiej Kalisza radni komisje radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
2. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-29
Uchwała nr 667 — w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadań publicznych z zakresu oświaty z Powiatu Kaliskiego …Kaliskiego w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadań publicznych z zakresu oświaty z Powiatu Kaliskiego zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
3. Sesja nr 29 z dnia
2016-10-27
Uchwała nr 360 — w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu …Uchwała nr XXIX/360/2016 w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu zdrowie zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse zdrowie
4. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-29
Uchwała nr 680 — w sprawie odwołania radnego Piotra Tomasza Lisowskiego z funkcji przewodniczącego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza …dnia 29 marca 2018 r. w sprawie odwołania radnego Piotra Tomasza Lisowskiego z funkcji przewodniczącego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza w sprawie odwołania radnego Piotra Tomasza Lisowskiego z funkcji przewodniczącego Komisji […] Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
5. Sesja nr 34 z dnia
2017-02-23
Uchwała nr 445 — w sprawie udzielenia przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu …przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w sprawie udzielenia przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu zdrowie zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
6. Sesja nr 46 z dnia
2017-11-30
Uchwała nr 602 — w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej …zakresu administracji rządowej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
7. Sesja nr 52 z dnia
2018-04-26
Uchwała nr 712 — w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego Dariusza Piotra Witonia z funkcji wiceprzewodniczącego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza …kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego Dariusza Piotra Witonia z funkcji wiceprzewodniczącego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego Dariusza Piotra Witonia z funkcji wiceprzewodniczącego Komisji […] Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
8. Sesja nr 55 z dnia
2018-06-28
Uchwała nr 730 — w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" …zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
9. Sesja nr 49 z dnia
2018-03-01
Uchwała nr 652 — w sprawie udzielenia przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu …przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w sprawie udzielenia przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
10. Sesja nr 38 z dnia
2017-05-18
Uchwała nr 490 — w sprawie przekazania przez Miasto Kalisz pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu …przez Miasto Kalisz pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu w sprawie przekazania przez Miasto Kalisz pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu zdrowie zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej …Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Tematy prac komisji: * kształtowanie miejskiej polityki prorodzinnej tj. inspirowania działań samorządu miejskiego służących ochronie interesów rodziny i jej umacnianiu, a w szczególności: prorodzinnej polityki mieszkaniowej, tworzenia warunków służących prawidłowemu […] związanym z opieką nad niepełnosprawnymi członkami rodzin, wdrażania w działalności Miasta ustawodawstwa chroniącego rodzinę i macierzyństwo, * ochrony zdrowia i warunków sanitarnych, * funkcjonowanie zakładów opieki zdrowotnej i jednostek pomocy społecznej w tym domów pomocy społecznej, domu […] rehabilitacyjnych i wychowawczych, * aktywizowanie współpracy i zintegrowanych działań organizacji pozarządowych na rzecz mieszkańców Miasta w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, * przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym zjawiskom patologii społecznej. 2014.12.12 *dotacja dla MZBM*zadania z zakresu…
2. Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego …pomocniczych*skarga na działąnia Prezydenta Miasta*nazwa ulicy* 2015.04.21 *Powiatowy Urząd Pracy*Likwidacja Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia*wykonanie budżetu*mienie Kalisza*Statut Kalisza*zmiana uchwały budżetowej*handel dopalaczami*Wieloletnia Prognoza Finansowa* 2015.05.12 *Honorowy Obywatel…
3. Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej …bydżetowej*zmiana wieloletniej prognozy finansowej*Biuro Obsługi Inwestora i Partnera Społecznego* 2015.04.28 *likwidacja Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia*miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego*wykonanie budżetu*mienie Kalisza*zmiana uchwały budżetowej*zmiana wieloletniej prognozy finansowej* 2015.07.02 *skarga…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 19 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Mirosław Gabrysiak
W sprawie powołania zespołu ds. ochrony zdrowia
2015 05 12 …interpelacja 2015 05 12 W sprawie powołania zespołu ds. ochrony zdrowia W sprawie powołania zespołu ds. ochrony zdrowia zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
2.
Sławomir Chrzanowski
w sprawie pojawienia się ptasiej pluskwy na osiedlu Dobrzec
2017-08-07 …się ptasiej pluskwy na osiedlu Dobrzec bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
3.
Dariusz Grodziński
w sprawie przyjazdu food trucków
2017-03-30 …interpelacja 2017-03-30 w sprawie przyjazdu food trucków w sprawie przyjazdu food trucków zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
4.
Dariusz Grodziński
BO Zdrowy Kalisz — sadzimy 300 nowych drzew w mieście
2016 12 29 …sadzimy 300 nowych drzew w mieście budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
5.
Mirosław Gabrysiak
w sprawie nadmiernie zanieczyszczonego powietrza
2017-02-01 …w sprawie nadmiernie zanieczyszczonego powietrza w sprawie nadmiernie zanieczyszczonego powietrza środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
6.
Dariusz Witoń
w sprawie barszczu Sosnowskiego
2017-07-31 …w sprawie barszczu Sosnowskiego w sprawie barszczu Sosnowskiego środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
7.
Mirosław Gabrysiak
Skierowanie na badania mammograficzne
2016 04 12 …interpelacja 2016 04 12 Skierowanie na badania mammograficzne Skierowanie na badania mammograficzne zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
8.
Edward Prus
w sprawie utworzenia stanowiska lekarza sportowego
2016-01-26 …interpelacja 2016-01-26 w sprawie utworzenia stanowiska lekarza sportowego w sprawie utworzenia stanowiska lekarza sportowego sport zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
9.
Sławomir Chrzanowski
w sprawie badań profilaktycznych
2018-08-31 …interpelacja 2018-08-31 w sprawie badań profilaktycznych w sprawie badań profilaktycznych zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
10.
Eskan Darwich
w sprawie jakości powietrza w Kaliszu
2017-01-26 …sprawie jakości powietrza w Kaliszu w sprawie jakości powietrza w Kaliszu środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników