Wyniki wyszukiwania dla tagu: zdrowie

Uchwały

Wyniki 1–10 z 42 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 40 z dnia
2017-06-22
Uchwała nr 497 — w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" …Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" zdrowie współpraca regionalna zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
współpraca regionalna zdrowie
2. Sesja nr 55 z dnia
2018-06-28
Uchwała nr 732 — w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu …na przekazanie przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
współpraca regionalna zdrowie
3. Sesja nr z dnia
Uchwała nr 652 — w sprawie udzielenia przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu …przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w sprawie udzielenia przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
4. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-09
Uchwała nr 11 — w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miejskiej Kalisza …Uchwała nr III/11/2014 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miejskiej Kalisza radni komisje radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
5. Sesja nr 8 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 58 — w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Krotoszyńskim …Uchwała nr VIII/58/2015 w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Krotoszyńskim zdrowie współpraca zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
współpraca regionalna zdrowie
6. Sesja nr 43 z dnia
2017-09-28
Uchwała nr 543 — w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu …w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
współpraca regionalna zdrowie
7. Sesja nr 34 z dnia
2017-02-23
Uchwała nr 432 — w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Ochrony i Promocji Zdrowia Miasta Kalisza na lata 2017-2020 …RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Ochrony i Promocji Zdrowia Miasta Kalisza na lata 2017-2020 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Ochrony i Promocji Zdrowia Miasta Kalisza […] na lata 2017-2020 Miejski Program Ochrony i Promocji Zdrowia Miasta Kalisza na lata 2017-2020 zdrowie zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
8. Sesja nr 16 z dnia
2015-11-20
Uchwała nr 189 — w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza” …i przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza” Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza energia zdrowie środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 energia ciepło, gaz, prąd zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
energia środowisko zdrowie
9. Sesja nr 28 z dnia
2016-09-29
Uchwała nr 347 — w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miejskiej Kalisza …Uchwała nr XXVIII/347/2016 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miejskiej Kalisza radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
10. Sesja nr 9 z dnia
2015-04-30
Uchwała nr 83 — w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu …Uchwała nr IX/83/2015 w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu likwidacja Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych zdrowie nieruchomości głównie mieszkania, grunty zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
nieruchomości zdrowie
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej …Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Tematy prac komisji: * kształtowanie miejskiej polityki prorodzinnej tj. inspirowania działań samorządu miejskiego służących ochronie interesów rodziny i jej umacnianiu, a w szczególności: prorodzinnej polityki mieszkaniowej, tworzenia warunków służących prawidłowemu […] związanym z opieką nad niepełnosprawnymi członkami rodzin, wdrażania w działalności Miasta ustawodawstwa chroniącego rodzinę i macierzyństwo, * ochrony zdrowia i warunków sanitarnych, * funkcjonowanie zakładów opieki zdrowotnej i jednostek pomocy społecznej w tym domów pomocy społecznej, domu […] rehabilitacyjnych i wychowawczych, * aktywizowanie współpracy i zintegrowanych działań organizacji pozarządowych na rzecz mieszkańców Miasta w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, * przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym zjawiskom patologii społecznej. 2014.12.12 *dotacja dla MZBM*zadania z zakresu…
2. Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego …pomocniczych*skarga na działąnia Prezydenta Miasta*nazwa ulicy* 2015.04.21 *Powiatowy Urząd Pracy*Likwidacja Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia*wykonanie budżetu*mienie Kalisza*Statut Kalisza*zmiana uchwały budżetowej*handel dopalaczami*Wieloletnia Prognoza Finansowa* 2015.05.12 *Honorowy Obywatel…
3. Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej …bydżetowej*zmiana wieloletniej prognozy finansowej*Biuro Obsługi Inwestora i Partnera Społecznego* 2015.04.28 *likwidacja Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia*miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego*wykonanie budżetu*mienie Kalisza*zmiana uchwały budżetowej*zmiana wieloletniej prognozy finansowej* 2015.07.02 *skarga…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 19 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Dariusz Grodziński
w sprawie przyjazdu food trucków
2017-03-30 …interpelacja 2017-03-30 w sprawie przyjazdu food trucków w sprawie przyjazdu food trucków zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
2.
Sławomir Chrzanowski
w sprawie pojawienia się ptasiej pluskwy na osiedlu Dobrzec
2017-08-07 …się ptasiej pluskwy na osiedlu Dobrzec bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
3.
Sławomir Chrzanowski
w sprawie badań profilaktycznych
2018-08-31 …interpelacja 2018-08-31 w sprawie badań profilaktycznych w sprawie badań profilaktycznych zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
4.
Dariusz Witoń
w sprawie barszczu Sosnowskiego
2017-07-31 …w sprawie barszczu Sosnowskiego w sprawie barszczu Sosnowskiego środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
5.
Dariusz Grodziński
BO Zdrowy Kalisz — sadzimy 300 nowych drzew w mieście
2016 12 29 …sadzimy 300 nowych drzew w mieście budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
6.
Roman Piotrowski
w sprawie zabezpieczenie osobom przebywającym w okolicach ratusza korzystania całodobowo z ogólnodostępnych bezpłatnych toalet
2017-04-19 …ogólnodostępnych bezpłatnych toalet w sprawie zabezpieczenie osobom przebywającym w okolicach ratusza korzystania całodobowo z ogólnodostępnych bezpłatnych toalet zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
7.
Roman Piotrowski
W sprawie zakazu palenia papierosów na klatkach schodowych
2016 01 27 …interpelacja 2016 01 27 W sprawie zakazu palenia papierosów na klatkach schodowych zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
8.
Roman Piotrowski
W sprawie programu "Wczesne wykrywanie chorób płuc u kobiet i mężczyzn"
2016 01 29 …interpelacja 2016 01 29 W sprawie programu "Wczesne wykrywanie chorób płuc u kobiet i mężczyzn" zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
9.
Edward Prus
w sprawie utworzenia stanowiska lekarza sportowego
2016-01-26 …interpelacja 2016-01-26 w sprawie utworzenia stanowiska lekarza sportowego w sprawie utworzenia stanowiska lekarza sportowego sport zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
10.
Mirosław Gabrysiak
W sprawie powołania zespołu ds. ochrony zdrowia
2015 05 12 …interpelacja 2015 05 12 W sprawie powołania zespołu ds. ochrony zdrowia W sprawie powołania zespołu ds. ochrony zdrowia zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników