Strona archiwalna. Dane aktualne na 2018-11-30.

Wyniki wyszukiwania dla tagu: zdrowie

Uchwały

Wyniki 1–10 z 42
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-09
Uchwała nr 11 — w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miejskiej Kalisza …Uchwała nr III/11/2014 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miejskiej Kalisza radni komisje radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
2. Sesja nr 4 z dnia
2014-12-18
Uchwała nr 16 — w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej …Uchwała nr IV/16/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej zdrowie zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
3. Sesja nr 8 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 57 — w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Kaliskim. …Uchwała nr VIII/57/2015 w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Kaliskim. zdrowie współpraca współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
współpraca regionalna zdrowie
4. Sesja nr 8 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 58 — w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Krotoszyńskim …Uchwała nr VIII/58/2015 w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Krotoszyńskim zdrowie współpraca zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
współpraca regionalna zdrowie
5. Sesja nr 9 z dnia
2015-04-30
Uchwała nr 83 — w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu …Uchwała nr IX/83/2015 w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu likwidacja Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych zdrowie zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości zdrowie
6. Sesja nr 10 z dnia
2015-05-28
Uchwała nr 106 — w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miejskiej Kalisza …Uchwała nr X/106/2015 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miejskiej Kalisza komisje radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
7. Sesja nr 14 z dnia
2015-09-17
Uchwała nr 146 — w sprawie przyjęcia „Programu profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom dla dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza na lata 2015-2017” …przyjęcia „Programu profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom dla dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza na lata 2015-2017” zdrowie program zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
8. Sesja nr 14 z dnia
2015-09-17
Uchwała nr 157 — w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu …Uchwała nr XIV/157/2015 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu zdrowie współpraca współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
współpraca regionalna zdrowie
9. Sesja nr 16 z dnia
2015-11-20
Uchwała nr 188 — w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej …Uchwała nr XVI/188/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej zdrowie zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
10. Sesja nr 16 z dnia
2015-11-20
Uchwała nr 189 — w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza” …i przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza” Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza energia zdrowie zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 energia ciepło, gaz, prąd…
energia środowisko zdrowie
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Wyniki 1–3 z 3
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego …pomocniczych*skarga na działąnia Prezydenta Miasta*nazwa ulicy* 2015.04.21 *Powiatowy Urząd Pracy*Likwidacja Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia*wykonanie budżetu*mienie Kalisza*Statut Kalisza*zmiana uchwały budżetowej*handel dopalaczami*Wieloletnia Prognoza Finansowa* 2015.05.12 *Honorowy Obywatel…
2. Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej …bydżetowej*zmiana wieloletniej prognozy finansowej*Biuro Obsługi Inwestora i Partnera Społecznego* 2015.04.28 *likwidacja Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia*miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego*wykonanie budżetu*mienie Kalisza*zmiana uchwały budżetowej*zmiana wieloletniej prognozy finansowej* 2015.07.02 *skarga…
3. Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej …Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Tematy prac komisji: * kształtowanie miejskiej polityki prorodzinnej tj. inspirowania działań samorządu miejskiego służących ochronie interesów rodziny i jej umacnianiu, a w szczególności: prorodzinnej polityki mieszkaniowej, tworzenia warunków służących prawidłowemu […] związanym z opieką nad niepełnosprawnymi członkami rodzin, wdrażania w działalności Miasta ustawodawstwa chroniącego rodzinę i macierzyństwo, * ochrony zdrowia i warunków sanitarnych, * funkcjonowanie zakładów opieki zdrowotnej i jednostek pomocy społecznej w tym domów pomocy społecznej, domu […] rehabilitacyjnych i wychowawczych, * aktywizowanie współpracy i zintegrowanych działań organizacji pozarządowych na rzecz mieszkańców Miasta w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, * przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym zjawiskom patologii społecznej. 2014.12.12 *dotacja dla MZBM*zadania z zakresu…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 19
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Zbigniew Włodarek
Źródła wody pitnej
2015 07 07 …Źródła wody pitnej interpelacja 2015 07 07 Źródła wody pitnej zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki woda i ścieki…
2.
Dariusz Grodziński
Zdrowy Kalisz
2015 08 25 …Zdrowy Kalisz interpelacja 2015 08 25 Zdrowy Kalisz zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza…
3.
Mirosław Gabrysiak
Skierowanie na badania mammograficzne
2016 04 12 …interpelacja 2016 04 12 Skierowanie na badania mammograficzne Skierowanie na badania mammograficzne zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
4.
Dariusz Grodziński
BO Zdrowy Kalisz — sadzimy 300 nowych drzew w mieście
2016 12 29 …sadzimy 300 nowych drzew w mieście budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
5.
Radosław Kołaciński
W sprawie hałasu na osiedlu Kaliniec
2016 09 29 …interpelacja 2016 09 29 W sprawie hałasu na osiedlu Kaliniec W sprawie hałasu na osiedlu Kaliniec zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki zwierzęta…
6.
Krzysztof Ścisły
W sprawie wydłużających się kolejek do lekarzy
2016 07 28 …sprawie wydłużających się kolejek do lekarzy W sprawie wydłużających się kolejek do lekarzy szkoły podstawowe, gimnazja, licea zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
7.
Mirosław Gabrysiak
W sprawie powołania zespołu ds. ochrony zdrowia
2015 05 12 …interpelacja 2015 05 12 W sprawie powołania zespołu ds. ochrony zdrowia W sprawie powołania zespołu ds. ochrony zdrowia zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
8.
Roman Piotrowski
W sprawie programu "Wczesne wykrywanie chorób płuc u kobiet i mężczyzn"
2016 01 29 …interpelacja 2016 01 29 W sprawie programu "Wczesne wykrywanie chorób płuc u kobiet i mężczyzn" zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
9.
Roman Piotrowski
W sprawie zakazu palenia papierosów na klatkach schodowych
2016 01 27 …interpelacja 2016 01 27 W sprawie zakazu palenia papierosów na klatkach schodowych zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
10.
Tadeusz Skarżyński
W sprawie usunięcia niebezpiecznych odpadów z magazynów przy ul. Wrocławskiej
2015 10 29 …W sprawie usunięcia niebezpiecznych odpadów z magazynów przy ul. Wrocławskiej odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników