Wyniki wyszukiwania dla tagu: zdrowie

Uchwały

Wyniki 1–10 z 42 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 16 z dnia
2015-11-20
Uchwała nr 189 — w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza” …i przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza” Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza energia zdrowie środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 energia ciepło, gaz, prąd zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
energia środowisko zdrowie
2. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-29
Uchwała nr 689 — w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza …NR L/689/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady…
radni
3. Sesja nr 28 z dnia
2016-09-29
Uchwała nr 347 — w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miejskiej Kalisza …Uchwała nr XXVIII/347/2016 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miejskiej Kalisza radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
4. Sesja nr 18 z dnia
2015-12-29
Uchwała nr 212 — w sprawie przyjęcia programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2015-2017 …Uchwała nr XVIII/212/2015 w sprawie przyjęcia programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2015-2017 zdrowie program zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
5. Sesja nr 46 z dnia
2017-11-30
Uchwała nr 563 — w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Kalisza …ogólnodostępnych na terenie miasta Kalisza w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Kalisza zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
6. Sesja nr 34 z dnia
2017-02-23
Uchwała nr 445 — w sprawie udzielenia przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu …przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w sprawie udzielenia przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu zdrowie zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
7. Sesja nr 34 z dnia
2017-02-23
Uchwała nr 432 — w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Ochrony i Promocji Zdrowia Miasta Kalisza na lata 2017-2020 …RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Ochrony i Promocji Zdrowia Miasta Kalisza na lata 2017-2020 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Ochrony i Promocji Zdrowia Miasta Kalisza […] na lata 2017-2020 Miejski Program Ochrony i Promocji Zdrowia Miasta Kalisza na lata 2017-2020 zdrowie zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
8. Sesja nr 23 z dnia
2016-05-19
Uchwała nr 298 — zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza" …przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza" Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza zanieczyszenia rewitalizacja zdrowie środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 rewitalizacja zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
rewitalizacja środowisko zdrowie
9. Sesja nr 29 z dnia
2016-10-27
Uchwała nr 355 — w sprawie przyjęcia „Programu polityki zdrowotnej – profilaktyki stomatologicznej wśród dzieci pięcioletnich- zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza na lata 2016-2018” …Programu polityki zdrowotnej – profilaktyki stomatologicznej wśród dzieci pięcioletnich- zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza na lata 2016-2018” zdrowie zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
10. Sesja nr 49 z dnia
2018-03-01
Uchwała nr 652 — w sprawie udzielenia przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu …przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w sprawie udzielenia przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Wyniki 1–4 z 4 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej …bydżetowej*zmiana wieloletniej prognozy finansowej*Biuro Obsługi Inwestora i Partnera Społecznego* 2015.04.28 *likwidacja Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia*miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego*wykonanie budżetu*mienie Kalisza*zmiana uchwały budżetowej*zmiana wieloletniej prognozy finansowej* 2015.07.02 *skarga…
2. Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej …Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Tematy prac komisji: * kształtowanie miejskiej polityki prorodzinnej tj. inspirowania działań samorządu miejskiego służących ochronie interesów rodziny i jej umacnianiu, a w szczególności: prorodzinnej polityki mieszkaniowej, tworzenia warunków służących prawidłowemu […] związanym z opieką nad niepełnosprawnymi członkami rodzin, wdrażania w działalności Miasta ustawodawstwa chroniącego rodzinę i macierzyństwo, * ochrony zdrowia i warunków sanitarnych, * funkcjonowanie zakładów opieki zdrowotnej i jednostek pomocy społecznej w tym domów pomocy społecznej, domu […] rehabilitacyjnych i wychowawczych, * aktywizowanie współpracy i zintegrowanych działań organizacji pozarządowych na rzecz mieszkańców Miasta w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, * przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym zjawiskom patologii społecznej. 2014.12.12 *dotacja dla MZBM*zadania z zakresu…
3. Komisja Rewitalizacji …w zakresie: edukacji, kultury i sportu, budżetu, środowiska i gospodarki komunalnej, rozwoju, mienia miasta i integracji europejskiej, zdrowia i polityki społecznej, * edukacja w zakresie rewitalizacji, * współpraca z interesariuszami rewitalizacji. 2016.02.03 Stanisław Paraczyński Tadeusz Skarżyński Martin…
4. Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego …pomocniczych*skarga na działąnia Prezydenta Miasta*nazwa ulicy* 2015.04.21 *Powiatowy Urząd Pracy*Likwidacja Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia*wykonanie budżetu*mienie Kalisza*Statut Kalisza*zmiana uchwały budżetowej*handel dopalaczami*Wieloletnia Prognoza Finansowa* 2015.05.12 *Honorowy Obywatel…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 19 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Mirosław Gabrysiak
w sprawie nadmiernie zanieczyszczonego powietrza
2017-02-01 …w sprawie nadmiernie zanieczyszczonego powietrza w sprawie nadmiernie zanieczyszczonego powietrza środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
2.
Edward Prus
w sprawie utworzenia stanowiska lekarza sportowego
2016-01-26 …interpelacja 2016-01-26 w sprawie utworzenia stanowiska lekarza sportowego w sprawie utworzenia stanowiska lekarza sportowego sport zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
3.
Radosław Kołaciński
W sprawie hałasu na osiedlu Kaliniec
2016 09 29 …interpelacja 2016 09 29 W sprawie hałasu na osiedlu Kaliniec W sprawie hałasu na osiedlu Kaliniec zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki zwierzęta…
4.
Roman Piotrowski
w sprawie zabezpieczenie osobom przebywającym w okolicach ratusza korzystania całodobowo z ogólnodostępnych bezpłatnych toalet
2017-04-19 …ogólnodostępnych bezpłatnych toalet w sprawie zabezpieczenie osobom przebywającym w okolicach ratusza korzystania całodobowo z ogólnodostępnych bezpłatnych toalet zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
5.
Sławomir Chrzanowski
w sprawie badań profilaktycznych
2018-08-31 …interpelacja 2018-08-31 w sprawie badań profilaktycznych w sprawie badań profilaktycznych zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
6.
Roman Piotrowski
W sprawie programu "Wczesne wykrywanie chorób płuc u kobiet i mężczyzn"
2016 01 29 …interpelacja 2016 01 29 W sprawie programu "Wczesne wykrywanie chorób płuc u kobiet i mężczyzn" zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
7.
Tadeusz Skarżyński
W sprawie usunięcia niebezpiecznych odpadów z magazynów przy ul. Wrocławskiej
2015 10 29 …W sprawie usunięcia niebezpiecznych odpadów z magazynów przy ul. Wrocławskiej odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
8.
Zbigniew Włodarek
Źródła wody pitnej
2015 07 07 …Źródła wody pitnej interpelacja 2015 07 07 Źródła wody pitnej woda i ścieki zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
9.
Dariusz Grodziński
BO Zdrowy Kalisz — sadzimy 300 nowych drzew w mieście
2016 12 29 …sadzimy 300 nowych drzew w mieście budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
10.
Krzysztof Ścisły
W sprawie wydłużających się kolejek do lekarzy
2016 07 28 …sprawie wydłużających się kolejek do lekarzy W sprawie wydłużających się kolejek do lekarzy szkoły podstawowe, gimnazja, licea zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników