Wyniki wyszukiwania dla tagu: zdrowie

Uchwały

Wyniki 1–10 z 38 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 30 z dnia
2016-11-24
Uchwała nr 377 — w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej …Uchwała nr XXIX/377/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej zdrowie zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
2. Sesja nr 29 z dnia
2016-10-27
Uchwała nr 360 — w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu …Uchwała nr XXIX/360/2016 w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu zdrowie zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse zdrowie
3. Sesja nr 10 z dnia
2015-05-28
Uchwała nr 106 — w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miejskiej Kalisza …Uchwała nr X/106/2015 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miejskiej Kalisza komisje radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
4. Sesja nr 38 z dnia
2017-05-18
Uchwała nr 495 — w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miejskiej Kalisza …XXXVIII/495/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miejskiej Kalisza w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej…
radni
5. Sesja nr z dnia
Uchwała nr 652 — w sprawie udzielenia przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu …przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w sprawie udzielenia przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
6. Sesja nr 8 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 57 — w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Kaliskim. …Uchwała nr VIII/57/2015 w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Kaliskim. zdrowie współpraca zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
współpraca regionalna zdrowie
7. Sesja nr 34 z dnia
2017-02-23
Uchwała nr 445 — w sprawie udzielenia przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu …przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w sprawie udzielenia przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu zdrowie zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
8. Sesja nr z dnia
Uchwała nr 305 — w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu …Uchwała nr XXV/305/2016 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu zdrowie zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
9. Sesja nr 40 z dnia
2017-06-22
Uchwała nr 497 — w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" …Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" zdrowie współpraca regionalna zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
współpraca regionalna zdrowie
10. Sesja nr z dnia
Uchwała nr 306 — RADY w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu …Uchwała nr XXV/306/2016 RADY w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu zdrowie zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Wyniki 1–4 z 4 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej …bydżetowej*zmiana wieloletniej prognozy finansowej*Biuro Obsługi Inwestora i Partnera Społecznego* 2015.04.28 *likwidacja Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia*miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego*wykonanie budżetu*mienie Kalisza*zmiana uchwały budżetowej*zmiana wieloletniej prognozy finansowej* 2015.07.02 *skarga…
2. Komisja Rewitalizacji …w zakresie: edukacji, kultury i sportu, budżetu, środowiska i gospodarki komunalnej, rozwoju, mienia miasta i integracji europejskiej, zdrowia i polityki społecznej, * edukacja w zakresie rewitalizacji, * współpraca z interesariuszami rewitalizacji. 2016.02.03 Stanisław Paraczyński Tadeusz Skarżyński Martin…
3. Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej …Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Tematy prac komisji: * kształtowanie miejskiej polityki prorodzinnej tj. inspirowania działań samorządu miejskiego służących ochronie interesów rodziny i jej umacnianiu, a w szczególności: prorodzinnej polityki mieszkaniowej, tworzenia warunków służących prawidłowemu […] związanym z opieką nad niepełnosprawnymi członkami rodzin, wdrażania w działalności Miasta ustawodawstwa chroniącego rodzinę i macierzyństwo, * ochrony zdrowia i warunków sanitarnych, * funkcjonowanie zakładów opieki zdrowotnej i jednostek pomocy społecznej w tym domów pomocy społecznej, domu […] rehabilitacyjnych i wychowawczych, * aktywizowanie współpracy i zintegrowanych działań organizacji pozarządowych na rzecz mieszkańców Miasta w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, * przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym zjawiskom patologii społecznej. 2014.12.12 *dotacja dla MZBM*zadania z zakresu…
4. Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego …pomocniczych*skarga na działąnia Prezydenta Miasta*nazwa ulicy* 2015.04.21 *Powiatowy Urząd Pracy*Likwidacja Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia*wykonanie budżetu*mienie Kalisza*Statut Kalisza*zmiana uchwały budżetowej*handel dopalaczami*Wieloletnia Prognoza Finansowa* 2015.05.12 *Honorowy Obywatel…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–7 z 7 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Zbigniew Włodarek
Źródła wody pitnej
2015 07 07 …Źródła wody pitnej interpelacja 2015 07 07 Źródła wody pitnej woda i ścieki zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
2.
Krzysztof Ścisły
W sprawie wydłużających się kolejek do lekarzy
2016 07 28 …sprawie wydłużających się kolejek do lekarzy W sprawie wydłużających się kolejek do lekarzy szkoły podstawowe, gimnazja, licea zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
3.
Radosław Kołaciński
W sprawie hałasu na osiedlu Kaliniec
2016 09 29 …interpelacja 2016 09 29 W sprawie hałasu na osiedlu Kaliniec W sprawie hałasu na osiedlu Kaliniec zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki zwierzęta…
4.
Dariusz Grodziński
BO Zdrowy Kalisz — sadzimy 300 nowych drzew w mieście
2016 12 29 …sadzimy 300 nowych drzew w mieście budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
5.
Mirosław Gabrysiak
W sprawie powołania zespołu ds. ochrony zdrowia
2015 05 12 …interpelacja 2015 05 12 W sprawie powołania zespołu ds. ochrony zdrowia W sprawie powołania zespołu ds. ochrony zdrowia zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
6.
Mirosław Gabrysiak
Skierowanie na badania mammograficzne
2016 04 12 …interpelacja 2016 04 12 Skierowanie na badania mammograficzne Skierowanie na badania mammograficzne zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
7.
Dariusz Grodziński
Zdrowy Kalisz
2015 08 25 …Kalisz interpelacja 2015 08 25 Zdrowy Kalisz dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników