Wyniki wyszukiwania dla tagu: zdrowie

Uchwały

Wyniki 1–10 z 41 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 16 z dnia
2015-11-20
Uchwała nr 189 — w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza” …i przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza” Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza energia zdrowie środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 energia ciepło, gaz, prąd zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
energia środowisko zdrowie
2. Sesja nr 49 z dnia
2018-03-01
Uchwała nr 652 — w sprawie udzielenia przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu …przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w sprawie udzielenia przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
3. Sesja nr 23 z dnia
2016-05-19
Uchwała nr 298 — zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza" …przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza" Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza zanieczyszenia rewitalizacja zdrowie środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 rewitalizacja zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
rewitalizacja środowisko zdrowie
4. Sesja nr 29 z dnia
2016-10-27
Uchwała nr 360 — w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu …Uchwała nr XXIX/360/2016 w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu zdrowie zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse zdrowie
5. Sesja nr 18 z dnia
2015-12-29
Uchwała nr 211 — Uchwałą nr XVIII/211/2015 w sprawie przyjęcia programu profilaktyki zakażeń HCV wśród mieszkańców Miasta Kalisza na lata 2015- 2017 …nr XVIII/211/2015 w sprawie przyjęcia programu profilaktyki zakażeń HCV wśród mieszkańców Miasta Kalisza na lata 2015- 2017 zdrowie program zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
6. Sesja nr 29 z dnia
2016-10-27
Uchwała nr 370 — w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miejskiej Kalisza …Uchwała nr XXIX/370/2016 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miejskiej Kalisza radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
7. Sesja nr 20 z dnia
2016-02-25
Uchwała nr 258 — w sprawie udzielenia przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu …Uchwała nr XX/258/2016 w sprawie udzielenia przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu zdrowie zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
8. Sesja nr z dnia
Uchwała nr 305 — w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu …Uchwała nr XXV/305/2016 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu zdrowie zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
9. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-29
Uchwała nr 667 — w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadań publicznych z zakresu oświaty z Powiatu Kaliskiego …Kaliskiego w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadań publicznych z zakresu oświaty z Powiatu Kaliskiego zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
10. Sesja nr 25 z dnia
2016-06-21
Uchwała nr 305 — w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu …Uchwała nr XXV/305/2016 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu zdrowie zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Wyniki 1–4 z 4 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej …bydżetowej*zmiana wieloletniej prognozy finansowej*Biuro Obsługi Inwestora i Partnera Społecznego* 2015.04.28 *likwidacja Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia*miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego*wykonanie budżetu*mienie Kalisza*zmiana uchwały budżetowej*zmiana wieloletniej prognozy finansowej* 2015.07.02 *skarga…
2. Komisja Rewitalizacji …w zakresie: edukacji, kultury i sportu, budżetu, środowiska i gospodarki komunalnej, rozwoju, mienia miasta i integracji europejskiej, zdrowia i polityki społecznej, * edukacja w zakresie rewitalizacji, * współpraca z interesariuszami rewitalizacji. 2016.02.03 Stanisław Paraczyński Tadeusz Skarżyński Martin…
3. Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego …pomocniczych*skarga na działąnia Prezydenta Miasta*nazwa ulicy* 2015.04.21 *Powiatowy Urząd Pracy*Likwidacja Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia*wykonanie budżetu*mienie Kalisza*Statut Kalisza*zmiana uchwały budżetowej*handel dopalaczami*Wieloletnia Prognoza Finansowa* 2015.05.12 *Honorowy Obywatel…
4. Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej …Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Tematy prac komisji: * kształtowanie miejskiej polityki prorodzinnej tj. inspirowania działań samorządu miejskiego służących ochronie interesów rodziny i jej umacnianiu, a w szczególności: prorodzinnej polityki mieszkaniowej, tworzenia warunków służących prawidłowemu […] związanym z opieką nad niepełnosprawnymi członkami rodzin, wdrażania w działalności Miasta ustawodawstwa chroniącego rodzinę i macierzyństwo, * ochrony zdrowia i warunków sanitarnych, * funkcjonowanie zakładów opieki zdrowotnej i jednostek pomocy społecznej w tym domów pomocy społecznej, domu […] rehabilitacyjnych i wychowawczych, * aktywizowanie współpracy i zintegrowanych działań organizacji pozarządowych na rzecz mieszkańców Miasta w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, * przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym zjawiskom patologii społecznej. 2014.12.12 *dotacja dla MZBM*zadania z zakresu…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 10 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Roman Piotrowski
W sprawie programu "Wczesne wykrywanie chorób płuc u kobiet i mężczyzn"
2016 01 29 …interpelacja 2016 01 29 W sprawie programu "Wczesne wykrywanie chorób płuc u kobiet i mężczyzn" zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
2.
Zbigniew Włodarek
Źródła wody pitnej
2015 07 07 …Źródła wody pitnej interpelacja 2015 07 07 Źródła wody pitnej woda i ścieki zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
3.
Dariusz Grodziński
Zdrowy Kalisz
2015 08 25 …Kalisz interpelacja 2015 08 25 Zdrowy Kalisz dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
4.
Roman Piotrowski
W sprawie zakazu palenia papierosów na klatkach schodowych
2016 01 27 …interpelacja 2016 01 27 W sprawie zakazu palenia papierosów na klatkach schodowych zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
5.
Mirosław Gabrysiak
Skierowanie na badania mammograficzne
2016 04 12 …interpelacja 2016 04 12 Skierowanie na badania mammograficzne Skierowanie na badania mammograficzne zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
6.
Mirosław Gabrysiak
W sprawie powołania zespołu ds. ochrony zdrowia
2015 05 12 …interpelacja 2015 05 12 W sprawie powołania zespołu ds. ochrony zdrowia W sprawie powołania zespołu ds. ochrony zdrowia zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
7.
Tadeusz Skarżyński
W sprawie usunięcia niebezpiecznych odpadów z magazynów przy ul. Wrocławskiej
2015 10 29 …W sprawie usunięcia niebezpiecznych odpadów z magazynów przy ul. Wrocławskiej odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
8.
Dariusz Grodziński
BO Zdrowy Kalisz — sadzimy 300 nowych drzew w mieście
2016 12 29 …sadzimy 300 nowych drzew w mieście budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
9.
Radosław Kołaciński
W sprawie hałasu na osiedlu Kaliniec
2016 09 29 …interpelacja 2016 09 29 W sprawie hałasu na osiedlu Kaliniec W sprawie hałasu na osiedlu Kaliniec zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki zwierzęta…
10.
Krzysztof Ścisły
W sprawie wydłużających się kolejek do lekarzy
2016 07 28 …sprawie wydłużających się kolejek do lekarzy W sprawie wydłużających się kolejek do lekarzy szkoły podstawowe, gimnazja, licea zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników