Wyniki wyszukiwania dla tagu: kultura

Uchwały

Wyniki 1–10 z 37 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 25 z dnia
2016-06-21
Uchwała nr 304 — w sprawie udzielenia z budżetu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków …budżetu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków zabytki kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
2. Sesja nr 23 z dnia
2016-05-19
Uchwała nr 289 — zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków …budżetu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków zabytki kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
3. Sesja nr 18 z dnia
2015-12-29
Uchwała nr 216 — w sprawie zapewnienia w budżetach Kalisza środków finansowych w formie dotacji dla Klasztoru OO. Franciszkanów w Kaliszu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane finansowane częściowo ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) …roboty budowlane finansowane częściowo ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) zabytki kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
4. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-29
Uchwała nr 671 — zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia w budżetach Kalisza środków finansowych w formie dotacji dla Klasztoru OO. Franciszkanów w Kaliszu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane finansowane częściowo ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 …restauratorskie i roboty budowlane finansowane częściowo ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
5. Sesja nr 28 z dnia
2016-09-29
Uchwała nr 334 — zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia w budżetach Kalisza środków finansowych w formie dotacji dla Klasztoru OO. Franciszkanów w Kaliszu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane finansowane częściowo ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) …roboty budowlane finansowane częściowo ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) dotacje kultura projekty unijne kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
6. Sesja nr 46 z dnia
2017-11-30
Uchwała nr 601 — zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia w budżetach Kalisza środków finansowych w formie dotacji dla Klasztoru OO. Franciszkanów w Kaliszu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane finansowane częściowo ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) …i roboty budowlane finansowane częściowo ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
7. Sesja nr 53 z dnia
2018-05-24
Uchwała nr 714 — w sprawie zamiaru zmiany statutu samorządowej instytucji kultury — Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu i podania jej do publicznej wiadomości …LIII/714/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zamiaru zmiany statutu samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu i podania jej do publicznej wiadomości w sprawie zamiaru […] zmiany statutu samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu i podania jej do publicznej wiadomości kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
8. Sesja nr 46 z dnia
2017-11-30
Uchwała nr 600 — zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia w budżetach Kalisza środków finansowych w formie dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii Ordynariatu Polowego pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane finansowane częściowo ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) …i roboty budowlane finansowane częściowo ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
9. Sesja nr 28 z dnia
2016-09-29
Uchwała nr 335 — w sprawie zapewnienia w budżetach Kalisza środków finansowych w formie dotacji dla Klasztoru OO. Franciszkanów w Kaliszu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane finansowane częściowo ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 …budowlane finansowane częściowo ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 projekty unijne dotacje kultura kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
10. Sesja nr 46 z dnia
2017-11-30
Uchwała nr 569 — w sprawie ustanowienia roku 2018 w Kaliszu Rokiem Adama Asnyka …roku 2018 w Kaliszu Rokiem Adama Asnyka w sprawie ustanowienia roku 2018 w Kaliszu Rokiem Adama Asnyka kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia odznaczenia medale, nagrody, honorowe obywatelstwa…
kultura odznaczenia
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej …dot. zagadnień ekologicznych, * współdziałanie z proekologicznym ruchem społecznym celem wspierania działań edukacyjnych zmierzających do podnoszenia wiedzy i kultury ekologicznej społeczeństwa, * kreowanie miejskiej polityki proekologicznej i zadań inwestycyjnych w ochronie środowiska, * eksploatacja i utrzymanie komunalnych zasobów…
2. Komisja Rewizyjna …Komendanta Straży Miejskiej*plan pracy komisji*stałe komisje*sprzedaż nieruchomości* 2015.04.23 *Desygnowanie Wiceprzewodniczącego* planu finansowy samorządowych instytucji kultury*stanie mienia Kalisza*skarga na działalność Prezydenta Miasta*skarga na działalność komendanta Straży Miejskiej Kalisza*skarga na…
3. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu …Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Tematy prac komisji: * całokształt działalności szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych, inicjowanie i wspieranie działań rozwijających szkolnictwo wyższe na terenie miasta, * funkcjonowanie miejskich instytucji kultury i innych placówek upowszechniania kultury […] współpraca i współdziałanie ze wszystkimi podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, * ochrona i konserwacja zabytków, * inspirowanie i programowanie rozwoju kultury fizycznej i sportu, * funkcjonowanie ośrodków sportu i rekreacji oraz utrzymanie terenów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych, * upowszechnianie turystyki…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Wyniki 1–10 z 13 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Martin Zmuda
Miejski Regał Książkowy
2015 07 07 …Miejski Regał Książkowy interpelacja 2015 07 07 Miejski Regał Książkowy kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
2.
Tadeusz Skarżyński
ws. budowy nowoczesnej Biblioteki regionalnej
2018-01-25 …interpelacja 2018-01-25 ws. budowy nowoczesnej Biblioteki regionalnej ws. budowy nowoczesnej Biblioteki regionalnej inwestycje kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
3.
Radosław Kołaciński
W sprawie budynku po MOK
2016 10 27 …interpelacja 2016 10 27 W sprawie budynku po MOK W sprawie budynku po MOK kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
4.
Dariusz Grodziński
W sprawie wykorzystania pracowni śp. Władysława Kościelniaka
2016 08 01 …W sprawie wykorzystania pracowni śp. Władysława Kościelniaka W sprawie wykorzystania pracowni śp. Władysława Kościelniaka kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
5.
Eskan Darwich
ws. przeniesienia MDK w Kaliszu z budynku Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Czaszkowskiej do budynku przy ul. Teatralnej
2018-06-28 …MDK w Kaliszu z budynku Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Czaszkowskiej do budynku przy ul. Teatralnej kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
6.
Tomasz Grochowski
W sprawie budynku po byłym Miejskiem Ośrodku Kultury
2015 03 26 …interpelacja 2015 03 26 W sprawie budynku po byłym Miejskiem Ośrodku Kultury W sprawie budynku po byłym Miejskiem Ośrodku Kultury nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
7.
Martin Zmuda
ws. Miejskiego Regału Książkowego
2017-06-22 …interpelacja 2017-06-22 ws. Miejskiego Regału Książkowego ws. Miejskiego Regału Książkowego kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
8.
Andrzej Plichta
ws. stworzenia makiety przedstawiającej kaliski średniowieczny zespół miejski
2018-04-26 …ws. stworzenia makiety przedstawiającej kaliski średniowieczny zespół miejski ws. stworzenia makiety przedstawiającej kaliski średniowieczny zespół miejski kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
9.
Martin Zmuda
Błąd językowy na znaku informacyjnym
2015 07 07 …Błąd językowy na znaku informacyjnym interpelacja 2015 07 07 Błąd językowy na znaku informacyjnym kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
10.
Tadeusz Skarżyński
ws. działań zmierzających do przeniesienia MDK do budynku przy ul. Teatralnej
2018-06-28 …MDK do budynku przy ul. Teatralnej ws. działań zmierzających do przeniesienia MDK do budynku przy ul. Teatralnej kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia młodzież szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników