Wyniki wyszukiwania dla tagu: kultura

Uchwały

Wyniki 1–10 z 35 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 19 z dnia
2016-02-04
Uchwała nr 232 — w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury …Uchwała nr XIX/232/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury kultura kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
2. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-29
Uchwała nr 671 — zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia w budżetach Kalisza środków finansowych w formie dotacji dla Klasztoru OO. Franciszkanów w Kaliszu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane finansowane częściowo ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 …restauratorskie i roboty budowlane finansowane częściowo ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
3. Sesja nr 14 z dnia
2015-09-17
Uchwała nr 156 — zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków …budżetu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków zabytki kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
4. Sesja nr 10 z dnia
2015-05-28
Uchwała nr 104 — w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Kalisza …Uchwała nr X/104/2015 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Kalisza komisje radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
5. Sesja nr 28 z dnia
2016-09-29
Uchwała nr 334 — zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia w budżetach Kalisza środków finansowych w formie dotacji dla Klasztoru OO. Franciszkanów w Kaliszu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane finansowane częściowo ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) …roboty budowlane finansowane częściowo ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) dotacje kultura projekty unijne kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
6. Sesja nr 46 z dnia
2017-11-30
Uchwała nr 600 — zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia w budżetach Kalisza środków finansowych w formie dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii Ordynariatu Polowego pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane finansowane częściowo ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) …i roboty budowlane finansowane częściowo ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
7. Sesja nr 30 z dnia
2016-11-24
Uchwała nr 275 — w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Stefana Szolc-Rogozińskiego …Uchwała nr XXIX/375/2016 w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Stefana Szolc-Rogozińskiego kultura symbole kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
8. Sesja nr 46 z dnia
2017-11-30
Uchwała nr 569 — w sprawie ustanowienia roku 2018 w Kaliszu Rokiem Adama Asnyka …roku 2018 w Kaliszu Rokiem Adama Asnyka w sprawie ustanowienia roku 2018 w Kaliszu Rokiem Adama Asnyka kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia odznaczenia medale, nagrody, honorowe obywatelstwa…
kultura odznaczenia
9. Sesja nr 21 z dnia
2016-03-31
Uchwała nr 264 — w sprawie udzielenia z budżetu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków …budżetu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków zabytki kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
10. Sesja nr 7 z dnia
2015-02-12
Uchwała nr 48 — w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Rodziny Wiłkomirskich …Uchwała nr VII/48/2015 w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Rodziny Wiłkomirskich kultura kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Wyniki 1–4 z 4 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Rewitalizacji …przestrzeni miasta i przeciwdziałaniu jej degradacji, * inicjowanie i opiniowanie działań miasta na obszarze rewitalizacji w zakresie: edukacji, kultury i sportu, budżetu, środowiska i gospodarki komunalnej, rozwoju, mienia miasta i integracji europejskiej, zdrowia i polityki społecznej…
2. Komisja Rewizyjna …Komendanta Straży Miejskiej*plan pracy komisji*stałe komisje*sprzedaż nieruchomości* 2015.04.23 *Desygnowanie Wiceprzewodniczącego* planu finansowy samorządowych instytucji kultury*stanie mienia Kalisza*skarga na działalność Prezydenta Miasta*skarga na działalność komendanta Straży Miejskiej Kalisza*skarga na…
3. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu …Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Tematy prac komisji: * całokształt działalności szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych, inicjowanie i wspieranie działań rozwijających szkolnictwo wyższe na terenie miasta, * funkcjonowanie miejskich instytucji kultury i innych placówek upowszechniania kultury […] współpraca i współdziałanie ze wszystkimi podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, * ochrona i konserwacja zabytków, * inspirowanie i programowanie rozwoju kultury fizycznej i sportu, * funkcjonowanie ośrodków sportu i rekreacji oraz utrzymanie terenów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych, * upowszechnianie turystyki…
4. Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej …dot. zagadnień ekologicznych, * współdziałanie z proekologicznym ruchem społecznym celem wspierania działań edukacyjnych zmierzających do podnoszenia wiedzy i kultury ekologicznej społeczeństwa, * kreowanie miejskiej polityki proekologicznej i zadań inwestycyjnych w ochronie środowiska, * eksploatacja i utrzymanie komunalnych zasobów…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–6 z 6 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Martin Zmuda
Błąd językowy na znaku informacyjnym
2015 07 07 …Błąd językowy na znaku informacyjnym interpelacja 2015 07 07 Błąd językowy na znaku informacyjnym kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
2.
Dariusz Grodziński
W sprawie nagłośnienia gali finałowej X Festiwalu Muzycznego Gramy nad Prosną
2016 09 29 …X Festiwalu Muzycznego Gramy nad Prosną W sprawie nagłośnienia gali finałowej X Festiwalu Muzycznego Gramy nad Prosną kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
3.
Tomasz Grochowski
W sprawie budynku po byłym Miejskiem Ośrodku Kultury
2015 03 26 …interpelacja 2015 03 26 W sprawie budynku po byłym Miejskiem Ośrodku Kultury W sprawie budynku po byłym Miejskiem Ośrodku Kultury nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
4.
Dariusz Grodziński
W sprawie wykorzystania pracowni śp. Władysława Kościelniaka
2016 08 01 …W sprawie wykorzystania pracowni śp. Władysława Kościelniaka W sprawie wykorzystania pracowni śp. Władysława Kościelniaka kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
5.
Radosław Kołaciński
W sprawie budynku po MOK
2016 10 27 …interpelacja 2016 10 27 W sprawie budynku po MOK W sprawie budynku po MOK kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
6.
Martin Zmuda
Miejski Regał Książkowy
2015 07 07 …Miejski Regał Książkowy interpelacja 2015 07 07 Miejski Regał Książkowy kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników