Strona archiwalna. Dane aktualne na 2018-11-30.

Wyniki wyszukiwania dla tagu: kultura

Uchwały

Wyniki 1–10 z 37
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-09
Uchwała nr 9 — w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Kalisza …Uchwała nr III/9/2014 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Kalisza komisje radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
2. Sesja nr 7 z dnia
2015-02-12
Uchwała nr 42 — w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury …Uchwała nr VII/42/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury kultura współpraca kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
kultura współpraca regionalna
3. Sesja nr 7 z dnia
2015-02-12
Uchwała nr 48 — w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Rodziny Wiłkomirskich …Uchwała nr VII/48/2015 w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Rodziny Wiłkomirskich kultura kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
4. Sesja nr 8 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 60 — Uchwała Nr VIII/60/2015 w sprawie udzielenia z budżetu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków …budżetu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków zabytki kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
5. Sesja nr 10 z dnia
2015-05-28
Uchwała nr 96 — w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury …Uchwała nr X/96/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury kultura współpraca współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura współpraca regionalna
6. Sesja nr 10 z dnia
2015-05-28
Uchwała nr 104 — w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Kalisza …Uchwała nr X/104/2015 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Kalisza komisje radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
7. Sesja nr 14 z dnia
2015-09-17
Uchwała nr 156 — zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków …budżetu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków zabytki kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
8. Sesja nr 18 z dnia
2015-12-29
Uchwała nr 215 — w sprawie zapewnienia w budżetach Kalisza środków finansowych w formie dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii Ordynariatu Polowego pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane finansowane częściowo ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) …roboty budowlane finansowane częściowo ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) zabytki kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
9. Sesja nr 18 z dnia
2015-12-29
Uchwała nr 216 — w sprawie zapewnienia w budżetach Kalisza środków finansowych w formie dotacji dla Klasztoru OO. Franciszkanów w Kaliszu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane finansowane częściowo ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) …roboty budowlane finansowane częściowo ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) zabytki kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
10. Sesja nr 19 z dnia
2016-02-04
Uchwała nr 232 — w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury …Uchwała nr XIX/232/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury kultura kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Wyniki 1–3 z 3
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Wyniki 1–10 z 13
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Martin Zmuda
Błąd językowy na znaku informacyjnym
2015 07 07 …Błąd językowy na znaku informacyjnym interpelacja 2015 07 07 Błąd językowy na znaku informacyjnym kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
2.
Martin Zmuda
Miejski Regał Książkowy
2015 07 07 …Miejski Regał Książkowy interpelacja 2015 07 07 Miejski Regał Książkowy kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
3.
Dariusz Grodziński
W sprawie wykorzystania pracowni śp. Władysława Kościelniaka
2016 08 01 …W sprawie wykorzystania pracowni śp. Władysława Kościelniaka W sprawie wykorzystania pracowni śp. Władysława Kościelniaka kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
4.
Dariusz Grodziński
W sprawie nagłośnienia gali finałowej X Festiwalu Muzycznego Gramy nad Prosną
2016 09 29 …X Festiwalu Muzycznego Gramy nad Prosną W sprawie nagłośnienia gali finałowej X Festiwalu Muzycznego Gramy nad Prosną kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
5.
Radosław Kołaciński
W sprawie budynku po MOK
2016 10 27 …W sprawie budynku po MOK W sprawie budynku po MOK nieruchomości głównie mieszkania, grunty kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
6.
Tomasz Grochowski
W sprawie budynku po byłym Miejskiem Ośrodku Kultury
2015 03 26 …interpelacja 2015 03 26 W sprawie budynku po byłym Miejskiem Ośrodku Kultury W sprawie budynku po byłym Miejskiem Ośrodku Kultury nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
7.
Tadeusz Skarżyński
ws. działań zmierzających do przeniesienia MDK do budynku przy ul. Teatralnej
2018-06-28 …do budynku przy ul. Teatralnej ws. działań zmierzających do przeniesienia MDK do budynku przy ul. Teatralnej młodzież kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
8.
Eskan Darwich
ws. przeniesienia MDK w Kaliszu z budynku Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Czaszkowskiej do budynku przy ul. Teatralnej
2018-06-28 …budynku Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Czaszkowskiej do budynku przy ul. Teatralnej szkoły podstawowe, gimnazja, licea kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
9.
Andrzej Plichta
ws. stworzenia makiety przedstawiającej kaliski średniowieczny zespół miejski
2018-04-26 …ws. stworzenia makiety przedstawiającej kaliski średniowieczny zespół miejski ws. stworzenia makiety przedstawiającej kaliski średniowieczny zespół miejski kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
10.
Grzegorz Chwiałkowski
ws. lokalizacji pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego na terenie zabytkowego Parku Miejskiego
2018-03-01 …Piłsudskiego na terenie zabytkowego Parku Miejskiego ws. lokalizacji pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego na terenie zabytkowego Parku Miejskiego kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia pomniki pomniki i tablice upamiętniające…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników