Wyniki wyszukiwania dla tagu: dzieci

Uchwały

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 29 z dnia
2016-10-27
Uchwała nr 355 — w sprawie przyjęcia „Programu polityki zdrowotnej – profilaktyki stomatologicznej wśród dzieci pięcioletnich- zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza na lata 2016-2018” …Uchwała nr XXIX/355/2016 w sprawie przyjęcia „Programu polityki zdrowotnej – profilaktyki stomatologicznej wśród dzieci pięcioletnich- zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza na lata 2016-2018” zdrowie zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
2. Sesja nr 46 z dnia
2017-11-30
Uchwała nr 573 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 5 dla Dzieci Słabo Słyszących i Niesłyszących w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną Nr 5 dla Dzieci Słabo Słyszących i Niesłyszących w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu …dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 5 dla Dzieci Słabo Słyszących i Niesłyszących w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu […] w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną Nr 5 dla Dzieci Słabo Słyszących i Niesłyszących w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej […] Nr 5 dla Dzieci Słabo Słyszących i Niesłyszących w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną Nr 5 dla Dzieci Słabo Słyszących i Niesłyszących w…
oświata szkoły
3. Sesja nr 14 z dnia
2015-09-17
Uchwała nr 146 — w sprawie przyjęcia „Programu profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom dla dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza na lata 2015-2017” …Uchwała nr XIV/146/2015 w sprawie przyjęcia „Programu profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom dla dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza na lata 2015-2017” zdrowie program zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 16 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Radosław Kołaciński
w sprawie cen za usługi nauki pływania w "AQUAPARK KALISZ" sp. z o.o.
2018-09-19 …KALISZ" sp. z o.o. w sprawie cen za usługi nauki pływania w "AQUAPARK KALISZ" sp. z o.o. dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza sport…
2.
Mirosław Gabrysiak
Zajęcia wychowania fizycznego w AQUAPARK Kalisz
2016 06 17 …Zajęcia wychowania fizycznego w AQUAPARK Kalisz interpelacja 2016 06 17 Zajęcia wychowania fizycznego w AQUAPARK Kalisz dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
3.
Jacek Konopka
w sprawie działań dla dzieci z Kalisza organizowanych w okresie wakacji
2018-07-27 …interpelacja 2018-07-27 w sprawie działań dla dzieci z Kalisza organizowanych w okresie wakacji w sprawie działań dla dzieci z Kalisza organizowanych w okresie wakacji dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza…
4.
Dariusz Grodziński
w sprawie urządzeń na placach zabaw
2017-05-18 …interpelacja 2017-05-18 w sprawie urządzeń na placach zabaw w sprawie urządzeń na placach zabaw dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza…
5.
Dariusz Grodziński
dot. budynku po przedszkolu Bursztynowy Zamek
2017-07-04 …interpelacja 2017-07-04 dot. budynku po przedszkolu Bursztynowy Zamek dot. budynku po przedszkolu Bursztynowy Zamek dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza…
6.
Sławomir Chrzanowski
ws. terenu przy blokach na ulicy Południowej
2018-09-12 …ws. terenu przy blokach na ulicy Południowej ws. terenu przy blokach na ulicy Południowej dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza…
7.
Mirosław Gabrysiak
Place zabaw
2015 06 17 …interpelacja 2015 06 17 Place zabaw bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza…
8.
Mirosław Gabrysiak
Podjazdy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
2015 06 17 …osób poruszających się na wózkach inwalidzkich bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza…
9.
Radosław Kołaciński
ws. placu zabaw na Osiedlu Widok
2018-06-28 …interpelacja 2018-06-28 ws. placu zabaw na Osiedlu Widok ws. placu zabaw na Osiedlu Widok dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza…
10.
Piotr Lisowski, Magdalena Spychalska, Małgorzata Zarzycka
dot. trudnych warunków lokalowych SOSW Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Kaliszu przy ul. Kordeckiego 19
2016 12 29 …interpelacja 2016 12 29 dot. trudnych warunków lokalowych SOSW Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Kaliszu przy ul. Kordeckiego 19 dot. trudnych warunków lokalowych SOSW Nr 2 dla Dzieci i…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników