Wyniki wyszukiwania dla tagu: skargi

Uchwały

Wyniki 1–10 z 80 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 14 z dnia
2015-09-17
Uchwała nr 165 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność komendanta Straży Miejskiej Kalisza …Uchwała nr XIV/165/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność komendanta Straży Miejskiej Kalisza skarga Straż Miejska skargi straż miejska straż miejska…
skargi straż miejska
2. Sesja nr 44 z dnia
2017-10-26
Uchwała nr 560 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu …UCHWAŁA NR XLIV/560/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 26 października 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków […] Mieszkalnych w Kaliszu nieruchomości głównie mieszkania, grunty skargi
nieruchomości skargi
3. Sesja nr 48 z dnia
2018-01-25
Uchwała nr 638 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Kalisza …UCHWAŁA NR XLVIII/638/2018 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Kalisza prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie […] skargi
prezydent skargi
4. Sesja nr 25 z dnia
2016-06-21
Uchwała nr 315 — w sprawie podtrzymania stanowiska w przedmiocie skargi pana na działalność Prezydenta Miasta Kalisza …Uchwała nr XXV/315/2016 w sprawie podtrzymania stanowiska w przedmiocie skargi pana na działalność Prezydenta Miasta Kalisza skarga prezydent skargi prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
prezydent skargi
5. Sesja nr 22 z dnia
2016-04-28
Uchwała nr 285 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność komendanta Straży Miejskiej Kalisza …Uchwała nr XXII/285/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność komendanta Straży Miejskiej Kalisza skarga Straż Miejska skargi straż miejska straż miejska…
skargi straż miejska
6. Sesja nr 34 z dnia
2017-02-23
Uchwała nr 452 — w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu …MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza […] zbadania skargi na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu skarga nieruchomości skargi nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości skargi
7. Sesja nr 13 z dnia
2015-07-07
Uchwała nr 135 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu …Uchwała nr XIII/135/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu skarga Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej skargi pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna skargi
8. Sesja nr 19 z dnia
2016-02-04
Uchwała nr 241 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność komendanta Straży Miejskiej Kalisza …Uchwała nr XIX/241/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność komendanta Straży Miejskiej Kalisza skarga Straż Miejska skargi straż miejska straż miejska…
skargi straż miejska
9. Sesja nr 18 z dnia
2015-12-29
Uchwała nr 223 — w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi na działalność komendanta Straży Miejskiej Kalisza …Uchwała nr XVIII/223/2015 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi na działalność komendanta Straży Miejskiej Kalisza skarga Straż Miejska skargi straż miejska straż miejska…
skargi straż miejska
10. Sesja nr 40 z dnia
2017-06-22
Uchwała nr 510 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Kalisza …UCHWAŁA NR XL/510/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Kalisza prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie […] skargi
prezydent skargi
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8

Komisje

Wyniki 1–6 z 6 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Rewizyjna …prac komisji: * wykonywanie funkcji kontrolnych Rady wobec działalności Prezydenta, jednostek organizacyjnych Miasta i jednostek pomocniczych miasta. 2014.12.18 * Skargi na działalność Prezydenta Miasta Kalisza oraz dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 14 * Informacja o naradzie pokontrolnej kontroli przeprowadzonej […] w OSRiR * Odpowiedź RIO na wniosek nr 0012.1.286.2014 Komisji Rewizyjnej z dnia 6.10.2014 r. * 2014.12.18 *skarga na działalność Prezydenta Miasta*skarga na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej* 2014.12.23 *wybór wiceprzewodniczącego*plan prac*skarga na działąlnośc Prezydenta […] Miasta*skarga na działąlność Dyrektora Szkoły Podstawowej* 2015.01.09 *obieg dokumentów*skarga na działąlnośc Prezydenta Miasta*skarga na działąlność Dyrektora Szkoły Podstawowej*przetarg*sprzedaż nieruchomości* 2015.01.19 *skarga na działąlnośc Prezydenta Miasta*skarga na działąlność Dyrektora Szkoły…
2. Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej …Zdrowia*miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego*wykonanie budżetu*mienie Kalisza*zmiana uchwały budżetowej*zmiana wieloletniej prognozy finansowej* 2015.07.02 *skarga na działalność Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej*Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy*Główny Specjalista ds. rewitalizacji 2015.09.15 *wykonanie budżetu…
3. Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej …budżetowej* 2015.04.29 *statut PUP*likwidacja Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia*wykonanie budżetu*mienie Kalisza*zasoby pomocy społecznej*skarga na działalność dyrektora MOPS*skarga na działalność dyrektora DPS*zmiana uchwały budżetowej*zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej […] program współpracy z organizacjami pozarządowymi*środki z PEFRON*skarga na działalność dyrektora MOPS*skarga na działalność dyrektora DPS*zmiana uchwały budżetowej*informacja o funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1* 2015.06.24 *Strefa Płatnego Parkowania*sprawozdanie finansowe […] wykonanie budżetu*dotacja na zakup sprzętu medycznego*proframy profilaktyczne*skarga na działalność dyrektora DPS*Społeczny Szpital Specjalistyczny w Wolicy* 2015.09.11 *oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej*Kaliska Rada Seniorów*wynajem lokali…
4. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu …zmiana uchwały budżetowej*sprawozdanie finansowe*nagroda prezydenta*I LO im Adama Asnyka** 2015.06.25 *zmiana uchwały budżetowej*skarga na działalność Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej* 2015.07.02 *skarga na działalność Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej*Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy…
5. Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego …Miejskiej* 2015.02.02 *statut MOPS*działalność straży pożarnej*wybór wiceprzewodniczącego*Park nad Krępicą*budżet* 2015.02.12 *inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców*skarga na działania Prezydenta Miasta*ordynacja wyborcza*Rada Osiedla Dobrzec*Rada Osiedla Korczak*Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej*Aglomeracja Kalisko […] Ostrowska* 2015.03.26 *budżet*fundusz sołecki*wybory w jednostkach pomocniczych*skarga na działąnia Prezydenta Miasta*nazwa ulicy* 2015.04.21 *Powiatowy Urząd Pracy*Likwidacja Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia*wykonanie budżetu*mienie Kalisza*Statut Kalisza*zmiana uchwały budżetowej…
6. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji …Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Zajmuje się rozpatrzeniem wniosków i skarg obywateli…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników