Wyniki wyszukiwania dla tagu: skargi

Uchwały

Wyniki 1–10 z 80 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 44 z dnia
2017-10-26
Uchwała nr 560 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu …UCHWAŁA NR XLIV/560/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 26 października 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków […] Mieszkalnych w Kaliszu nieruchomości głównie mieszkania, grunty skargi
nieruchomości skargi
2. Sesja nr 8 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 67 — w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu. …Uchwała nr VIII/67/2015 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu. skarga Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych skargi nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości skargi
3. Sesja nr 4 z dnia
2014-12-18
Uchwała nr 18 — w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 14 w Kaliszu …Uchwała nr IV/18/2014 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 14 w Kaliszu skarga szkoła skargi szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
skargi szkoły
4. Sesja nr 30 z dnia
2016-11-24
Uchwała nr 390 — w sprawie rozpatrzenia skarg pani na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej nr 14 w Kaliszu …Uchwała nr XXIX/390/2016 w sprawie rozpatrzenia skarg pani na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej nr 14 w Kaliszu skargi szkoły skargi szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
skargi szkoły
5. Sesja nr 15 z dnia
2015-10-19
Uchwała nr 182 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu …Uchwała nr XV/182/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu skarga Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej skargi pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna skargi
6. Sesja nr 34 z dnia
2017-02-23
Uchwała nr 451 — w sprawie rozpatrzenia skargi Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP Rady Miejskiej Kalisza na działalność Prezydenta Miasta Kalisza …UCHWAŁA NR XXXIV/451/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP Rady Miejskiej Kalisza na działalność Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie rozpatrzenia skargi Klubu Radnych […] Platformy Obywatelskiej RP Rady Miejskiej Kalisza na działalność Prezydenta Miasta Kalisza skarga prezydent skargi prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
prezydent skargi
7. Sesja nr 8 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 71 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu …Uchwała nr VIII/71/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu skarga Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych skargi nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości skargi
8. Sesja nr 13 z dnia
2015-07-07
Uchwała nr 133 — w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi Stowarzyszenia Kaliscy Patrioci, Kongres Nowej Prawicy Kalisz, Solidarna Polska Kalisz, ONR Brygada Wielkopolska na działalność Prezydenta Miasta Kalisza …Uchwała nr XIII/133/2015 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi Stowarzyszenia Kaliscy Patrioci, Kongres Nowej Prawicy Kalisz, Solidarna Polska Kalisz, ONR Brygada Wielkopolska na działalność Prezydenta Miasta Kalisza skarga prezydent skargi prezydent…
prezydent skargi
9. Sesja nr 40 z dnia
2017-06-22
Uchwała nr 501 — w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi na działalność dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu …MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi na działalność dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej […] Kalisza zbadania skargi na działalność dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu skargi szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
skargi szkoły
10. Sesja nr 30 z dnia
2016-11-24
Uchwała nr 391 — w sprawie rozpatrzenia skarg pani na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu …Uchwała nr XXIX/391/2016 w sprawie rozpatrzenia skarg pani na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu skargi nieruchomości skargi nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości skargi
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8

Komisje

Wyniki 1–6 z 6 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji …Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Zajmuje się rozpatrzeniem wniosków i skarg obywateli…
2. Komisja Rewizyjna …prac komisji: * wykonywanie funkcji kontrolnych Rady wobec działalności Prezydenta, jednostek organizacyjnych Miasta i jednostek pomocniczych miasta. 2014.12.18 * Skargi na działalność Prezydenta Miasta Kalisza oraz dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 14 * Informacja o naradzie pokontrolnej kontroli przeprowadzonej […] w OSRiR * Odpowiedź RIO na wniosek nr 0012.1.286.2014 Komisji Rewizyjnej z dnia 6.10.2014 r. * 2014.12.18 *skarga na działalność Prezydenta Miasta*skarga na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej* 2014.12.23 *wybór wiceprzewodniczącego*plan prac*skarga na działąlnośc Prezydenta […] Miasta*skarga na działąlność Dyrektora Szkoły Podstawowej* 2015.01.09 *obieg dokumentów*skarga na działąlnośc Prezydenta Miasta*skarga na działąlność Dyrektora Szkoły Podstawowej*przetarg*sprzedaż nieruchomości* 2015.01.19 *skarga na działąlnośc Prezydenta Miasta*skarga na działąlność Dyrektora Szkoły…
3. Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej …budżetowej* 2015.04.29 *statut PUP*likwidacja Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia*wykonanie budżetu*mienie Kalisza*zasoby pomocy społecznej*skarga na działalność dyrektora MOPS*skarga na działalność dyrektora DPS*zmiana uchwały budżetowej*zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej […] program współpracy z organizacjami pozarządowymi*środki z PEFRON*skarga na działalność dyrektora MOPS*skarga na działalność dyrektora DPS*zmiana uchwały budżetowej*informacja o funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1* 2015.06.24 *Strefa Płatnego Parkowania*sprawozdanie finansowe […] wykonanie budżetu*dotacja na zakup sprzętu medycznego*proframy profilaktyczne*skarga na działalność dyrektora DPS*Społeczny Szpital Specjalistyczny w Wolicy* 2015.09.11 *oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej*Kaliska Rada Seniorów*wynajem lokali…
4. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu …zmiana uchwały budżetowej*sprawozdanie finansowe*nagroda prezydenta*I LO im Adama Asnyka** 2015.06.25 *zmiana uchwały budżetowej*skarga na działalność Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej* 2015.07.02 *skarga na działalność Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej*Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy…
5. Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej …Zdrowia*miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego*wykonanie budżetu*mienie Kalisza*zmiana uchwały budżetowej*zmiana wieloletniej prognozy finansowej* 2015.07.02 *skarga na działalność Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej*Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy*Główny Specjalista ds. rewitalizacji 2015.09.15 *wykonanie budżetu…
6. Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego …Miejskiej* 2015.02.02 *statut MOPS*działalność straży pożarnej*wybór wiceprzewodniczącego*Park nad Krępicą*budżet* 2015.02.12 *inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców*skarga na działania Prezydenta Miasta*ordynacja wyborcza*Rada Osiedla Dobrzec*Rada Osiedla Korczak*Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej*Aglomeracja Kalisko […] Ostrowska* 2015.03.26 *budżet*fundusz sołecki*wybory w jednostkach pomocniczych*skarga na działąnia Prezydenta Miasta*nazwa ulicy* 2015.04.21 *Powiatowy Urząd Pracy*Likwidacja Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia*wykonanie budżetu*mienie Kalisza*Statut Kalisza*zmiana uchwały budżetowej…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników