Wyniki wyszukiwania dla tagu: prezydent

Uchwały

Wyniki 1–10 z 50 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 29 z dnia
2016-10-27
Uchwała nr 365 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Kalisza …Uchwała nr XXIX/365/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Kalisza skargi prezydent skargi prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
prezydent skargi
2. Sesja nr 33 z dnia
2017-01-26
Uchwała nr 430 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Kalisza. …NR XXXIII/430/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Kalisza. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Kalisza. prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi…
prezydent skargi
3. Sesja nr 33 z dnia
2017-01-26
Uchwała nr 417 — w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP Rady Miejskiej Kalisza na działalność Prezydenta Miasta Kalisza. …Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP Rady Miejskiej Kalisza na działalność Prezydenta Miasta Kalisza. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP […] Rady Miejskiej Kalisza na działalność Prezydenta Miasta Kalisza. prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi…
prezydent skargi
4. Sesja nr 8 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 68 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Kalisza …Uchwała nr VIII/68/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Kalisza skarga prezydent skargi prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
prezydent skargi
5. Sesja nr 4 z dnia
2014-12-18
Uchwała nr 17 — w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi na działalność Prezydenta Miasta Kalisza …Uchwała nr IV/17/2014 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi na działalność Prezydenta Miasta Kalisza prezydent skarga prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi…
prezydent skargi
6. Sesja nr 58 z dnia
2018-09-27
Projekt uchwały nr 776 — w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie rt. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność Prezydenta Miasta Kalisza …r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych […] r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność Prezydenta Miasta Kalisza skargi…
skargi
7. Sesja nr 14 z dnia
2015-09-17
Uchwała nr 148 — w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi na działalność Prezydenta Miasta Kalisza …Uchwała nr XIV/148/2015 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi na działalność Prezydenta Miasta Kalisza skarga prezydent skargi prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
prezydent skargi
8. Sesja nr z dnia
Uchwała nr 312 — w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Kalisza …Uchwała nr XXV/312/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Kalisza absolutorium prezydent prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
prezydent
9. Sesja nr 8 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 69 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Kalisza …Uchwała nr VIII/69/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Kalisza skarga prezydent skargi prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
prezydent skargi
10. Sesja nr 9 z dnia
2015-04-30
Uchwała nr 88 — w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi na działalność Prezydenta Miasta Kalisza …Uchwała nr IX/88/2015 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi na działalność Prezydenta Miasta Kalisza skarga prezydent skargi prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
prezydent skargi
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Wyniki 1–4 z 4 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Rewizyjna …Komisja Rewizyjna Tematy prac komisji: * wykonywanie funkcji kontrolnych Rady wobec działalności Prezydenta, jednostek organizacyjnych Miasta i jednostek pomocniczych miasta. 2014.12.18 * Skargi na działalność Prezydenta Miasta Kalisza oraz dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 14 * Informacja o naradzie […] OSRiR * Odpowiedź RIO na wniosek nr 0012.1.286.2014 Komisji Rewizyjnej z dnia 6.10.2014 r. * 2014.12.18 *skarga na działalność Prezydenta Miasta*skarga na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej* 2014.12.23 *wybór wiceprzewodniczącego*plan prac*skarga na działąlnośc Prezydenta Miasta […] skarga na działąlność Dyrektora Szkoły Podstawowej* 2015.01.09 *obieg dokumentów*skarga na działąlnośc Prezydenta Miasta*skarga na działąlność Dyrektora Szkoły Podstawowej*przetarg*sprzedaż nieruchomości* 2015.01.19 *skarga na działąlnośc Prezydenta Miasta*skarga na działąlność Dyrektora Szkoły Podstawowej…
2. Komisja Budżetu i Finansów …i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej, * analizowania bieżących informacji dotyczących zmian w budżecie miasta, podejmowanych m.in. zarządzeniami Prezydenta pomiędzy kolejnymi posiedzeniami Komisji. 2014.12.16 * Wybór wiceprzewodniczącego komisji * Zawarcie porozumienia dot. przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej…
3. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu …pozarządowymi*Państwowa Szkoła Muzyczna* 2015.05.28 *Komisja Konkursowa*opieka nad zabytkami* 2015.06.18 *zmiana uchwały budżetowej*sprawozdanie finansowe*nagroda prezydenta*I LO im Adama Asnyka** 2015.06.25 *zmiana uchwały budżetowej*skarga na działalność Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej […] e Ziemi Kaliskiej*dotacja dla Klasztoru OO Franciszkanów*zmiana uchwały budżetowej* 2015.10.15 *Publiczne Przedszkole nr 9*nagrody Prezydenta Miasta* 2015.10.22 *Gimnazjum nr 9*zmiana uchwały budżetowej* Kamila Majewska Dariusz Grodziński Martin Zmuda Tadeusz Skarżyński Edward…
4. Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego …MOPS*działalność straży pożarnej*wybór wiceprzewodniczącego*Park nad Krępicą*budżet* 2015.02.12 *inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców*skarga na działania Prezydenta Miasta*ordynacja wyborcza*Rada Osiedla Dobrzec*Rada Osiedla Korczak*Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej*Aglomeracja Kalisko-Ostrowska* 2015.03.26 *budżet […] fundusz sołecki*wybory w jednostkach pomocniczych*skarga na działąnia Prezydenta Miasta*nazwa ulicy* 2015.04.21 *Powiatowy Urząd Pracy*Likwidacja Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia*wykonanie budżetu*mienie Kalisza*Statut Kalisza*zmiana uchwały budżetowej*handel dopalaczami*Wieloletnia…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Wyniki 1–5 z 5 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Radosław Kołaciński
ws. wyjazdów służbowych Prezydenta Miasta Kalisza i jego zastępców
2018-04-26 …interpelacja 2018-04-26 ws. wyjazdów służbowych Prezydenta Miasta Kalisza i jego zastępców ws. wyjazdów służbowych Prezydenta Miasta Kalisza i jego zastępców…
2.
Dariusz Grodziński
w sprawie obecności prezydenta w ratuszu
2017-07-04 …interpelacja 2017-07-04 w sprawie obecności prezydenta w ratuszu w sprawie obecności prezydenta w ratuszu prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
3.
Jacek Konopka
ws. działań podjętych przez Prezydenta Miasta w celu realizacji uchwały RMK dot. przebiegu obwodnicy Kalisza
2017-12-28 …interpelacja 2017-12-28 ws. działań podjętych przez Prezydenta Miasta w celu realizacji uchwały RMK dot. przebiegu obwodnicy Kalisza ws. działań podjętych przez Prezydenta Miasta w celu realizacji uchwały RMK dot. przebiegu obwodnicy Kalisza bezpieczeństwo…
4.
Radosław Kołaciński
ws. wyjazdów służbowych Prezydenta Miasta Kalisza i Wiceprezydentów
2018-05-24 …interpelacja 2018-05-24 ws. wyjazdów służbowych Prezydenta Miasta Kalisza i Wiceprezydentów ws. wyjazdów służbowych Prezydenta Miasta Kalisza i Wiceprezydentów…
5.
Radosław Kołaciński
W sprawie korzystania z powierzchni reklamowych
2016 11 24 …interpelacja 2016 11 24 W sprawie korzystania z powierzchni reklamowych W sprawie korzystania z powierzchni reklamowych prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników