Wyniki wyszukiwania dla tagu: prezydent

Uchwały

Wyniki 1–10 z 50 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 15 z dnia
2015-10-19
Uchwała nr 183 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Kalisza …Uchwała nr XV/183/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Kalisza skarga prezydent skargi prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
prezydent skargi
2. Sesja nr 58 z dnia
2018-09-27
Uchwała nr 774 — w sprawie rozpatrzenia skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność Prezydenta Miasta Kalisza …r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie rozpatrzenia skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust […] r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność Prezydenta Miasta Kalisza 774 w sprawie rozpatrzenia skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art […] r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie rozpatrzenia skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust…
skargi
3. Sesja nr 13 z dnia
2015-07-07
Uchwała nr 134 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Kalisza …Uchwała nr XIII/134/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Kalisza skarga prezydent skargi prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
prezydent skargi
4. Sesja nr 40 z dnia
2017-06-22
Uchwała nr 510 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Kalisza …NR XL/510/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Kalisza prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi…
prezydent skargi
5. Sesja nr 31 z dnia
2016-12-29
Uchwała nr 406 — w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi na działalność Prezydenta Miasta Kalisza …Uchwała nr XXXI/406/2016 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi na działalność Prezydenta Miasta Kalisza prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi…
prezydent skargi
6. Sesja nr 12 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 128 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Kalisza …Uchwała nr XII/128/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Kalisza skarga prezydent skargi prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
prezydent skargi
7. Sesja nr 15 z dnia
2015-10-19
Uchwała nr 179 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Kalisza …Uchwała nr XV/179/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Kalisza skarga prezydent skargi prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
prezydent skargi
8. Sesja nr 55 z dnia
2018-06-28
Uchwała nr 741 — w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Kalisza …Uchwała Nr LV/741/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Kalisza prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie wynagrodzenia pensje […] różnych osób (najczęściej prezydenta, nauczycieli, dyrektorów…
prezydent wynagrodzenia
9. Sesja nr 25 z dnia
2016-06-21
Uchwała nr 315 — w sprawie podtrzymania stanowiska w przedmiocie skargi pana na działalność Prezydenta Miasta Kalisza …Uchwała nr XXV/315/2016 w sprawie podtrzymania stanowiska w przedmiocie skargi pana na działalność Prezydenta Miasta Kalisza skarga prezydent skargi prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
prezydent skargi
10. Sesja nr z dnia
Uchwała nr 315 — w sprawie podtrzymania stanowiska w przedmiocie skargi pana na działalność Prezydenta Miasta Kalisza …Uchwała nr XXV/315/2016 w sprawie podtrzymania stanowiska w przedmiocie skargi pana na działalność Prezydenta Miasta Kalisza skarga prezydent skargi prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
prezydent skargi
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Wyniki 1–4 z 4 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Budżetu i Finansów …i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej, * analizowania bieżących informacji dotyczących zmian w budżecie miasta, podejmowanych m.in. zarządzeniami Prezydenta pomiędzy kolejnymi posiedzeniami Komisji. 2014.12.16 * Wybór wiceprzewodniczącego komisji * Zawarcie porozumienia dot. przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej…
2. Komisja Rewizyjna …Komisja Rewizyjna Tematy prac komisji: * wykonywanie funkcji kontrolnych Rady wobec działalności Prezydenta, jednostek organizacyjnych Miasta i jednostek pomocniczych miasta. 2014.12.18 * Skargi na działalność Prezydenta Miasta Kalisza oraz dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 14 * Informacja o naradzie […] OSRiR * Odpowiedź RIO na wniosek nr 0012.1.286.2014 Komisji Rewizyjnej z dnia 6.10.2014 r. * 2014.12.18 *skarga na działalność Prezydenta Miasta*skarga na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej* 2014.12.23 *wybór wiceprzewodniczącego*plan prac*skarga na działąlnośc Prezydenta Miasta […] skarga na działąlność Dyrektora Szkoły Podstawowej* 2015.01.09 *obieg dokumentów*skarga na działąlnośc Prezydenta Miasta*skarga na działąlność Dyrektora Szkoły Podstawowej*przetarg*sprzedaż nieruchomości* 2015.01.19 *skarga na działąlnośc Prezydenta Miasta*skarga na działąlność Dyrektora Szkoły Podstawowej…
3. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu …pozarządowymi*Państwowa Szkoła Muzyczna* 2015.05.28 *Komisja Konkursowa*opieka nad zabytkami* 2015.06.18 *zmiana uchwały budżetowej*sprawozdanie finansowe*nagroda prezydenta*I LO im Adama Asnyka** 2015.06.25 *zmiana uchwały budżetowej*skarga na działalność Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej […] e Ziemi Kaliskiej*dotacja dla Klasztoru OO Franciszkanów*zmiana uchwały budżetowej* 2015.10.15 *Publiczne Przedszkole nr 9*nagrody Prezydenta Miasta* 2015.10.22 *Gimnazjum nr 9*zmiana uchwały budżetowej* Kamila Majewska Dariusz Grodziński Martin Zmuda Tadeusz Skarżyński Edward…
4. Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego …MOPS*działalność straży pożarnej*wybór wiceprzewodniczącego*Park nad Krępicą*budżet* 2015.02.12 *inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców*skarga na działania Prezydenta Miasta*ordynacja wyborcza*Rada Osiedla Dobrzec*Rada Osiedla Korczak*Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej*Aglomeracja Kalisko-Ostrowska* 2015.03.26 *budżet […] fundusz sołecki*wybory w jednostkach pomocniczych*skarga na działąnia Prezydenta Miasta*nazwa ulicy* 2015.04.21 *Powiatowy Urząd Pracy*Likwidacja Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia*wykonanie budżetu*mienie Kalisza*Statut Kalisza*zmiana uchwały budżetowej*handel dopalaczami*Wieloletnia…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Wyniki 1–5 z 5 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Jacek Konopka
ws. działań podjętych przez Prezydenta Miasta w celu realizacji uchwały RMK dot. przebiegu obwodnicy Kalisza
2017-12-28 …interpelacja 2017-12-28 ws. działań podjętych przez Prezydenta Miasta w celu realizacji uchwały RMK dot. przebiegu obwodnicy Kalisza ws. działań podjętych przez Prezydenta Miasta w celu realizacji uchwały RMK dot. przebiegu obwodnicy Kalisza bezpieczeństwo…
2.
Radosław Kołaciński
W sprawie korzystania z powierzchni reklamowych
2016 11 24 …interpelacja 2016 11 24 W sprawie korzystania z powierzchni reklamowych W sprawie korzystania z powierzchni reklamowych prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
3.
Radosław Kołaciński
ws. wyjazdów służbowych Prezydenta Miasta Kalisza i jego zastępców
2018-04-26 …interpelacja 2018-04-26 ws. wyjazdów służbowych Prezydenta Miasta Kalisza i jego zastępców ws. wyjazdów służbowych Prezydenta Miasta Kalisza i jego zastępców…
4.
Radosław Kołaciński
ws. wyjazdów służbowych Prezydenta Miasta Kalisza i Wiceprezydentów
2018-05-24 …interpelacja 2018-05-24 ws. wyjazdów służbowych Prezydenta Miasta Kalisza i Wiceprezydentów ws. wyjazdów służbowych Prezydenta Miasta Kalisza i Wiceprezydentów…
5.
Dariusz Grodziński
w sprawie obecności prezydenta w ratuszu
2017-07-04 …interpelacja 2017-07-04 w sprawie obecności prezydenta w ratuszu w sprawie obecności prezydenta w ratuszu prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników