Wyniki wyszukiwania dla tagu: prezydent

Uchwały

Wyniki 1–10 z 46 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 52 z dnia
2018-04-26
Uchwała nr 711 — w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza zbadania skargi na działalność Prezydenta Miasta Kalisza …dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza zbadania skargi na działalność Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza zbadania skargi na działalność Prezydenta Miasta Kalisza […] prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi…
prezydent skargi
2. Sesja nr 10 z dnia
2015-05-28
Uchwała nr 109 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Kalisza …Uchwała nr X/109/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Kalisza skarga prezydent skargi prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
prezydent skargi
3. Sesja nr 34 z dnia
2017-02-23
Uchwała nr 451 — w sprawie rozpatrzenia skargi Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP Rady Miejskiej Kalisza na działalność Prezydenta Miasta Kalisza …lutego 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP Rady Miejskiej Kalisza na działalność Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie rozpatrzenia skargi Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP Rady Miejskiej Kalisza na działalność Prezydenta […] Miasta Kalisza skarga prezydent skargi prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
prezydent skargi
4. Sesja nr 25 z dnia
2016-06-21
Uchwała nr 315 — w sprawie podtrzymania stanowiska w przedmiocie skargi pana na działalność Prezydenta Miasta Kalisza …Uchwała nr XXV/315/2016 w sprawie podtrzymania stanowiska w przedmiocie skargi pana na działalność Prezydenta Miasta Kalisza skarga prezydent skargi prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
prezydent skargi
5. Sesja nr 12 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 123 — w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi na działalność Prezydenta Miasta Kalisza …Uchwała nr XII/123/2015 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi na działalność Prezydenta Miasta Kalisza prezydent skarga prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi…
prezydent skargi
6. Sesja nr 48 z dnia
2018-01-25
Uchwała nr 639 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Kalisza …NR XLVIII/639/2018 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Kalisza skargi…
skargi
7. Sesja nr 31 z dnia
2016-12-29
Uchwała nr 406 — w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi na działalność Prezydenta Miasta Kalisza …Uchwała nr XXXI/406/2016 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi na działalność Prezydenta Miasta Kalisza prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi…
prezydent skargi
8. Sesja nr 28 z dnia
2016-09-29
Uchwała nr 338 — w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi na działalność Prezydenta Miasta Kalisza …Uchwała nr XXVIII/338/2016 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi na działalność Prezydenta Miasta Kalisza skargi prezydent skargi prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
prezydent skargi
9. Sesja nr 40 z dnia
2017-06-22
Uchwała nr 510 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Kalisza …NR XL/510/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Kalisza prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi…
prezydent skargi
10. Sesja nr 37 z dnia
2017-04-27
Uchwała nr 474 — w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi na działalność Prezydenta Miasta Kalisza …dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi na działalność Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi na działalność Prezydenta Miasta Kalisza […] skarga prezydent skargi prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
prezydent skargi
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Wyniki 1–4 z 4 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Budżetu i Finansów …i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej, * analizowania bieżących informacji dotyczących zmian w budżecie miasta, podejmowanych m.in. zarządzeniami Prezydenta pomiędzy kolejnymi posiedzeniami Komisji. 2014.12.16 * Wybór wiceprzewodniczącego komisji * Zawarcie porozumienia dot. przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej…
2. Komisja Rewizyjna …Komisja Rewizyjna Tematy prac komisji: * wykonywanie funkcji kontrolnych Rady wobec działalności Prezydenta, jednostek organizacyjnych Miasta i jednostek pomocniczych miasta. 2014.12.18 * Skargi na działalność Prezydenta Miasta Kalisza oraz dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 14 * Informacja o naradzie […] OSRiR * Odpowiedź RIO na wniosek nr 0012.1.286.2014 Komisji Rewizyjnej z dnia 6.10.2014 r. * 2014.12.18 *skarga na działalność Prezydenta Miasta*skarga na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej* 2014.12.23 *wybór wiceprzewodniczącego*plan prac*skarga na działąlnośc Prezydenta Miasta […] skarga na działąlność Dyrektora Szkoły Podstawowej* 2015.01.09 *obieg dokumentów*skarga na działąlnośc Prezydenta Miasta*skarga na działąlność Dyrektora Szkoły Podstawowej*przetarg*sprzedaż nieruchomości* 2015.01.19 *skarga na działąlnośc Prezydenta Miasta*skarga na działąlność Dyrektora Szkoły Podstawowej…
3. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu …pozarządowymi*Państwowa Szkoła Muzyczna* 2015.05.28 *Komisja Konkursowa*opieka nad zabytkami* 2015.06.18 *zmiana uchwały budżetowej*sprawozdanie finansowe*nagroda prezydenta*I LO im Adama Asnyka** 2015.06.25 *zmiana uchwały budżetowej*skarga na działalność Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej […] e Ziemi Kaliskiej*dotacja dla Klasztoru OO Franciszkanów*zmiana uchwały budżetowej* 2015.10.15 *Publiczne Przedszkole nr 9*nagrody Prezydenta Miasta* 2015.10.22 *Gimnazjum nr 9*zmiana uchwały budżetowej* Kamila Majewska Dariusz Grodziński Martin Zmuda Tadeusz Skarżyński Edward…
4. Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego …MOPS*działalność straży pożarnej*wybór wiceprzewodniczącego*Park nad Krępicą*budżet* 2015.02.12 *inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców*skarga na działania Prezydenta Miasta*ordynacja wyborcza*Rada Osiedla Dobrzec*Rada Osiedla Korczak*Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej*Aglomeracja Kalisko-Ostrowska* 2015.03.26 *budżet […] fundusz sołecki*wybory w jednostkach pomocniczych*skarga na działąnia Prezydenta Miasta*nazwa ulicy* 2015.04.21 *Powiatowy Urząd Pracy*Likwidacja Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia*wykonanie budżetu*mienie Kalisza*Statut Kalisza*zmiana uchwały budżetowej*handel dopalaczami*Wieloletnia…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Inne strony

Brak wyników