Wyniki wyszukiwania dla tagu: odznaczenia

Uchwały

Wyniki 1–10 z 25 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 52 z dnia
2018-04-26
Uchwała nr 692 — w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza …w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza odznaczenia medale, nagrody, honorowe obywatelstwa…
odznaczenia
2. Sesja nr 38 z dnia
2017-05-18
Uchwała nr 481 — w sprawie nadania Odznaki „Zasłużony dla Miasta Kalisza” …sprawie nadania Odznaki „Zasłużony dla Miasta Kalisza” w sprawie nadania Odznaki „Zasłużony dla Miasta Kalisza” odznaczenia odznaczenia medale, nagrody, honorowe obywatelstwa…
odznaczenia
3. Sesja nr 10 z dnia
2015-05-28
Uchwała nr 91 — w sprawie nadania godności Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza …Uchwała nr X/91/2015 w sprawie nadania godności Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza odznaczenia odznaczenia medale, nagrody, honorowe obywatelstwa…
odznaczenia
4. Sesja nr 52 z dnia
2018-04-26
Uchwała nr 694 — w sprawie przyznania Nagrody Miasta Kalisza …kwietnia 2018 r. w sprawie przyznania Nagrody Miasta Kalisza w sprawie przyznania Nagrody Miasta Kalisza odznaczenia medale, nagrody, honorowe obywatelstwa…
odznaczenia
5. Sesja nr 23 z dnia
2016-05-19
Uchwała nr 288 — Uchwała XXIII/288/2016 w sprawie przyznania Nagrody Miasta Kalisza …Uchwała XXIII/288/2016 w sprawie przyznania Nagrody Miasta Kalisza nagroda odznaczenia medale, nagrody, honorowe obywatelstwa…
odznaczenia
6. Sesja nr 52 z dnia
2018-04-26
Uchwała nr 693 — w sprawie nadania Odznaki Honorowej Miasta Kalisza …r. w sprawie nadania Odznaki Honorowej Miasta Kalisza w sprawie nadania Odznaki Honorowej Miasta Kalisza odznaczenia medale, nagrody, honorowe obywatelstwa…
odznaczenia
7. Sesja nr 23 z dnia
2016-05-19
Uchwała nr 287 — w sprawie nadania Odznaki „Zasłużony dla Miasta Kalisza” …Uchwała nr XXIII/287/2016 w sprawie nadania Odznaki „Zasłużony dla Miasta Kalisza” odznaczenia odznaczenia medale, nagrody, honorowe obywatelstwa…
odznaczenia
8. Sesja nr 10 z dnia
2015-05-28
Uchwała nr 94 — w sprawie przyznania Nagrody Miasta Kalisza …Uchwała nr X/94/2015 w sprawie przyznania Nagrody Miasta Kalisza nagroda odznaczenia medale, nagrody, honorowe obywatelstwa…
odznaczenia
9. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-29
Uchwała nr 659 — w sprawie zasad używania herbu, pieczęci urzędowych, flagi, sztandaru i hejnału Miasta Kalisza wraz z ceremoniałem pocztu sztandarowego …zasad używania herbu, pieczęci urzędowych, flagi, sztandaru i hejnału Miasta Kalisza wraz z ceremoniałem pocztu sztandarowego odznaczenia medale, nagrody, honorowe obywatelstwa…
odznaczenia
10. Sesja nr 52 z dnia
2018-04-26
Uchwała nr 691 — w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza …w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza odznaczenia medale, nagrody, honorowe obywatelstwa…
odznaczenia
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników