Wyniki wyszukiwania dla tagu: oświata

Uchwały

Wyniki 1–10 z 19 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 18 z dnia
2015-12-29
Uchwała nr 210 — Uchwałą nr XVIII/210/2015 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania …fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania przedszkole szkoła edukacja przedszkola szkoły podstawowe, gimnazja, licea oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata przedszkola szkoły
2. Sesja nr 18 z dnia
2015-12-29
Uchwała nr 208 — zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz …publicznych przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz przedszkole szkoła edukacja przedszkola szkoły podstawowe, gimnazja, licea oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata przedszkola szkoły
3. Sesja nr 33 z dnia
2017-01-26
Uchwała nr 420 — w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. …w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
4. Sesja nr 36 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 459 — w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz …liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz oświata szkoły przedszkola oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea przedszkola…
oświata przedszkola szkoły
5. Sesja nr 43 z dnia
2017-09-28
Uchwała nr 551 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu …Praktycznego w Kaliszu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów skargi…
oświata skargi
6. Sesja nr 21 z dnia
2016-03-31
Uchwała nr 262 — w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadań publicznych z zakresu oświaty z Powiatu Kaliskiego …Uchwała nr XXI/262/2016 w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadań publicznych z zakresu oświaty z Powiatu Kaliskiego edukacja oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
7. Sesja nr 18 z dnia
2015-12-29
Uchwała nr 209 — zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kalisza …udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kalisza edukacja opieka społeczna regulamin oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
oświata pomoc społeczna
8. Sesja nr 22 z dnia
2016-04-28
Uchwała nr 279 — zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza — Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania …samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania edukacja przedszkole szkoła oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów przedszkola szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata przedszkola szkoły
9. Sesja nr 36 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 461 — w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. …ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. oświata szkoły oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
10. Sesja nr 36 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 460 — w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. …r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/460/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 marca 2017 r. oświata szkoły oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników