Wyniki wyszukiwania dla tagu: oświata

Uchwały

Wyniki 1–10 z 51 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 46 z dnia
2017-11-30
Uchwała nr 583 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Kaliszu …w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Kaliszu oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
2. Sesja nr 33 z dnia
2017-01-26
Uchwała nr 420 — w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. …w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
3. Sesja nr 46 z dnia
2017-11-30
Uchwała nr 570 — w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadań publicznych z zakresu oświaty z Powiatu Kaliskiego …Kaliskiego w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadań publicznych z zakresu oświaty z Powiatu Kaliskiego oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
4. Sesja nr 48 z dnia
2018-01-25
Uchwała nr 633 — w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania …rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
5. Sesja nr 47 z dnia
2017-12-28
Uchwała nr 614 — zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków i trybu przyznawania stypendiów …Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków i trybu przyznawania stypendiów oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
6. Sesja nr 33 z dnia
2017-01-26
Uchwała nr 421 — w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych. …i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych. oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
7. Sesja nr 46 z dnia
2017-11-30
Uchwała nr 586 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 22 im. Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 22 im. Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Kaliszu …w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 22 im. Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Kaliszu oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
8. Sesja nr 46 z dnia
2017-11-30
Uchwała nr 597 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 5 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Janusza Korczaka w Kaliszu w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną Nr 5 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Janusza Korczaka w Kaliszu …I Stopnia Specjalną Nr 5 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Janusza Korczaka w Kaliszu oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
9. Sesja nr 46 z dnia
2017-11-30
Uchwała nr 585 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 21 im. Legionów Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 2 w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 21 im. Legionów Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Kaliszu …ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 21 im. Legionów Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Kaliszu oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
10. Sesja nr 46 z dnia
2017-11-30
Uchwała nr 578 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 11 im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu …im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 11 im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników