Wyniki wyszukiwania dla tagu: oświata

Uchwały

Wyniki 1–10 z 50 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 46 z dnia
2017-11-30
Uchwała nr 575 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu …im. Adama Mickiewicza w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
2. Sesja nr 46 z dnia
2017-11-30
Uchwała nr 582 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 15 im. Szarych Szeregów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 15 im. Szarych Szeregów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Kaliszu …w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 15 im. Szarych Szeregów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Kaliszu oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
3. Sesja nr 36 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 458 — w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadań publicznych z zakresu oświaty z Powiatu Kaliskiego …Kaliskiego w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadań publicznych z zakresu oświaty z Powiatu Kaliskiego oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
4. Sesja nr 46 z dnia
2017-11-30
Uchwała nr 587 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 23 im. Eligiusza Kor-Walczaka w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 23 im. Eligiusza Kor-Walczaka w Kaliszu …Eligiusza Kor-Walczaka w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 23 im. Eligiusza Kor-Walczaka w Kaliszu oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
5. Sesja nr 46 z dnia
2017-11-30
Uchwała nr 583 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Kaliszu …w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Kaliszu oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
6. Sesja nr 46 z dnia
2017-11-30
Uchwała nr 597 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 5 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Janusza Korczaka w Kaliszu w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną Nr 5 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Janusza Korczaka w Kaliszu …I Stopnia Specjalną Nr 5 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Janusza Korczaka w Kaliszu oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
7. Sesja nr 46 z dnia
2017-11-30
Uchwała nr 588 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 7 w Kaliszu przy ul. Karpackiej 3 w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 10 im. Marii Konopnickiej w Kaliszu przy ul. Karpackiej 3 …Karpackiej 3 w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 10 im. Marii Konopnickiej w Kaliszu przy ul. Karpackiej 3 oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
8. Sesja nr 22 z dnia
2016-04-28
Uchwała nr 280 — w sprawie wyrażenia zgody na udział Miasta Kalisza w realizacji projektu pozakonkursowego pn. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” …wyrażenia zgody na udział Miasta Kalisza w realizacji projektu pozakonkursowego pn. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” edukacja oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
9. Sesja nr 18 z dnia
2015-12-29
Uchwała nr 209 — zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kalisza …udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kalisza edukacja opieka społeczna regulamin oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
oświata pomoc społeczna
10. Sesja nr 47 z dnia
2017-12-28
Uchwała nr 614 — zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków i trybu przyznawania stypendiów …Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków i trybu przyznawania stypendiów oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników