Wyniki wyszukiwania dla tagu: oświata

Uchwały

Wyniki 1–10 z 56 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 46 z dnia
2017-11-30
Uchwała nr 579 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Księcia Bolesława Pobożnego w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 12 im. Księcia Bolesława Pobożnego w Kaliszu …Księcia Bolesława Pobożnego w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 12 im. Księcia Bolesława Pobożnego w Kaliszu oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
2. Sesja nr 7 z dnia
2015-02-12
Uchwała nr 39 — w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz …publicznych przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz szkoła przedszkole edukacja szkoły podstawowe, gimnazja, licea przedszkola oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata przedszkola szkoły
3. Sesja nr 46 z dnia
2017-11-30
Uchwała nr 589 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 10 wKaliszu przy ul. Podmiejskiej 9a w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 18 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu przy ul. Podmiejskiej 9a …Podmiejskiej 9a w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 18 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu przy ul. Podmiejskiej 9a oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
4. Sesja nr 36 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 458 — w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadań publicznych z zakresu oświaty z Powiatu Kaliskiego …Kaliskiego w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadań publicznych z zakresu oświaty z Powiatu Kaliskiego oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
5. Sesja nr 46 z dnia
2017-11-30
Uchwała nr 580 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 13 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Kaliszu …w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 13 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Kaliszu oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
6. Sesja nr 43 z dnia
2017-09-28
Uchwała nr 551 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu …Praktycznego w Kaliszu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów skargi…
oświata skargi
7. Sesja nr 46 z dnia
2017-11-30
Uchwała nr 572 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Jana Pawła II w Kaliszu …Jana Pawła II w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Jana Pawła II w Kaliszu oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
8. Sesja nr 22 z dnia
2016-04-28
Uchwała nr 279 — zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza — Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania …samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania edukacja przedszkole szkoła oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów przedszkola szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata przedszkola szkoły
9. Sesja nr 46 z dnia
2017-11-30
Uchwała nr 596 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 w Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 4 w Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu …Elektronicznych w Kaliszu w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 4 w Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
10. Sesja nr 53 z dnia
2018-05-24
Uchwała nr 722 — w sprawie zmiany uchwały Nr L/669/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 marca 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania …rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników