Strona archiwalna. Dane aktualne na 2018-11-30.

Wyniki wyszukiwania dla tagu: oświata

Uchwały

Wyniki 1–10 z 56
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 7 z dnia
2015-02-12
Uchwała nr 39 — w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz …punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz szkoła przedszkole edukacja oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea przedszkola…
oświata przedszkola szkoły
2. Sesja nr 14 z dnia
2015-09-17
Uchwała nr 142 — zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty …sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty szkoła przedszkole szkoły podstawowe, gimnazja, licea przedszkola…
przedszkola szkoły
3. Sesja nr 18 z dnia
2015-12-29
Uchwała nr 208 — zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz …w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz przedszkole szkoła edukacja przedszkola oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata przedszkola szkoły
4. Sesja nr 18 z dnia
2015-12-29
Uchwała nr 209 — zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kalisza …dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kalisza edukacja opieka społeczna regulamin pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata pomoc społeczna
5. Sesja nr 18 z dnia
2015-12-29
Uchwała nr 210 — Uchwałą nr XVIII/210/2015 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania …fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania przedszkole szkoła edukacja przedszkola szkoły podstawowe, gimnazja, licea oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata przedszkola szkoły
6. Sesja nr 21 z dnia
2016-03-31
Uchwała nr 262 — w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadań publicznych z zakresu oświaty z Powiatu Kaliskiego …Uchwała nr XXI/262/2016 w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadań publicznych z zakresu oświaty z Powiatu Kaliskiego edukacja oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
7. Sesja nr 22 z dnia
2016-04-28
Uchwała nr 278 — zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Stypendium Miasta Kalisza im. Jana Pawła II, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków i trybu przyznawania stypendiów …Stypendium Miasta Kalisza im. Jana Pawła II, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków i trybu przyznawania stypendiów edukacja oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
8. Sesja nr 22 z dnia
2016-04-28
Uchwała nr 279 — zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza — Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania …samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania edukacja przedszkole szkoła oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea przedszkola…
oświata przedszkola szkoły
9. Sesja nr 22 z dnia
2016-04-28
Uchwała nr 280 — w sprawie wyrażenia zgody na udział Miasta Kalisza w realizacji projektu pozakonkursowego pn. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” …wyrażenia zgody na udział Miasta Kalisza w realizacji projektu pozakonkursowego pn. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” edukacja oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
10. Sesja nr 33 z dnia
2017-01-26
Uchwała nr 420 — w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. …sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. szkoły podstawowe, gimnazja, licea oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata szkoły
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników