Wyniki wyszukiwania dla tagu: oświata

Uchwały

Wyniki 1–10 z 56 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 22 z dnia
2016-04-28
Uchwała nr 278 — zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Stypendium Miasta Kalisza im. Jana Pawła II, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków i trybu przyznawania stypendiów …Stypendium Miasta Kalisza im. Jana Pawła II, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków i trybu przyznawania stypendiów edukacja oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
2. Sesja nr 43 z dnia
2017-09-28
Uchwała nr 540 — zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania …oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
finanse oświata
3. Sesja nr 46 z dnia
2017-11-30
Uchwała nr 592 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Janusza Korczaka w Kaliszu w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Janusza Korczaka w Kaliszu …Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Janusza Korczaka w Kaliszu oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
4. Sesja nr 46 z dnia
2017-11-30
Uchwała nr 582 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 15 im. Szarych Szeregów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 15 im. Szarych Szeregów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Kaliszu …w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 15 im. Szarych Szeregów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Kaliszu oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
5. Sesja nr 46 z dnia
2017-11-30
Uchwała nr 587 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 23 im. Eligiusza Kor-Walczaka w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 23 im. Eligiusza Kor-Walczaka w Kaliszu …Eligiusza Kor-Walczaka w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 23 im. Eligiusza Kor-Walczaka w Kaliszu oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
6. Sesja nr 46 z dnia
2017-11-30
Uchwała nr 584 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. dr. Bronisława Koszutskiego w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. dr. Bronisława Koszutskiego w Kaliszu …w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. dr. Bronisława Koszutskiego w Kaliszu oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
7. Sesja nr 46 z dnia
2017-11-30
Uchwała nr 577 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 9 im. 25 Dywizji Ziemi Kaliskiej w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 9 im. 25 Dywizji Ziemi Kaliskiej w Kaliszu …Ziemi Kaliskiej w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 9 im. 25 Dywizji Ziemi Kaliskiej w Kaliszu oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
8. Sesja nr 46 z dnia
2017-11-30
Uchwała nr 589 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 10 wKaliszu przy ul. Podmiejskiej 9a w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 18 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu przy ul. Podmiejskiej 9a …Podmiejskiej 9a w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 18 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu przy ul. Podmiejskiej 9a oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
9. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-29
Uchwała nr 668 — w sprawie ustalenia opłaty za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Kaliszu …zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Kaliszu w sprawie ustalenia opłaty za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Kaliszu oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
10. Sesja nr 46 z dnia
2017-11-30
Uchwała nr 571 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Kaliszu …Konstytucji 3 Maja w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Kaliszu oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników