Wyniki wyszukiwania dla tagu: oświata

Uchwały

Wyniki 1–10 z 56 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 33 z dnia
2017-01-26
Uchwała nr 421 — w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych. …i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych. oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
2. Sesja nr 46 z dnia
2017-11-30
Uchwała nr 593 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Budowlano — Elektrycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu …w Kaliszu w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
3. Sesja nr 46 z dnia
2017-11-30
Uchwała nr 587 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 23 im. Eligiusza Kor-Walczaka w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 23 im. Eligiusza Kor-Walczaka w Kaliszu …Eligiusza Kor-Walczaka w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 23 im. Eligiusza Kor-Walczaka w Kaliszu oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
4. Sesja nr 36 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 458 — w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadań publicznych z zakresu oświaty z Powiatu Kaliskiego …Kaliskiego w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadań publicznych z zakresu oświaty z Powiatu Kaliskiego oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
5. Sesja nr 46 z dnia
2017-11-30
Uchwała nr 598 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Janka Bytnara „Rudego” w Kaliszu w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 6 w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Janka Bytnara „Rudego”w Kaliszu …Branżową Szkołę I Stopnia Nr 6 w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Janka Bytnara „Rudego”w Kaliszu oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
6. Sesja nr 46 z dnia
2017-11-30
Uchwała nr 571 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Kaliszu …Konstytucji 3 Maja w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Kaliszu oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
7. Sesja nr 22 z dnia
2016-04-28
Uchwała nr 279 — zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza — Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania …samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania edukacja przedszkole szkoła oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów przedszkola szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata przedszkola szkoły
8. Sesja nr 46 z dnia
2017-11-30
Uchwała nr 599 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 7 w Zespole Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 7 w Zespole Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu …Kaliszu w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 7 w Zespole Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
9. Sesja nr 52 z dnia
2018-04-26
Uchwała nr 699 — zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Miasto Kalisz …Kalisz zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Miasto Kalisz oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
10. Sesja nr 46 z dnia
2017-11-30
Uchwała nr 581 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 14 im. Władysława Broniewskiego w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 14 im. Władysława Broniewskiego w Kaliszu …im. Władysława Broniewskiego w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 14 im. Władysława Broniewskiego w Kaliszu oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników