Strona archiwalna. Dane aktualne na 2018-11-30.
Sesja nr 18 z dnia 2015-12-29
Uchwalona
Uchwała nr 213 — Uchwałą nr XVIII/213/2015 w sprawie zatwierdzenia projektu opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Rozkład głosów radnych

Głosy poszczególnych radnych

Brak danych o indywidualnych głosach