Wyniki wyszukiwania dla tagu: pomoc społeczna

Uchwały

Wyniki 1–10 z 26 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 14 z dnia
2015-09-17
Uchwała nr 147 — w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pana na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu …w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pana na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu skarga Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej skargi pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna skargi
2. Sesja nr 21 z dnia
2016-03-31
Uchwała nr 268 — w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok …Uchwała nr XXI/268/2016 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok program narkotyki pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
3. Sesja nr 10 z dnia
2015-05-28
Uchwała nr 108 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu …Uchwała nr X/108/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu skarga Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej skargi pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna skargi
4. Sesja nr 12 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 129 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu …Uchwała nr XII/129/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu skarga Dom Pomocy Społecznej skargi pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna skargi
5. Sesja nr 6 z dnia
2015-01-29
Uchwała nr 30 — w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok …Uchwała nr VI/30/2015 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok opieka społeczna program pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
6. Sesja nr 31 z dnia
2016-12-29
Uchwała nr 394 — w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kaliszu oraz warunków jego funkcjonowania …i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kaliszu oraz warunków jego funkcjonowania policja policja pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
policja pomoc społeczna
7. Sesja nr 15 z dnia
2015-10-19
Uchwała nr 182 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu …Uchwała nr XV/182/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu skarga Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej skargi pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna skargi
8. Sesja nr 13 z dnia
2015-07-07
Uchwała nr 135 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu …Uchwała nr XIII/135/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu skarga Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej skargi pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna skargi
9. Sesja nr 21 z dnia
2016-03-31
Uchwała nr 265 — w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Kalisza na lata 2016-2025 …sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Kalisza na lata 2016-2025 program strategia opieka społeczna pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
10. Sesja nr 19 z dnia
2016-02-04
Uchwała nr 242 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu …sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu skarga Centrum Interwencji Kryzysowej skargi pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna skargi
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej …ochrony i kształtowania środowiska w działalności interwencyjno-informacyjnej i edukacyjnej dot. zagadnień ekologicznych, * współdziałanie z proekologicznym ruchem społecznym celem wspierania działań edukacyjnych zmierzających do podnoszenia wiedzy i kultury ekologicznej społeczeństwa, * kreowanie miejskiej polityki proekologicznej i […] program ochrony środowiska*strefa płatnego parkowania*sprawozdanie finansowe za 2014 rok*zmiana uchwały budżetowe*Wieloletnia Prognoza Finansowa*pomoc finansowa dla gminy Opatówek*pobór podatków*plan zagospodarowania przestrzennego*obwody do głosowania w referendum ogólnokrajowym*wybory do…
2. Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej …w Zarządzie Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”* 2015.01.26 *inwestycje drogowe*działalność Rezerwatu Archeologicznego "Zawodzie" 2015.02.11 *pomoc finansowa dla województwa Wielkopolskiego*utworzenie Publicznego przedszkola nr 4*utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4*statut MOPS […] utworzenie Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej*zmiana uchwały bydżetowej*zmiana wieloletniej prognozy finansowej*Biuro Obsługi Inwestora i Partnera Społecznego* 2015.04.28 *likwidacja Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia*miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego*wykonanie budżetu*mienie Kalisza*zmiana uchwały […] program ochrony środowiska*strefa płatnego parkowania*sprawozdanie finansowe za 2014 rok*zmiana uchwały budżetowe*Wieloletnia Prognoza Finansowa*pomoc finansowa dla gminy Opatówek*pobór podatków*plan zagospodarowania przestrzennego*obwody do głosowania w referendum ogólnokrajowym*wybory do…
3. Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej …ustawodawstwa chroniącego rodzinę i macierzyństwo, * ochrony zdrowia i warunków sanitarnych, * funkcjonowanie zakładów opieki zdrowotnej i jednostek pomocy społecznej w tym domów pomocy społecznej, domu dziecka, ośrodków rehabilitacyjnych i wychowawczych, * aktywizowanie współpracy i zintegrowanych działań organizacji […] pozarządowych na rzecz mieszkańców Miasta w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, * przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym zjawiskom patologii społecznej. 2014.12.12 *dotacja dla MZBM*zadania z zakresu administracji rządowej*środki z PEFRON*uchwała budżetowa*Wieloletnia Prognoza […] uchwały budżetowej* 2015.04.29 *statut PUP*likwidacja Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia*wykonanie budżetu*mienie Kalisza*zasoby pomocy społecznej*skarga na działalność dyrektora MOPS*skarga na działalność dyrektora DPS*zmiana uchwały budżetowej*zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników