Wyniki wyszukiwania dla tagu: budżet

Uchwały

Wyniki 1–10 z 113 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 25 z dnia
2016-06-21
Uchwała nr 308 — w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok …Uchwała nr XXV/308/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
2. Sesja nr 8 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 66 — w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok …Uchwała nr VIII/66/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
3. Sesja nr 23 z dnia
2016-05-19
Uchwała nr 289 — zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków …Uchwała nr XXIII/289/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków zabytki kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
4. Sesja nr 55 z dnia
2018-06-28
Uchwała nr 735 — w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok …r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
5. Sesja nr 60 z dnia
2018-10-25
Uchwała nr 795 — w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy Lisków z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych. …realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy Lisków z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych. budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
budżet współpraca regionalna
6. Sesja nr 23 z dnia
2016-05-19
Uchwała nr 296 — w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok …Uchwała nr XXIII/296/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
7. Sesja nr 33 z dnia
2017-01-26
Uchwała nr 431 — zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. …sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
8. Sesja nr 18 z dnia
2015-12-29
Uchwała nr 216 — w sprawie zapewnienia w budżetach Kalisza środków finansowych w formie dotacji dla Klasztoru OO. Franciszkanów w Kaliszu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane finansowane częściowo ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) …Uchwała nr XVIII/216/2015 w sprawie zapewnienia w budżetach Kalisza środków finansowych w formie dotacji dla Klasztoru OO. Franciszkanów w Kaliszu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane finansowane częściowo ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego…
kultura
9. Sesja nr 12 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 122 — w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok …Uchwała nr XII/122/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
10. Sesja nr z dnia
Uchwała nr 658 — w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Kalisza na 2019 rok środków stanowiących fundusz sołecki …sołecki partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
partycypacja
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Komisje

Wyniki 1–5 z 5 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej …Obsługi Inwestora i Partnera Społecznego* 2015.04.28 *likwidacja Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia*miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego*wykonanie budżetu*mienie Kalisza*zmiana uchwały budżetowej*zmiana wieloletniej prognozy finansowej* 2015.07.02 *skarga na działalność Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej […] Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy*Główny Specjalista ds. rewitalizacji 2015.09.15 *wykonanie budżetu*wieloletnia prognoza finansowa*przystąpienie Kalisza do Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego Na Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S-12*podział Kalisza na sektory*Zintegrowany System Zarządzania…
2. Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej …działalności MOPS*program profilaktyczny*zmiana uchwały budżetowej* 2015.04.29 *statut PUP*likwidacja Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia*wykonanie budżetu*mienie Kalisza*zasoby pomocy społecznej*skarga na działalność dyrektora MOPS*skarga na działalność dyrektora DPS*zmiana uchwały […] uchwały budżetowej*informacja o funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1* 2015.06.24 *Strefa Płatnego Parkowania*sprawozdanie finansowe*wykonanie budżetu*dotacja na zakup sprzętu medycznego*proframy profilaktyczne*skarga na działalność dyrektora DPS*Społeczny Szpital Specjalistyczny w Wolicy […] MZBM*środki z PEFRON*statut Centrum Interwencji Kryzysowej*pomoc finansowa dla województwa Wielkopolskie*program szczepień profilaktycznych*wykonanie budżetu*wykonanie wieloletniej prognozwy finansowej*wybór Wiceprzewidniczącego** 2015.09.17 *skarga na działalność dyrektora DPS* 2015.10.23 *program gospodarowania zasobem mieszkaniowym…
3. Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego …ich działalności, * opiniowanie kandydatów na ławników, * nadawanie nazw placom i ulicom. 2014.12.12 *zadania z zakresu administracji rządowej*budżet*Wieloletnia Prognoza Finansowa*Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta i powiatu* 2015.01.19 *przeciwdziałąnie narkomanii*miejski program*profilaktyka […] mieszkańców*upoważnienie dla wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej* 2015.02.02 *statut MOPS*działalność straży pożarnej*wybór wiceprzewodniczącego*Park nad Krępicą*budżet* 2015.02.12 *inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców*skarga na działania Prezydenta Miasta*ordynacja wyborcza*Rada Osiedla Dobrzec*Rada Osiedla Korczak […] Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej*Aglomeracja Kalisko-Ostrowska* 2015.03.26 *budżet*fundusz sołecki*wybory w jednostkach pomocniczych*skarga na działąnia Prezydenta Miasta*nazwa ulicy* 2015.04.21 *Powiatowy Urząd Pracy*Likwidacja Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia*wykonanie budżetu*mienie Kalisza…
4. Komisja Budżetu i Finansów …Komisja Budżetu i Finansów Tematy prac komisji: * nadzór nad prawidłowym opracowaniem projektu budżetu miasta zgodnym z przyjętą procedurą i kierunkami ustalonymi przez Radę, * opiniowanie projektu budżetu, * bieżąca kontrola wykonania budżetu oraz opiniowanie okresowych analiz i […] sprawozdań z wykonania budżetu, * zabezpieczenie interesów Miasta w spółkach i fundacjach z udziałem Miasta, * analiza do 31 maja roku następnego informacji obejmującej wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w […] na raty; wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej, * analizowania bieżących informacji dotyczących zmian w budżecie miasta, podejmowanych m.in. zarządzeniami Prezydenta pomiędzy kolejnymi posiedzeniami Komisji. 2014.12.16 * Wybór wiceprzewodniczącego komisji * Zawarcie porozumienia dot. przejęcia…
5. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu …przewodniczącego*Wybór wiceprzewodniczącego*dotacja*srodki z PEFRON*uchwała budżetowa*Wieloletnia Prognoza Finansowa*zadania oświatowe* 2014.12.18 *dotacja z budżetu*Komisja Konkursowa* 2015.01.22 *przeciwdziałąnie narkomanii*miejski program*profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych*Medix*klub sportowy* 2015.02.05 *pomoc finansowa […] Szkolno-Wychowawczy*Główny Specjalista ds. rewitalizacji 2015.09.10 *dotacja na restauryzację i konserwację zabytków*wydzielenie rachunków dochodowych*wykonanie budżetu*wieloletniaprognoza finansowa*plan finansowy*Muzeum Okręgow e Ziemi Kaliskiej*dotacja dla Klasztoru OO Franciszkanów*zmiana uchwały budżetowej…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Wyniki 1–10 z 27 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1.
Tadeusz Skarżyński
W sprawie niezrealizowanych zadań z BO
2016 07 14 …interpelacja 2016 07 14 W sprawie niezrealizowanych zadań z BO W sprawie niezrealizowanych zadań z BO budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
2.
Piotr Lisowski, Magdalena Spychalska, Małgorzata Zarzycka
dot. wprowadzenia dodatkowych zapisów w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza
2016 12 29 …interpelacja 2016 12 29 dot. wprowadzenia dodatkowych zapisów w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza dot. wprowadzenia dodatkowych zapisów w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza…
3.
Eskan Darwich
W sprawie Funduszu Obywatelskiego
2015 03 26 …Obywatelskiego partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
4.
Radosław Kołaciński
W sprawie realizacji zadań z ramach Budżetu Obywatelskiego
2018-11-30 …interpelacja 2018-11-30 W sprawie realizacji zadań z ramach Budżetu Obywatelskiego budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
5.
Sławomir Chrzanowski
ws. tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego
2017-10-31 …interpelacja 2017-10-31 ws. tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego ws. tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
6.
Dariusz Grodziński
BO Zdrowy Kalisz — sadzimy 300 nowych drzew w mieście
2016 12 29 …Zdrowy Kalisz - sadzimy 300 nowych drzew w mieście BO Zdrowy Kalisz - sadzimy 300 nowych drzew w mieście budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
7.
Dariusz Grodziński
W sprawie podwyżek dla pracowników Urzędu Miejskiego
2015 01 29 …interpelacja 2015 01 29 W sprawie podwyżek dla pracowników Urzędu Miejskiego budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
8.
Dariusz Grodziński
W sprawie ulicy św. Michała
2016 11 24 …interpelacja 2016 11 24 W sprawie ulicy św. Michała W sprawie ulicy św. Michała budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
9.
Dariusz Grodziński
W sprawie zmian w Budżecie Obywatelskim
2018-11-30 …interpelacja 2018-11-30 W sprawie zmian w Budżecie Obywatelskim budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
10.
Radosław Kołaciński
w sprawie inicjatywy uchwałodawczej obywateli
2018-06-28 …obywateli partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Inne strony

Brak wyników