Wyniki wyszukiwania dla tagu: organizacje pozarządowe

Uchwały

Wyniki 1–5 z 5
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 16 z dnia
2015-11-20
Uchwała nr 186 — w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020 …Uchwała nr XVI/186/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020 program organizacje pozarządowe partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada…
partycypacja
2. Sesja nr 16 z dnia
2015-11-20
Uchwała nr 187 — w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 …Uchwała nr XVI/187/2015 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 program organizacje pozarządowe partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego…
partycypacja
3. Sesja nr 29 z dnia
2016-10-27
Uchwała nr 354 — w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017” …Uchwała nr XXIX/354/2016 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017” organizacje pozarządowe partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada…
partycypacja
4. Sesja nr 46 z dnia
2017-11-30
Uchwała nr 562 — w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” …RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta […] Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” Program współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 organizacje pozarządowe…
organizacje pozarządowe
5. Sesja nr 60 z dnia
2018-10-25
Uchwała nr 803 — w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019” …w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019” w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność […] pożytku publicznego na rok 2019” 803 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019” w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami
budżet współpraca regionalna
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Wyniki 1–4 z 4
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego …Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Tematy prac komisji: * sprawy organizacyjne i regulaminowe Rady oraz jej Komisji, * organizacja współpracy Rady ze związkami i stowarzyszeniami samorządowymi, * odznaczenia i wyróżnienia, * bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz ochrona przeciwpożarowa […] dla Miasta Kalisz*Nagrody Miasta Kalisza*wybory do Rady Osiedla Zagorzynek* 2015.05.19 *Program współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi* Honorowe Obywatelstwo Miasta Kalisza* „Zasłużony dla Miasta Kalisza*Nagroda Miasta Kalisza*wybory do Rad Osiedli*Statut…
2. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu …wieloletnia prognoza finansowa*zmiana uchwały budżetowej*Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego*pomoc finansowa dla województwa wielkopolskiego*współpraca z organizacjami pozarządowymi*Państwowa Szkoła Muzyczna* 2015.05.28 *Komisja Konkursowa*opieka nad zabytkami* 2015.06.18 *zmiana uchwały budżetowej*sprawozdanie finansowe*nagroda…
3. Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej …społecznej w tym domów pomocy społecznej, domu dziecka, ośrodków rehabilitacyjnych i wychowawczych, * aktywizowanie współpracy i zintegrowanych działań organizacji pozarządowych na rzecz mieszkańców Miasta w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, * przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym zjawiskom […] MOPS*skarga na działalność dyrektora DPS*zmiana uchwały budżetowej*zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej* 2015.05.22 *program współpracy z organizacjami pozarządowymi*środki z PEFRON*skarga na działalność dyrektora MOPS*skarga na działalność dyrektora DPS*zmiana uchwały budżetowej…
4. Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej …i unieszkodliwiania odpadów, a także sprawy utrzymania czystości i porządku, * funkcjonowanie infrastruktury komunikacyjnej, utrzymania dróg, ulic, placów, organizacji ruchu drogowego, * funkcjonowanie transportu zbiorowego, * funkcjonowanie targowisk i hal targowych, * funkcjonowanie cmentarza komunalnego. 2014.12.30 *wydatki nie wygasające…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Wyniki 1–10 z 14
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Eskan Darwich
W sprawie organizacji ruchu na ulicach Staszica i Polnej
2016 04 28 …interpelacja 2016 04 28 W sprawie organizacji ruchu na ulicach Staszica i Polnej W sprawie organizacji ruchu na ulicach Staszica i Polnej drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
2.
Małgorzata Zarzycka
W sprawie organizacji pracy wypożyczalnie łyżew przy kaliskim lodowisku
2016 02 25 …interpelacja 2016 02 25 W sprawie organizacji pracy wypożyczalnie łyżew przy kaliskim lodowisku sport…
3.
Eskan Darwich
w sprawie organizacji ruchu na ulicy Kruczej
2018-08-01 …interpelacja 2018-08-01 w sprawie organizacji ruchu na ulicy Kruczej w sprawie organizacji ruchu na ulicy Kruczej drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
4.
Jacek Konopka
ws. lokalu dla Stowarzyszenia "Seniorzy Piwonice"
2018-06-20 …interpelacja 2018-06-20 ws. lokalu dla Stowarzyszenia "Seniorzy Piwonice" ws. lokalu dla Stowarzyszenia "Seniorzy Piwonice" organizacje pozarządowe seniorzy…
5.
Tadeusz Skarżyński
ws. zmian w organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 15
2018-05-04 …interpelacja 2018-05-04 ws. zmian w organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 15 ws. zmian w organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 15 szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
6.
Sławomir Chrzanowski
ws. organizacji ruchu na ulicy Rycerskiej
2017-12-15 …interpelacja 2017-12-15 ws. organizacji ruchu na ulicy Rycerskiej ws. organizacji ruchu na ulicy Rycerskiej bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
7.
Eskan Darwich
ws. niewydawania psów ze schroniska dla bezdomnych zwierząt do adopcji organizacjom pozarządowym
2017-09-29 …interpelacja 2017-09-29 ws. niewydawania psów ze schroniska dla bezdomnych zwierząt do adopcji organizacjom pozarządowym ws. niewydawania psów ze schroniska dla bezdomnych zwierząt do adopcji organizacjom pozarządowym zwierzęta…
8.
Piotr Lisowski, Magdalena Spychalska, Małgorzata Zarzycka
w sprawie promowania gospodarczego miasta oraz powołania komitetu ds. organizacji Święta Miasta, który włączałby Wydział Strategii i Rozwoju oraz Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
2017-05-24 …interpelacja 2017-05-24 w sprawie promowania gospodarczego miasta oraz powołania komitetu ds. organizacji Święta Miasta, który włączałby Wydział Strategii i Rozwoju oraz Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości w sprawie promowania gospodarczego miasta oraz powołania komitetu ds […] organizacji Święta Miasta, który włączałby Wydział Strategii i Rozwoju oraz Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości…
9.
Piotr Lisowski, Magdalena Spychalska, Małgorzata Zarzycka
w sprawie promowania gospodarczego miasta oraz powołania komitetu ds. organizacji Święta Miasta, który włączałby Wydział Strategii i Rozwoju oraz Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
2017-05-24 …interpelacja 2017-05-24 w sprawie promowania gospodarczego miasta oraz powołania komitetu ds. organizacji Święta Miasta, który włączałby Wydział Strategii i Rozwoju oraz Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości w sprawie promowania gospodarczego miasta oraz powołania komitetu ds […] organizacji Święta Miasta, który włączałby Wydział Strategii i Rozwoju oraz Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości…
10.
Piotr Lisowski, Magdalena Spychalska, Małgorzata Zarzycka
w sprawie promowania gospodarczego miasta oraz powołania komitetu ds. organizacji Święta Miasta, który włączałby Wydział Strategii i Rozwoju oraz Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
2017-05-24 …interpelacja 2017-05-24 w sprawie promowania gospodarczego miasta oraz powołania komitetu ds. organizacji Święta Miasta, który włączałby Wydział Strategii i Rozwoju oraz Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości w sprawie promowania gospodarczego miasta oraz powołania komitetu ds […] organizacji Święta Miasta, który włączałby Wydział Strategii i Rozwoju oraz Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników