Strona archiwalna. Dane aktualne na 2018-11-30.

Wyniki wyszukiwania dla tagu: szkoły

Uchwały

Wyniki 1–10 z 60
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 4 z dnia
2014-12-18
Uchwała nr 18 — w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 14 w Kaliszu …Uchwała nr IV/18/2014 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 14 w Kaliszu skarga szkoła szkoły podstawowe, gimnazja, licea skargi…
skargi szkoły
2. Sesja nr 6 z dnia
2015-01-29
Uchwała nr 37 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 14 w Kaliszu …Uchwała nr VI/37/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 14 w Kaliszu skarga szkoła szkoły podstawowe, gimnazja, licea skargi…
skargi szkoły
3. Sesja nr 7 z dnia
2015-02-12
Uchwała nr 38 — w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola nr 4 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 z siedzibą w Kaliszu przy ul. Kordeckiego 34 …Przedszkola nr 4 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 z siedzibą w Kaliszu przy ul. Kordeckiego 34 szkoła przedszkole przedszkola szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
przedszkola szkoły
4. Sesja nr 7 z dnia
2015-02-12
Uchwała nr 39 — w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz …wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz szkoła przedszkole edukacja oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea przedszkola…
oświata przedszkola szkoły
5. Sesja nr 13 z dnia
2015-07-07
Uchwała nr 136 — w sprawie wyrażenia woli przeniesienia siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu przy ul. Kordeckiego 19 do obiektu przy ul. Handlowej 30 w Kaliszu …Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu przy ul. Kordeckiego 19 do obiektu przy ul. Handlowej 30 w Kaliszu szkoła szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
6. Sesja nr 14 z dnia
2015-09-17
Uchwała nr 142 — zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty …gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty szkoła przedszkole szkoły podstawowe, gimnazja, licea przedszkola…
przedszkola szkoły
7. Sesja nr 17 z dnia
2015-12-04
Uchwała nr 201 — w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 w Kaliszu …Uchwała nr XVII/201/2015 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 w Kaliszu skarga szkoła szkoły podstawowe, gimnazja, licea skargi…
skargi szkoły
8. Sesja nr 18 z dnia
2015-12-29
Uchwała nr 208 — zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz …z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz przedszkole szkoła edukacja przedszkola oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata przedszkola szkoły
9. Sesja nr 18 z dnia
2015-12-29
Uchwała nr 210 — Uchwałą nr XVIII/210/2015 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania …sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne oraz trybu i […] zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania przedszkole szkoła edukacja przedszkola szkoły podstawowe, gimnazja, licea oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata przedszkola szkoły
10. Sesja nr 18 z dnia
2015-12-29
Uchwała nr 225 — w sprawie rozpatrzenia skargi pani na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 w Kaliszu …Uchwała nr XVIII/225/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi pani na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 w Kaliszu skarga szkoła szkoły podstawowe, gimnazja, licea skargi…
skargi szkoły
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6

Komisje

Wyniki 1–3 z 3
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Rewizyjna …Prezydenta, jednostek organizacyjnych Miasta i jednostek pomocniczych miasta. 2014.12.18 * Skargi na działalność Prezydenta Miasta Kalisza oraz dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 14 * Informacja o naradzie pokontrolnej kontroli przeprowadzonej w OSRiR * Odpowiedź RIO na wniosek nr […] Komisji Rewizyjnej z dnia 6.10.2014 r. * 2014.12.18 *skarga na działalność Prezydenta Miasta*skarga na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej* 2014.12.23 *wybór wiceprzewodniczącego*plan prac*skarga na działąlnośc Prezydenta Miasta*skarga na działąlność Dyrektora Szkoły Podstawowej […] obieg dokumentów*skarga na działąlnośc Prezydenta Miasta*skarga na działąlność Dyrektora Szkoły Podstawowej*przetarg*sprzedaż nieruchomości* 2015.01.19 *skarga na działąlnośc Prezydenta Miasta*skarga na działąlność Dyrektora Szkoły Podstawowej*plan pracy komisji* 2015.01.26 *skarga na działąlnośc…
2. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu …Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Tematy prac komisji: * całokształt działalności szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych, inicjowanie i wspieranie działań rozwijających szkolnictwo wyższe na terenie miasta, * funkcjonowanie miejskich instytucji kultury i innych placówek upowszechniania kultury […] zmiana uchwały budżetowej*Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego*pomoc finansowa dla województwa wielkopolskiego*współpraca z organizacjami pozarządowymi*Państwowa Szkoła Muzyczna* 2015.05.28 *Komisja Konkursowa*opieka nad zabytkami* 2015.06.18 *zmiana uchwały budżetowej*sprawozdanie finansowe*nagroda prezydenta*I LO…
3. Komisja Budżetu i Finansów …Finansowa * 2014.12.30 *wykaz wydatków, które nie wygasły z końcem roku budżetowego* 2015.02.11 *udzielenie pomocy finansowej województwu*utworzenie szkoły*statut MOPS*opłaty za odpoady komunalne*stowarzyszenie gmin i powiatów*uchwała budżetowa*Aglomeracja Kalisko-Ostrowska*Wieloletnia Prognoza…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 36
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Tytuł Data
1.
Tomasz Grochowski
Szafki do przechowywania podręczników szkolnych
2015 06 25 …Szafki do przechowywania podręczników szkolnych interpelacja 2015 06 25 Szafki do przechowywania podręczników szkolnych szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
2.
Mirosław Gabrysiak
Zajęcia wychowania fizycznego w AQUAPARK Kalisz
2016 06 17 …Zajęcia wychowania fizycznego w AQUAPARK Kalisz interpelacja 2016 06 17 Zajęcia wychowania fizycznego w AQUAPARK Kalisz szkoły podstawowe, gimnazja, licea dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza…
3.
Paweł Gołębiak
W sprawie rozszerzenie programu Trener Osiedlowy o obiekty sportowe w Parku Przyjaźni
2016 05 19 …obiekty sportowe w Parku Przyjaźni W sprawie rozszerzenie programu Trener Osiedlowy o obiekty sportowe w Parku Przyjaźni szkoły podstawowe, gimnazja, licea sport…
4.
Dariusz Grodziński
W sprawie likwidacji gimnazjów
2016 07 14 …interpelacja 2016 07 14 W sprawie likwidacji gimnazjów W sprawie likwidacji gimnazjów szkoły podstawowe, gimnazja, licea dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza…
5.
Dariusz Grodziński
W sprawie budynków, w których mieszczą się kaliskie gimnazja
2016 09 29 …sprawie budynków, w których mieszczą się kaliskie gimnazja W sprawie budynków, w których mieszczą się kaliskie gimnazja szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
6.
Krzysztof Ścisły
W sprawie wydłużających się kolejek do lekarzy
2016 07 28 …W sprawie wydłużających się kolejek do lekarzy W sprawie wydłużających się kolejek do lekarzy szkoły podstawowe, gimnazja, licea zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
7.
Dariusz Grodziński
W sprawie łamanie przepisów kodeksu drogowego na ul. H. Sawickiej przy szkole nr 17
2015 01 29 …interpelacja 2015 01 29 W sprawie łamanie przepisów kodeksu drogowego na ul. H. Sawickiej przy szkole nr…
8.
Mirosław Gabrysiak
W sprawie możliwości zajęć WF w Aquaparku
2015 06 17 …interpelacja 2015 06 17 W sprawie możliwości zajęć WF w Aquaparku szkoły podstawowe, gimnazja, licea sport…
9.
Małgorzata Zarzycka
w sprawie potrzeb remontowo- inwestycyjnych kaliskich szkół
2018-07-19 …interpelacja 2018-07-19 w sprawie potrzeb remontowo- inwestycyjnych kaliskich szkół w sprawie potrzeb remontowo- inwestycyjnych kaliskich szkół szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
10.
Magdalena Spychalska
w sprawie potrzeb remontowo- inwestycyjnych kaliskich szkół
2018-07-19 …interpelacja 2018-07-19 w sprawie potrzeb remontowo- inwestycyjnych kaliskich szkół w sprawie potrzeb remontowo- inwestycyjnych kaliskich szkół szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Inne strony

Brak wyników