Wyniki wyszukiwania dla tagu: szkoły

Uchwały

Wyniki 1–10 z 60 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 46 z dnia
2017-11-30
Uchwała nr 589 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 10 wKaliszu przy ul. Podmiejskiej 9a w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 18 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu przy ul. Podmiejskiej 9a …im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu przy ul. Podmiejskiej 9a oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
2. Sesja nr 46 z dnia
2017-11-30
Uchwała nr 580 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 13 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Kaliszu …Nr XLVI/580/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr […] w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Kaliszu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 13 w Zespole Szkolno […] Przedszkolnym Nr 4 w Kaliszu oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
3. Sesja nr 46 z dnia
2017-11-30
Uchwała nr 593 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Budowlano — Elektrycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu …Nr XLVI/593/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Budowlano - Elektrycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu w Branżową Szkołę I Stopnia Nr […] w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Budowlano - Elektrycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1 w Zespole […] Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
4. Sesja nr 36 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 466 — w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi na działalność dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Kaliszu …Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi na działalność dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Kaliszu skarga szkoły skargi szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
skargi szkoły
5. Sesja nr 46 z dnia
2017-11-30
Uchwała nr 573 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 5 dla Dzieci Słabo Słyszących i Niesłyszących w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną Nr 5 dla Dzieci Słabo Słyszących i Niesłyszących w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu …Nr XLVI/573/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 5 dla Dzieci Słabo Słyszących i Niesłyszących w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr […] Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 5 dla Dzieci Słabo Słyszących i Niesłyszących w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr […] Szkolno-Wychowawczym Nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
6. Sesja nr 36 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 460 — w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. …Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/460/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 marca 2017 r. oświata szkoły oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
7. Sesja nr 46 z dnia
2017-11-30
Uchwała nr 586 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 22 im. Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 22 im. Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Kaliszu …Nr XLVI/586/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 22 im. Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę […] im. Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Kaliszu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 22 im. Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę […] Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Kaliszu oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
8. Sesja nr 58 z dnia
2018-09-27
Uchwała nr 759 — w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Kaliszu, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3b …w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Kaliszu, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3b w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Kaliszu, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego […] 3b 759 w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Kaliszu, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3b w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Kaliszu, ul. Prymasa […] Stefana Wyszyńskiego 3b szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
9. Sesja nr 46 z dnia
2017-11-30
Uchwała nr 591 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 12 przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, ul. Poznańska 79 w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną Nr 20 przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, ul. Poznańska 79 …Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, ul. Poznańska 79 oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
10. Sesja nr 43 z dnia
2017-09-28
Uchwała nr 540 — zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania …sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne oraz trybu i […] sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne oraz trybu i…
finanse oświata
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Rewizyjna …Prezydenta, jednostek organizacyjnych Miasta i jednostek pomocniczych miasta. 2014.12.18 * Skargi na działalność Prezydenta Miasta Kalisza oraz dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 14 * Informacja o naradzie pokontrolnej kontroli przeprowadzonej w OSRiR * Odpowiedź RIO na wniosek nr […] Komisji Rewizyjnej z dnia 6.10.2014 r. * 2014.12.18 *skarga na działalność Prezydenta Miasta*skarga na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej* 2014.12.23 *wybór wiceprzewodniczącego*plan prac*skarga na działąlnośc Prezydenta Miasta*skarga na działąlność Dyrektora Szkoły Podstawowej […] obieg dokumentów*skarga na działąlnośc Prezydenta Miasta*skarga na działąlność Dyrektora Szkoły Podstawowej*przetarg*sprzedaż nieruchomości* 2015.01.19 *skarga na działąlnośc Prezydenta Miasta*skarga na działąlność Dyrektora Szkoły Podstawowej*plan pracy komisji* 2015.01.26 *skarga na działąlnośc…
2. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu …Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Tematy prac komisji: * całokształt działalności szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych, inicjowanie i wspieranie działań rozwijających szkolnictwo wyższe na terenie miasta, * funkcjonowanie miejskich instytucji kultury i innych placówek upowszechniania kultury […] zmiana uchwały budżetowej*Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego*pomoc finansowa dla województwa wielkopolskiego*współpraca z organizacjami pozarządowymi*Państwowa Szkoła Muzyczna* 2015.05.28 *Komisja Konkursowa*opieka nad zabytkami* 2015.06.18 *zmiana uchwały budżetowej*sprawozdanie finansowe*nagroda prezydenta*I LO…
3. Komisja Budżetu i Finansów …Finansowa * 2014.12.30 *wykaz wydatków, które nie wygasły z końcem roku budżetowego* 2015.02.11 *udzielenie pomocy finansowej województwu*utworzenie szkoły*statut MOPS*opłaty za odpoady komunalne*stowarzyszenie gmin i powiatów*uchwała budżetowa*Aglomeracja Kalisko-Ostrowska*Wieloletnia Prognoza…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 36 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Tytuł Data
1.
Andrzej Plichta
w sprawie udzielenia pomocy w przeprowadzeniu remontu boisk sportowych w Zespole Szkół Nr 7
2017-05-18 …interpelacja 2017-05-18 w sprawie udzielenia pomocy w przeprowadzeniu remontu boisk sportowych w Zespole Szkół Nr 7 w sprawie udzielenia pomocy w przeprowadzeniu remontu boisk sportowych w Zespole Szkół Nr 7 sport…
2.
Piotr Lisowski
w sprawie potrzeb remontowo- inwestycyjnych kaliskich szkół
2018-07-26 …interpelacja 2018-07-26 w sprawie potrzeb remontowo- inwestycyjnych kaliskich szkół w sprawie potrzeb remontowo- inwestycyjnych kaliskich szkół szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
3.
Eskan Darwich
W sprawie sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Ekonomicznych
2018-11-30 …interpelacja 2018-11-30 W sprawie sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Ekonomicznych inwestycje szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
4.
Piotr Lisowski, Magdalena Spychalska, Małgorzata Zarzycka
w sprawie Szkoły Podstawowej Nr 9 przy ul. Żwirki i Wigury
2017-06-09 …interpelacja 2017-06-09 w sprawie Szkoły Podstawowej Nr 9 przy ul. Żwirki i Wigury w sprawie Szkoły Podstawowej Nr 9 przy ul. Żwirki i Wigury szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
5.
Tadeusz Skarżyński
ws. zmian w organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 15
2018-05-04 …interpelacja 2018-05-04 ws. zmian w organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 15 ws. zmian w organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 15 szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
6.
Piotr Lisowski, Magdalena Spychalska, Małgorzata Zarzycka
dot. trudnych warunków lokalowych SOSW Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Kaliszu przy ul. Kordeckiego 19
2016 12 29 …SOSW Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Kaliszu przy ul. Kordeckiego 19 szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
7.
Krzysztof Ścisły
W sprawie wydłużających się kolejek do lekarzy
2016 07 28 …W sprawie wydłużających się kolejek do lekarzy W sprawie wydłużających się kolejek do lekarzy szkoły podstawowe, gimnazja, licea zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
8.
Magdalena Spychalska
w sprawie potrzeb remontowo- inwestycyjnych kaliskich szkół
2018-07-19 …interpelacja 2018-07-19 w sprawie potrzeb remontowo- inwestycyjnych kaliskich szkół w sprawie potrzeb remontowo- inwestycyjnych kaliskich szkół szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
9.
Eskan Darwich
ws. przyszłości budynku po Gimnazjum nr 3 w Kaliszu
2018-04-16 …nr 3 w Kaliszu ws. przyszłości budynku po Gimnazjum nr 3 w Kaliszu nieruchomości głównie mieszkania, grunty szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
10.
Sławomir Chrzanowski
w sprawie kadry nauczycielskiej w kaliskich szkołach
2017-03-30 …interpelacja 2017-03-30 w sprawie kadry nauczycielskiej w kaliskich szkołach w sprawie kadry nauczycielskiej w kaliskich szkołach szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Inne strony

Brak wyników