Wyniki wyszukiwania dla tagu: szkoły

Uchwały

Wyniki 1–10 z 57 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 46 z dnia
2017-11-30
Uchwała nr 585 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 21 im. Legionów Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 2 w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 21 im. Legionów Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Kaliszu …Nr XLVI/585/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 21 im. Legionów Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 2 w Kaliszu w ośmioletnią […] Legionów Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Kaliszu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 21 im. Legionów Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 2 w Kaliszu w ośmioletnią […] Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Kaliszu oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
2. Sesja nr 7 z dnia
2015-02-12
Uchwała nr 39 — w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz …wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz szkoła przedszkole edukacja szkoły podstawowe, gimnazja, licea przedszkola oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata przedszkola szkoły
3. Sesja nr 46 z dnia
2017-11-30
Uchwała nr 581 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 14 im. Władysława Broniewskiego w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 14 im. Władysława Broniewskiego w Kaliszu …Nr XLVI/581/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 14 im. Władysława Broniewskiego w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 14 im. Władysława Broniewskiego […] w Kaliszu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 14 im. Władysława Broniewskiego w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 14 im. Władysława Broniewskiego w Kaliszu oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów […] szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
4. Sesja nr 30 z dnia
2016-11-24
Uchwała nr 390 — w sprawie rozpatrzenia skarg pani na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej nr 14 w Kaliszu …Uchwała nr XXIX/390/2016 w sprawie rozpatrzenia skarg pani na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej nr 14 w Kaliszu skargi szkoły skargi szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
skargi szkoły
5. Sesja nr 46 z dnia
2017-11-30
Uchwała nr 588 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 7 w Kaliszu przy ul. Karpackiej 3 w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 10 im. Marii Konopnickiej w Kaliszu przy ul. Karpackiej 3 …im. Marii Konopnickiej w Kaliszu przy ul. Karpackiej 3 oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
6. Sesja nr 46 z dnia
2017-11-30
Uchwała nr 578 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 11 im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu …Nr XLVI/578/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 11 im. Wojciecha Bogusławskiego […] w Kaliszu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 11 im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów […] szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
7. Sesja nr 18 z dnia
2015-12-29
Uchwała nr 225 — w sprawie rozpatrzenia skargi pani na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 w Kaliszu …Uchwała nr XVIII/225/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi pani na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 w Kaliszu skarga szkoła skargi szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
skargi szkoły
8. Sesja nr 46 z dnia
2017-11-30
Uchwała nr 592 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Janusza Korczaka w Kaliszu w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Janusza Korczaka w Kaliszu …Uchwała Nr XLVI/592/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Janusza Korczaka w Kaliszu w […] w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Janusza Korczaka w Kaliszu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Janusza Korczaka w Kaliszu w […] Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Janusza Korczaka w Kaliszu oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
9. Sesja nr 36 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 459 — w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz …punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz oświata szkoły przedszkola oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea przedszkola…
oświata przedszkola szkoły
10. Sesja nr 36 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 461 — w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. …i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. oświata szkoły oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Budżetu i Finansów …Finansowa * 2014.12.30 *wykaz wydatków, które nie wygasły z końcem roku budżetowego* 2015.02.11 *udzielenie pomocy finansowej województwu*utworzenie szkoły*statut MOPS*opłaty za odpoady komunalne*stowarzyszenie gmin i powiatów*uchwała budżetowa*Aglomeracja Kalisko-Ostrowska*Wieloletnia Prognoza…
2. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu …Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Tematy prac komisji: * całokształt działalności szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych, inicjowanie i wspieranie działań rozwijających szkolnictwo wyższe na terenie miasta, * funkcjonowanie miejskich instytucji kultury i innych placówek upowszechniania kultury […] zmiana uchwały budżetowej*Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego*pomoc finansowa dla województwa wielkopolskiego*współpraca z organizacjami pozarządowymi*Państwowa Szkoła Muzyczna* 2015.05.28 *Komisja Konkursowa*opieka nad zabytkami* 2015.06.18 *zmiana uchwały budżetowej*sprawozdanie finansowe*nagroda prezydenta*I LO…
3. Komisja Rewizyjna …Prezydenta, jednostek organizacyjnych Miasta i jednostek pomocniczych miasta. 2014.12.18 * Skargi na działalność Prezydenta Miasta Kalisza oraz dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 14 * Informacja o naradzie pokontrolnej kontroli przeprowadzonej w OSRiR * Odpowiedź RIO na wniosek nr […] Komisji Rewizyjnej z dnia 6.10.2014 r. * 2014.12.18 *skarga na działalność Prezydenta Miasta*skarga na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej* 2014.12.23 *wybór wiceprzewodniczącego*plan prac*skarga na działąlnośc Prezydenta Miasta*skarga na działąlność Dyrektora Szkoły Podstawowej […] obieg dokumentów*skarga na działąlnośc Prezydenta Miasta*skarga na działąlność Dyrektora Szkoły Podstawowej*przetarg*sprzedaż nieruchomości* 2015.01.19 *skarga na działąlnośc Prezydenta Miasta*skarga na działąlność Dyrektora Szkoły Podstawowej*plan pracy komisji* 2015.01.26 *skarga na działąlnośc…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–7 z 7 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Mirosław Gabrysiak
Zajęcia wychowania fizycznego w AQUAPARK Kalisz
2016 06 17 …Zajęcia wychowania fizycznego w AQUAPARK Kalisz dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
2.
Dariusz Grodziński
W sprawie likwidacji gimnazjów
2016 07 14 …sprawie likwidacji gimnazjów W sprawie likwidacji gimnazjów dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
3.
Dariusz Grodziński
W sprawie łamanie przepisów kodeksu drogowego na ul. H. Sawickiej przy szkole nr 17
2015 01 29 …interpelacja 2015 01 29 W sprawie łamanie przepisów kodeksu drogowego na ul. H. Sawickiej przy szkole nr…
4.
Tomasz Grochowski
Szafki do przechowywania podręczników szkolnych
2015 06 25 …Szafki do przechowywania podręczników szkolnych interpelacja 2015 06 25 Szafki do przechowywania podręczników szkolnych szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
5.
Dariusz Grodziński
W sprawie budynków, w których mieszczą się kaliskie gimnazja
2016 09 29 …sprawie budynków, w których mieszczą się kaliskie gimnazja W sprawie budynków, w których mieszczą się kaliskie gimnazja szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
6.
Krzysztof Ścisły
W sprawie wydłużających się kolejek do lekarzy
2016 07 28 …W sprawie wydłużających się kolejek do lekarzy W sprawie wydłużających się kolejek do lekarzy szkoły podstawowe, gimnazja, licea zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
7.
Paweł Gołębiak
W sprawie rozszerzenie programu Trener Osiedlowy o obiekty sportowe w Parku Przyjaźni
2016 05 19 …sportowe w Parku Przyjaźni W sprawie rozszerzenie programu Trener Osiedlowy o obiekty sportowe w Parku Przyjaźni sport szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników