Wyniki wyszukiwania dla tagu: szkoły

Uchwały

Wyniki 1–10 z 28 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 13 z dnia
2015-07-07
Uchwała nr 136 — w sprawie wyrażenia woli przeniesienia siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu przy ul. Kordeckiego 19 do obiektu przy ul. Handlowej 30 w Kaliszu …Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu przy ul. Kordeckiego 19 do obiektu przy ul. Handlowej 30 w Kaliszu szkoła szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
2. Sesja nr 18 z dnia
2015-12-29
Uchwała nr 210 — Uchwałą nr XVIII/210/2015 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania …sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne oraz trybu i […] zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania przedszkole szkoła edukacja przedszkola szkoły podstawowe, gimnazja, licea oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata przedszkola szkoły
3. Sesja nr 36 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 459 — w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz …punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz oświata szkoły przedszkola oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea przedszkola…
oświata przedszkola szkoły
4. Sesja nr 36 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 466 — w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi na działalność dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Kaliszu …Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi na działalność dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Kaliszu skarga szkoły skargi szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
skargi szkoły
5. Sesja nr 43 z dnia
2017-09-28
Uchwała nr 538 — w sprawie przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu przy ul. Augustyna Kordeckiego 19 …Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu przy ul. Augustyna Kordeckiego 19 cmentarze niepełnosprawni szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
cmentarze niepełnosprawni szkoły
6. Sesja nr 33 z dnia
2017-01-26
Uchwała nr 416 — zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Kalisz oraz określenia warunków obniżenia lub całkowitego zwolnienia z tych opłat. …zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Kalisz oraz określenia warunków obniżenia lub całkowitego zwolnienia z tych opłat. zmieniająca uchwałę […] w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Kalisz oraz określenia warunków obniżenia lub całkowitego zwolnienia z tych opłat. opłaty przedszkola…
opłaty przedszkola
7. Sesja nr 33 z dnia
2017-01-26
Uchwała nr 422 — w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko — Ostrowskiej”. …i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej”. oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
oświata szkoły współpraca regionalna
8. Sesja nr 40 z dnia
2017-06-22
Uchwała nr 501 — w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi na działalność dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu …Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi na działalność dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu skargi szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
skargi szkoły
9. Sesja nr 36 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 460 — w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. …Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/460/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 marca 2017 r. oświata szkoły oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
10. Sesja nr 40 z dnia
2017-06-22
Uchwała nr 505 — w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania …sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne oraz trybu i […] sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne oraz trybu i […] Rozliczenie dotacji Załącznik nr 5 - Informacja o planowanej liczbie słuchaczy Załącznik nr 6 - Dokumentacja zdanych egzaminów przedszkola szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
przedszkola szkoły
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu …Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Tematy prac komisji: * całokształt działalności szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych, inicjowanie i wspieranie działań rozwijających szkolnictwo wyższe na terenie miasta, * funkcjonowanie miejskich instytucji kultury i innych placówek upowszechniania kultury […] zmiana uchwały budżetowej*Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego*pomoc finansowa dla województwa wielkopolskiego*współpraca z organizacjami pozarządowymi*Państwowa Szkoła Muzyczna* 2015.05.28 *Komisja Konkursowa*opieka nad zabytkami* 2015.06.18 *zmiana uchwały budżetowej*sprawozdanie finansowe*nagroda prezydenta*I LO…
2. Komisja Budżetu i Finansów …Finansowa * 2014.12.30 *wykaz wydatków, które nie wygasły z końcem roku budżetowego* 2015.02.11 *udzielenie pomocy finansowej województwu*utworzenie szkoły*statut MOPS*opłaty za odpoady komunalne*stowarzyszenie gmin i powiatów*uchwała budżetowa*Aglomeracja Kalisko-Ostrowska*Wieloletnia Prognoza…
3. Komisja Rewizyjna …Prezydenta, jednostek organizacyjnych Miasta i jednostek pomocniczych miasta. 2014.12.18 * Skargi na działalność Prezydenta Miasta Kalisza oraz dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 14 * Informacja o naradzie pokontrolnej kontroli przeprowadzonej w OSRiR * Odpowiedź RIO na wniosek nr […] Komisji Rewizyjnej z dnia 6.10.2014 r. * 2014.12.18 *skarga na działalność Prezydenta Miasta*skarga na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej* 2014.12.23 *wybór wiceprzewodniczącego*plan prac*skarga na działąlnośc Prezydenta Miasta*skarga na działąlność Dyrektora Szkoły Podstawowej […] obieg dokumentów*skarga na działąlnośc Prezydenta Miasta*skarga na działąlność Dyrektora Szkoły Podstawowej*przetarg*sprzedaż nieruchomości* 2015.01.19 *skarga na działąlnośc Prezydenta Miasta*skarga na działąlność Dyrektora Szkoły Podstawowej*plan pracy komisji* 2015.01.26 *skarga na działąlnośc…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–6 z 6 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Tomasz Grochowski
Szafki do przechowywania podręczników szkolnych
2015 06 25 …Szafki do przechowywania podręczników szkolnych interpelacja 2015 06 25 Szafki do przechowywania podręczników szkolnych szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
2.
Mirosław Gabrysiak
Zajęcia wychowania fizycznego w AQUAPARK Kalisz
2016 06 17 …Zajęcia wychowania fizycznego w AQUAPARK Kalisz dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
3.
Dariusz Grodziński
W sprawie budynków, w których mieszczą się kaliskie gimnazja
2016 09 29 …sprawie budynków, w których mieszczą się kaliskie gimnazja W sprawie budynków, w których mieszczą się kaliskie gimnazja szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
4.
Krzysztof Ścisły
W sprawie wydłużających się kolejek do lekarzy
2016 07 28 …W sprawie wydłużających się kolejek do lekarzy W sprawie wydłużających się kolejek do lekarzy szkoły podstawowe, gimnazja, licea zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
5.
Paweł Gołębiak
W sprawie rozszerzenie programu Trener Osiedlowy o obiekty sportowe w Parku Przyjaźni
2016 05 19 …sportowe w Parku Przyjaźni W sprawie rozszerzenie programu Trener Osiedlowy o obiekty sportowe w Parku Przyjaźni sport szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
6.
Dariusz Grodziński
W sprawie likwidacji gimnazjów
2016 07 14 …sprawie likwidacji gimnazjów W sprawie likwidacji gimnazjów dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników