Wyniki wyszukiwania dla tagu: szkoły

Uchwały

Wyniki 1–10 z 56 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 40 z dnia
2017-06-22
Uchwała nr 505 — w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania …sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne oraz trybu i […] sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne oraz trybu i […] Rozliczenie dotacji Załącznik nr 5 - Informacja o planowanej liczbie słuchaczy Załącznik nr 6 - Dokumentacja zdanych egzaminów przedszkola szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
przedszkola szkoły
2. Sesja nr 46 z dnia
2017-11-30
Uchwała nr 598 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Janka Bytnara „Rudego” w Kaliszu w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 6 w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Janka Bytnara „Rudego”w Kaliszu …Nr XLVI/598/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Janka Bytnara „Rudego” w Kaliszu w Branżową Szkołę […] w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Janka Bytnara „Rudego”w Kaliszu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Janka Bytnara „Rudego” w Kaliszu w Branżową Szkołę […] Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Janka Bytnara „Rudego”w Kaliszu oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
3. Sesja nr 36 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 461 — w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. …i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. oświata szkoły oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
4. Sesja nr 46 z dnia
2017-11-30
Uchwała nr 599 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 7 w Zespole Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 7 w Zespole Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu …Nr XLVI/599/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 7 w Zespole Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu w Branżową Szkołę I Stopnia […] Nr 7 w Zespole Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 7 w Zespole Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu w Branżową Szkołę I Stopnia […] w Zespole Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
5. Sesja nr 46 z dnia
2017-11-30
Uchwała nr 575 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu …Nr XLVI/575/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 7 im. Adama Mickiewicza […] w Kaliszu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów […] szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
6. Sesja nr 36 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 459 — w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz …punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz oświata szkoły przedszkola oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea przedszkola…
oświata przedszkola szkoły
7. Sesja nr 7 z dnia
2015-02-12
Uchwała nr 38 — w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola nr 4 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 z siedzibą w Kaliszu przy ul. Kordeckiego 34 …Przedszkola nr 4 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 z siedzibą w Kaliszu przy ul. Kordeckiego 34 szkoła przedszkole szkoły podstawowe, gimnazja, licea przedszkola…
przedszkola szkoły
8. Sesja nr 46 z dnia
2017-11-30
Uchwała nr 595 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica w Kaliszu w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 3 w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica w Kaliszu …Nr XLVI/595/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica w Kaliszu w Branżową Szkołę I Stopnia […] Nr 3 w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica w Kaliszu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica w Kaliszu w Branżową Szkołę I Stopnia […] w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica w Kaliszu oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
9. Sesja nr 46 z dnia
2017-11-30
Uchwała nr 596 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 w Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 4 w Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu …Nr XLVI/596/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 w Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu w Branżową Szkołę I Stopnia Nr […] w Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 w Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 4 w Zespole Szkół Techniczno […] Elektronicznych w Kaliszu oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
10. Sesja nr 14 z dnia
2015-09-17
Uchwała nr 142 — zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty …gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty szkoła przedszkole szkoły podstawowe, gimnazja, licea przedszkola…
przedszkola szkoły
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Rewizyjna …Prezydenta, jednostek organizacyjnych Miasta i jednostek pomocniczych miasta. 2014.12.18 * Skargi na działalność Prezydenta Miasta Kalisza oraz dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 14 * Informacja o naradzie pokontrolnej kontroli przeprowadzonej w OSRiR * Odpowiedź RIO na wniosek nr […] Komisji Rewizyjnej z dnia 6.10.2014 r. * 2014.12.18 *skarga na działalność Prezydenta Miasta*skarga na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej* 2014.12.23 *wybór wiceprzewodniczącego*plan prac*skarga na działąlnośc Prezydenta Miasta*skarga na działąlność Dyrektora Szkoły Podstawowej […] obieg dokumentów*skarga na działąlnośc Prezydenta Miasta*skarga na działąlność Dyrektora Szkoły Podstawowej*przetarg*sprzedaż nieruchomości* 2015.01.19 *skarga na działąlnośc Prezydenta Miasta*skarga na działąlność Dyrektora Szkoły Podstawowej*plan pracy komisji* 2015.01.26 *skarga na działąlnośc…
2. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu …Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Tematy prac komisji: * całokształt działalności szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych, inicjowanie i wspieranie działań rozwijających szkolnictwo wyższe na terenie miasta, * funkcjonowanie miejskich instytucji kultury i innych placówek upowszechniania kultury […] zmiana uchwały budżetowej*Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego*pomoc finansowa dla województwa wielkopolskiego*współpraca z organizacjami pozarządowymi*Państwowa Szkoła Muzyczna* 2015.05.28 *Komisja Konkursowa*opieka nad zabytkami* 2015.06.18 *zmiana uchwały budżetowej*sprawozdanie finansowe*nagroda prezydenta*I LO…
3. Komisja Budżetu i Finansów …Finansowa * 2014.12.30 *wykaz wydatków, które nie wygasły z końcem roku budżetowego* 2015.02.11 *udzielenie pomocy finansowej województwu*utworzenie szkoły*statut MOPS*opłaty za odpoady komunalne*stowarzyszenie gmin i powiatów*uchwała budżetowa*Aglomeracja Kalisko-Ostrowska*Wieloletnia Prognoza…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–6 z 6 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Dariusz Grodziński
W sprawie budynków, w których mieszczą się kaliskie gimnazja
2016 09 29 …sprawie budynków, w których mieszczą się kaliskie gimnazja W sprawie budynków, w których mieszczą się kaliskie gimnazja szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
2.
Krzysztof Ścisły
W sprawie wydłużających się kolejek do lekarzy
2016 07 28 …W sprawie wydłużających się kolejek do lekarzy W sprawie wydłużających się kolejek do lekarzy szkoły podstawowe, gimnazja, licea zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
3.
Dariusz Grodziński
W sprawie likwidacji gimnazjów
2016 07 14 …sprawie likwidacji gimnazjów W sprawie likwidacji gimnazjów dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
4.
Mirosław Gabrysiak
Zajęcia wychowania fizycznego w AQUAPARK Kalisz
2016 06 17 …Zajęcia wychowania fizycznego w AQUAPARK Kalisz dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
5.
Tomasz Grochowski
Szafki do przechowywania podręczników szkolnych
2015 06 25 …Szafki do przechowywania podręczników szkolnych interpelacja 2015 06 25 Szafki do przechowywania podręczników szkolnych szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
6.
Paweł Gołębiak
W sprawie rozszerzenie programu Trener Osiedlowy o obiekty sportowe w Parku Przyjaźni
2016 05 19 …sportowe w Parku Przyjaźni W sprawie rozszerzenie programu Trener Osiedlowy o obiekty sportowe w Parku Przyjaźni sport szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników