Wyniki wyszukiwania dla tagu: zagospodarowanie przestrzeni

Uchwały

Wyniki 1–10 z 13 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 23 z dnia
2016-05-19
Uchwała nr 290 — w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie skrzyżowania ulic Dobrzecka – Podmiejska — II” …Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie skrzyżowania ulic Dobrzecka – Podmiejska - II” plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
2. Sesja nr 22 z dnia
2016-04-28
Uchwała nr 282 — zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Tereny Przydworcowe III” …uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Tereny Przydworcowe III” plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
3. Sesja nr 12 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 126 — w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami: Wiosenną, Nędzerzewską i Łódzką” …do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami: Wiosenną, Nędzerzewską i Łódzką” plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
4. Sesja nr 43 z dnia
2017-09-28
Uchwała nr 533 — w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii 110 kV Zawodzie – Rajsków” zagospodarowania przestrzennego linii 110 kV Zawodzie – Rajsków” Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 zagospodarowanie przestrzeni zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
5. Sesja nr 21 z dnia
2016-03-31
Uchwała nr 272 — w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry …Uchwała nr XXI/272/2016 w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry hazard zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
6. Sesja nr 15 z dnia
2015-10-19
Uchwała nr 170 — w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Tuwima i Kruczkowskiego” …sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Tuwima i Kruczkowskiego” plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
7. Sesja nr 21 z dnia
2016-03-31
Uchwała nr 263 — w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego …Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
8. Sesja nr 19 z dnia
2016-02-04
Uchwała nr 235 — w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Budowlanych” …w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Budowlanych” plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
9. Sesja nr 29 z dnia
2016-10-27
Uchwała nr 351 — w sprawie przygotowania projektu uchwały o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń …sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń porządek porządek czystość, sprzątanie ulic zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
porządek zagospodarowanie przestrzeni
10. Sesja nr 12 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 125 — zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Złotej i ul. Chopina" …do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Złotej i ul. Chopina" plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność