Wyniki wyszukiwania dla tagu: zagospodarowanie przestrzeni

Uchwały

Wyniki 1–10 z 42 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 28 z dnia
2016-09-29
Uchwała nr 331 — w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyodrębnionych obszarów w rejonie Sulisławic” …nr XXVIII/331/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyodrębnionych obszarów w rejonie Sulisławic” zagospodarowanie przestrzeni zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
2. Sesja nr 12 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 125 — zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Złotej i ul. Chopina" …do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Złotej i ul. Chopina" plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
3. Sesja nr z dnia
Uchwała nr 650 — w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy mieszkaniowej nad rzeką Swędrnią …Swędrnią w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy mieszkaniowej nad rzeką Swędrnią zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
4. Sesja nr 53 z dnia
2018-05-24
Uchwała nr 720 — zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Tylnej …Tylnej zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Tylnej zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
5. Sesja nr 43 z dnia
2017-09-28
Uchwała nr 533 — w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii 110 kV Zawodzie – Rajsków” zagospodarowania przestrzennego linii 110 kV Zawodzie – Rajsków” Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
6. Sesja nr 21 z dnia
2016-03-31
Uchwała nr 263 — w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego …Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
7. Sesja nr 49 z dnia
2018-03-01
Uchwała nr 649 — w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piaszczysta — Wiosenna …planu zagospodarowania przestrzennego Piaszczysta - Wiosenna w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piaszczysta - Wiosenna zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
8. Sesja nr z dnia
Uchwała nr 651 — w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — Poligonowa …sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Poligonowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Poligonowa zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
9. Sesja nr 46 z dnia
2017-11-30
Uchwała nr 566 — w sprawie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza” …RYSUNEK NR 2: INWENTARYZACJA URBANISTYCZNA, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA RYSUNEK NR 1: KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Załącznik zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
10. Sesja nr z dnia
Uchwała nr 648 — w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Długiej i Szerokiej …Szerokiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Długiej i Szerokiej zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 13 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Radosław Kołaciński
ws. zapisów w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Zachodnia- Metalowców i spotkania z mieszkańcami
2018-06-28 …ws. zapisów w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Zachodnia- Metalowców i spotkania z mieszkańcami zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
2.
Martin Zmuda
w sprawie nadania rondu u zbiegu ulic Stanczukowskiego i Korczak nazwy Rotmistrza Witolda Pileckiego
2017-05-25 …Witolda Pileckiego w sprawie nadania rondu u zbiegu ulic Stanczukowskiego i Korczak nazwy Rotmistrza Witolda Pileckiego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
3.
Piotr Lisowski, Magdalena Spychalska, Małgorzata Zarzycka
ws. opracowania planu kształtowania przestrzeni kaliskiego śródmieścia oraz opłat za zajęcie pasa drogowego
2018-03-29 …zajęcie pasa drogowego ws. opracowania planu kształtowania przestrzeni kaliskiego śródmieścia oraz opłat za zajęcie pasa drogowego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
4.
Eskan Darwich
ws. decyzji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu z dnia 11.06.2018 r.
2018-07-11 …dnia 11.06.2018 r. ws. decyzji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu z dnia 11.06.2018 r. rewitalizacja zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
5.
Roman Piotrowski
w sprawie przebudowy chodnika-podium-tarasu przy ul. Jana Pawła II w Kaliszu
2017-04-21 …II w Kaliszu w sprawie przebudowy chodnika-podium-tarasu przy ul. Jana Pawła II w Kaliszu zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
6.
Piotr Lisowski, Magdalena Spychalska, Małgorzata Zarzycka
ws. opracowania planu kształtowania przestrzeni kaliskiego śródmieścia oraz opłat za zajęcie pasa drogowego
2018-03-29 …zajęcie pasa drogowego ws. opracowania planu kształtowania przestrzeni kaliskiego śródmieścia oraz opłat za zajęcie pasa drogowego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
7.
Sławomir Chrzanowski
Interpelacja w sprawie zieleńca przy blokach na ul. Południowej
2018.11.30 …Interpelacja w sprawie zieleńca przy blokach na ul. Południowej środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
8.
Eskan Darwich
w sprawie przyszłości targowiska przy ul. Nowy Rynek
2017-04-27 …w sprawie przyszłości targowiska przy ul. Nowy Rynek w sprawie przyszłości targowiska przy ul. Nowy Rynek zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
9.
Dariusz Witoń
W sprawie budowy wielopowierzchniowych obiektów handlowych
2015 04 30 …interpelacja 2015 04 30 W sprawie budowy wielopowierzchniowych obiektów handlowych zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
10.
Martin Zmuda
W sprawie zgłoszenia Miasta Kalisza do programu "Podwórko Nivea"
2015 03 26 …interpelacja 2015 03 26 W sprawie zgłoszenia Miasta Kalisza do programu "Podwórko Nivea" zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników