Wyniki wyszukiwania dla tagu: zagospodarowanie przestrzeni

Uchwały

Wyniki 1–10 z 37 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 29 z dnia
2016-10-27
Uchwała nr 351 — w sprawie przygotowania projektu uchwały o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń …sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń porządek porządek czystość, sprzątanie ulic zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
porządek zagospodarowanie przestrzeni
2. Sesja nr 34 z dnia
2017-02-23
Uchwała nr 442 — w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kmiecej i Torowej” …i Torowej” Załącznik do uchwały Nr XXXIV/442/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 lutego 2017 r. zagospodarowanie przestrzeni zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
3. Sesja nr 29 z dnia
2016-10-27
Uchwała nr 352 — w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Tereny Przydworcowe III – część A” …Uchwała nr XXIX/352/2016 w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Tereny Przydworcowe III – część A” zagospodarowanie przestrzeni zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
4. Sesja nr 28 z dnia
2016-09-29
Uchwała nr 330 — w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Tylnej” …nr XXVIII/330/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Tylnej” zagospodarowanie przestrzeni zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
5. Sesja nr 31 z dnia
2016-12-29
Uchwała nr 393 — w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii 110 kV Zawodzie – Rajsków” …nr XXXI/393/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii 110 kV Zawodzie – Rajsków” zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
6. Sesja nr z dnia
Uchwała nr 651 — w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — Poligonowa …sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Poligonowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Poligonowa zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
7. Sesja nr 23 z dnia
2016-05-19
Uchwała nr 290 — w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie skrzyżowania ulic Dobrzecka – Podmiejska — II” …Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie skrzyżowania ulic Dobrzecka – Podmiejska - II” plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
8. Sesja nr 49 z dnia
2018-03-01
Uchwała nr 649 — w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piaszczysta — Wiosenna …planu zagospodarowania przestrzennego Piaszczysta - Wiosenna w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piaszczysta - Wiosenna zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
9. Sesja nr z dnia
Uchwała nr 649 — w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piaszczysta — Wiosenna …planu zagospodarowania przestrzennego Piaszczysta - Wiosenna w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piaszczysta - Wiosenna zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
10. Sesja nr 9 z dnia
2015-04-30
Uchwała nr 81 — w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Złotej i ul. Chopina” …do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Złotej i ul. Chopina” plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników