Wyniki wyszukiwania dla tagu: zagospodarowanie przestrzeni

Uchwały

Wyniki 1–10 z 42 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 53 z dnia
2018-05-24
Uchwała nr 721 — w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Zachodniej i Metalowców” …zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Zachodniej i Metalowców” zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
2. Sesja nr 19 z dnia
2016-02-04
Uchwała nr 235 — w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Budowlanych” …w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Budowlanych” plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
3. Sesja nr 22 z dnia
2016-04-28
Uchwała nr 282 — zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Tereny Przydworcowe III” …uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Tereny Przydworcowe III” plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
4. Sesja nr 30 z dnia
2016-11-24
Uchwała nr 378 — w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Regionalnej Strefy Gospodarczej Rypinek — II” …nr XXIX/378/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Regionalnej Strefy Gospodarczej Rypinek - II” zagospodarowanie przestrzeni zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
5. Sesja nr 46 z dnia
2017-11-30
Uchwała nr 566 — w sprawie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza” …RYSUNEK NR 2: INWENTARYZACJA URBANISTYCZNA, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA RYSUNEK NR 1: KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Załącznik zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
6. Sesja nr 15 z dnia
2015-10-19
Uchwała nr 170 — w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Tuwima i Kruczkowskiego” …sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Tuwima i Kruczkowskiego” plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
7. Sesja nr z dnia
Uchwała nr 648 — w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Długiej i Szerokiej …Szerokiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Długiej i Szerokiej zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
8. Sesja nr 34 z dnia
2017-02-23
Uchwała nr 440 — zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyodrębnionych obszarów w rejonie Sulisławic”. …rejonie Sulisławic”. Załącznik do uchwały Nr XXXIV/440/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 lutego 2017 r. zagospodarowanie przestrzeni zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
9. Sesja nr 12 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 126 — w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami: Wiosenną, Nędzerzewską i Łódzką” …do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami: Wiosenną, Nędzerzewską i Łódzką” plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
10. Sesja nr 43 z dnia
2017-09-28
Uchwała nr 533 — w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii 110 kV Zawodzie – Rajsków” zagospodarowania przestrzennego linii 110 kV Zawodzie – Rajsków” Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 13 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Piotr Lisowski, Magdalena Spychalska, Małgorzata Zarzycka
ws. opracowania planu kształtowania przestrzeni kaliskiego śródmieścia oraz opłat za zajęcie pasa drogowego
2018-03-29 …zajęcie pasa drogowego ws. opracowania planu kształtowania przestrzeni kaliskiego śródmieścia oraz opłat za zajęcie pasa drogowego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
2.
Roman Piotrowski
w sprawie przebudowy chodnika- podium- tarasu przy ul. Jana Pawła II
2017-03-16 …przy ul. Jana Pawła II w sprawie przebudowy chodnika- podium- tarasu przy ul. Jana Pawła II zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
3.
Radosław Kołaciński
ws. zapisów w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Zachodnia- Metalowców i spotkania z mieszkańcami
2018-06-28 …ws. zapisów w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Zachodnia- Metalowców i spotkania z mieszkańcami zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
4.
Martin Zmuda
w sprawie nadania rondu u zbiegu ulic Stanczukowskiego i Korczak nazwy Rotmistrza Witolda Pileckiego
2017-05-25 …Witolda Pileckiego w sprawie nadania rondu u zbiegu ulic Stanczukowskiego i Korczak nazwy Rotmistrza Witolda Pileckiego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
5.
Piotr Lisowski, Magdalena Spychalska, Małgorzata Zarzycka
ws. opracowania planu kształtowania przestrzeni kaliskiego śródmieścia oraz opłat za zajęcie pasa drogowego
2018-03-29 …zajęcie pasa drogowego ws. opracowania planu kształtowania przestrzeni kaliskiego śródmieścia oraz opłat za zajęcie pasa drogowego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
6.
Martin Zmuda
W sprawie zgłoszenia Miasta Kalisza do programu "Podwórko Nivea"
2015 03 26 …interpelacja 2015 03 26 W sprawie zgłoszenia Miasta Kalisza do programu "Podwórko Nivea" zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
7.
Dariusz Witoń
W sprawie budowy wielopowierzchniowych obiektów handlowych
2015 04 30 …interpelacja 2015 04 30 W sprawie budowy wielopowierzchniowych obiektów handlowych zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
8.
Eskan Darwich
w sprawie przyszłości targowiska przy ul. Nowy Rynek
2017-04-27 …w sprawie przyszłości targowiska przy ul. Nowy Rynek w sprawie przyszłości targowiska przy ul. Nowy Rynek zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
9.
Sławomir Chrzanowski
Interpelacja w sprawie zieleńca przy blokach na ul. Południowej
2018.11.30 …Interpelacja w sprawie zieleńca przy blokach na ul. Południowej środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
10.
Radosław Kołaciński
W sprawie zagospodarowania terenu przy stawie "u Grona"
2016 09 29 …u Grona" W sprawie zagospodarowania terenu przy stawie "u Grona" tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników