Wyniki wyszukiwania dla tagu: zagospodarowanie przestrzeni

Uchwały

Wyniki 1–10 z 27 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 29 z dnia
2016-10-27
Uchwała nr 352 — w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Tereny Przydworcowe III – część A” …Uchwała nr XXIX/352/2016 w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Tereny Przydworcowe III – część A” zagospodarowanie przestrzeni zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
2. Sesja nr 12 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 126 — w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami: Wiosenną, Nędzerzewską i Łódzką” …do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami: Wiosenną, Nędzerzewską i Łódzką” plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
3. Sesja nr 23 z dnia
2016-05-19
Uchwała nr 290 — w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie skrzyżowania ulic Dobrzecka – Podmiejska — II” …Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie skrzyżowania ulic Dobrzecka – Podmiejska - II” plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
4. Sesja nr 28 z dnia
2016-09-29
Uchwała nr 331 — w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyodrębnionych obszarów w rejonie Sulisławic” …nr XXVIII/331/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyodrębnionych obszarów w rejonie Sulisławic” zagospodarowanie przestrzeni zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
5. Sesja nr 34 z dnia
2017-02-23
Uchwała nr 440 — zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyodrębnionych obszarów w rejonie Sulisławic”. …rejonie Sulisławic”. Załącznik do uchwały Nr XXXIV/440/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 lutego 2017 r. zagospodarowanie przestrzeni zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
6. Sesja nr 30 z dnia
2016-11-24
Uchwała nr 378 — w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Regionalnej Strefy Gospodarczej Rypinek — II” …nr XXIX/378/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Regionalnej Strefy Gospodarczej Rypinek - II” zagospodarowanie przestrzeni zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
7. Sesja nr 12 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 125 — zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Złotej i ul. Chopina" …do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Złotej i ul. Chopina" plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
8. Sesja nr 46 z dnia
2017-11-30
Uchwała nr 567 — w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w rejonie ulic: Biskupickiej i Dobrzeckiej …sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w rejonie ulic: Biskupickiej i Dobrzeckiej Załącznik do uchwały zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
9. Sesja nr 21 z dnia
2016-03-31
Uchwała nr 263 — w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego …Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
10. Sesja nr 20 z dnia
2016-02-25
Uchwała nr 252 — w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza” …w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza” plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników