Strona archiwalna. Dane aktualne na 2018-11-30.

Wyniki wyszukiwania dla tagu: porządek

Uchwały

Wyniki 1–7 z 7
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-09
Uchwała nr 8 — w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej Kalisza …Uchwała nr III/8/2014 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej Kalisza radni komisje radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
2. Sesja nr 5 z dnia
2014-12-30
Uchwała nr 25 — w sprawie delegowania radnych Rady Miejskiej Kalisza do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego …Uchwała nr V/25/2014 w sprawie delegowania radnych Rady Miejskiej Kalisza do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego radni bezpieczeństwo współpraca bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową…
bezpieczeństwo radni współpraca regionalna
3. Sesja nr 10 z dnia
2015-05-28
Uchwała nr 103 — w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej Kalisza …Uchwała nr X/103/2015 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej Kalisza komisje radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
4. Sesja nr 18 z dnia
2015-12-29
Uchwała nr 230 — w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej Kalisza …Uchwała nr XVIII/230/2015 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej Kalisza komisje radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
5. Sesja nr 20 z dnia
2016-02-25
Uchwała nr 250 — w sprawie uchwalenia ”Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2016-2019 dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego” …Uchwała nr XX/250/2016 w sprawie uchwalenia ”Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2016-2019 dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego” program bezpieczeństwo bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z…
bezpieczeństwo
6. Sesja nr 23 z dnia
2016-05-19
Uchwała nr 291 — w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Kalisza …Uchwała nr XXIII/291/2016 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Kalisza odpady regulamin odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
7. Sesja nr 29 z dnia
2016-10-27
Uchwała nr 351 — w sprawie przygotowania projektu uchwały o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń …projektu uchwały o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń porządek porządek czystość, sprzątanie ulic zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
porządek zagospodarowanie przestrzeni
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–9 z 9
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Eskan Darwich
W sprawie kosza na śmieci u zbiegu ulicy Sportowej i Wału Matejki
2016 09 29 …ulicy Sportowej i Wału Matejki W sprawie kosza na śmieci u zbiegu ulicy Sportowej i Wału Matejki porządek czystość, sprzątanie ulic…
2.
Dariusz Grodziński
W sprawie zmiany nazwy ulicy Hanki Sawickiej
2016 05 19 …W sprawie zmiany nazwy ulicy Hanki Sawickiej W sprawie zmiany nazwy ulicy Hanki Sawickiej porządek czystość, sprzątanie ulic…
3.
Tadeusz Skarżyński
W sprawie zakłócania porządku na ulicy Biskupiej
2016 06 20 …interpelacja 2016 06 20 W sprawie zakłócania porządku na ulicy Biskupiej W sprawie zakłócania porządku na ulicy Biskupiej straż miejska straż miejska…
4.
Dariusz Witoń
W sprawie szpecących reklam w przestrzeni publicznej
2016 07 14 …W sprawie szpecących reklam w przestrzeni publicznej W sprawie szpecących reklam w przestrzeni publicznej porządek czystość, sprzątanie ulic…
5.
Eskan Darwich
w sprawie amfiteatru w Parku Przyjaźni
2018-08-01 …tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring porządek czystość, sprzątanie ulic…
6.
Grzegorz Chwiałkowski
ws. czystości na ul. Pułaskiego
2018-06-28 …interpelacja 2018-06-28 ws. czystości na ul. Pułaskiego ws. czystości na ul. Pułaskiego porządek czystość, sprzątanie ulic…
7.
Martin Zmuda
w sprawie czystości w mieście
2018-06-07 …interpelacja 2018-06-07 w sprawie czystości w mieście w sprawie czystości w mieście porządek czystość, sprzątanie ulic…
8.
Mirosław Gabrysiak
w sprawie sprzątania i remontu dróg po zimie
2017-03-22 …w sprawie sprzątania i remontu dróg po zimie w sprawie sprzątania i remontu dróg po zimie porządek czystość, sprzątanie ulic…
9.
Sławomir Chrzanowski
ws. szyldów na terenie Kalisza
2016 12 29 …interpelacja 2016 12 29 ws. szyldów na terenie Kalisza ws. szyldów na terenie Kalisza porządek czystość, sprzątanie ulic nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników