Strona archiwalna. Dane aktualne na 2018-11-30.

Wyniki wyszukiwania dla tagu: straż miejska

Uchwały

Wyniki 1–9 z 9
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 8 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 73 — w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi na działalność komentanta Straży Miejskiej Kalisza. …Uchwała nr VIII/73/2015 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi na działalność komentanta Straży Miejskiej Kalisza. skarga Straż Miejska straż miejska straż miejska skargi…
skargi straż miejska
2. Sesja nr 9 z dnia
2015-04-30
Uchwała nr 89 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność komendanta Straży Miejskiej Kalisza …Uchwała nr IX/89/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność komendanta Straży Miejskiej Kalisza skarga Straż Miejska straż miejska straż miejska skargi…
skargi straż miejska
3. Sesja nr 12 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 124 — w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi na działalność komendanta Straży Miejskiej Kalisza. …Uchwała nr XII/124/2015 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi na działalność komendanta Straży Miejskiej Kalisza. skarga Straż Miejska skargi straż miejska straż miejska
skargi straż miejska
4. Sesja nr 14 z dnia
2015-09-17
Uchwała nr 165 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność komendanta Straży Miejskiej Kalisza …Uchwała nr XIV/165/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność komendanta Straży Miejskiej Kalisza skarga Straż Miejska skargi straż miejska straż miejska
skargi straż miejska
5. Sesja nr 18 z dnia
2015-12-29
Uchwała nr 223 — w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi na działalność komendanta Straży Miejskiej Kalisza …Uchwała nr XVIII/223/2015 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi na działalność komendanta Straży Miejskiej Kalisza skarga Straż Miejska skargi straż miejska straż miejska
skargi straż miejska
6. Sesja nr 18 z dnia
2015-12-29
Uchwała nr 228 — zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania i sposobu ich pobierania …Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania i sposobu ich pobierania transport Straż Miejska strefa płatnego parkowania parkowanie straż miejska straż miejska transport…
parkowanie straż miejska transport
7. Sesja nr 19 z dnia
2016-02-04
Uchwała nr 241 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność komendanta Straży Miejskiej Kalisza …Uchwała nr XIX/241/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność komendanta Straży Miejskiej Kalisza skarga Straż Miejska skargi straż miejska straż miejska
skargi straż miejska
8. Sesja nr 20 z dnia
2016-02-25
Uchwała nr 260 — w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi na działalność komendanta Straży Miejskiej Kalisza …Uchwała nr XX/260/2016 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi na działalność komendanta Straży Miejskiej Kalisza skarga Straż Miejska straż miejska straż miejska skargi…
skargi straż miejska
9. Sesja nr 22 z dnia
2016-04-28
Uchwała nr 285 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność komendanta Straży Miejskiej Kalisza …Uchwała nr XXII/285/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność komendanta Straży Miejskiej Kalisza skarga Straż Miejska straż miejska straż miejska skargi…
skargi straż miejska
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Wyniki 1–2 z 2
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego …przeciwdziałąnie narkomanii*miejski program*profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych*Medix*zintegrowany system zarządzania ruchem drogowym*Rada Osiedla Chmielnik*plan pracy*inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców*upoważnienie dla wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej* 2015.02.02 *statut MOPS*działalność straży pożarnej*wybór wiceprzewodniczącego […] sołecki*wybory w jednostkach pomocniczych*skarga na działąnia Prezydenta Miasta*nazwa ulicy* 2015.04.21 *Powiatowy Urząd Pracy*Likwidacja Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia*wykonanie budżetu*mienie Kalisza*Statut Kalisza*zmiana uchwały budżetowej*handel dopalaczami*Wieloletnia Prognoza…
2. Komisja Rewizyjna …nieruchomości* 2015.03.26 *skarga na działąlnośc Prezydenta Miasta*skarga na działąlność Dyrektora MZBM*skarga na działalność Komendanta Straży Miejskiej*plan pracy komisji*stałe komisje*sprzedaż nieruchomości* 2015.04.23 *Desygnowanie Wiceprzewodniczącego* planu finansowy samorządowych instytucji kultury*stanie mienia […] Kalisza*skarga na działalność Prezydenta Miasta*skarga na działalność komendanta Straży Miejskiej Kalisza*skarga na działalność dyrektora MZBM* 2015.04.30 *Zespoły Komisji Rewizyjnej*skarga na działalność Prezydenta Miasta*skarga na działalność komendanta Straży Miejskiej Kalisza*plan […] MOPS*bonifikata dla Caritas Diecezji Kaliskiej* 2015.06.25 *skarga na działalność Prezydenta Miasta*skarga na działalność komendanta Straży Miejskiej* 2015.07.02 *skarga na działalność Prezydenta Miasta*skarga na działalność komedanta Straży Miejskiej*skarga na działalność dyrektora MOPS…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–5 z 5
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników