Wyniki wyszukiwania dla tagu: współpraca regionalna

Uchwały

Wyniki 1–10 z 30 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 7 z dnia
2015-02-12
Uchwała nr 43 — zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Regionu Wielkopolski. …Uchwała nr VII/43/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Regionu Wielkopolski. współpraca współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
współpraca regionalna
2. Sesja nr 42 z dnia
2017-09-04
Uchwała nr 520 — w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Opatówek z przeznaczeniem na usuwanie skutków katastrofalnej wichury …finansowej Gminie Opatówek z przeznaczeniem na usuwanie skutków katastrofalnej wichury środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
środowisko współpraca regionalna
3. Sesja nr 14 z dnia
2015-09-17
Uchwała nr 145 — w sprawie przystąpienia Miasta Kalisza do Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego Na Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S-12 …Na Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S-12 drogi transport współpraca drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe transport współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
drogi transport współpraca regionalna
4. Sesja nr 33 z dnia
2017-01-26
Uchwała nr 422 — w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko — Ostrowskiej”. …młodzieży z Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej”. oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
oświata szkoły współpraca regionalna
5. Sesja nr 8 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 56 — w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego w celu realizacji wspólnego zadania pn. „Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego” …w celu realizacji wspólnego zadania pn. „Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego” turystyka współpraca turystyka współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
turystyka współpraca regionalna
6. Sesja nr 27 z dnia
2016-09-02
Uchwała nr 327 — w sprawie wyrażenia woli udzielenia dotacji na modernizację budynków UAM …w sprawie wyrażenia woli udzielenia dotacji na modernizację budynków UAM nieruchomości współpraca nieruchomości głównie mieszkania, grunty współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
nieruchomości współpraca regionalna
7. Sesja nr 42 z dnia
2017-09-04
Uchwała nr 519 — w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Gniezno z przeznaczeniem na usuwanie skutków katastrofalnej wichury …finansowej Miastu Gniezno z przeznaczeniem na usuwanie skutków katastrofalnej wichury środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
środowisko współpraca regionalna
8. Sesja nr 18 z dnia
2015-12-29
Uchwała nr 226 — w sprawie wyrażenia woli utworzenia i przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą Klaster Turystyczny Szlak Piastowski w Wielkopolsce …utworzenia i przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą Klaster Turystyczny Szlak Piastowski w Wielkopolsce turystyka współpraca turystyka współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
turystyka współpraca regionalna
9. Sesja nr 14 z dnia
2015-09-17
Uchwała nr 157 — w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu …przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu zdrowie współpraca zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
współpraca regionalna zdrowie
10. Sesja nr 40 z dnia
2017-06-22
Uchwała nr 497 — w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" …wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" zdrowie współpraca regionalna zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
współpraca regionalna zdrowie
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników