Wyniki wyszukiwania dla tagu: współpraca regionalna

Uchwały

Wyniki 1–10 z 31 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 7 z dnia
2015-02-12
Uchwała nr 42 — w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury …udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury kultura współpraca kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
kultura współpraca regionalna
2. Sesja nr 42 z dnia
2017-09-04
Uchwała nr 517 — w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brzeziny z przeznaczeniem na usuwanie skutków katastrofalnej wichury …finansowej Gminie Brzeziny z przeznaczeniem na usuwanie skutków katastrofalnej wichury środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
środowisko współpraca regionalna
3. Sesja nr 42 z dnia
2017-09-04
Uchwała nr 518 — w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czersk z przeznaczeniem na usuwanie skutków katastrofalnej wichury. …finansowej Gminie Czersk z przeznaczeniem na usuwanie skutków katastrofalnej wichury. środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
środowisko współpraca regionalna
4. Sesja nr 29 z dnia
2016-10-27
Uchwała nr 359 — w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Kalisz porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” …porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” współpraca regionalna zagospodarowanie przestrzeni współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
współpraca regionalna zagospodarowanie przestrzeni
5. Sesja nr 14 z dnia
2015-09-17
Uchwała nr 145 — w sprawie przystąpienia Miasta Kalisza do Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego Na Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S-12 …Na Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S-12 drogi transport współpraca drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe transport współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
drogi transport współpraca regionalna
6. Sesja nr 40 z dnia
2017-06-22
Uchwała nr 497 — w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" …wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" zdrowie współpraca regionalna zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
współpraca regionalna zdrowie
7. Sesja nr 48 z dnia
2018-01-25
Uchwała nr 629 — w sprawie zmiany granic Miasta Kalisza oraz przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami …Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
partycypacja współpraca regionalna
8. Sesja nr 42 z dnia
2017-09-04
Uchwała nr 519 — w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Gniezno z przeznaczeniem na usuwanie skutków katastrofalnej wichury …finansowej Miastu Gniezno z przeznaczeniem na usuwanie skutków katastrofalnej wichury środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
środowisko współpraca regionalna
9. Sesja nr 8 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 56 — w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego w celu realizacji wspólnego zadania pn. „Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego” …w celu realizacji wspólnego zadania pn. „Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego” turystyka współpraca turystyka współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
turystyka współpraca regionalna
10. Sesja nr 43 z dnia
2017-09-28
Uchwała nr 527 — w sprawie delegowania radnych Rady Miejskiej Kalisza do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego …Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
bezpieczeństwo współpraca regionalna
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników