Wyniki wyszukiwania dla tagu: współpraca regionalna

Uchwały

Wyniki 1–10 z 18 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 16 z dnia
2015-11-20
Uchwała nr 185 — w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” …wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” energia współpraca energia ciepło, gaz, prąd współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
energia współpraca regionalna
2. Sesja nr 7 z dnia
2015-02-12
Uchwała nr 43 — zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Regionu Wielkopolski. …Uchwała nr VII/43/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Regionu Wielkopolski. współpraca współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
współpraca regionalna
3. Sesja nr 14 z dnia
2015-09-17
Uchwała nr 157 — w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu …przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu zdrowie współpraca zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
współpraca regionalna zdrowie
4. Sesja nr 18 z dnia
2015-12-29
Uchwała nr 226 — w sprawie wyrażenia woli utworzenia i przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą Klaster Turystyczny Szlak Piastowski w Wielkopolsce …utworzenia i przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą Klaster Turystyczny Szlak Piastowski w Wielkopolsce turystyka współpraca turystyka współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
turystyka współpraca regionalna
5. Sesja nr 14 z dnia
2015-09-17
Uchwała nr 145 — w sprawie przystąpienia Miasta Kalisza do Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego Na Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S-12 …Na Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S-12 drogi transport współpraca drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe transport współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
drogi transport współpraca regionalna
6. Sesja nr 15 z dnia
2015-10-19
Uchwała nr 172 — w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia …zgody na przekazanie zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia transport współpraca transport współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
transport współpraca regionalna
7. Sesja nr 7 z dnia
2015-02-12
Uchwała nr 45 — w sprawie wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska …VII/45/2015 w sprawie wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska Zintegrowane Inwestycje Terytorialne transport współpraca transport współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
transport współpraca regionalna
8. Sesja nr 8 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 58 — w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Krotoszyńskim …w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Krotoszyńskim zdrowie współpraca zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
współpraca regionalna zdrowie
9. Sesja nr 27 z dnia
2016-09-02
Uchwała nr 327 — w sprawie wyrażenia woli udzielenia dotacji na modernizację budynków UAM …w sprawie wyrażenia woli udzielenia dotacji na modernizację budynków UAM nieruchomości współpraca nieruchomości głównie mieszkania, grunty współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
nieruchomości współpraca regionalna
10. Sesja nr 19 z dnia
2016-02-04
Uchwała nr 233 — zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli utworzenia i przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce” …utworzenia i przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce” turystyka współpraca turystyka współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
turystyka współpraca regionalna
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników