Wyniki wyszukiwania dla tagu: środowisko

Uchwały

Wyniki 1–10 z 19 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 29 z dnia
2016-10-27
Uchwała nr 374 — zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza" …nr XXIX/374/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza" środowisko środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
2. Sesja nr 12 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 115 — w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Kalisza – miasta na prawach powiatu na lata 2015-2018 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2022 …Uchwała nr XII/115/2015 w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Kalisza – miasta na prawach powiatu na lata 2015-2018 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2022 Programu ochrony środowiska dla Kalisza – miasta na prawach powiatu na […] lata 2015-2018 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2022 środowisko program środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
3. Sesja nr 42 z dnia
2017-09-04
Uchwała nr 518 — w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czersk z przeznaczeniem na usuwanie skutków katastrofalnej wichury. …skutków katastrofalnej wichury w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czersk z przeznaczeniem na usuwanie skutków katastrofalnej wichury. środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
środowisko współpraca regionalna
4. Sesja nr 48 z dnia
2018-01-25
Uchwała nr 635 — w sprawie przystąpienia do opracowania „Miejskiego Planu Adaptacji (MPA) do zmian klimatu dla miasta Kalisza” w związku z udziałem w projekcie pt. Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców realizowanym przez Ministra Środowiska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020 …powyżej 100 tys. mieszkańców realizowanym przez Ministra Środowiska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020 środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
5. Sesja nr 18 z dnia
2015-12-29
Uchwała nr 231 — w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej Kalisza …Uchwała nr XVIII/231/2015 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej Kalisza komisje radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
6. Sesja nr 23 z dnia
2016-05-19
Uchwała nr 298 — zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza" …do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza" Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza zanieczyszenia rewitalizacja zdrowie środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 rewitalizacja zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
rewitalizacja środowisko zdrowie
7. Sesja nr 42 z dnia
2017-09-04
Uchwała nr 519 — w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Gniezno z przeznaczeniem na usuwanie skutków katastrofalnej wichury …skutków katastrofalnej wichury w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Gniezno z przeznaczeniem na usuwanie skutków katastrofalnej wichury środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
środowisko współpraca regionalna
8. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-09
Uchwała nr 12 — w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej Kalisza …Uchwała nr III/12/2014 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej Kalisza radni komisje radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
9. Sesja nr 31 z dnia
2016-12-29
Uchwała nr 397 — w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi …niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi dotacje środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
dotacje środowisko
10. Sesja nr 33 z dnia
2017-01-26
Uchwała nr 413 — zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi …podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi środowisko środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Wyniki 1–4 z 4 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej …racjonalnej gospodarki przestrzennej, strategii rozwojowej budownictwa komunalnego oraz opiniowanie zamierzeń i realizacji inwestycji komunalnych, * promowanie Miasta w środowiskach potencjalnych partnerów oraz popularyzowanie walorów miasta Kalisza celem pozyskania inwestorów, * nawiązywanie i rozwijanie współpracy Miasta z instytucjami […] wynajmu lokali Kalisza*bonifikata*opłaty za transport publiczny*przystanki komunikacyjne*Główny Specjalista ds Rewitalizacji* 2015.06.23 *program ochrony środowiska*strefa płatnego parkowania*sprawozdanie finansowe za 2014 rok*zmiana uchwały budżetowe*Wieloletnia Prognoza Finansowa*pomoc finansowa dla…
2. Komisja Budżetu i Finansów …zabytków*Szlak Piastowski*PEFRON*MOPS*fundusz sołecki*zmiana uchwały budżetowej*zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej* 2016.06.23 *program ochrony środowiska*strefa płatnego parkowania*sprawozdanie finansowe za 2014 rok*zmiana uchwały budżetowe*Wieloletnia Prognoza Finansowa*pomoc finansowa dla…
3. Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej …Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej Tematy prac komisji: * pobudzanie i wspieranie lokalnych inicjatyw proekologicznych, * inspirowanie i opiniowanie kompleksowych programów ochrony środowiska, * aktywizowanie samorządowych służb ochrony i kształtowania środowiska w działalności interwencyjno-informacyjnej i edukacyjnej dot […] zmierzających do podnoszenia wiedzy i kultury ekologicznej społeczeństwa, * kreowanie miejskiej polityki proekologicznej i zadań inwestycyjnych w ochronie środowiska, * eksploatacja i utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych – gospodarowania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, * sprawy, dotyczące zaopatrzenia miasta w wodę […] opieki nad zwierzętami bezdomnymi*kontrola dobrostanu zwierząt*zmiana uchwały budżetowej*zmiana wieloletniej prognozy finansowej* 2015.06.23 *program ochrony środowiska*strefa płatnego parkowania*sprawozdanie finansowe za 2014 rok*zmiana uchwały budżetowe*Wieloletnia Prognoza Finansowa*pomoc finansowa dla…
4. Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego …wybory do Rad Osiedli*Statut Miasta Kalisza*zmiana uchwały budżetowej*program opieki nad zabytkami* 2015.06.23 *program ochrony środowiska*strefa płatnego parkowania*sprawozdanie finansowe za 2014 rok*zmiana uchwały budżetowe*Wieloletnia Prognoza Finansowa*pomoc finansowa dla…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Wyniki 1–10 z 35 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Tytuł Data
1.
Tomasz Grochowski
W sprawie magazynowania śmieci przy jednej z nieruchomości
2015 01 29 …W sprawie magazynowania śmieci przy jednej z nieruchomości odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
2.
Sławomir Chrzanowski
ws. stawu na osiedlu Tyniec
2018-07-26 …interpelacja 2018-07-26 ws. stawu na osiedlu Tyniec ws. stawu na osiedlu Tyniec środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
3.
Roman Piotrowski
W sprawi "ożywiania" rzeki Prosny
2016 03 09 …interpelacja 2016 03 09 W sprawi "ożywiania" rzeki Prosny środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 woda i ścieki…
4.
Eskan Darwich
w sprawie jakości powietrza w Kaliszu
2017-01-26 …interpelacja 2017-01-26 w sprawie jakości powietrza w Kaliszu w sprawie jakości powietrza w Kaliszu środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
5.
Zbigniew Włodarek
W sprawie zbiornika retencyjnego na Szałe
2015 10.2015 …interpelacja 2015 10.2015 W sprawie zbiornika retencyjnego na Szałe środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne…
6.
Tomasz Grochowski
W sprawie wysprzątania terenu po byłej stacji Orlen na osiedlu Chmielnik
2016 04 28 …byłej stacji Orlen na osiedlu Chmielnik W sprawie wysprzątania terenu po byłej stacji Orlen na osiedlu Chmielnik środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
7.
Sławomir Chrzanowski
w sprawie pozyskania środków na odnawialne źródła energii
2017-07-24 …w sprawie pozyskania środków na odnawialne źródła energii finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
8.
Anna Zięba
W sprawie rekultywacji terenu między ulicami Tęczową a Zieloną
2015 02 27 …interpelacja 2015 02 27 W sprawie rekultywacji terenu między ulicami Tęczową a Zieloną opłaty środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
9.
Dariusz Witoń
w sprawie barszczu Sosnowskiego
2017-07-31 …interpelacja 2017-07-31 w sprawie barszczu Sosnowskiego w sprawie barszczu Sosnowskiego środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
10.
Sławomir Chrzanowski
w sprawie jakości powietrza
2017-01-26 …interpelacja 2017-01-26 w sprawie jakości powietrza w sprawie jakości powietrza środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Inne strony

Brak wyników