Wyniki wyszukiwania dla tagu: środowisko

Uchwały

Wyniki 1–10 z 19 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 28 z dnia
2016-09-29
Uchwała nr 343 — zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza" …nr XXVIII/343/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza" środowisko środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
2. Sesja nr 43 z dnia
2017-09-28
Uchwała nr 544 — zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi …publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi dotacje energia ciepło, gaz, prąd środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
dotacje energia środowisko
3. Sesja nr 31 z dnia
2016-12-29
Uchwała nr 397 — w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi …niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi dotacje środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
dotacje środowisko
4. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-09
Uchwała nr 12 — w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej Kalisza …Uchwała nr III/12/2014 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej Kalisza radni komisje radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
5. Sesja nr 10 z dnia
2015-05-28
Uchwała nr 107 — w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej Kalisza …Uchwała nr X/107/2015 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej Kalisza komisje radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
6. Sesja nr 48 z dnia
2018-01-25
Uchwała nr 635 — w sprawie przystąpienia do opracowania „Miejskiego Planu Adaptacji (MPA) do zmian klimatu dla miasta Kalisza” w związku z udziałem w projekcie pt. Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców realizowanym przez Ministra Środowiska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020 …powyżej 100 tys. mieszkańców realizowanym przez Ministra Środowiska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020 środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
7. Sesja nr 42 z dnia
2017-09-04
Uchwała nr 519 — w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Gniezno z przeznaczeniem na usuwanie skutków katastrofalnej wichury …skutków katastrofalnej wichury w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Gniezno z przeznaczeniem na usuwanie skutków katastrofalnej wichury środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
środowisko współpraca regionalna
8. Sesja nr 16 z dnia
2015-11-20
Uchwała nr 189 — w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza” …przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza” Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza energia zdrowie środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 energia ciepło, gaz, prąd zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
energia środowisko zdrowie
9. Sesja nr 33 z dnia
2017-01-26
Uchwała nr 413 — zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi …podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi środowisko środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
10. Sesja nr 23 z dnia
2016-05-19
Uchwała nr 298 — zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza" …do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza" Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza zanieczyszenia rewitalizacja zdrowie środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 rewitalizacja zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
rewitalizacja środowisko zdrowie
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Wyniki 1–5 z 5 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej …racjonalnej gospodarki przestrzennej, strategii rozwojowej budownictwa komunalnego oraz opiniowanie zamierzeń i realizacji inwestycji komunalnych, * promowanie Miasta w środowiskach potencjalnych partnerów oraz popularyzowanie walorów miasta Kalisza celem pozyskania inwestorów, * nawiązywanie i rozwijanie współpracy Miasta z instytucjami […] wynajmu lokali Kalisza*bonifikata*opłaty za transport publiczny*przystanki komunikacyjne*Główny Specjalista ds Rewitalizacji* 2015.06.23 *program ochrony środowiska*strefa płatnego parkowania*sprawozdanie finansowe za 2014 rok*zmiana uchwały budżetowe*Wieloletnia Prognoza Finansowa*pomoc finansowa dla…
2. Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego …wybory do Rad Osiedli*Statut Miasta Kalisza*zmiana uchwały budżetowej*program opieki nad zabytkami* 2015.06.23 *program ochrony środowiska*strefa płatnego parkowania*sprawozdanie finansowe za 2014 rok*zmiana uchwały budżetowe*Wieloletnia Prognoza Finansowa*pomoc finansowa dla…
3. Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej …Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej Tematy prac komisji: * pobudzanie i wspieranie lokalnych inicjatyw proekologicznych, * inspirowanie i opiniowanie kompleksowych programów ochrony środowiska, * aktywizowanie samorządowych służb ochrony i kształtowania środowiska w działalności interwencyjno-informacyjnej i edukacyjnej dot […] zmierzających do podnoszenia wiedzy i kultury ekologicznej społeczeństwa, * kreowanie miejskiej polityki proekologicznej i zadań inwestycyjnych w ochronie środowiska, * eksploatacja i utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych – gospodarowania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, * sprawy, dotyczące zaopatrzenia miasta w wodę […] opieki nad zwierzętami bezdomnymi*kontrola dobrostanu zwierząt*zmiana uchwały budżetowej*zmiana wieloletniej prognozy finansowej* 2015.06.23 *program ochrony środowiska*strefa płatnego parkowania*sprawozdanie finansowe za 2014 rok*zmiana uchwały budżetowe*Wieloletnia Prognoza Finansowa*pomoc finansowa dla…
4. Komisja Budżetu i Finansów …zabytków*Szlak Piastowski*PEFRON*MOPS*fundusz sołecki*zmiana uchwały budżetowej*zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej* 2016.06.23 *program ochrony środowiska*strefa płatnego parkowania*sprawozdanie finansowe za 2014 rok*zmiana uchwały budżetowe*Wieloletnia Prognoza Finansowa*pomoc finansowa dla…
5. Komisja Rewitalizacji …jej degradacji, * inicjowanie i opiniowanie działań miasta na obszarze rewitalizacji w zakresie: edukacji, kultury i sportu, budżetu, środowiska i gospodarki komunalnej, rozwoju, mienia miasta i integracji europejskiej, zdrowia i polityki społecznej, * edukacja w zakresie rewitalizacji…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–9 z 9 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Zbigniew Włodarek
W sprawie cięć technicznych koron drzew przy ul. Sarbinowskiej
2016 08 09 …sprawie cięć technicznych koron drzew przy ul. Sarbinowskiej W sprawie cięć technicznych koron drzew przy ul. Sarbinowskiej środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
2.
Piotr Lisowski
Dotyczy programu KAWKA
2016 09 29 …interpelacja 2016 09 29 Dotyczy programu KAWKA Dotyczy programu KAWKA środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
3.
Roman Piotrowski
W sprawie zapewnienia toalet w okolicach głównego rynku
2015 05 11 …W sprawie zapewnienia toalet w okolicach głównego rynku W sprawie zapewnienia toalet w okolicach głównego rynku środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 woda i ścieki…
4.
Tomasz Grochowski
W sprawie wysprzątania terenu po byłej stacji Orlen na osiedlu Chmielnik
2016 04 28 …byłej stacji Orlen na osiedlu Chmielnik W sprawie wysprzątania terenu po byłej stacji Orlen na osiedlu Chmielnik środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
5.
Piotr Lisowski
W sprawie umocnienia wałów Krępicy
2016 06 21 …interpelacja 2016 06 21 W sprawie umocnienia wałów Krępicy W sprawie umocnienia wałów Krępicy środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 woda i ścieki…
6.
Piotr Lisowski
Kosze na śmieci
2016 06 21 …interpelacja 2016 06 21 Kosze na śmieci Kosze na śmieci odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
7.
Tomasz Grochowski
W sprawie przebudowy systemu odprowadzania ścieków przy ulicy Stawiszyńskiej
2016 08 19 …przebudowy systemu odprowadzania ścieków przy ulicy Stawiszyńskiej W sprawie przebudowy systemu odprowadzania ścieków przy ulicy Stawiszyńskiej inwestycje środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
8.
Dariusz Grodziński
BO Zdrowy Kalisz — sadzimy 300 nowych drzew w mieście
2016 12 29 …drzew w mieście BO Zdrowy Kalisz - sadzimy 300 nowych drzew w mieście budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
9.
Piotr Lisowski
Pas zielenie przy rzece Prośnie od ul. Sadowej do ul Piłsudskiego
2016 04 28 …od ul. Sadowej do ul Piłsudskiego Pas zielenie przy rzece Prośnie od ul. Sadowej do ul Piłsudskiego środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 woda i ścieki…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników