Wyniki wyszukiwania dla tagu: środowisko

Uchwały

Wyniki 1–10 z 19 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 42 z dnia
2017-09-04
Uchwała nr 517 — w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brzeziny z przeznaczeniem na usuwanie skutków katastrofalnej wichury …skutków katastrofalnej wichury w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brzeziny z przeznaczeniem na usuwanie skutków katastrofalnej wichury środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
środowisko współpraca regionalna
2. Sesja nr 12 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 115 — w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Kalisza – miasta na prawach powiatu na lata 2015-2018 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2022 …Uchwała nr XII/115/2015 w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Kalisza – miasta na prawach powiatu na lata 2015-2018 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2022 Programu ochrony środowiska dla Kalisza – miasta na prawach powiatu na […] lata 2015-2018 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2022 środowisko program środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
3. Sesja nr 42 z dnia
2017-09-04
Uchwała nr 521 — w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szczytniki z przeznaczeniem na usuwanie skutków katastrofalnej wichury …katastrofalnej wichury w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szczytniki z przeznaczeniem na usuwanie skutków katastrofalnej wichury 521 środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
środowisko współpraca regionalna
4. Sesja nr 31 z dnia
2016-12-29
Uchwała nr 397 — w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi …niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi dotacje środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
dotacje środowisko
5. Sesja nr 34 z dnia
2017-02-23
Uchwała nr 450 — zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza" …uchwalenia i przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza" Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza środowisko środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
6. Sesja nr 42 z dnia
2017-09-04
Uchwała nr 518 — w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czersk z przeznaczeniem na usuwanie skutków katastrofalnej wichury. …skutków katastrofalnej wichury w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czersk z przeznaczeniem na usuwanie skutków katastrofalnej wichury. środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
środowisko współpraca regionalna
7. Sesja nr 48 z dnia
2018-01-25
Uchwała nr 635 — w sprawie przystąpienia do opracowania „Miejskiego Planu Adaptacji (MPA) do zmian klimatu dla miasta Kalisza” w związku z udziałem w projekcie pt. Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców realizowanym przez Ministra Środowiska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020 …powyżej 100 tys. mieszkańców realizowanym przez Ministra Środowiska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020 środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
8. Sesja nr 33 z dnia
2017-01-26
Uchwała nr 413 — zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi …podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi środowisko środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
9. Sesja nr 43 z dnia
2017-09-28
Uchwała nr 544 — zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi …publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi dotacje energia ciepło, gaz, prąd środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
dotacje energia środowisko
10. Sesja nr 42 z dnia
2017-09-04
Uchwała nr 520 — w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Opatówek z przeznaczeniem na usuwanie skutków katastrofalnej wichury …skutków katastrofalnej wichury w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Opatówek z przeznaczeniem na usuwanie skutków katastrofalnej wichury środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
środowisko współpraca regionalna
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Wyniki 1–4 z 4 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej …racjonalnej gospodarki przestrzennej, strategii rozwojowej budownictwa komunalnego oraz opiniowanie zamierzeń i realizacji inwestycji komunalnych, * promowanie Miasta w środowiskach potencjalnych partnerów oraz popularyzowanie walorów miasta Kalisza celem pozyskania inwestorów, * nawiązywanie i rozwijanie współpracy Miasta z instytucjami […] wynajmu lokali Kalisza*bonifikata*opłaty za transport publiczny*przystanki komunikacyjne*Główny Specjalista ds Rewitalizacji* 2015.06.23 *program ochrony środowiska*strefa płatnego parkowania*sprawozdanie finansowe za 2014 rok*zmiana uchwały budżetowe*Wieloletnia Prognoza Finansowa*pomoc finansowa dla…
2. Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego …wybory do Rad Osiedli*Statut Miasta Kalisza*zmiana uchwały budżetowej*program opieki nad zabytkami* 2015.06.23 *program ochrony środowiska*strefa płatnego parkowania*sprawozdanie finansowe za 2014 rok*zmiana uchwały budżetowe*Wieloletnia Prognoza Finansowa*pomoc finansowa dla…
3. Komisja Budżetu i Finansów …zabytków*Szlak Piastowski*PEFRON*MOPS*fundusz sołecki*zmiana uchwały budżetowej*zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej* 2016.06.23 *program ochrony środowiska*strefa płatnego parkowania*sprawozdanie finansowe za 2014 rok*zmiana uchwały budżetowe*Wieloletnia Prognoza Finansowa*pomoc finansowa dla…
4. Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej …Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej Tematy prac komisji: * pobudzanie i wspieranie lokalnych inicjatyw proekologicznych, * inspirowanie i opiniowanie kompleksowych programów ochrony środowiska, * aktywizowanie samorządowych służb ochrony i kształtowania środowiska w działalności interwencyjno-informacyjnej i edukacyjnej dot […] zmierzających do podnoszenia wiedzy i kultury ekologicznej społeczeństwa, * kreowanie miejskiej polityki proekologicznej i zadań inwestycyjnych w ochronie środowiska, * eksploatacja i utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych – gospodarowania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, * sprawy, dotyczące zaopatrzenia miasta w wodę […] opieki nad zwierzętami bezdomnymi*kontrola dobrostanu zwierząt*zmiana uchwały budżetowej*zmiana wieloletniej prognozy finansowej* 2015.06.23 *program ochrony środowiska*strefa płatnego parkowania*sprawozdanie finansowe za 2014 rok*zmiana uchwały budżetowe*Wieloletnia Prognoza Finansowa*pomoc finansowa dla…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Wyniki 1–10 z 37 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Tytuł Data
1.
Piotr Lisowski, Magdalena Spychalska, Małgorzata Zarzycka
w sprawie wykonania badań jakości wody w zbiorniku "u Grona"
2017-02-23 …badań jakości wody w zbiorniku "u Grona" w sprawie wykonania badań jakości wody w zbiorniku "u Grona" środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
2.
Piotr Lisowski
W sprawie umocnienia wałów Krępicy
2016 06 21 …interpelacja 2016 06 21 W sprawie umocnienia wałów Krępicy W sprawie umocnienia wałów Krępicy środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 woda i ścieki…
3.
Roman Piotrowski
W sprawie zapewnienia toalet w okolicach głównego rynku
2015 05 11 …W sprawie zapewnienia toalet w okolicach głównego rynku W sprawie zapewnienia toalet w okolicach głównego rynku środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 woda i ścieki…
4.
Dariusz Grodziński
BO Zdrowy Kalisz — sadzimy 300 nowych drzew w mieście
2016 12 29 …drzew w mieście BO Zdrowy Kalisz - sadzimy 300 nowych drzew w mieście budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
5.
Tomasz Grochowski
W sprawie magazynowania śmieci przy jednej z nieruchomości
2015 01 29 …W sprawie magazynowania śmieci przy jednej z nieruchomości odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
6.
Piotr Lisowski
Dotyczy programu KAWKA
2016 09 29 …interpelacja 2016 09 29 Dotyczy programu KAWKA Dotyczy programu KAWKA środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
7.
Martin Zmuda
w sprawie studzienki kanalizacyjnej na ulicy Górnośląskiej naprzeciwko Galerii Amber
2018-07-25 …kanalizacyjnej na ulicy Górnośląskiej naprzeciwko Galerii Amber w sprawie studzienki kanalizacyjnej na ulicy Górnośląskiej naprzeciwko Galerii Amber środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 woda i ścieki…
8.
Sławomir Chrzanowski
ws. stawu na osiedlu Tyniec
2018-07-26 …interpelacja 2018-07-26 ws. stawu na osiedlu Tyniec ws. stawu na osiedlu Tyniec środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
9.
Piotr Lisowski
Pas zielenie przy rzece Prośnie od ul. Sadowej do ul Piłsudskiego
2016 04 28 …od ul. Sadowej do ul Piłsudskiego Pas zielenie przy rzece Prośnie od ul. Sadowej do ul Piłsudskiego środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 woda i ścieki…
10.
Sławomir Chrzanowski
ws. regulacji cieku Piwonia
2018-08-10 …interpelacja 2018-08-10 ws. regulacji cieku Piwonia ws. regulacji cieku Piwonia środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Inne strony

Brak wyników