Wyniki wyszukiwania dla tagu: nieruchomości

Uchwały

Wyniki 1–10 z 38 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 47 z dnia
2017-12-28
Uchwała nr 622 — w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok …stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
2. Sesja nr 46 z dnia
2017-11-30
Uchwała nr 565 — zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza …Kalisza zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
3. Sesja nr 30 z dnia
2016-11-24
Uchwała nr 384 — w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości …Uchwała nr XXIX/384/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości nieruchomości podatki nieruchomości głównie mieszkania, grunty podatki…
nieruchomości podatki
4. Sesja nr 31 z dnia
2016-12-29
Uchwała nr 403 — w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok …stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
5. Sesja nr z dnia
Uchwała nr 303 — w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w Kaliszu przy ul. Braci Niemojowskich …w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w Kaliszu przy ul. Braci Niemojowskich nieruchomości cmentarz nieruchomości głównie mieszkania, grunty cmentarze…
cmentarze nieruchomości
6. Sesja nr 7 z dnia
2015-02-12
Uchwała nr 41 — w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. …przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. odpady nieruchomości opłaty odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska nieruchomości głównie mieszkania, grunty opłaty…
nieruchomości odpady opłaty
7. Sesja nr 6 z dnia
2015-01-29
Uchwała nr 34 — w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu …zbadania skargi na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych skarga nieruchomości głównie mieszkania, grunty skargi…
nieruchomości skargi
8. Sesja nr 29 z dnia
2016-10-27
Uchwała nr 357 — w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie lokalu mieszkalnego od Miasta Kalisza …zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie lokalu mieszkalnego od Miasta Kalisza nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
9. Sesja nr 43 z dnia
2017-09-28
Uchwała nr 536 — w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu …trwałego zarządu w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości głównie mieszkania, grunty opłaty przedszkola…
nieruchomości opłaty przedszkola
10. Sesja nr 8 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 67 — w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu. …skargi na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu. skarga Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych skargi nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości skargi
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–7 z 7 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Mirosław Gabrysiak
W sprawie zaniedbanych budynków w mieście
2016 02 11 …interpelacja 2016 02 11 W sprawie zaniedbanych budynków w mieście W sprawie zaniedbanych budynków w mieście nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
2.
Radosław Kołaciński
W sprawie budynku po MOK
2016 10 27 …W sprawie budynku po MOK W sprawie budynku po MOK kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
3.
Tomasz Grochowski
W sprawie budynku po byłym Miejskiem Ośrodku Kultury
2015 03 26 …W sprawie budynku po byłym Miejskiem Ośrodku Kultury W sprawie budynku po byłym Miejskiem Ośrodku Kultury nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
4.
Andrzej Plichta
W sprawi mieszkań chronionych dla osób w trudnej sytuacji życiowej
2016 09 12 …osób w trudnej sytuacji życiowej W sprawi mieszkań chronionych dla osób w trudnej sytuacji życiowej inwestycje nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
5.
Mirosław Gabrysiak
pustostany na ul. Handlowej
2016 06 03 …pustostany na ul. Handlowej interpelacja 2016 06 03 pustostany na ul. Handlowej nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
6.
Tadeusz Skarżyński
W sprawie stanu technicznego budynków
2016 06 20 …interpelacja 2016 06 20 W sprawie stanu technicznego budynków W sprawie stanu technicznego budynków nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
7.
Radosław Kołaciński
W prawie zadłużenia MZBM
2016 11 24 …interpelacja 2016 11 24 W prawie zadłużenia MZBM W prawie zadłużenia MZBM nieruchomości głównie mieszkania, grunty opłaty…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników