Strona archiwalna. Dane aktualne na 2018-11-30.

Wyniki wyszukiwania dla tagu: nieruchomości

Uchwały

Wyniki 1–10 z 39
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 4 z dnia
2014-12-18
Uchwała nr 15 — w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu na 2015 …stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu na 2015 Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych lokale nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
2. Sesja nr 6 z dnia
2015-01-29
Uchwała nr 34 — w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu …zbadania skargi na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych skarga skargi nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości skargi
3. Sesja nr 7 z dnia
2015-02-12
Uchwała nr 41 — w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. …nr VII/41/2015 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. odpady nieruchomości opłaty […] odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska nieruchomości głównie mieszkania, grunty opłaty…
nieruchomości odpady opłaty
4. Sesja nr 8 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 67 — w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu. …Kalisza zbadania skargi na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu. skarga Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych nieruchomości głównie mieszkania, grunty skargi…
nieruchomości skargi
5. Sesja nr 8 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 71 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu …sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu skarga Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych nieruchomości głównie mieszkania, grunty skargi…
nieruchomości skargi
6. Sesja nr 9 z dnia
2015-04-30
Uchwała nr 83 — w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu …Służby Zdrowia w Kaliszu likwidacja Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych zdrowie zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości zdrowie
7. Sesja nr 9 z dnia
2015-04-30
Uchwała nr 87 — uchylająca uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu …zbadania skargi na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu skarga Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych skargi nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości skargi
8. Sesja nr 14 z dnia
2015-09-17
Uchwała nr 150 — w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikat udzielonych przy wykupie lokali mieszkalnych od Miasta Kalisza …zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikat udzielonych przy wykupie lokali mieszkalnych od Miasta Kalisza bonifikata lokale nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
9. Sesja nr 14 z dnia
2015-09-17
Uchwała nr 151 — w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty. …odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty. bonifikata Centrum Interwencji Kryzysowej opieka społeczna pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości pomoc społeczna
10. Sesja nr 14 z dnia
2015-09-17
Uchwała nr 155 — w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza …Uchwała nr XIV/155/2015 w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza lokale nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 25
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1.
Mirosław Gabrysiak
pustostany na ul. Handlowej
2016 06 03 …pustostany na ul. Handlowej interpelacja 2016 06 03 pustostany na ul. Handlowej nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
2.
Radosław Kołaciński
W prawie zadłużenia MZBM
2016 11 24 …interpelacja 2016 11 24 W prawie zadłużenia MZBM W prawie zadłużenia MZBM nieruchomości głównie mieszkania, grunty opłaty…
3.
Radosław Kołaciński
W sprawie budynku po MOK
2016 10 27 …interpelacja 2016 10 27 W sprawie budynku po MOK W sprawie budynku po MOK nieruchomości głównie mieszkania, grunty kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
4.
Andrzej Plichta
W sprawi mieszkań chronionych dla osób w trudnej sytuacji życiowej
2016 09 12 …dla osób w trudnej sytuacji życiowej W sprawi mieszkań chronionych dla osób w trudnej sytuacji życiowej inwestycje nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
5.
Tadeusz Skarżyński
W sprawie stanu technicznego budynków
2016 06 20 …interpelacja 2016 06 20 W sprawie stanu technicznego budynków W sprawie stanu technicznego budynków nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
6.
Mirosław Gabrysiak
W sprawie zaniedbanych budynków w mieście
2016 02 11 …interpelacja 2016 02 11 W sprawie zaniedbanych budynków w mieście W sprawie zaniedbanych budynków w mieście nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
7.
Tomasz Grochowski
W sprawie budynku po byłym Miejskiem Ośrodku Kultury
2015 03 26 …W sprawie budynku po byłym Miejskiem Ośrodku Kultury W sprawie budynku po byłym Miejskiem Ośrodku Kultury nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
8.
Roman Piotrowski
W sprawie lokali mieszkalnych
2016 03 08 …interpelacja 2016 03 08 W sprawie lokali mieszkalnych nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
9.
Krzysztof Ścisły
W sprawie działki leżącej w sąsiedztwie WKU i Parku Miejskiego w Kaliszu
2015 02 12 …interpelacja 2015 02 12 W sprawie działki leżącej w sąsiedztwie WKU i Parku Miejskiego w Kaliszu nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
10.
Piotr Lisowski
W sprawie braku świetlicy dla mieszkańców na osiedlu Rajsków
2015 09 17 …interpelacja 2015 09 17 W sprawie braku świetlicy dla mieszkańców na osiedlu Rajsków nieruchomości głównie mieszkania, grunty tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Inne strony

Brak wyników