Wyniki wyszukiwania dla tagu: nieruchomości

Uchwały

Wyniki 1–10 z 24 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 25 z dnia
2016-06-21
Uchwała nr 303 — Uchwał nr XXV/303/2016 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w Kaliszu przy ul. Braci Niemojowskich …w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w Kaliszu przy ul. Braci Niemojowskich nieruchomości cmentarz nieruchomości głównie mieszkania, grunty cmentarze…
cmentarze nieruchomości
2. Sesja nr 15 z dnia
2015-10-19
Uchwała nr 173 — w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w związku z likwidacją barier architektonicznych …nr XV/173/2015 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w związku z likwidacją barier architektonicznych podatki nieruchomości niepełnosprawni podatki nieruchomości głównie mieszkania, grunty niepełnosprawni…
niepełnosprawni nieruchomości podatki
3. Sesja nr 8 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 71 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu …skargi na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu skarga Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych skargi nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości skargi
4. Sesja nr 15 z dnia
2015-10-19
Uchwała nr 175 — w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kalisza na lata 2015-2020” …gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kalisza na lata 2015-2020” program Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych lokale nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
5. Sesja nr 17 z dnia
2015-12-04
Uchwała nr 200 — w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu na 2016 rok …przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu na 2016 rok Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
6. Sesja nr 16 z dnia
2015-11-20
Uchwała nr 190 — RADY w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości …Uchwała nr XVI/190/2015 RADY w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości podatki nieruchomości podatki nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości podatki
7. Sesja nr 7 z dnia
2015-02-12
Uchwała nr 41 — w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. …przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. odpady nieruchomości opłaty odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska nieruchomości głównie mieszkania, grunty opłaty…
nieruchomości odpady opłaty
8. Sesja nr 16 z dnia
2015-11-20
Uchwała nr 194 — RADY w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego …wzorów formularzy deklaracji i informacji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego podatki nieruchomości rolnictwo i leśnictwo podatki nieruchomości głównie mieszkania, grunty rolnictwo i leśnictwo…
nieruchomości podatki rolnictwo i leśnictwo
9. Sesja nr 9 z dnia
2015-04-30
Uchwała nr 83 — w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu …budżetowego o nazwie Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu likwidacja Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych zdrowie nieruchomości głównie mieszkania, grunty zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
nieruchomości zdrowie
10. Sesja nr 19 z dnia
2016-02-04
Uchwała nr 236 — zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Miasta Kalisza …ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Miasta Kalisza nieruchomości Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych lokale nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność