Wyniki wyszukiwania dla tagu: nieruchomości

Uchwały

Wyniki 1–10 z 39 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 9 z dnia
2015-04-30
Uchwała nr 83 — w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu …budżetowego o nazwie Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu likwidacja Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych zdrowie nieruchomości głównie mieszkania, grunty zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
nieruchomości zdrowie
2. Sesja nr 30 z dnia
2016-11-24
Uchwała nr 391 — w sprawie rozpatrzenia skarg pani na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu …sprawie rozpatrzenia skarg pani na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu skargi nieruchomości skargi nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości skargi
3. Sesja nr 36 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 465 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu …w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu skarga nieruchomości skargi nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości skargi
4. Sesja nr 14 z dnia
2015-09-17
Uchwała nr 155 — w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza …nr XIV/155/2015 w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza lokale nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
5. Sesja nr 19 z dnia
2016-02-04
Uchwała nr 236 — zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Miasta Kalisza …ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Miasta Kalisza nieruchomości Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych lokale nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
6. Sesja nr 26 z dnia
2016-07-14
Uchwała nr 320 — w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Kalisza do partnerstwa, w celu realizacji projektu pn. „Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami” złożonego do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 …oraz zarządzania nieruchomościami” złożonego do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 opłaty nieruchomości podatki opłaty nieruchomości głównie mieszkania, grunty podatki…
nieruchomości opłaty podatki
7. Sesja nr 31 z dnia
2016-12-29
Uchwała nr 403 — w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok …stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
8. Sesja nr 25 z dnia
2016-06-21
Uchwała nr 303 — Uchwał nr XXV/303/2016 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w Kaliszu przy ul. Braci Niemojowskich …w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w Kaliszu przy ul. Braci Niemojowskich nieruchomości cmentarz nieruchomości głównie mieszkania, grunty cmentarze…
cmentarze nieruchomości
9. Sesja nr 43 z dnia
2017-09-28
Uchwała nr 545 — w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pana na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu …Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pana na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu nieruchomości głównie mieszkania, grunty skargi…
nieruchomości skargi
10. Sesja nr 19 z dnia
2016-02-04
Uchwała nr 238 — zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej …uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej odpady odpady wywóz śmieci, odpady…
odpady
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 25 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1.
Tadeusz Skarżyński
W sprawie stanu technicznego budynków
2016 06 20 …interpelacja 2016 06 20 W sprawie stanu technicznego budynków W sprawie stanu technicznego budynków nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
2.
Kamila Majewska
ws. udostępnienia budynku po byłym Zakładzie Karnym przy ul. Łódzkiej dla mieszkańców i odwiedzających miasto Kalisz
2018-04-26 …ws. udostępnienia budynku po byłym Zakładzie Karnym przy ul. Łódzkiej dla mieszkańców i odwiedzających miasto Kalisz nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
3.
Radosław Kołaciński
W prawie zadłużenia MZBM
2016 11 24 …interpelacja 2016 11 24 W prawie zadłużenia MZBM W prawie zadłużenia MZBM nieruchomości głównie mieszkania, grunty opłaty…
4.
Piotr Lisowski
W sprawie braku świetlicy dla mieszkańców na osiedlu Rajsków
2015 09 17 …interpelacja 2015 09 17 W sprawie braku świetlicy dla mieszkańców na osiedlu Rajsków nieruchomości głównie mieszkania, grunty tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne…
5.
Mirosław Gabrysiak
pustostany na ul. Handlowej
2016 06 03 …pustostany na ul. Handlowej interpelacja 2016 06 03 pustostany na ul. Handlowej nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
6.
Sławomir Chrzanowski
ws. szyldów na terenie Kalisza
2016 12 29 …interpelacja 2016 12 29 ws. szyldów na terenie Kalisza ws. szyldów na terenie Kalisza nieruchomości głównie mieszkania, grunty porządek czystość, sprzątanie ulic…
7.
Dariusz Grodziński
W sprawi budynku dla OSP przy ul. Piskorzewskiej
2015 01 29 …interpelacja 2015 01 29 W sprawi budynku dla OSP przy ul. Piskorzewskiej nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
8.
Radosław Kołaciński
W sprawie budynku po MOK
2016 10 27 …W sprawie budynku po MOK W sprawie budynku po MOK kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
9.
Sławomir Chrzanowski
w sprawie osób zamieszkujących lokale w złym stanie technicznym
2017-01-26 …osób zamieszkujących lokale w złym stanie technicznym w sprawie osób zamieszkujących lokale w złym stanie technicznym nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
10.
Tadeusz Skarżyński
w sprawie standardów lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych
2017-02-23 …w sprawie standardów lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych w sprawie standardów lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Inne strony

Brak wyników