Wyniki wyszukiwania dla tagu: nieruchomości

Uchwały

Wyniki 1–10 z 39 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 46 z dnia
2017-11-30
Uchwała nr 606 — w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej …określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej rolnictwo i leśnictwo nieruchomości głównie mieszkania, grunty podatki…
nieruchomości podatki rolnictwo i leśnictwo
2. Sesja nr 43 z dnia
2017-09-28
Uchwała nr 545 — w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pana na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu …Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pana na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu nieruchomości głównie mieszkania, grunty skargi…
nieruchomości skargi
3. Sesja nr 28 z dnia
2016-09-29
Uchwała nr 340 — w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu …Miejskiej Kalisza zbadania skargi na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu skargi nieruchomości skargi nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości skargi
4. Sesja nr 34 z dnia
2017-02-23
Uchwała nr 452 — w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu …Miejskiej Kalisza zbadania skargi na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu skarga nieruchomości skargi nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości skargi
5. Sesja nr 9 z dnia
2015-04-30
Uchwała nr 87 — uchylająca uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu …skargi na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu skarga Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych skargi nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości skargi
6. Sesja nr 29 z dnia
2016-10-27
Uchwała nr 357 — w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie lokalu mieszkalnego od Miasta Kalisza …zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie lokalu mieszkalnego od Miasta Kalisza nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
7. Sesja nr 9 z dnia
2015-04-30
Uchwała nr 83 — w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu …budżetowego o nazwie Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu likwidacja Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych zdrowie nieruchomości głównie mieszkania, grunty zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
nieruchomości zdrowie
8. Sesja nr 4 z dnia
2014-12-18
Uchwała nr 15 — w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu na 2015 …przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu na 2015 Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych lokale nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
9. Sesja nr z dnia
Uchwała nr 302 — w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kaliszu nieruchomości zabudowanej położonej w Kaliszu przy ul. Braci Niemojowskich 64 i udzielenie bonifikaty …Panny w Kaliszu nieruchomości zabudowanej położonej w Kaliszu przy ul. Braci Niemojowskich 64 i udzielenie bonifikaty nieruchomości cmentarz nieruchomości głównie mieszkania, grunty cmentarze…
cmentarze nieruchomości
10. Sesja nr 27 z dnia
2016-09-02
Uchwała nr 327 — w sprawie wyrażenia woli udzielenia dotacji na modernizację budynków UAM …Uchwała nr XXVII/327/2016 w sprawie wyrażenia woli udzielenia dotacji na modernizację budynków UAM nieruchomości współpraca nieruchomości głównie mieszkania, grunty współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
nieruchomości współpraca regionalna
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 25 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1.
Andrzej Plichta
W sprawi mieszkań chronionych dla osób w trudnej sytuacji życiowej
2016 09 12 …osób w trudnej sytuacji życiowej W sprawi mieszkań chronionych dla osób w trudnej sytuacji życiowej inwestycje nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
2.
Radosław Kołaciński
W sprawie budynku po MOK
2016 10 27 …W sprawie budynku po MOK W sprawie budynku po MOK kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
3.
Tadeusz Skarżyński
W sprawie stanu technicznego budynków
2016 06 20 …interpelacja 2016 06 20 W sprawie stanu technicznego budynków W sprawie stanu technicznego budynków nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
4.
Tomasz Grochowski
W sprawie magazynowania śmieci przy jednej z nieruchomości
2015 01 29 …interpelacja 2015 01 29 W sprawie magazynowania śmieci przy jednej z nieruchomości odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
5.
Sławomir Chrzanowski
ws Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych
2017-08-04 …interpelacja 2017-08-04 ws Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych ws Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
6.
Mirosław Gabrysiak
pustostany na ul. Handlowej
2016 06 03 …pustostany na ul. Handlowej interpelacja 2016 06 03 pustostany na ul. Handlowej nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
7.
Dariusz Grodziński
W sprawi budynku dla OSP przy ul. Piskorzewskiej
2015 01 29 …interpelacja 2015 01 29 W sprawi budynku dla OSP przy ul. Piskorzewskiej nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
8.
Krzysztof Ścisły
W sprawie działki leżącej w sąsiedztwie WKU i Parku Miejskiego w Kaliszu
2015 02 12 …interpelacja 2015 02 12 W sprawie działki leżącej w sąsiedztwie WKU i Parku Miejskiego w Kaliszu nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
9.
Roman Piotrowski
W sprawie lokali mieszkalnych
2016 03 08 …interpelacja 2016 03 08 W sprawie lokali mieszkalnych nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
10.
Martin Zmuda
w sprawie przysługującego gminie prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonych w obszarze rewitalizacji
2016 09 30 …stosunku do nieruchomości położonych w obszarze rewitalizacji w sprawie przysługującego gminie prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonych w obszarze rewitalizacji rewitalizacja…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Inne strony

Brak wyników