Wyniki wyszukiwania dla tagu: nieruchomości

Uchwały

Wyniki 1–10 z 38 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 47 z dnia
2017-12-28
Uchwała nr 622 — w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok …stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
2. Sesja nr 6 z dnia
2015-01-29
Uchwała nr 34 — w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu …zbadania skargi na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych skarga nieruchomości głównie mieszkania, grunty skargi…
nieruchomości skargi
3. Sesja nr 31 z dnia
2016-12-29
Uchwała nr 403 — w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok …stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
4. Sesja nr 25 z dnia
2016-06-21
Uchwała nr 302 — w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kaliszu nieruchomości zabudowanej położonej w Kaliszu przy ul. Braci Niemojowskich 64 i udzielenie bonifikaty …Panny w Kaliszu nieruchomości zabudowanej położonej w Kaliszu przy ul. Braci Niemojowskich 64 i udzielenie bonifikaty nieruchomości cmentarz nieruchomości głównie mieszkania, grunty cmentarze…
cmentarze nieruchomości
5. Sesja nr 15 z dnia
2015-10-19
Uchwała nr 173 — w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w związku z likwidacją barier architektonicznych …nr XV/173/2015 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w związku z likwidacją barier architektonicznych podatki nieruchomości niepełnosprawni podatki nieruchomości głównie mieszkania, grunty niepełnosprawni…
niepełnosprawni nieruchomości podatki
6. Sesja nr 44 z dnia
2017-10-26
Uchwała nr 560 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu …Mieszkalnych w Kaliszu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu nieruchomości głównie mieszkania, grunty skargi…
nieruchomości skargi
7. Sesja nr 30 z dnia
2016-11-24
Uchwała nr 391 — w sprawie rozpatrzenia skarg pani na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu …sprawie rozpatrzenia skarg pani na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu skargi nieruchomości skargi nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości skargi
8. Sesja nr z dnia
Uchwała nr 302 — w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kaliszu nieruchomości zabudowanej położonej w Kaliszu przy ul. Braci Niemojowskich 64 i udzielenie bonifikaty …Panny w Kaliszu nieruchomości zabudowanej położonej w Kaliszu przy ul. Braci Niemojowskich 64 i udzielenie bonifikaty nieruchomości cmentarz nieruchomości głównie mieszkania, grunty cmentarze…
cmentarze nieruchomości
9. Sesja nr 23 z dnia
2016-05-19
Uchwała nr 292 — RADY w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi …odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odpady nieruchomości odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska nieruchomości
nieruchomości odpady
10. Sesja nr 34 z dnia
2017-02-23
Uchwała nr 452 — w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu …Miejskiej Kalisza zbadania skargi na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu skarga nieruchomości skargi nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości skargi
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 10 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Radosław Kołaciński
W sprawie budynku po MOK
2016 10 27 …W sprawie budynku po MOK W sprawie budynku po MOK kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
2.
Mirosław Gabrysiak
pustostany na ul. Handlowej
2016 06 03 …pustostany na ul. Handlowej interpelacja 2016 06 03 pustostany na ul. Handlowej nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
3.
Mirosław Gabrysiak
W sprawie zaniedbanych budynków w mieście
2016 02 11 …interpelacja 2016 02 11 W sprawie zaniedbanych budynków w mieście W sprawie zaniedbanych budynków w mieście nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
4.
Roman Piotrowski
W sprawie lokali mieszkalnych
2016 03 08 …interpelacja 2016 03 08 W sprawie lokali mieszkalnych nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
5.
Krzysztof Ścisły
W sprawie działki leżącej w sąsiedztwie WKU i Parku Miejskiego w Kaliszu
2015 02 12 …interpelacja 2015 02 12 W sprawie działki leżącej w sąsiedztwie WKU i Parku Miejskiego w Kaliszu nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
6.
Andrzej Plichta
W sprawi mieszkań chronionych dla osób w trudnej sytuacji życiowej
2016 09 12 …osób w trudnej sytuacji życiowej W sprawi mieszkań chronionych dla osób w trudnej sytuacji życiowej inwestycje nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
7.
Tadeusz Skarżyński
W sprawie stanu technicznego budynków
2016 06 20 …interpelacja 2016 06 20 W sprawie stanu technicznego budynków W sprawie stanu technicznego budynków nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
8.
Tomasz Grochowski
W sprawie budynku po byłym Miejskiem Ośrodku Kultury
2015 03 26 …W sprawie budynku po byłym Miejskiem Ośrodku Kultury W sprawie budynku po byłym Miejskiem Ośrodku Kultury nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
9.
Radosław Kołaciński
W prawie zadłużenia MZBM
2016 11 24 …interpelacja 2016 11 24 W prawie zadłużenia MZBM W prawie zadłużenia MZBM nieruchomości głównie mieszkania, grunty opłaty…
10.
Piotr Lisowski
W sprawie braku świetlicy dla mieszkańców na osiedlu Rajsków
2015 09 17 …interpelacja 2015 09 17 W sprawie braku świetlicy dla mieszkańców na osiedlu Rajsków nieruchomości głównie mieszkania, grunty tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników