Wyniki wyszukiwania dla tagu: nieruchomości

Uchwały

Wyniki 1–10 z 39 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 46 z dnia
2017-11-30
Uchwała nr 565 — zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza …Kalisza zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
2. Sesja nr 16 z dnia
2015-11-20
Uchwała nr 194 — RADY w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego …wzorów formularzy deklaracji i informacji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego podatki nieruchomości rolnictwo i leśnictwo podatki nieruchomości głównie mieszkania, grunty rolnictwo i leśnictwo…
nieruchomości podatki rolnictwo i leśnictwo
3. Sesja nr 34 z dnia
2017-02-23
Uchwała nr 452 — w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu …Miejskiej Kalisza zbadania skargi na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu skarga nieruchomości skargi nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości skargi
4. Sesja nr 14 z dnia
2015-09-17
Uchwała nr 151 — w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty. …w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty. bonifikata Centrum Interwencji Kryzysowej opieka społeczna nieruchomości głównie mieszkania, grunty pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
nieruchomości pomoc społeczna
5. Sesja nr 47 z dnia
2017-12-28
Uchwała nr 622 — w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok …stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
6. Sesja nr 29 z dnia
2016-10-27
Uchwała nr 358 — w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie lokalu mieszkalnego od Miasta Kalisza …zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie lokalu mieszkalnego od Miasta Kalisza nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
7. Sesja nr 46 z dnia
2017-11-30
Uchwała nr 606 — w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej …określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej rolnictwo i leśnictwo nieruchomości głównie mieszkania, grunty podatki…
nieruchomości podatki rolnictwo i leśnictwo
8. Sesja nr z dnia
Uchwała nr 302 — w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kaliszu nieruchomości zabudowanej położonej w Kaliszu przy ul. Braci Niemojowskich 64 i udzielenie bonifikaty …Panny w Kaliszu nieruchomości zabudowanej położonej w Kaliszu przy ul. Braci Niemojowskich 64 i udzielenie bonifikaty nieruchomości cmentarz nieruchomości głównie mieszkania, grunty cmentarze…
cmentarze nieruchomości
9. Sesja nr 23 z dnia
2016-05-19
Uchwała nr 292 — RADY w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi …odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odpady nieruchomości odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska nieruchomości
nieruchomości odpady
10. Sesja nr z dnia
Uchwała nr 303 — w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w Kaliszu przy ul. Braci Niemojowskich …w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w Kaliszu przy ul. Braci Niemojowskich nieruchomości cmentarz nieruchomości głównie mieszkania, grunty cmentarze…
cmentarze nieruchomości
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 25 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1.
Mirosław Gabrysiak
W sprawie zaniedbanych budynków w mieście
2016 02 11 …interpelacja 2016 02 11 W sprawie zaniedbanych budynków w mieście W sprawie zaniedbanych budynków w mieście nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
2.
Eskan Darwich
ws. przyszłości budynku po Gimnazjum nr 3 w Kaliszu
2018-04-16 …budynku po Gimnazjum nr 3 w Kaliszu ws. przyszłości budynku po Gimnazjum nr 3 w Kaliszu nieruchomości głównie mieszkania, grunty szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
3.
Krzysztof Ścisły
W sprawie działki leżącej w sąsiedztwie WKU i Parku Miejskiego w Kaliszu
2015 02 12 …interpelacja 2015 02 12 W sprawie działki leżącej w sąsiedztwie WKU i Parku Miejskiego w Kaliszu nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
4.
Mirosław Gabrysiak
pustostany na ul. Handlowej
2016 06 03 …pustostany na ul. Handlowej interpelacja 2016 06 03 pustostany na ul. Handlowej nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
5.
Piotr Lisowski
W sprawie braku świetlicy dla mieszkańców na osiedlu Rajsków
2015 09 17 …interpelacja 2015 09 17 W sprawie braku świetlicy dla mieszkańców na osiedlu Rajsków nieruchomości głównie mieszkania, grunty tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne…
6.
Eskan Darwich
ws. dewastacji mieszkań komunalnych lub socjalnych
2016 12 29 …interpelacja 2016 12 29 ws. dewastacji mieszkań komunalnych lub socjalnych ws. dewastacji mieszkań komunalnych lub socjalnych nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
7.
Martin Zmuda
w sprawie przysługującego gminie prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonych w obszarze rewitalizacji
2016 09 30 …stosunku do nieruchomości położonych w obszarze rewitalizacji w sprawie przysługującego gminie prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonych w obszarze rewitalizacji rewitalizacja…
8.
Radosław Kołaciński
w sprawie mieszkańców budynku przy ul. Mickiewicza
2017-03-21 …w sprawie mieszkańców budynku przy ul. Mickiewicza w sprawie mieszkańców budynku przy ul. Mickiewicza nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
9.
Andrzej Plichta
ws. rozbudowy budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie" w Kaliszu
2017-11-30 …w Kaliszu ws. rozbudowy budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie" w Kaliszu nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
10.
Dariusz Grodziński
W sprawi budynku dla OSP przy ul. Piskorzewskiej
2015 01 29 …interpelacja 2015 01 29 W sprawi budynku dla OSP przy ul. Piskorzewskiej nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Inne strony

Brak wyników