Wyniki wyszukiwania dla tagu: nieruchomości

Uchwały

Wyniki 1–10 z 35 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 14 z dnia
2015-09-17
Uchwała nr 155 — w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza …nr XIV/155/2015 w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza lokale nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
2. Sesja nr z dnia
Uchwała nr 303 — w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w Kaliszu przy ul. Braci Niemojowskich …w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w Kaliszu przy ul. Braci Niemojowskich nieruchomości cmentarz nieruchomości głównie mieszkania, grunty cmentarze…
cmentarze nieruchomości
3. Sesja nr 27 z dnia
2016-09-02
Uchwała nr 327 — w sprawie wyrażenia woli udzielenia dotacji na modernizację budynków UAM …Uchwała nr XXVII/327/2016 w sprawie wyrażenia woli udzielenia dotacji na modernizację budynków UAM nieruchomości współpraca nieruchomości głównie mieszkania, grunty współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
nieruchomości współpraca regionalna
4. Sesja nr 44 z dnia
2017-10-26
Uchwała nr 560 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu …Mieszkalnych w Kaliszu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu nieruchomości głównie mieszkania, grunty skargi…
nieruchomości skargi
5. Sesja nr 6 z dnia
2015-01-29
Uchwała nr 34 — w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu …zbadania skargi na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych skarga nieruchomości głównie mieszkania, grunty skargi…
nieruchomości skargi
6. Sesja nr 15 z dnia
2015-10-19
Uchwała nr 173 — w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w związku z likwidacją barier architektonicznych …nr XV/173/2015 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w związku z likwidacją barier architektonicznych podatki nieruchomości niepełnosprawni podatki nieruchomości głównie mieszkania, grunty niepełnosprawni…
niepełnosprawni nieruchomości podatki
7. Sesja nr 16 z dnia
2015-11-20
Uchwała nr 190 — RADY w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości …Uchwała nr XVI/190/2015 RADY w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości podatki nieruchomości podatki nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości podatki
8. Sesja nr 14 z dnia
2015-09-17
Uchwała nr 151 — w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty. …w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty. bonifikata Centrum Interwencji Kryzysowej opieka społeczna nieruchomości głównie mieszkania, grunty pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
nieruchomości pomoc społeczna
9. Sesja nr 34 z dnia
2017-02-23
Uchwała nr 452 — w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu …Miejskiej Kalisza zbadania skargi na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu skarga nieruchomości skargi nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości skargi
10. Sesja nr 8 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 71 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu …skargi na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu skarga Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych skargi nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości skargi
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–7 z 7 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Mirosław Gabrysiak
pustostany na ul. Handlowej
2016 06 03 …pustostany na ul. Handlowej interpelacja 2016 06 03 pustostany na ul. Handlowej nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
2.
Mirosław Gabrysiak
W sprawie zaniedbanych budynków w mieście
2016 02 11 …interpelacja 2016 02 11 W sprawie zaniedbanych budynków w mieście W sprawie zaniedbanych budynków w mieście nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
3.
Radosław Kołaciński
W sprawie budynku po MOK
2016 10 27 …W sprawie budynku po MOK W sprawie budynku po MOK kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
4.
Radosław Kołaciński
W prawie zadłużenia MZBM
2016 11 24 …interpelacja 2016 11 24 W prawie zadłużenia MZBM W prawie zadłużenia MZBM nieruchomości głównie mieszkania, grunty opłaty…
5.
Andrzej Plichta
W sprawi mieszkań chronionych dla osób w trudnej sytuacji życiowej
2016 09 12 …osób w trudnej sytuacji życiowej W sprawi mieszkań chronionych dla osób w trudnej sytuacji życiowej inwestycje nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
6.
Tomasz Grochowski
W sprawie budynku po byłym Miejskiem Ośrodku Kultury
2015 03 26 …W sprawie budynku po byłym Miejskiem Ośrodku Kultury W sprawie budynku po byłym Miejskiem Ośrodku Kultury nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
7.
Tadeusz Skarżyński
W sprawie stanu technicznego budynków
2016 06 20 …interpelacja 2016 06 20 W sprawie stanu technicznego budynków W sprawie stanu technicznego budynków nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników